English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Вчена рада факультету

Волошин Юрій Олексійович – Голова

Декан Факультету міжнародних відносин, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України
email: voloshinua@ukr.net

Замула Аліна Юріївна – Вчений секретар

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.
email: alina.zamula@ukr.net

Балабанов Геннадій Васильович

Завідувач кафедри міжнародного туризму та країнознавства, д.геогр.н., професор
email: gennady@balabanov.kiev.ua

Бонацька Ірина В’ячеславівна

Завідувач кафедри іноземних мов, к.філол.н., доцент

Висоцька Марина Петрівна

Заступник декана з наукової роботи та міжнародного співробітництва, к.е.н., доцент

Глухенька Марина Вікторівна

Завідувач лабораторії кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю
email: marina.glukhenka@gmail.com

Головатенко Марина Юріївна

Завідувач навчально-наукової лабораторії «Інформаційний центр ЄС»
email: marina4513125@ukr.net

Драчов Олексій Вікторович

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.

Дудник Іван Миколайович

Професор кафедри міжнародного туризму та країнознавства, д.геогр.н., професор

Кравченко Володимир Іванович

Професор кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю, д.філол.н., професор

Лесь Ірина Олександрівна

Заступник декана з виховної роботи, к.ю.н., старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Невара Лілія Михайлівна

Заступник декана з навчальної роботи, к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Побоченко Леся Миколаївна

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин, к.е.н., доцент
email: Kafedra_imv@ukr.net

Ржевська Ніна Федорівна

Завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, д.політ.н., доцент
email: rzhevska@ua.fm

Світич Лідія Михайлівна

Голова профспілкового комітету факультету, старший викладач кафедри іноземних мов
email: svitich_I@ukr.net

Сіденко Світлана Володимирівна

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, д.е.н., професор
email: sv_sidenko@ukr.net

Троян Сергій Станіславович

Професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, д.іст. н., професор
email: imv_09@ukr.net

Туз Іван Іванович

Голова Студентської ради, студент

Чабан Олександра Русланівна

Голова Студентського профбюро, студентка

Шибицька Наталія Миколаївна

Доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, к.т.н., доцент

Лобода Світлана Миколаївна

Завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, к.п.н., професор

Циховська Елліна Дмитрівна

Завідувач кафедри журналістики, реклами і зв’язків з громадськістю, д.філол.н., професор
email: ellina.tsykhovska@gmail.com

Вчена рада займається

 • Вирішенням питань організації навчально-виховного процесу Інституту в межах його компетенції
 • Розглядом питань про доцільність та здатність підготовки фахівців в Інституті з того чи іншого напряму або спеціальності
 • Розглядом результатів екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів
 • Розглядом питань роботи приймальної комісії
 • Розглядом питань працевлаштування випускників
 • Визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Інституту
 • Обговоренням та затвердженням тем наукових досліджень і звіти про їх виконання
 • Розглядом стану науково-дослідної роботи студентів на факультетах та кафедрах
 • Опрацюванням і внесенням пропозицій щодо вдосконалення структури Інституту
 • Розглядом подання науково-методично-редакційної ради Інституту питання розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проекти навчальних планів та програм
 • Заслуховуванням та обговоренням щорічних звітів деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Інституту про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність
 • Розглядом кандидатур науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад
 • Внесенням на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Інституту
 • Обговоренням кандидатур та внесенням пропозицій щодо зарахування до аспірантури та докторантури
 • Обговоренням та затвердженням планів підготовки аспірантів та докторантів, теми дисертацій, кандидатури наукових керівників та консультантів, контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів
 • Розглядом поданням керівників структурних підрозділів кандидатури працівників та студентів Інституту щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення
 • Розглядом проектів планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту
 • Розглядом інших перспективних та поточних питаннь діяльності Інституту та його структурних підрозділів

Секретаріат вченої ради

7 корпус, кабінет 202

+380 (44) 497 32 63
+380 (44) 406 76 15

imv_09@ukr.net

Закрити меню