English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри

Завідувач кафедри Васильченко В’ячеслав Миколайович

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.ГО «Фонд «Демократичні ініціативи» ім.І.Кучеріва», тема «Демократична трансформація України та її інтеграція у спільноту європейських країн через соціологічні дослідження громадської думки і їхнє висвітлення у мас-медіа», 2022 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка № А-32 від 06.06.2022

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Професор Шульгіна Валентина Іванів

Стажування та підвищення кваліфікації:

1. Київський міжнародний університет, тема “Риторика за професійним спрямуванням”, “Основи наукових досліджень”, 2019 рік, 2,4 кредиту ЄКТС (72 год). Довідка 11/2019

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

 

Доцент Букіна Наталія Валеріївна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут менеджменту освіти. Тема: «Викладачі-тьютори (організатори дистанційного навчання) університетів, академій, інститутів».  7 кредитів ЄКТС (210 год). Свідоцтво про підвищення квалфікації СП 35830447/ 1326-20 від 18.09.2020

2.Програма стажування Університету прикладних наук ISMA (м. Рига, Латвійська Республіка). Тема “Психологічні та соціальні проблеми українських викладачів журналістики у воєнний час”, 2023,  6,0 кредитів ЄКТС  (180 годин). Сертифікат  № JSI-211103-ISMA 1/01/23

3.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Доцент Васьківська Олена Євгеніївна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.ГО «Фонд «Демократичні ініціативи» ім.І.Кучеріва», тема «Демократична трансформація України та її інтеграція у спільноту європейських країн через соціологічні дослідження громадської думки і їхнє висвітлення у мас-медіа», 2022 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка № А-32 від 06.06.2022

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Доцент Кошак Олександр Михайлович

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.ГО «Фонд «Демократичні ініціативи» ім.І.Кучеріва», тема «Демократична трансформація України та її інтеграція у спільноту європейських країн через соціологічні дослідження громадської думки і їхнє висвітлення у мас-медіа», 2022 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка № А-32 від 06.06.2022

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Професор Кравченко Євдокія Григорівна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, тема «Застосування комунікативних концепцій у ЗМІ», 2022 рік, 4,0 кредитів ЄКТС (120 год). Довідка № 131/48а від 27.06.2022

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Доцент Мельникова-Курганова Олена Сергіївна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.Підвищення кваліфікації за програмою інтернсивних курсів англійської мови науково-педагогічних працівників Центру розвитку людського потенціалу Маріупольського державного університету (курс щодо створення англомовних компонентів фахових навчальних дисциплін, м. Маруполь, 21.10.2023 – 031.01.2022. 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 1ПК26593428/00018-22)

2.Підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою «Медіаосвіта та прикладні соціально-комунікаційні технології» (ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро, 26.11.2021-30.11.2021, 2,0 кредити ЄКТС (60 год). Сертифікат ПК21 №02066747-329 

3.Стажування / підвищення кваліфікації для викладачів/викладачок журналістики з метою перейняття досвіду європейського мовника за темою «BVBM як представництво інтересів громадянських ЗМІ в Німеччині. Питання імплементації досвіду в Україні» (26.08.-27.11. 2019), 6,0 кредитів (186 год).Сертифікат ID06002711 від 27.11.2019

4.Стажування / підвищення кваліфікації викладача журналістики за спеціальною програмою «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» (24 вересня 2017 р. – 16 березня 2018 р., м. Київ, Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка за підтримки Центру інформації про права людини (громадська організація), Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (державна організація), Комісії з журналістської етики (громадська організація), Науково-методичної комісії з журналістики та інформації (громадська організація) та Програми розвитку ООН в Україні (міжнародна організація в Україні), Міністерства закордонних справ Данії), 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Сертифікат зареєстрований з окремим додатком № 045/119 від 16 березня 2018 р. 

5.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Доцент Остапчук Світлана Сергіївна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.Університет державної фіскальної служби України, тема «Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України». Довідка про проходження стажування № 1605/91-91-01-23 від 27.05.2019

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Старший викладач Кевлюк Ірина Володимирівна

Стажування та підвищення кваліфікації:

1.Київський міжнародний університет, наукові напрями «Редагування медіатекстів», «Історія української журналістики», «Публіцистика», 2019 рік, 2,4 кредиту ЄКТС (72 год).  Довідка про проходження стажування № 12/2019

2.ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

 

Викладач Бірюков Володимир Миколайович

Стажування та підвищення кваліфікації:

ГО «Твоє місто Київ», тема «Громадська журналістика в контексті сталого розвитку громади», 2023 рік, 6,0 кредитів ЄКТС (180 год). Довідка 

Закрити меню