English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов

Кафедру іноземних мов було створено на базі Інституту міжнародних відносин НАУ у квітні 2005 року, з лютого 2019 року інститут реорганізовано у Факультет міжнародних відносин. Створення самостійної кафедри обумовлювалося необхідністю забезпечити глибоку професійно орієнтовану іншомовну підготовку студентів з високим рівнем мовної компетенції.

Кафедра іноземних мов забезпечує мовну підготовку студентів факультету міжнародних відносин (ФМВ) усіх спеціальностей ОС Бакалавр та ОС Магістр.

Всі студенти ФМВ обов’язково вивчають англійську мову, яка є основною мовою ділового спілкування в міжнародному середовищі. Англійська вивчається протягом усього періоду навчання, студенти отримують додаткову кваліфікацію «Перекладач». З другого курсу починається викладання другої обов’язкової іноземної мови.  За бажанням студенти обирають іспанську, німецьку, французьку, турецьку, арабську, японську мови. В планах кафедри є розширенний перелік других іноземних мов. Студенти мають можливість вивчати додаткові іноземні мови факультативно. Зазвичай працюють факультативи німецької, французької, іспанської мов, а також англійської для початківців.

Навчальний процес забезпечують 25 кваліфікованих викладачів кафедри, серед них 6 кандидатів наук, 5 доцентів, 12 старших викладачів, 6 викладачів.

Після 3-го курсу студенти проходять навчальну перекладацьку практику.

Усі викладачі кафедри є виконавцями держбюджетної кафедральної науково-дослідної роботи «Місце інноваційних комунікацій у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців напрямку «Міжнародні відносини», в рамках якої розробляються навчальні посібники, методичні рекомендації, практикуми для забезпечення високого сучасного рівня навчального процесу. Викладачі беруть участь в роботі міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, публікують результати своїх наукових доробок у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

На кафедрі регулярно проводяться засідання науково-методичного семінару «Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у немовному ВНЗ», де обговорюються сучасні тенденції методики викладання іноземних мов. Викладачі кафедри презентують свій досвід і напрацювання за попередній навчальний рік. Найцікавіші ідеї знаходять відтворення у наукових статтях і доповідях викладачів на конференціях. Основними напрямками наукових розробок кафедри є:

  • сучасні педагогічні технології. Інновації в освіті;
  • професійна успішність випускника вищого навчального закладу в суспільстві;
  • проблеми та перспективи формування сучасного освітнього середовища;
  • оволодіння системою мови, що вивчається (фонетичний, лексичний, граматичний, прагматичний рівні), як необхідна передумова для забезпечення ефективного мовлення;
  • сучасні тенденції та новітні технології іншомовної освіти в Україні;
  • формування, контроль та оцінювання іншомовної компетентності студентів;
  • іноземні мови у немовних ВНЗ: методичні ресурси навчання іноземних мов професійного спрямування; шляхи ефективного формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності.

Кафедра приділяє велику увагу позааудиторній роботі зі студентами, які мають схильність до наукової роботи. Проводяться щорічні студентські конференції, присвячені дослідженню актуальних проблем в сфері міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації, журналістики та туризму. Традиційно доповіді готуються англійською мовою, розпочали роботу також секції німецької, іспанської та французької мов. Студенти разом з викладачами беруть також участь у роботі студентських конференцій, круглих столів, дебатів, дискусій в інших закладах вищої освіти України, встановлюються контакти з зарубіжними університетами.

Кафедра чимало сприяє розвитку не тільки наукового, а й креативного потенціалу студентів факультету. Проводяться різноманітні творчі конкурси: на кращий переклад, кращий кліп, кращу театральну постанову. Студенти, що вивчають іспанську мову, беруть участь у щорічних Сервантівських читаннях, відвідують Клуб друзів іспанської мови при Посольстві Іспанії в Україні. Доброю традицією стало проведення Тижня європейських мов, Дня східних мов, кінофестивалю «Крила НАУ», благодійних гастрономічних ярмарків, де студенти і викладачі  представляють власноруч виготовлені традиційні страви різних країн, ярмарки художніх виробів.  Кошти, зібрані під час ярмарків, витрачаються на благодійність – студенти разом з викладачами відвідують дитячі будинки, госпіталі, перераховують гроші у фонди допомоги бійцям ООС.

Закрити меню