English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Вчена рада факультету

ВОЛОШИН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – ГОЛОВА

Декан Факультету міжнародних відносин, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

ЗАМУЛА АЛІНА ЮРІЇВНА – ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.

ГЛУХЕНЬКА МАРИНА ВІКТОРІВНА

Завідувач навчально-наукової лабораторії телерадіожурналістики кафедри журналістики

ГОЛОВАТЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА

Завідувач навчально-наукової лабораторії «Інформаційний центр ЄС»

ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Завідувач кафедри іноземних мов, к. пед. н

ДУДНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач кафедри міжнародного туризму та країнознавства, д.геогр.н., професор

ІВАЩУК АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, к.н. із соц.комун., доцент

КОРОТКИЙ ТИМУР РОБЕРТОВИЧ

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент

Кравченко Володимир Іванович

Професор кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю, д.філол.н., професор

Лесь Ірина Олександрівна

Заступник декана з виховної роботи, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, д.п.н., професор

НЕСТЕРЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Завідувач кафедри журналістики, к. філол. н. з журналістики, д.н. з держ.управління

ПОБОЧЕНКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу,  к.е.н., доцент

Ржевська Ніна Федорівна

Завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, д.політ.н., доцент

Світич Лідія Михайлівна

Голова профспілкового комітету Факультету, старший викладач кафедри іноземних мов

СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Заступник декана з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

СТЕПАНОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, д.е.н., професор

Троян Сергій Станіславович

Професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, д.і.н., професор

Чабан Олександра Русланівна

Голова Студентського профбюро Факультету міжнародних відносин, студентка

ШЕВЦОВ АНДРІЙ ГАРРІЄВИЧ

Завідувач кафедри ЮНЕСКО, доктор.пед.н., професор, член-кореспондент НАПН України

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, к.т.н., доцент

Вчена рада займається

 • Вирішенням питань організації навчально-виховного процесу Факультету в межах його компетенції
 • Розглядом питань про доцільність та здатність підготовки фахівців на Факультеті з того чи іншого напряму або спеціальності
 • Розглядом результатів екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітніх ступенів
 • Розглядом питань роботи приймальної комісії
 • Розглядом питань працевлаштування випускників
 • Визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Факультету
 • Обговоренням та затвердженням тем наукових досліджень і звітів про їх виконання
 • Розглядом стану науково-дослідної роботи студентів на Факультеті та кафедрах
 • Опрацюванням і внесенням пропозицій щодо вдосконалення структури Факультету
 • Розглядом подання науково-методично-редакційної ради Факультету питання щодо розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проектів навчальних планів та програм
 • Заслуховуванням та обговоренням щорічних звітів деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Факультету про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність
 • Розглядом кандидатур науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад
 • Внесенням на розгляд Вченої ради університету пропозицій щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Факультету
 • Обговоренням кандидатур та внесенням пропозицій щодо зарахування до аспірантури та докторантури
 • Обговоренням та затвердженням планів підготовки аспірантів та докторантів, тем дисертацій, кандидатур наукових керівників та консультантів; контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів
 • Розглядом за поданням керівників структурних підрозділів кандидатур працівників та студентів Факультету щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення
 • Розглядом проектів планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Факультету
 • Розглядом інших перспективних та поточних питань діяльності Факультету та його структурних підрозділів

Секретаріат вченої ради

7 корпус, кабінет 113

+380 (44) 406 77 95

alina.zamula@ukr.net

Закрити меню