English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

Актуальні проблеми масмедіа / Колективна монографія [наук. ред. : Васильченко В.М., Шульгіна В. І.]. Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 140 c.

Колективна монографія містить наукові доробки викладачів кафедри журналістики факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, в яких висвітлені проблеми журналістикознавства. Розкрито теоретичні та прикладні питання публіцистики, громадської журналістики, літературно-художньої критики. У монографії подаються також питання медіалінгвістики. Висвітлено, зокрема, стилістичні особливості медійної мови та чинники формування інформативності тексту.

Видання адресоване працівникам медіагалузі, викладачам, аспірантам і студентам спеціальності 061 «Журналістика».

Contemparary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023 : the Monograph / Edited by Yu. Voloshyn, N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. – 487 р.

ISBN 978-83-965085-6-0 (eBook)

The monograph “Contemporary International Relations: Topical Highlights of Theory and Practice – 2023” is a multidisciplinary field that encompasses eight chapters developed on the results of the university authors’ researches. It provides a comprehensive analyses of the complexities of international relations, language learning, public relation, global issues and conflicts, exploring the key concepts and theories that shape global politics. Drawing from a wide range of scholarly literature and case studies this monograph provides a comprehensive analysis of the key features of international relations, shedding light on the diversity of global issues and challenges, and opportunities in the modern world. It also delves into the role of international law, norms, and institutions in shaping global governance and resolving global disputes, Russian military aggression against Ukraine, international standards of publishing and printing activities, international tourism. The monograph may serve as a valuable resource for scholars, students, policymakers, workers of the educational branch and practitioners interested in gaining a deeper understanding of international relations and the challenges of today’s world.

Авторський розділ у монографіїдоцент Букіна Н.В. – розділ 1.1 Media psychology in the paradigms of the ukrainian educational information online space (р. 12-21)

Авторський розділ у монографіїдоцент Васильченко В.М. – розділ 1.2 Media diplomacy in the context of technologization of communication processes (р. 22-33)

Авторський розділ у монографіїдоцент Васьківська О.Є. – розділ 1.3 The current state and prospects for the development of social networks as a platform for journalistic activity (р. 34–42)

Авторський розділ у монографіїст. викладач  Кевлюк І. В. – розділ 1.5 Media text as a creolized construct (р. 52-63)

Авторський розділ у монографіїпрофесор Шульгіна В.І. – розділ 1.6 Structural and informational principles of text organization (р. 64-75)

Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W. Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – 436 p.

ISBN 978-83-949948-3-9

In the edition are presented scientific studies on topical problems, the development of the current theory and practice of international affairs: humanitarian challenges and international law; international information dimension of national security; international economic changes in the contex of global transformations; international tourism; role of mass media and digital culture in political processes; advertising and PR communications in the global information world; speech processes in modern political discourse; information and communication technologies in international relations.

Авторський підрозділ у монографії: доцент Букіна Н.В. Специфіка вітчизняної медіакритики у сучасних культурних і соціально-політичних реаліях (за матеріалами онлайнресурсів медіакритики) (с. 266-272)

Авторський підрозділ у монографії: доцент Васильченко В.М. Девіації у мовленні тележурналістів (с. 273-279)

Авторський підрозділ у монографії: доцент Васьківська О.Є.  Сторітелінг як інструмент соціальної журналістики (с. 280-284)

Авторський підрозділ у монографії: професор Шульгіна В.І. Проблема типології мовної інформації (с.288-296)

Мельникова-Курганова О.С. Особливості дисидентських комунікацій в Україні 1960 – початку 1990 рр.: монографія. Маріуполь: Вид-во ТОВ “ППНС”, 2020. 228 с.

Монографія присвячена визначенню особливостей дисидентських комунікацій 1960-х – початку 1990-х рр. в Україні. До визначальних особливостей дисидентських комунікацій віднесено: альтернативні канали інформації; альтернативний контент з наявними контрсмислами, контраргументами, рефреймінгом, символами; художньо-публіцистичні жанри журналістики; анонімність автора або оприлюднення імені автора та інших згодних з ним підписантів; нечітку періодичність виходу інформаційного продукту; стихійне розповсюдження або трансляцію заборонених владою текстів; не окреслені кількісно-якісні показники масової аудиторії. Рекомендується для науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти спеціальності «Журналістика» і викладачів закладів вищої освіти, які викладають курс «Публіцистика та документалістика», «Історія журналістики» тощо.

Мельникова Олена. Дисидентські комунікації в Україні (1960 – початку 1990 рр.): інтерв’ю з учасниками та свідками: хрестоматія для студентів спеціальності 061 «Журналістика». Маріуполь: Центр друку “Калейдоскоп”, 2018. 122 с.

Хрестоматія «Дисидентські комунікації в Україні (1960 – початку 1990 рр.): інтерв’ю зучасниками та свідками» являє собою збірку систематично підібраних інтерв’ю, якіслугують додатковим матеріалом під час підготовки до курсу «Публіцистика».Хрестоматія призначена для студентів спеціальності 061 «Журналістика».

Гороховський О., Мельникова-Курганова О., Островська Н., Мірошниченко П. Фактчекінг та медіаграмотність: словник термінів. К.: ГО «Центр аналітики і розслідувань», 2020. 77 с.

«Фактчекінг і медіаграмотність: словник термінів» призначений для використання медіатренерами, викладачами вишів, коледжів, шкіл, студентами, школярами для поширення та поглиблення знань і навичок із медіаграмотностіта фактчекінгу.

Словник медійних перифразів ХХІ ст. / уклад. Я. В Козачок, В. М. Васильченко, І. А. Костюк [та ін.]. – К. : НАУ, 2014. – 152 с.

Пропонований словник являє собою колективну працю науково-педагогічних працівників і студентів кафедри журналістики Національного авіаційного університету. У ньому зібрано яскраві перифрази медійної сфери соціальної комунікації ХХІ ст., а також творчі спроби майбутніх журналістів. Для науковців, викладачів, журналістів, студентів, усіх, кого цікавлять питання мови ЗМІ.

Теорія й методика журналістської творчості: Інтегрований навчальний посібник. – К.: НАУ, 2012. – 179 с.

Інтегрований навчальний посібник «Теорія і методика журналістської творчості» становить колективну працю науково-педагогічних працівників кафедри журналістики Національного авіаційного університету. Висвітлюються питання, пов’язані з журналістським менеджментом, аспектами організації практичних занять з жанрологічних дисциплін в контексті міжпредметної координації з лінгвістичними та літературознавчими предметами, традиційним і новаторським у репортажному жанрі, професійною спеціалізацією журналіста, українською телережисурою, мовностилістичною інфраструктурою журналістського тексту тощо. Призначений для науковців і викладачів, що працюють у сфері підготовки журналістських кадрів, а також студентів.

 Список публікацій завідувача кафедри, доцента Васильченка В.М. можна проглянути тут  

Список публікацій професора Шульгіної В.І. можна проглянути тут  

Список публікацій доцента Васьківської О.Є. можна проглянути тут  

Список публікацій доцента Кошака О.М. можна проглянути тут

 Список публікацій професора Кравченко Є.Г. можна проглянути тут 

Список публікацій доцента Мельникової-Курганової О.С. можна проглянути тут 

Список публікацій доцента Остапчук С.С. можна проглянути тут 

Список публікацій старшого викладача Кевлюк І.В. можна проглянути тут 

 
 
Закрити меню