English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Наукова діяльність

Icon Image

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини, зовнішня політика, суспільні комунікації  в умовах реконфігурації сучасного світопорядку» (2021 рік)

Icon Image

Збірник тез доповідей Всеукраїнської конференції з міжнародною участю "Дипломатія у міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність", 2 листопада 2021 р.

Icon Image

Збірник тез доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених "Політ. Сучасні проблеми науки. Секція "Міжнародні відносини та міжнародне право: глобальні проблеми та тенденції", травень 2022 р.

Icon Image

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність», 24 лютого 2023 р.

Закрити меню