English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

1. !B5_0=_2 . .

Шановні друзі студенти та абітурієнти!

Щиро вітаю Вас на інтернет-сторінці кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Переконаний в тому, що наша кафедра має стати для Вас інструментом формування і реалізації Ваших уявлень про своє майбутнє в реальному дорослому житті. Професія економіста-міжнародника-дипломата з міцними знаннями економіки – це запорука успіху в просуванні до професійних вершин. Це є шанс згодом стати елітою свого народу, своєї держави, зразком соціального благополуччя для своїх близьких та колег. Cьогодні світ реально і швидко трансформується, змінюються міжнародні відносини, стан та вплив держав на світові процеси. Навчання у нас може дати Вам відповіді на першоджерела та наслідки глобальних перетворень. Тільки на базі цих знань можна ефективно вирішувати конкретні виробничі питання, згодом навчитися керувати не тільки собою, а і колективами, процесами в міжнародній діяльності, на державній службі, бізнесі. Ці знання допоможуть Вам працювати над собою все життя, передавати необхідні знання колегам і партнерам по Вашій майбутній роботі, достойно виховувати своїх дітей. Сьогодні в нашому колективі є компетентні та досвідчені викладачі, які зможуть зацікавити Вас навчатися, використовувати сучасні методики та форми оволодіння знаннями, а також об’єктивно оцінювати рівень Ваших знань. Вони допоможуть в усьому, щоб Ви змогли дійсно досягти високої планки знань та навичок і на все життя запам’ятали студентські роки, творчу співпрацю на нашій кафедрі, факультеті та університеті в цілому. Шановні друзі, колеги та майбутні соратники по спільній праці, запам’ятайте, у людини є завжди можливість вибору. У Вас теж є можливість зробити свій правильний вибір, щоб реалізувати себе з найбільшою віддачею у майбутньому, а робити й формувати це майбутнє краще разом з нами.
Дякую за увагу до нашої інтернет-сторінки! Бажаю успіхів у праці над собою!

З повагою,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу
ФМВ НАУ, доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Степанов Олександр Петрович

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється кафедрою з 2003 року. Кафедру міжнародних економічних відносин і бізнесу було створено у 2009 році шляхом об’єднання кафедри міжнародних економічних відносин (створеної у 2002 р. за ініціативи д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки Степанова О.П.) та кафедри міжнародного бізнесу (заснованої у 2003 р. під керівництвом д.е.н., проф. Новицького В.Є.).

Сьогодні кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів за освітньо-професійними програмами «Міжнародні економічні відносини» і «Міжнародний бізнес» та магістрів за освітньо-професійними програмами «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне регулювання економічних відносин» і «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Кафедра здійснює навчальну роботу з багатьох дисциплін, серед яких: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини та світова економічна політика», «Міжнародні фінанси», «Регулювання міжнародних економічних відносин», «Міжнародні економічні організації», «Міжнародний менеджмент і маркетинг», «Дипломатичний протокол та етикет», «Економіка підприємства», «Менеджмент ЗЕД підприємства», «Міжнародне банківництво», «Сучасні ТНК та управління персоналом в міжнародних компаніях», «Глобальна макроекономічна політика», «Світовий ринок товарів та послуг» тощо. Навчальними планами також передбачено проходження навчальної практики «Вступ до фаху», перекладацької практики, фахової практики, науково-дослідної практики у сфері міжнародних економічних відносин, науково-дослідної практики у сфері міжнародного бізнесу та переддипломної практики.

Кафедра знаходиться у сучасному навчальному корпусі з аудиторіями, оснащеними мультимедійною технікою та доступом до мережі Інтернет, лекційними залами, бібліотекою та читальним залом. У структурі кафедри функціонує навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу. Аудиторні заняття проводяться також в комп’ютерних класах та лінгафонних кабінетах, навчальній лабораторії міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, навчально-науковій лабораторії «Інформаційний центр Європейського Союзу» тощо, оснащеність яких дозволяє досягати визначених цілей освітньої програми та програмних результатів навчання.

Студенти мають можливість проживати в гуртожитках, що знаходяться поряд з університетом, користуватися послугами Центру харчування, Авіаційного медичного центру, Навчально-спортивного оздоровчого центру, Науково-технічною бібліотекою, Центру культури та мистецтв.

На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечує  потужний професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу. На кафедрі працюють 3 доктори наук, які мають вчене звання професора, 12 кандидатів наук, з яких 1 має вчене звання професора та 7 – вчене звання доцента, а також 1 старший викладач.

Кафедра щорічно організовує і проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі».

Міжнародна науково-практична конференція
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Часто перед здобувачами вищої освіти виступають відомі фахівці-міжнародники.

Будкін Віктор Сергійович
Будкін Віктор Сергійович – засновник української школи економістів–міжнародників, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України та Філіпенко Антон Сергійович – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН Вищої школи України
Білорус Олег Григорович – дипломат, доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Доктор Маріан Сташевські – Заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Співробітник Міжнародної організації праці, доктор економіки Ігор Чернишев (Женева, Швейцарія)
Представник ділових і туристичних кіл Нікарагуа Бісмарк Хав'єр Веласкес Ескобар
Надзвичайний та Повноважний Посол України в Сінгапурі (2006-2009 рр.), Надзвичайний та Повноважний Посол України в Брунеї Даруссалам (2008-2009 рр.) Маштабей Віктор Якович
Доктор економіки, старший науковий співробітник Інституту економіки, радник Українського кредитно-банківського Союзу Г.В. Сігуа

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень: беруть участь у семінарах, тренінгах, конференціях, проходять курси підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри на майстер-класі «Як вчитися і як навчати: розвиток Soft Skills крізь призму теорії поколінь»
Викладачі кафедри на семінарі-тренінгу «Програма ЄС Еразмус+ напрям ім. Жана Моне: 30 років досконалості європейських студій»

Наші викладачі та здобувачі вищої освіти також проходять стажування за кордоном.

Викладачі кафедри З. Пічкурова та М. Ричка на стажуванні за міжнародною освітньою програмою на базі Академічного товариства імені Міхала Балуданського (м. Братислава, Словаччина)
Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» біля Міжнародного Віденського університету під час проходження стажування за міжнародною освітньою програмою «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку»

У випускників є можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»).

Передзахист кандидатської дисертації аспіранта кафедри М. Кульбіди

Здобувачі вищої освіти постійно займаються науковою роботою: беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, готують наукові публікації. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток.

наші випускники
Наші випускники

Наші контакти:

м. Київ, проспект Відрадний 4, НАУ, Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, корпус 7, кімн. 7.405.

Тел.: +38 044 406 73 65

E-mail: kafedra_imv@ukr.net

Web-сайт: http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb

Наша сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/kmevibNAU

Телеграмканал кафедри: https://t.me/mevb_nau

Закрити меню