English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Перелік навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародна інформація» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Історія міжнародних відносин

Інформатика та інформаційні технології в міжнародних відносинах

Історія світових цивілізацій

Теорія міжнародних відносин

Основи міжнародно-політичних досліджень

Міжнародні комунікації

Політичний розвиток та політичні системи світу

Аналіз зовнішньої політики

Міжнародна інформація

Сучасні інформаційні системи та аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Світова політика

Регіональні студії

Основи дипломатії та дипломатичної служби

Національна інформаційна безпека

Електронна комерція

Прийняття рішень в міжнародних відносинах

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародні відносини» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Історія міжнародних відносин

Інформатика та інформаційні технології в міжнародних відносинах

Історія світових цивілізацій

Теорія міжнародних відносин

Основи міжнародно-політичних досліджень

Міжнародні комунікації

Політичний розвиток та політичні системи світу

Аналіз зовнішньої політики

Основи світової політики

Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Зовнішня політика держав світу

Дипломатія і дипломатична робота

Геополітика

Основи міжнародної та національної безпеки

Недержавні суб’єкти міжнародних відносин

Міжнародні конфлікти

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Зовнішня політика і дипломатія» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Ділова іноземна мова

Філософські проблеми наукового пізнання

Методологія прикладних досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Космічна дипломатія

Актуальні проблеми зовнішньої політики США

Зовнішня політика країн Західної Європи

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародна інформація» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

Ділова іноземна мова

Філософські проблеми наукового пізнання

Методологія прикладних досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Міжнародні системи та глобальний розвиток

Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах

Інформаційні війни

Геополітика і геостратегія України

Закрити меню