English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, створена у 2016 році на базі кафедри міжнародної інформації, що з 2005 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Засновник і завідувач кафедри – доктор політичних наук Ржевська Ніна Федорівна. Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На кафедрі працюють 2 докторів наук та 5 кандидатів наук, ще 2 доктори і 3 кандидати здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за сумісництвом.

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР освітньо-професійні програми:

«Міжнародні відносини»

«Міжнародна інформація»

МАГІСТР освітньо-професійні програми:

«Зовнішня політика і дипломатія»

«Міжнародна інформація

Підготовка фахівців за освітньо-професійними  програмами проводиться відповідно до Галузевих стандартів Міністерства освіти і науки України за навчальними програмами, розробленими  з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів. Навчальний процес забезпечується сучасною інформаційною інфраструктурою (комп’ютерні класи, класи з мультимедійним та лінгафонним  обладнанням, центр інформаційних систем і технологій, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ, бібліотека).

Отримавши високу професійну та мовну підготовку, випускники освітніх програм спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працювати:

  • експертами із зовнішньополітичних питань;
  • аналітиками-референтами у зовнішньополітичних відомствах, дипломатичних та консульських установах,
  • фаховими експертами у сфері політичного та зовнішньополітичного консалтингу;
  • експертами-консультантами щодо організації та проведення виборчих кампаній,
  • співробітниками інформаційно-аналітичних установ,
  • фахівцями зі зв’язків із громадськістю.
Закрити меню