English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

МЕВіБ_Побоченко

Шановні друзі!

Раді вітати Вас на інтернет-сторінці кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету!

Наша кафедра є однією з провідних університетських кафедр у галузі міжнародних економічних відносин і бізнесу в Україні. Ми прагнемо надавати студентам високоякісну освіту та навички, які потрібні для успішної кар’єри у сучасному світі.

Наші викладачі та науковці мають багаторічний досвід у галузі міжнародних економічних відносин та активно займаються науковою роботою, щоб підтримувати свої знання та залишатися в тренді сучасних тенденцій, в тому числі здійснюють проекти відповідно до потреб бізнес-середовища.

Сьогодні кафедра займається проведенням наукових досліджень та активно співпрацює з провідними університетами, науковими та дослідницькими центрами, а також з визначними представниками бізнес-середовища. Ми віримо, що така співпраця сприятиме нашим здобувачам та викладачам у розвитку професійних навичок та підвищенні кваліфікації.

На нашій сторінці ви зможете дізнатися про освітні програми, які ми пропонуємо, наукові досягнення наших викладачів, а також про інші актуальні події, що відбуваються на кафедрі.

Ми сподіваємося, що наша сторінка стане для Вас зручним та корисним джерелом інформації про кафедру міжнародних економічних відносин і бізнесу, та допоможе Вам прийняти рішення про вибір майбутньої професії.

З повагою,
завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу
ФМВ НАУ, кандидат економічних наук, доцент
Побоченко Леся Миколаївна

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється кафедрою з 2003 року. Кафедру міжнародних економічних відносин і бізнесу було створено у 2009 році шляхом об’єднання кафедри міжнародних економічних відносин (створеної у 2002 р. за ініціативи д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки Степанова О.П.) та кафедри міжнародного бізнесу (заснованої у 2003 р. під керівництвом д.е.н., проф. Новицького В.Є.).

Сьогодні кафедрою здійснюється підготовка бакалаврів за освітньо-професійними програмами «Міжнародні економічні відносини» і «Міжнародний бізнес», а також «Міжнародний  бізнес» (англомовний  проект) та магістрів за освітньо-професійними програмами «Міжнародні економічні відносини» і «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

Також, на кафедрі здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) та доктора наук за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та діє спеціалізована докторська вчена рада за спеціальністю: 08.00.02 – cвітове господарство і міжнародні економічні відносини.

Підготовка висококваліфікованих фахівців включає глибоке вивчення іноземних мов на вибір здобувача (перша – англійська, французька або китайська, друга – арабська, китайська, турецька, японська, іспанська, німецька, італійська, новогрецька або французька) та знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного права та фінансів, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин тощо.

Важливе місце в роботі кафедри посідають наукові дослідження. Викладачі, аспіранти та студенти-випускники досліджують проблеми міжнародного економічного співробітництва, європейської інтеграції, глобального економічного розвитку тощо.

Кафедра здійснює навчальну роботу з багатьох дисциплін, серед яких: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини та світова економічна політика», «Міжнародні фінанси», «Регулювання міжнародних економічних відносин», «Міжнародні економічні організації», «Менеджмент і маркетинг міжнародних авіаційних перевезень», «Дипломатичний протокол та етикет», «Міжнародний стратегічний маркетинг», «Менеджмент ЗЕД підприємства», «Міжнародне банківництво», «Сучасні ТНК та управління персоналом в міжнародних компаніях», «Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ», «Світовий ринок товарів та послуг» тощо. Навчальними планами також передбачено проходження навчальної практики «Вступ до фаху», перекладацької практики, фахової практики, науково-дослідної практики у сфері міжнародних економічних відносин, науково-дослідної практики у сфері міжнародного бізнесу та переддипломної практики.

Кафедра знаходиться у сучасному навчальному корпусі з аудиторіями, оснащеними мультимедійною технікою та доступом до мережі Інтернет, лекційними залами, бібліотекою та читальним залом. У структурі кафедри функціонує навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу. Аудиторні заняття проводяться також в комп’ютерних класах та лінгафонних кабінетах, навчальній лабораторії міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, навчально-науковій лабораторії «Інформаційний центр Європейського Союзу» тощо, оснащеність яких дозволяє досягати визначених цілей освітньої програми та програмних результатів навчання.

Студенти мають можливість проживати в гуртожитках, що знаходяться поряд з університетом, користуватися послугами Центру харчування, Авіаційного медичного центру, Навчально-спортивного оздоровчого центру, Науково-технічною бібліотекою, Центру культури та мистецтв.

На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів і магістрів забезпечує  потужний професорсько-викладацький склад кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу. На кафедрі працюють 6 докторів наук, з яких 4 мають вчене звання професора, 14 кандидатів наук, з яких 1 має вчене звання професора та 10 – вчене звання доцента, а також 2 старші викладачі.

Кафедра щорічно організовує і проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі».

МЕВіБ_Головна сторінка_2
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Часто перед здобувачами вищої освіти виступають відомі фахівці-міжнародники.

Будкін Віктор Сергійович
Будкін Віктор Сергійович – засновник української школи економістів–міжнародників, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України та Філіпенко Антон Сергійович – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН Вищої школи України
Білорус Олег Григорович – дипломат, доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Доктор Маріан Сташевські – Заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Співробітник Міжнародної організації праці, доктор економіки Ігор Чернишев (Женева, Швейцарія)
Представник ділових і туристичних кіл Нікарагуа Бісмарк Хав'єр Веласкес Ескобар
Надзвичайний та Повноважний Посол України в Сінгапурі (2006-2009 рр.), Надзвичайний та Повноважний Посол України в Брунеї Даруссалам (2008-2009 рр.) Маштабей Віктор Якович
Доктор економіки, старший науковий співробітник Інституту економіки, радник Українського кредитно-банківського Союзу Г.В. Сігуа
МЕВіБ_Головна сторінка_3
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туніській Республіці і в Державі Лівія за сумісництвом, кандидат економічних наук В. Хоманець

Викладачі кафедри постійно підвищують свій професійний рівень: беруть участь у семінарах, тренінгах, конференціях, проходять курси підвищення кваліфікації.

Викладачі кафедри на майстер-класі «Як вчитися і як навчати: розвиток Soft Skills крізь призму теорії поколінь»
Викладачі кафедри на семінарі-тренінгу «Програма ЄС Еразмус+ напрям ім. Жана Моне: 30 років досконалості європейських студій»

Наші викладачі та здобувачі вищої освіти також проходять стажування за кордоном.

Викладачі кафедри З. Пічкурова та М. Ричка на стажуванні за міжнародною освітньою програмою на базі Академічного товариства імені Міхала Балуданського (м. Братислава, Словаччина)
Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» біля Міжнародного Віденського університету під час проходження стажування за міжнародною освітньою програмою «Можливості та перспективи розвитку українського бізнесу на європейському ринку»

У випускників є можливість продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»).

МЕВіБ_Головна сторінка_4
Планова атестація аспірантів
Передзахист кандидатської дисертації аспіранта кафедри М. Кульбіди

Здобувачі вищої освіти постійно займаються науковою роботою: беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, готують наукові публікації. На кафедрі функціонує студентський науковий гурток.

МЕВіБ_Головна сторінка_5
Наші випускники

З метою якісної підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD) спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» на кафедрі створено Навчальну лабораторію міжнародних економічних відносин і бізнесу, яка функціонує для організації та проведення освітньої і методичної діяльності із забезпечення фахової підготовки здобувачів за напрямом, що відповідає профілю кафедри.

У разі необхідності здобувачі можуть звертатись до кабінету психологічної підтримки  (Кабінет психологічної підтримки) та залишати на умовах конфіденційності інформацію про проблеми у сфері безпеки в університеті, про факти зловживань, корупційні прояви тощо у скринці довіри (Скринька довіри).

Наші контакти:

м. Київ, проспект Відрадний 4, НАУ, Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу, корпус 7, кімн. 7.405.

Тел.: +38 044 406 73 65

E-mail: kafedra_imv@ukr.net

Web-сайт: http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb

Наша сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/kmevibNAU

Телеграмканал кафедри: https://t.me/mevb_nau

Закрити меню