English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Ласкаво просимо!

Про факультет

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) створено на базі реформованого Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (НН ІМВ) 01 лютого 2019 року. Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями: міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародна інформація, міжнародні відносини, туризм, журналістика, реклама і зв’язки з громадськістю, видавництво та поліграфія (технології електронних мультимедійних видань). 

У навчальних аудиторіях ФМВ Ви зможете почути лекції відомих вітчизняних науковців, провідних спеціалістів-практиків, політичних й державних діячів, дипломатів, а також зарубіжних фахівців із США, держав-членів Європейського Союзу, Швейцарії, Туреччини, Китаю, Кореї, Японії та ін. Разом із фаховими дисциплінами, студенти обов’язково вивчають дві іноземні мови: англійську і другу іноземну, яку вони самостійно обрають серед запропонованих: німецьку, французьку, іспанську, японську, турецьку, арабську, китайську, корейську мови, що є невід’ємною складовою підготовки майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин. 

Факультет приділяє особливу увагу встановленню тісних ділових зв’язків із закордонними коледжами та університетами, що сприяє налагодженню міжнародних зв’язків, розвитку академічної мобільності як викладачів, так і студентів та може призвести до підписання угоди про співпрацю, програм обміну викладацького складу та студентів, проведення спільних наукових конференцій, круглих столів тощо. Після закінчення освітнього рівня, студенти отримують відповідну кваліфікацію. 

На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 1500 тисячі студентів під керівництвом понад 100 висококваліфікованих викладачів. Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями (ОС) «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». Також є можливість отримати подвійний диплом ЗВО Польщі, Лодзь (англомовний бакалаврат).

Основні відомості

Девіз
Homo est scientia, Scientia est veritas!
Людина є наука, наука є істина!

Заснований
24 лютого 2005 року

Декан
Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Структура
10 професійних кафедр,
4 науково-навчальні лабораторії,
бібліотека

Гуртожитки
Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 4 та гуртожитку № 7.

Викладацький склад
93 особи

Розташування
03058, Україна, м. Київ, Відрадний пр-т 4 (7 корпус)

Історія факультету

Факультет міжнародних відносин (ФМВ) створено на базі реформованого Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (НН ІМВ) 01 лютого 2019 року. Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у галузі міжнародних відносин, туризму та журналістики. На сьогоднішній день на факультеті навчається близько 1,5 тисячі студентів. Саме тут формується особлива частина нової генерації української держави – майбутні фахівці у сфері міжнародних відносин. Деканом факультету є Волошин Юрій Олексійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

Міжнародна інформація
Міжнародні відносини

Фахівець з міжнародних відносин; асистент перекладача
Фахівець з міжнародних суспільних комунікації; асистент перекладача

292 Міжнародні економічні відносини:

Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес (англомовний проєкт)

Фахівець з міжнародних економічних відносин; асистент перекладача
Фахівець із зовнішньоекономічних питань; асистент перекладача

293 Міжнародне право:

Міжнародне право (англомовний проєкт)

Фахівець з міжнародного права; асистент перекладача

061 Журналістика

Журналістика
Реклама і зв'язки з громадськістю

Фахівець з журналістики
Фахівець з реклами

242 Туризм

Туризмознавство

Бакалавр з туризму

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії:

Міжнародна інформація
Зовнішня політика і дипломатія

Аналітик консолідованої інформації. Перекладач
Політичний оглядач. Перекладач

292 Міжнародні економічні відносини:

Міжнародні економічні відносини
Міжнародний бізнес
Міжнародне регулювання економічних відносин (англомовний проєкт)

Експерт із зовнішньоекономічних питань. Перекладач

293 Міжнародне право:

Міжнародне право

Юрист-міжнародник. Перекладач

061 Журналістика

Журналістика

Журналіст

242 Туризм

Туризмознавство

Туризмознавець. Екскурсознавець

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

Технолог електронних мультимедійних видань
Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)

У складі факультету діють наступні кафедри:

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Завідувач – Ржевська Ніна Федорівна, доктор політичних наук, професор.

Кафедра міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Завідувач – Степанов Олександр Петрович, доктор економічних наук, професор.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач – Короткий Тимур Робертович, кандидат юридичних наук, доцент.

Кафедра журналістики

Завідувач – Васильченко Вячеслав Миколайович, кандидат філологічних наук, доцент.

Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю

Завідувач – Іващук Антоніна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 

Завідувач – Дудник Іван Миколайович, доктор географічних наук, професор.

Кафедра комп’ютерних мультимедійних  технологій

Завідувач – Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра іноземних мов

Завідувач – Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент.

Навчальний процес забезпечує висококваліфікований та потужний склад науково-педагогічних працівників факультету, фахівці, практики.

Матеріально-технічна та навчально-методична база:

  • Бібліотека з читальним залом;
  • Науково-навчальна лабораторія «Інформаційний ЦЕНТР ЄВРОСОЮЗУ»;
  • Науково-навчальна лабораторія телерадіожурналістики;
  • Науково-навчальна лабораторія соціальних опитувань та аналізу якості знань;
  • Навчальна лабораторія технології електронних мультимедійних видань;
  • Комп’ютерні класи та мультимедійні аудиторії.

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військової кафедри Національного авіаційного університету.

Закрити меню