English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Вчена рада факультету

ВОЛОШИН ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – ГОЛОВА ВЧЕНОЇ РАДИ

Декан, доктор юридичних наук, професор

ЗАМУЛА АЛІНА ЮРІЇВНА – ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, кандидат юридичних наук

БОБАРЧУК ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

В.о. завідувача кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат технічних наук, доцент

ВАСИЛЬЧЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач кафедри журналістики, кандидат філологічних наук, доцент

ВИСОЦЬКА МАРИНА ПЕТРІВНА

Заступник декана, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, кандидат економічних наук

ГЛУХЕНЬКА МАРИНА ВІКТОРІВНА

Завідувач навчально-наукової лабораторії телерадіожурналістики кафедри журналістики

ГОЛОВАТЕНКО МАРИНА ЮРІЇВНА

Завідувач навчально-наукової лабораторії «Інформаційний центр ЄС»

ГОНЧАРЕНКО-ЗАКРЕВСЬКА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, кандидат педагогічних наук

ДУДНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач кафедри міжнародного туризму та країнознавства, доктор географічних наук, професор

ІВАЩУК АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА

Завідувач кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Професор кафедри реклами і зв’язків з громадськістю, доктор історичних наук, професор

ЛЕСЬ ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Заступник декана з виховної роботи, кандидат юридичних наук

МАКСИМОВИЧ РОМАН ОЛЕГОВИЧ

В.о. завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, кандидат юридичних наук

МАТВІЙЧУК-ЮДІНА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Доцент кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент

ПАТЛАНЕНКО БОГДАН ЮРІЙОВИЧ

Голова студентської ради ФМВ, студент 4 – го курсу ФМВ (Ж-410)

ПОБОЧЕНКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

РАТУШНЯК ДАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Голова студентського профбюро ФМВ, студентка 3 курсу ФМВ (МВ-307)

РЖЕВСЬКА НІНА ФЕДОРІВНА

Завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, доктор політичних наук, доцент

СИДОРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Заступник декана з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук

ТРОЯН СЕРГІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ

Професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, доктор історичних наук, професор

Вчена рада займається

 • Вирішенням питань організації навчально-виховного процесу Факультету в межах його компетенції
 • Розглядом питань про доцільність та здатність підготовки фахівців на Факультеті з того чи іншого напряму або спеціальності
 • Розглядом результатів екзаменаційних сесій та державної атестації випускників різних освітніх ступенів
 • Розглядом питань роботи приймальної комісії
 • Розглядом питань працевлаштування випускників
 • Визначає основні напрямки науково-дослідної роботи Факультету
 • Обговоренням та затвердженням тем наукових досліджень і звітів про їх виконання
 • Розглядом стану науково-дослідної роботи студентів на Факультеті та кафедрах
 • Опрацюванням і внесенням пропозицій щодо вдосконалення структури Факультету
 • Розглядом подання науково-методично-редакційної ради Факультету питання щодо розробки відповідних складових державних стандартів освіти, а також проектів навчальних планів та програм
 • Заслуховуванням та обговоренням щорічних звітів деканів, завідувачів кафедр та інших керівників структурних підрозділів Факультету про навчально-виховну, навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну діяльність
 • Розглядом кандидатур науково-педагогічних працівників на заміщення вакантних посад
 • Внесенням на розгляд Вченої ради університету пропозицій щодо присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Факультету
 • Обговоренням кандидатур та внесенням пропозицій щодо зарахування до аспірантури та докторантури
 • Обговоренням та затвердженням планів підготовки аспірантів та докторантів, тем дисертацій, кандидатур наукових керівників та консультантів; контролює щорічну атестацію аспірантів, докторантів та здобувачів
 • Розглядом за поданням керівників структурних підрозділів кандидатур працівників та студентів Факультету щодо їх стимулювання, заохочення та накладання стягнення
 • Розглядом проектів планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Факультету
 • Розглядом інших перспективних та поточних питань діяльності Факультету та його структурних підрозділів

Секретаріат вченої ради

7 корпус, кабінет 113

+380 (44) 406 77 95

alina.zamula@npp.nau.edu.ua

Закрити меню