English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Обов’язкові навчальні дисципліни ОП «Журналістика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (навчальний план РБ-17-061-1/23): 

 1. Фахова іноземна мова
 2. Фізичне виховання та самовдосконалення
 3. Вступ до спеціальності
 4. Аудіовиробництво
 5. Аудіовиробництво
 6. Постановка голосу
 7. Медіаекономіка
 8. Відеовиробництво
 9. Медіапсихологія
 10. Основи наукових досліджень
 11. Політологія
 12. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 13. Курсова робота з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
 14. Спічрайтинг
 15. Друга іноземна мова
 16. Плагіат і академічна доброчесність
 17. Медіакомунікації в умовах воєнних дій
 18. Копірайтинг
 19. Медіамистецтво
 20. Курсова робота з дисципліни «Медіамистецтво»
 21. Логіка
 22. Комунікативістика
 23. Фотожурналістика
 24. Історія журналістики
 25. Правозахисна журналістика
 26. Курсова робота з дисципліни «Правозахисна журналістика»
 27. Стилістика української мови
 28. Інтернет-журналістика
 29. Дизайн періодичних видань
 30. Курсова робота з дисципліни «Дизайн періодичних видань»
 31. Еристика
 32. Історія світової літератури
 33. Методика роботи прес-секретаря
 34. Курсова робота з дисципліни «Методика роботи прес-секретаря»
 35. Медіапродюсування
 36. Літературно-художня критика в засобах масової інформації
 37. Комплексний державний екзамен з іноземної мови
 38. Курсова робота з дисципліни «Літературно-художня критика в засобах масової інформації»
 39. Нові медіа

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Журналістика» :

 1. Навчальна пракика “Вступ до журналістики”
 2. Творча практика
 3. Виробнича практика
 4. Переддипломна практика

Вибіркові навчальні дисципліни ОП «Журналістика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Рекомендований блок:

 1. Телерадіорежисура
 2. Журналістські жанри (част. 1)
 3. Інтернет-реклама
 4. Сценарна майстерність
 5. Журналістські жанри (част. 2)
 6. Робота журналіста в кадрі
 7. Мистецтво реклами
 8. Журналістські жанри (част. 3)
 9. Видавнича справа
 10. Редагування медіатекстів
 11. Міжнародно-правові стандарти захисту діяльності журналіста
 12. Міжнародна журналістика
 13. Журналістський менеджемент і маркетинг
 14. Паблік Рілейшнз
 15. Екстремальна журналістика

Альтернативні вибіркові дисципліни:

 1. Інтегрований маркетинг
 2. Психологія реклами
 3. Копірайтинг
 4. Стратегічний маркетинг
 5. Фешн-комунікації
 6. Візуальні комунікації
 7. Іміджологія
 8. Таргетована реклама
 9. Медіаправо
 10. SEO-копірайтинг
 11. Свобода засобів масової інформації у практиці ЄСПЛ
 12. Брендинг
 13. Соціальна реклама
 14. Креативність у рекламі та PR
 15. SMM

Обов’язкові навчальні дисципліни ОП «Журналістика» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчальний план РМ-17-061/23):

 1. Ділова іноземна мова
 2. Філософські проблеми наукового пізнання
 3. Методологія прикладних досліджень у сфері журналістики
 4. Авторське право за галузевою тематикою
 5. Медіафілософія
 6. Медіакритика
 7. Публіцистика та галузева документалістика
 8. Інформаційні війни
 9. Кваліфікаційна робота

Практична підготовка здобувачів

 1. Науково-дослідна практика у сфері журналістики
 2. Переддипломна практика

Вибіркові навчальні дисципліни ОП «Журналістика» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (навчальний план РМ-17-061/23):

Рекомендований блок:

1.1. Репутаційний менеджмент: Робоча програма; Силабус

1.2. Теорія масових комунікацій: Робоча програма; Силабус

1.3. Політична журналістика: Робоча програма; Силабус

1.4. Крос-культурні комунікації: Робоча програма; Силабус

1.5. Мультимедійне виробництво: Робоча програма; Силабус

1.6. Медіакомунікації у міжнародних відносинах: Робоча програма; Силабус

 

Альтернативний блок:

2.1. Фактчекінгові технології  в авіакосмічній галузі

2.2. Медіакомунікації в авіакосмічній галузі

2.3. Авіаційна журналістика

2.4. Урядові комунікації 

2.5. Медіавидавництво

2.6. Інформаційно-комунікаційна стратегія громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

Закрити меню