English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Науково-дослідна лабораторія «Міжнародний інститут штучного інтелекту та кібер майбутнього» Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Факультет міжнародних відносин є базовим навчальним і науковим підрозділом Національного авіаційного університету, з спеціалізацією на міжнародних відносинах. Основною метою діяльності факультету є забезпечення необхідних умов для отримання здобувачами ступеня бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти, якісної підготовки наукових спеціалістів вищої кваліфікації, яка ґрунтується на сучасному рівні знань та наукових досліджень.

В сучасних умовах, Україна зазнає повномасштабного вторгнення і перебуває у стані розв’язаної проти неї агресивної війни, що відбувається у всіх доменах воєнних дій –  в повітрі, на суші, на морі, і в кіберпросторі. Здатність Збройних Сил України давати відсіч ворогу залежить не лише від наявності новітнього озброєння (у тому числі на базі штучного інтелекту), а також від оборонних спроможностей, серед яких важливу роль відіграють критична комунікаційна і авіатранспортна інфраструктура і логістика. Ці оборонні спроможності, зокрема підприємства і об’єкти авіатранспортної галузі активно взаємодіють з компаніями в країнах НАТО, що є важливим елементом міжнародного співробітництва і підтримки нашої обороноздатності з боку країн-партнерів.

Новітні технології, зокрема штучний інтелект та кібер-технології є серед пріоритетних напрямків у співробітництві між Україною і Сполученими Штатами Америки. У Хартії стратегічного партнерства у 2021 році, обидві країни наголосили на подальшому розвитку партнерства у сфері кібербезпеки, протидії гібридним загрозам, боротьбі з поширенням дезінформації, зміцнюючи інфраструктуру кібербезпеки України.

У 2023 році Україна набула членство в Об’єднаному центрі передових технологій з кібероборони НАТО, на який покладена відповідальність за визначення і координацію навчально-освітніх рішень щодо операцій з кіберзахисту для всіх членів і партнерів НАТО. Це відкриває додаткові можливості для участі України в науково-технічному співробітництві і програмах з розвитку кібер-технологій, а також розробок на основі штучного інтелекту для авіаційної галузі та інших секторів критичної інфраструктури.

Міжнародне співробітництво у науково-технічній сфері, вжиття заходів у сфері кібер-дипломатії для забезпечення  дипломатичними засобами і методами посилення обороноздатності нашої держави потребує якісної підготовки студентів-міжнародників, а також наявності знань і комунікаційних навичок у сфері міжнародних відносин для студентів кібер-спеціальностей. Синергію двох науково-дослідних напрямків у сфері міжнародних відносин і кібербезпеки зможе забезпечити підрозділ, до функцій якого будуть віднесені питання міжнародного науково-технічного співробітництва і   досліджень в сфері штучного інтелекту та новітніх технологій.

З огляду на зазначене, доцільним є створення у Національному авіаційному університеті на базі Факультету міжнародних відносин науково-дослідної лабораторії «Міжнародний інститут штучного інтелекту та кібер майбутнього» (МІЛАБ).

Основною метою МІЛАБ є провадження наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності у сфері міжнародних відносин і новітніх технологій:

 1. Забезпечення  засобами і методами кібердипломатії стійкого, врегульованого та безпечного кіберпростору, норми і принципи відповідальної поведінки держав у кіберпросторі;
 2. Правові і організаційно-технічні питання захисту людини, суспільства та держави від кіберзлочинності, шкідливих інформаційно-психологічних впливів, протидії фейкам та дезінформації;
 3. Безпека і стійкість критичної інфраструктури держави;
 4. Захист персональних даних, регулювання штучного інтелекту, хмарні технології на основі стандартів Європейського Союзу;
 5. Інтелектуалізовані системи безпеки і оборони на основі штучного інтелекту.

Основні задачі:

 1. Надання наукових, консультаційних, експертно-тестувальних, тренінгових та інших видів послуг у галузі новітніх технологій (штучного інтелекту та кібербезпеки) організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам (зокрема, безпілотної авіації);
 2. Забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень, створення інноваційних продуктів та їхнє впровадження у виробництво, пошук споживачів наукової продукції університету в Україні;
 3. Створення та реєстрація об’єктів інтелектуальної власності;
 4. Залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання НДР, ДКР і міжнародних науково-технічних проектів у співпраці з навчально-науковими установами країни ЄС і НАТО;
 5. Придбання та підтримка у належному технічному стані обладнання і матеріалів для виконання науково-дослідних та інноваційних проектів;
 6. Організація наукових форумів, конференцій, семінарів, вебінарів, виставок у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва;
 7. Висвітлення досягнень у ЗМІ, участь у підготовці навчальних посібників, підручників тощо.

Запланована спільна науково-дослідна робота і серія науково-навчальних вебінарів у 2023-2024 роках з Інститутом штучного інтелекту та кібер майбутнього Університету Чарльза Стьорта (Австралія).

Закрити меню