English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій

РЖЕВСЬКА Ніна Федорівна

Посада: завідувач кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Освіта: Київський  державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет

Спеціальність: «Філософія»

Кваліфікація: Філософ, викладач

1986-1990 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1990-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1993 –1997 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1997- 2003 – доцент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1998-2001 – участь в українсько-канадському проекті «Розвиток громадянського суспільства» ( за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

червень 1999 – стажування в університеті Калгарі та коледжі Гранта МакЮвена м. Едмонтон (Канада) (за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

2000-2002 –координатор проекту Мережа громадянської освіти (CEN) IATP на Західній Україні ( за сприяння IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів США)

липень 2001 – стажування у Центрі дослідження античної традиції Варшавського університету та участь у ХІІІ Всесвітньому Конгресі риторів

березень-серпень 2002 стипендіат Центру розвитку магістерських програм по підготовці навчального курсу «Риторика» (за сприяння Центрально Європейського Університету (CEU) м.Будапешт)

2003-2005 – старший науковий співробітник ІПППО АПН України

2005-2007 – заступник директора з навчальної роботи ІМВ НАУ

2007-2010 – завідувач кафедри міжнародної інформації

2010-2012 – професор кафедри міжнародної інформації

2012-2014 – завідувач кафедри міжнародної інформації

 2014 – 2016 професор кафедри міжнародної інформації

 липень 2016- до тепер –завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних    студій

Тема «Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець ХУІ- початок ХУІІ ст.)»

Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Семків Остап Іванович.

Дисертація захищена 24 листопада 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка

Тема «Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США»

Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Науковий консультант: доктор політичних наук, професор Рижков Микола Миколайович.

Дисертація захищена 26 травня 2014 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

09.04.2021-18.06.2021 р. Варшавський університет (Польща). Програма: «Європейська наука і міжнародні комунікації: Публічна дипломатія і зовнішня політика держав ЄС».
16.05.2022 -12 .05.2022 р. Академія прикладних наук, кафедра міжнародних відносин (м. Хелм Польща). Тема стажування «Інформаційна політика держави».

Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави.

 1. Rzhevska, N.F. & Borotkanych, N.P. (2022). International experience in conflict resolution: US-China conflict of interests. Revista Científica General José María Córdova (Colombian Journal of Military and Strategic Studies) Bogotá D.C., Colombia, 20 https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/article/view/897 ISSN 1900-6586 (print), 2500-7645 (online) DOI: https://doi.org/10.21830/19006586.897 [Scopus].
 2. Rzhevska , Nina &, Moroz Andriy (2022). In search of effective scenarios for peacekeeping operations for UN and NATO. Access to Justice in Eastern Europe, Issue 3. pp. 87-106. DOI: 10.33327/AJEE-18-5.3-n000319 [Scopus]
 3. Rzhevska, Nina (2022) From the war in Ukraine to the future without wars. In Depth Bimonthly (Electronic Newsletter Cyprus Center for European and International Affairs (CCEIA) University of Nicosia VoL 19 Is. 3 pp.5-7. [У провідному науковому виданні Кіпру
 4. Rzhevska, Nina & Feshchenko, Anastasia (2022) The peculiarties of Space State Information Polici Language-Culture – Politics. International Journal, Chelm. Vol.1. pp..247-264. [У провідному науковому виданні Польщі].
 5. Rzhevska, Nina (2021). Effective Models of Reintegration for De-occupied Territories. Language-Culture – Politics. International Journal, Chelm. Vol.1. pp.325-340. [У провідному науковому виданні Польщі].
 6. Rzhevska Nina, Bielousova Nataliia, Glibova Svitlana Will Brexit Influence the Effectiveness of the UK Soft Power? Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020. P. 2434-2447. URL: https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5360[У провідному науковому виданні США].
 7. Ржевська Н.Ф. Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики. Політікус. Науковий журнал. 2020. № 2. С.155-162. [У фаховому виданні].
 8. Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. КНУ імені Тараса Шевченка. 2018. Вип.137. С.4-12. [У фаховому виданні].
 9. Ржевська Н.Ф. Культурна дипломатія України: сучасний стан та перспективи. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2018. № 18-19. URL: http://journals.iir.kiev.ua.
 • Політичний розвиток та політичні системи світу
 • Історія політичних вчень
 • Прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави
 • Міжнародні аналітичні та експертні центри
 • Соціальна політика держав світу
 • Прогнозування в наукових дослідженнях
 • Завідувач кафедри
 • Відповідальний з якості на кафедрі
 • Гарант ОПП «Зовнішня політика і дипломатія» ОС «Магістр»
 • Голова секції «Міжнародні відносини» науково-методично-редакційної ради НАУ
 • Член Вченої ради ФМВ

ТРОЯН Сергій Станіславович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступіньдоктор історичних наук (1995)

Вчене звання: професор (2002)

Освіта: Чернівецький державний університет (1983)

Спеціальність: «Історія»

Кваліфікація: Історик, викладач історії та суспільствознавства

1977 – 1978 – різноробочий, Управління бурових робіт, м. Долина, Івано-Франківська область

1978 – 1983 – студент історичного факультету Чернівецького державного університету

1983 – 1984, 1986 – 1987 – учитель історії СШ № 3 м. Чернівці

1984 – 1986 – командир взводу в/ч 74222, м. Ужгород

1986 – 1990 – аспірант історичного факультету Чернівецького державного університету

1990 – 1998 – асистент, доцент кафедри історії нового та новітнього часу та кафедри міжнародних відносин Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1998 – 1999 – завідувач кафедри політології та соціології Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1999 – 2012 – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету

1999 – 2006 – завідувач кафедри політології та соціології, кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

2012 – 2016 – завідувач, професор кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України

з 2016 – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету

Відмінник освіти України (2002), грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2018, 2019)

Політична боротьба в Німеччині з питань колоніальної політики в Африці (1871 – 1890 рр.), спеціальність 07.00.03 – всесвітня історія

Ідеологія та практика німецького колоніалізму (XVI – XIX ст.), спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

Жовтень-грудень 2017 – березень-травень 2018 рр. – Академія імені Яна Длугоша (Ченстохова, Республіка Польща) – науково-педагогічний візит (в тому числі проведення занять з предметів «Основи теорії політики» і «Геостратегія великих держав», загалом 60 год., польська мова).

Червень, листопад 2020 р. – Посольство України в Лівані – навчальна онлайн-програма з культурної дипломатії «Ліван: дипломатія України в „країні молока і меду”».

Березень-травень 2021 р. – Жешувський університет (Жешув, Республіка Польща) – науково-педагогічний візит (в тому числі проведення занять з предмету «Соціологія глобалізації», загалом 60 год., польська мова).

Червень 2021 р. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, науковий візит, презентація циклу монографій з циклу «Міжнародні відносини періоду Першої світової війни».

Вересень – жовтень 2021 р. – Національний університет Острозька академія, науково-педагогічний візит (в тому числі проведення занять з предметів «Методологія досліджень міжнародних відносин» і «Аналіз і прогнозування зовнішньої політики», загалом 60 год.).

Грудень 2021 р. – науково-дипломатичний візит до Республіки Польща (Краків, Варшава, Люблін), в тому числі виступи на конференції та засіданні українсько-польської історичної комісії.

Березень-травень 2022 р. – Жешувський університет (Жешув, Республіка Польща) – науково-педагогічний візит (в тому числі проведення занять з предметів «Сучасні міжнародні відносини» (спецкурс), 30 год.; «Соціологія глобалізації», 30 год., польська мова).

Липень 2022 р. – міжнародна наукова конференція у Варшавському університеті «Все ще без миру» («Still without peace»), організована Центром східноєвропейських досліджень – участь у роботі круглого столу «Російсько-українська війна: інформаційний спротив».

Жовтень-грудень 2022 р. – Жешувський університет (Жешув, Республіка Польща) – науково-педагогічний візит (в тому числі проведення занять з предметів «Соціологія політики» (спецкурс), «Соціологія глобалізації», 30 год., польська мова).

 1. Сучасні дослідження з німецької історії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) – головний редактор: https://msgh-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam
 2. Історична панорама (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – член редколегії: https://histpanorama.ce-ya.com/

Історії міжнародних відносин, зовнішня політика України, історія та політика Німеччини, студії пам’яті, теорія політики

 1. Троян С.С., Троян П.С. Колоніальне питання і пропаганда в Німеччині (1841–1891 рр.): монографія, Видавничий дім «Кондор», Київ 2018, 244 с. (Рец.: Бобилєва С.Й. (Дніпро), к.і.н., проф.; Дятлов В.О. (Чернігів), д.і.н., проф.; Жерноклєєв О.С. (Івано-Франківськ), д.і.н., проф.).
 2. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla. W poszukiwaniu porozumienia ukraińsko-polskiego: realizacja projektów państwowych po Wielkiej Wojnie w świetle koncepcji Jana Stanisława Łosia // Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914–1921, red. D.Michaluk. Ciechanowiec Mazowieckie Zakłady Grafizne Sp. j. 2018, S. 401 – 415.
 3. Троян С.С. (наукова редакція). Великі держави у світовій війні 1914–1918: протистояння ідей і дипломатій: колективна монографія, наук. ред. С.С. Троян. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 152 с.
 4. Troyan Serhiy, Nataliia Nechaieva-Yuriichuk. Evolution of the Westphalian Order under the Influence of the World Wars: Historical and International Relations Aspects // Codrul Cosminului. Vol. 26, No. 1, July 2020. P. 187-206. https://doi.org/10.4316/CC.2020.01.011 http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html
 5. Troyan Serhiy, Alla Kyrydon. The Idea and Practice of the Slovenian State-Formation Process after World War I [w:] Codrul Cosminului, Vol. 26, No. 1, July 2020, p. 245-254. https://doi.org/10.4316/CC.2020.01.014 http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html
 6. Troyan Serhiy, Nataliia Nechaieva-Yuriichuk. NSDAP YOUTH POLICY: RETROSPECTIVE ANALYSIS (Review of the monograph.: Davletov O. R. Preparation of the “generation of wolves”: training of future perpetrators of the Holocaust (Essays on the youth policy of the NSDAP in 1922 – 1939). 2nd ed., 2019. 316 p.) // East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych: Publishing House “Helvetica”, 2021. Issue 18. P. 260-264. DOI 10.24919/2519-058X.18.226558 http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/13772
 7. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla, Troyan Viktor. Innovative approaches to personal development and health improvement: Pan-European movement: historical, political, identical genesis and evolution. Monographic series «European Science». Book 4. Part 9. 2021. ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe, Germany, 2021.96 s.
 8. Troyan Serhiy, Troyan Pavlo. Science for modern man the space of colonialism: german colonial propaganda (1841–1884). Monographic series «european science». Book 4. Part 3. 2021. ScientificWorld-NetAkhatAV Karlsruhe, Germany, 2021.134 s.
 9. Троян С.С., Киридон А.М. Зовнішня політика України доби сучасної незалежності (1991–2021) // Україна. 30 років незалежності». Стислий довідник / За ред. д.і.н., проф. Киридон А.М. Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2021. 536 с.
 10. Троян С., Долід В. Британський лев проти німецького орла: англо-німецькі суперечності в Африці (1871–1896 рр.): Монографія. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2022. 204 с.
 11. Troyan S., Kyrydon A. The civilization war 2014-2022: the national liberation war of Ukraine in XXI century (theoretical discourse) // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2022. Pp. 523–534. 
 12. Troyan S. State and society in interwar Romania: historical and politic alanalysis // Przegląd Wschodnioeuropejski. 2022. XIII/1. P. 349–353 http://uwm.edu.pl/cbew//2022-13-1/23_Serhiy-Troyan.pdf
 13. Troyan S., Kyrydon A. Strategic Compass of the EU political and Security Sphere // European Historical Studies. 2022. Vol. 22. P. 6–22 https://drive.google.com/file/d/1ZjnkDlwOXZS2jEBmuvU0-JgT-X2FDg_U/view
 14. Troyan S., Kyrydon A. Swedish Policy of Сountering the COVID-19 Pandemic // Foreign Affairs. 2022. Vol. 32. No 3. P. 8–13 https://uaforeignaffairs.com/uk/journal-item/120
 15. Troyan S., Nechayeva-Yuriichuk. Modern problems of international security: a look through the prism of J. Mearsheimer’s structural theory of offensive realism. Studii Naționale de Securitate: Revistă științifico-practică. 2022. Nr. 1 (5). P. 90–103 https://inis.sis.md/sites/default/files/reviste/STUDII%20NA%C8%9AIONALE%20DE%20SECURITATE%20Revist%C4%83%20%C8%99tiintifico-practic%C4%83%20Nr.5%202022.pdf
 16. Троян С.С., Панасюк І.О. Формат стратегічного партнерства в сучасній зовнішній політиці України і Соціалістичної Республіки В’єтнам: порівняльний аспект. Сучасні дослідження з німецької історії : зб. наук. пр. / гол. cпівред. Н. В. Венгер, С. С. Троян. Дніпро: ДНУ, 2021–2022. С. 199–220 https://msgh-journal.com/index.php/journal/index
 17. Troyan S., Kyrydon A. The Russian-Ukrainian war (2014–2022): Basic preconditions and causes // Balkan Social Science Review. Vol. 20. December 2022. P. 157-179 https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/issue/view/312
 • Історія міжнародних відносин
 • Зовнішня політика держав світу
 • Зовнішня політика України
 • Геополітика і геостратегія України
 • Зовнішня політика держав Західної Європи
 • Гарант ОПП «Міжнародні відносини».
  Сучасні дослідження з німецької історії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) – головний редактор: https://msgh-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam
 • Історична панорама (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – член редколегії: https://histpanorama.ce-ya.com/;
 • Зовнішні справи (Громадська спілка «Редакція журналу «Зовнішні справи») – член редколегії: https://uaforeignaffairs.com/uk/editorial-board
 • Kultura – Historia – Globalizacja (Вроцлавський університет, Республіка Польща), член редколегії: http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=redakcja
 • Kultura i wartości (Університет імені М.Скодовської-Кюрі в Любліні, Республіка Польща), член редколегії: https://journals.umcs.pl/kw/about/editorialTeam
 • Pogranicze. Studia Społeczne (Білостоцький університет, Республіка Польща), член редколегії: http://pogranicze.soc.uwb.edu.pl/redakcja.html

СЕДЛЯР Юлія Олександрівна

Посада: професор кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Вчене звання: доцент.

Освіта:

У 2002 р. закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «політологія» (диплом із відзнакою). 

1 жовтня 2002 р. вступила в аспірантуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. У 2005 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію. 

З вересня 2011 р. – по серпень 2014 р. перебувала у докторантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

26 лютого 2015 р. в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила докторську дисертацію на тему «Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби» за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (науковий консультант – д.політ.н., проф. Головченко В.І.).

Спеціальність: «Політологія»

Кваліфікація: Політолог

1 вересня 2003 р. – 31 серпня 2004 р. – методист кафедри міжнародних відносин, історії та філософії МДГУ імені Петра Могили.

1 вересня 2004 р. – 31 серпня 2005 р. – зав. кабінетом кафедри міжнародних відносин та історії МДГУ імені Петра Могили.

З 1 вересня 2005 р. – 31 серпня 2006 р. – викладач-асистент кафедри міжнародних відносин та історії МДГУ імені Петра Могили.

З 2006 р. – старший викладач, а з січня 2011 р. – доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили. 

З вересня 2014 р. – по 31 серпня 2015 р. доцент кафедри міжнародної інформації Чорноморського державного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв).

1 вересня 2015 р. – 31 січня 2020 р. – професор кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

1 лютого 2020 р. – 31 серпня 2021 р. – НУК імені адмірала Макарова.

Брала участь у роботі понад 50 міжнародних, всеукраїнських конференцій.

Фахівець у галузі зовнішньополітичного аналізу, теорії міжнародних відносин, міжнародно-правових санкцій, політики санкцій та інструментів міжнародно-політичного впливу в умовах формування нової політичної картини світу внаслідок ерозії біполярності.

Автор понад 100 праць наукового і навчально-методичного характеру з міжнародних відносин, міжнародного права і зовнішньої політики, опублікованих в Австрії, Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Грузії, Казахстані, Литві, Польщі, Румунії та Україні. Серед них найбільш відомі – монографія «Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика» (2013), навчальні посібники із грифом МОН України «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики» (2010), «Світова та європейська інтеграція» (2008, у співавт.), монографія «Україна і світ: теоретичні і практичні аспекти сучасного політичного процесу» (2016, у співавт.), «Теорія міжнародних відносин та геополітика» (2018).

З 2007 р. по 2015 рр. була членом спеціалізованої вченої ради К 38.053.01 в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили із захисту дисертацій за спеціальностями 23.00.02 – політичні інститути і процеси і 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах

Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби

Національне агентство із забезпечення якості освіти Курс «Експерт з акредитації освітніх програм», онлайн-тренінг № 18090/cert від 23.12.2020 р.

З 1 лютого 2021 р. по 12 березня 2021 р. Західний університет Василе Голдіше, факультет юридичних наук, м. Арад, Румунія. Тема: “Modern methods and means of training future lawyers”/«Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників». (Всього 180 год., 6 кредитів).

Участь в онлайн-тренінгу «Міжнародна сертифікація Communication skills for business: навички спілкування – важливий крок до професійного успіху»

Участь у вебінарі на онлайн платформі ELSEVIER RESEARCHER ACADEMY “UN Sustainable Development Goals – how to analyze bibliometric indicators?” (сертифікат від 25.02.2021 р.)

Завершила курс на онлайн платформі ELSEVIER RESEARCHER ACADEMY “How to prepare your manuscript” (сертифікат від 07.03.2021 р.)

Політика санкцій, інструменти зовнішньої політики держав в умовах формування нової політичної картини світу

 1. Седляр Ю.О. Безпекова політика Туреччини у Чорноморському регіоні у постбіполярну добу// Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Н. Рижевої. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. № 2 (46). С. 69-74. [фахове видання України]
 2. Седляр Ю.О. Американська політика економічних санкцій щодо Куби у 1990-х рр.// Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Н. Рижевої. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. № 2 (48). С. 114-118. [фахове видання України]
 3. Седляр Ю.О., Кравченко Н.В. Стратегічне партнерство між Україною і США у сучасних геополітичних реаліях / Ю.О. Седляр, Н.В. Кравченко // Молодий вчений. 2018. №4 (56). С. 51-56. (видання входить до наукометричної бази Index Copernicus).
 4. Sedliar Yu., Yaroshenko V.M. Instruments of foreign policy in the post-bipolar system of international relations // №3. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. 2020. С. 148-152. [фахове видання України]
 5. Седляр Ю.О. Міжнародні санкції як інструмент підтримки міжнародної безпеки у ХХІ ст. // Актуальні питання у сучасній науці 2023. №4. [фахове видання України]
 6. Седляр Ю.О. Теорія міжнародних відносин та геополітика: навч. посібник. Миколаїв: МНУ В.Сухомлинського, 2018. 274 с. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/.pdf
 7. Sedliar Y.O., Stadnichenko O.І. Economic Sanctions as the instrument of foreign policy in international relations studiesProblem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part II. – Warsaw: Institute of European Integration, 2019. РР. 254-264.
 8. Sedliar Y.O., Stadnichenko O.І. Instruments and Communication Strategies of foreign policy in international relations theory /Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension: collective monograph. – Sofia: VUZF University. 2020. РР. 214-226.
 9. Політологія: Магістерська програма. Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Ніколаєнко Н.О. 2018. 456 с.
 10. Седляр Ю.О., Глазов О.В. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : навчальний посібник / Ю.О. Седляр, О. В. Глазов. Миколаїв : НУК, 2021. 144 c.
 11. Седляр Ю.О. Історія міжнародних відносин: навчально-методичний комплекс дисципліни. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2019. 87 с.
 12. Седляр Ю.О., Стадніченко О.І. Інформаційно-комунікаційна складова роботи дипломатичних представництв // Інтегровані комунікації. – К.: КУ ім. Б. Грінченка. 2018. № 2 (6). C. 12-18.
 13. Sedliar Y.O. US sanctions policy in the context of nuclear non-proliferation in South Asia / Proceedings of the 1st International Symposium on Intellectual Economics, Management and Education, September 20, 2019. Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2019. PP. 82-83.
 14. Седляр Ю.О., Юн А.Л. Головні футурологічні дослідження у сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ ст. / Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8-9 листопада 2019 р.) – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». С. 114-118.
 15. Седляр Ю.О., Юн А.Л. Моделі прийняття зовнішньополітичних рішень / Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття(м. Київ, 20-21 грудня 2019 р.) – К.: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація». С. 90-95.
 16. Sedliar Yu., Stadnichenko O. Non-military instruments of foreign policy in contemporary international relations // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th International scientific and practicalconference. CPN Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. PР. 177-183.
 17. Cедляр Ю. Прийняття зовнішньополітичних рішень в умовах міжнародної кризи // Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 25 вересня 2020 р. / Упорядники М.Мальський, Р.Вовк, О.Кучик, П.Байор. – Львів: ЛНУ імені І.Франка, 2020. – С. 142-145.
 18. Седляр Ю.О. Механізм міжнародно-правових санкцій у системі ООН /Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Туреччина, 07 жовтня 2020 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Туреччина:: ФОП КАНДИБА Т.П., 2020. – С. 149-153.
 19. Седляр Ю.О., Глазов О.В. GR як комунікаційна технологія/Сучасні аспекти модернізації науки в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ; Болгарія, 07 червня 2021 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Варна:: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. C. 23-26.
 20. Sedliar Y.O. Concept of soft power in International Relations Theory // Science and technology: problems and innovations. Abstracts of the IVth International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. 18-20.01.2023 Osaka, Japan. 2023.
 21. Седляр Ю.О. Теоретичні підходи до аналізу рішень у сфері зовнішньої політики Седляр Ю.О. /Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тепліце; Чехія, 07 лютого 2023 р. / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Чехія: ФОП КАНДИБА Т.П., 2023.
 • Теорія міжнародних відносин
 • Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 • Міжнародна інформація
 • Профорг кафедри
 • Відповідальна за аспірантуру
 • Гарант ОНП «Зовнішня політика» PhD

ПРОЩАЄВ Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Вчене звання: професор

Освіта: Вища юридична

Спеціальність: «Правознавство»

Кваліфікація: Юрист-правознавець зі знанням іноземної мови.

1975 – 2008 рр. служба в органах державної безпеки;

2008 – 2021 рр. доцент, професор, завідувач кафедри соціально-політичних та правових дисциплін Академії зовнішньої розвідки України;

грудень 2021 – по теперішній час професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Закрита тема з проблем забезпечення національної безпеки, 1986 р.

«Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове дослідження», спеціальність 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право, захищена у 2020 р. в НАУ Київ, науковий консультант Волошин Ю. О., декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

З 23 червня 2020 року по 15 липня 2020 року пройшов дистанційне закордонне стажування в країні ЄС (Польща, навчальний заклад Collegium Civitas) в обсязі 120 навчальних годин (4 ECTS) за програмою «Internationalization of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in Poland», підготувавши фінальний проект «National security in the educational sphere of Ukraine: current state and development priorities». За результатами стажування отримав відповідний сертифікат: Certificate NR 10/2020 of completion of an international postgraduate practical internship від 15.07.2020 року.

Конституційні та законодавчі засади діяльності розвідувальних органів та органів державної безпеки; забезпечення національної безпеки; правове регулювання захисту інформації з обмеженим доступом.

 1. Proshchaiev V. V. Legal Categories in Intelligence Legislation: A Comparative Analysis. International Journal of Criminology and Sociology, Volume 9, 31 December 2020, Pages 3104-3111. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.377. [Фахове видання, входить до наукометричної бази SCOPUS].
 2. Proshchaiev V. V. European Convention on Human Rights as the minimum international standard for national legislation on special services: a comparative aspect. Journal of the national Academy of Legal Sciences of Ukraine, Volume 27, Issue 4, 2020, Pages 66-83. DOI:10.37635/jnalsu.27(4).2020. 66-83. [Фахове видання, входить до наукометричної бази SCOPUS].
 3. Прощаєв В. В. Розвідувальні органи як органи державної влади: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019. – 312 с.
 4. Прощаєв В. В. Конституційні засади організації та діяльності розвідувальних органів України. Науковий журнал з юридичних наук «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)», № 1/2019. С. 148 – 151.
 5. Прощаєв В. В. Проблеми конституційного забезпечення правового статусу та соціальних прав осіб, які конфіденційно співробітничають із розвідкою. Науковий журнал «Visegrad Journal on Human Rights», № 3 (volume 1), 2019. С. 223 – 227.
 6. Прощаєв В. В. Метод правового регулирования разведывательной деятельности как составная часть обеспечения национальной безопасности. Науковий журнал «Legea si Viata», № 8, 2019. С. 80 – 84.
 7. Прощаев В. В. Конституційно-правовий статус глави держави у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аналіз. Научно-практическое правовое издание. «Національний юридический журнал: теорія и практика», «Jurnalul juridic national: teorie si practica», «National law journal: theory and practice», № 4 (38), 2019. С.38 – 42.
 8. Прощаєв В. В. Європейські стандарти та законодавство України про спецслужби: порівняльний аспект. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин, Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, Т.1, 2020. – С.215 –225.(Всього: 294 с.) 
 9. Волошин Ю. О., Прощаєв В. В. Розвідувальні органи держави в механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина: міжнародні стандарти та законодавче регулювання. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 3 (32) 2020. С.6 – 18.
 10. Прощаєв В.В., Галєєв В.А. Законодавче регулювання повноважень розвідувальних органів: порівняльний аналіз. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 2 (35) 2021. С.40 – 51.
 11. Волошин Ю. А., Прощаєв В. В. Розвідувальна таємниця: законодавче визначення та співвідношення із державною таємницею. Слово Національної школи суддів України. Фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання. № 1 – 2 (38 – 39) 2022. С. 57 – 68. DOI 10.37566/2707-6849-2022-1-2(38-39)-6.
 • Спеціальні служби в зовнішній політиці держави
 • Технології міжнародного інформаційного простору
 • Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
 • Філософія

ЯЛІ Максим Харлампійович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних  наук (2008)

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький Національний Університет

Спеціальність: «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

З 16.01.2014 по 11.06.2019 – в.о. старшого наукового співробітника, Відділ теорії та методології всесвітньої історіїДержавна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2020  – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету.

«Формування нового світового порядку в умовах глобалізації»

2-23 July 2021 – Lee Kuan Yee School of Public Policy at the National University of Singapore. Курс: Public Management and Leadership in the Age of Disruption 

Обрано Академіком Академії Політико-правових наук України. Рішення Сенату АППН України від 30 вересня 2022 року

Теорія міжнародних відносин; геополітика; глобалізація; інформаційне суспільство;зовнішня політика США, Росії, України, ЄС, Китаю.

 1. Ялі М.Х. Сучасний стан та перспективи американсько-російських відносин: український погляд // Україна: контекст світових подій . Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). К. : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2019. C.400–407.
 2. Потехін О.В., Ялі М.Х. Політика США щодо України за президентства Д. Трампа: попередні оцінки // Україна: контекст світових подій . Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.). К.: Інститут всесвітньої історії НАН України. 2019. C.436–439.
 3. Ялі М.Х. Щодо ядерного конфлікту між КНДР та США // Україна: контекст світових подій . Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 р.р.). К.: Інститут всесвітньої історії НАН України. 2019. C.543 – 546.
 • Регіональні студії
 • Міжнародні конфлікти
 • Теорія міжанродних відносин

Відповідальний за міжнародну діяльність кафедри

ДЕРЕВ’ЯНКО Ігор Петрович

Посададоцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Сімферопольське вище військо-політичне училище

Спеціальність: «Військово-політична»

Кваліфікація: Учитель історії і суспільствознавства

З серпня 1989 р. по червень 1992 р. – замісник командира роти по політичній частині.

З вересня 1992 по травень 1994 р. – учитель історії Шершнянської середньої школи Вінницької обл. Тиврівського р-ну.

З листопада 1998 р. по листопад 2001 р. – аспірант Київського національного економічного університету.

З квітня 2003 по серпень 2005 р. старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

З вересня 2005 р. по серпень 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

З вересня 2019 р доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Нагрудний знак 75 років НАУ, Грамота НАУ

Українсько-польські відносини (1918–1921 рр.): політичний аспект

Асиметрія міжнародних відносин

 1. Дерев’янко І. П. Відносини Канади і США: асиметрія і взаємозалежність // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. К., 2018. Вип. 137. С. 13–24.
 2. Дерев’янко І. П. Європейський вектор України у висвітленні польської преси (1994–1999 рр.) // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Зб. наук. пр. К., 2019. №1. С. 30–40.
 3. Дерев’янко І. П. Висвітлення відносин Україна – ЄС 2000–2002 рр. в польських періодичних виданнях // Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації: Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. Вип. ІІI. Луцьк, Терен, 2019. С. 117–126.
 4. Дерев’янко І. П. Конфліктогенний потенціал асиметричних китайсько-в’єтнамських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. К., 2019. Вип. 138. С. 58–70. 
 5. Дерев’янко І. П. Ефекти асиметрії в американо-мексиканських відносинах // Вісник КНУ Міжнародні відносини. 2019. Вип. 50. С. 43–48.
 6. Дерев’янко І. П. Феномен асиметрії в міжнародних відносинах // Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph. – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauko Zdrowiu w Łodzi, 2021. S. 76–82.
 7. Дерев’янко І. П. Ієрархія і асиметрія в міжнародних відносинах // Держава і право. Зб. наук. праць. К., 2021. Вип. 89. С. 297–309.
 8. Дерев’янко І. П. Феномен влади в міжнародних відносинах крізь призму асиметрії // Політичне життя. ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. № 2. С. 123–129. 
 9. Дерев’янко І. П. Ієрархія держав як прояв асиметрії в міжнародних відносинах // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Питання політології». 2021. №39. С. 80–87. 
 10. Дерев’янко І. П. Асиметрія влади в міжнародних відносинах // Політичне життя. ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. № 4. С. 87–94.
 • Дипломатія та консульська служба
 • Історія дипломатії
 • Історія міжнародних відносин
 • Міжнародні комунікації
 • Гарант ОПП «Міжнародна інформація»
 • Відповідальний за профорієнтаційну роботу, приймальну комісію

САПСАЙ Артем Петрович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003 р.

Кваліфікація: Магістр міжнародних відносин, перекладач з англійської мови

2003 – 2006 рр. – Начальник відділу з питань європейської інтеграції та зовнішньоекономічної діяльності ДП «Укрінтеравтосервіс» Міністерства транспорту та зв’язку України;

2006 – 2008 рр. – Політолог Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2008 – 2014 рр. – Асистент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2014 – 2021 рр. – Доцент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.

З вересня 2021 р.  – доцент кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету

«Співвідношення наднаціонального та міжурядового управління в європейських інтеграційних процесах», 2009 р.

Проблеми міжнародних відносин, європейських інтеграційних процесів та зовнішньої політики України

 1. Serbina , Tsyrfa I., Sapsai A. Understanding Colombia–Ukraine relations: modern developments and a global perspective // The Journal of Community Positive Practices (JCPP). (Special Issue). 2022. Р. 141‒162. [Scopus].
 2. Сапсай А. Цифрова дипломатія держав Африки в глобальних і регіональних структурах багатостороннього співробітництва // Регіональні студії. 2022. № 31. С. 129‒134. [Науково-фахове видання України категорії Б].
 3. Сапсай А.П. США в міжнародних організаціях та структурах багатостороннього співробітництва : електр. навч. посібник. К.:[б.в.], 2021. 222 с.
 4. Сапсай А. Сучасні проблеми і завдання України у форматах асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». Vol 1, No 15 (2018). (електр. рес.)
 5. Сапсай А. Проблеми теоретико-методологічного базису в дослідженні сучасної дипломатії // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». 2018. Т.1. № 15. С. 51‒54
 6. Сапсай А. Багатостороннє співробітництво держав Центральної Африки щодо розв’язання проблем сталого розвитку. Гілея. ‒ 2019. ‒ Вип. 142 (№ 3). ‒ С. 101‒104. [Index Copernicus]
 7. Сапсай А. Установи ООН в сучасній «Дипломатії Охорони Здоров’я» Республіки Куба // Гілея. 2020. Вип. 153 (№ 2). С. 476‒481. [Index Copernicus]
 8. Sedliar Y., Sapsai A., Tsyfra I., Serbina N., Moroz A., Political and legal assessment of the Budapest Memorandum: from Ukraine`s renunciation of nuclear weapons to the annexation of the Crimean Peninsula – подано до друку
 • Дипломатія і дипломатична робота
 • Міжнародний повітряний простір в системі сучасних міжнародних відносин
 • Міжнародні авіаційні організації як суб’єкти міжнародних відносин

Відповідальний за організацію та проведення практик, укладання угод та договорів з базами практик

БОРОТКАТИЧ Наталія Петрівна

Посададоцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних прав (2014 р.)

Спеціальність: «Зовнішня політика»

Кваліфікація: Магістр зовнішньої політики

З вересня 2016 до сьогодні – доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин НАУ
З січня 2018 до сьогодні – координатор проектів, Іноземне підприємство ЕОС Дата Аналитикс
З травня 2010 до вересня 2017 – прес-секретар, головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Державного космічного агентства України

«Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції»

Редактор науково-популярного журналу про космос та астрономію «Всесвіт.Простір.Час».

Координаторка космічних проєктів Noosphere.

Переможець конкурсного відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт»2020» (програмний комітет «Космос»).

Стажування в Європейському космічному агентству (2018 р.).

Стажування в NASA (2018-2019р.р) щодо підготовки дипломатів в сфері космічної галузі.

Космічна дипломатія, міжнародні комунікації, стратегічні комунікації, Public Relations, зовнішня політика.

 1. N.Rzhevska, N.Borotkanych International experience in conflict resolution. US-China conflict resolution. Colombian Journal of Military and Strategic Studies. Bogotá D.C., Colombia, 2022. Vol. 20. P. 53-67
 2. Боротканич Н. Холодна війна в космосі 2.0. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Соціально-політичні трансформації в епоху глобалізації: від конфлікту до консенсусу” / За ред. О.В. Віннічук, Т.В. Сулятицька. Кам’янець-Подільський, 2021. – С. 97-101
 3. Боротканич Н. «Домовленості щодо Артеміди»: обриси нового міжнарод- ного космічного правопорядку. Modern international relations: topical problems of theory and practice: collective monograph / Faculty of International Relations of the National Aviation University; under general editorship of W.Welskop, Y. O. Voloshin – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 2021. – Р. 69-76
 4. Боротканич Н. Співробітництво України та ЄС в галузі освоєння космічного простору. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: міжнародна науково-практична конференція. – К., 2020. – Том 2. – С. 9-15. 
 5. Боротканич Н.П. Зліт проти правил. Як Ізраїль став космичною державою. The Universe. Space. Tech: науково-популярний журнал. К. : “Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2021. №1 (182). С. 62-66 
 6. Боротканич Н.П. Космічні пріоритети для Європи. The Universe. Space. Tech: науково-популярний журнал. К. : “Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2021. №3 (183). С. 50-53 
 7. Боротканич Н.П. Як утворився Всесвіт. The Universe. Space. Tech: науково-популярний журнал. К. : “Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2021. №2 (183). С. 80-86 
 8. Боротканич Н.П. Зоряна брама арабського світу: космічна програма ОАЕ. The Universe. Space. Tech: науково-популярний журнал. К. : “Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2021. №1 (182). С. 64-68 
 9. Боротканич Н.П. Сергій Корольов: 13 фактів про легендарного Головного конструктора. The Universe. Space. Tech: науково-популярний журнал. К. : “Видавничий дім “Аванпост-прим”, 2020. №1 (176). С. 76-82 
 1. Космічні пріоритети для Європи / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 3, 2021 р. – с. 50-53
 2. Як утворився Всесвіт. Георгій Гамов із Одеси – батько теорії Великого вибуху / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 2, 2021 р. – с. 80-83
 3. Зліт проти правил. Як Ізраїль став космічною державою / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 2, 2021 р. – с. 62-65
 4. Бачити наскрізь. Як супутники допомагають у видобуванні корисних копалин. / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 1, 2021 р. – с. 70-71
 5. Земля на карантині. А космос? / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 5, 2020 р. – с. 44-45
 • Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
 • Космічна дипломатія
 • координаторка космічних проєктів Noosphere
 • експерт від України програмного комітету «Космос» «Горизонт 2020»,  представник України в програмі ЄС з науки та інновацій “Horizon Europe”
 • відповідальна за веб-сторінку кафедри, розміщення інформації в соціальних мережах

МОРОЗ Андрій Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007

Спеціальність: «Політологія»

Кваліфікація: Політолог, викладач політології

З 2016 – до тепер  доцент Національного авіаційного університету, Київ.

З 2015 – до тепер ТОВ «СЕЙВЕН», Київ  Директор/Співзасновник.

2014 – 2016 роки – ТОВ «Укрбудтрестсервіс», Київ.

2013 – 2014 роки – Верховна Рада України. Комітет з питань бюджету, Київ. Керівник офісу Народного депутата України – члена комітету.

2011 – 2013 роки – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ. Викладач кафедри освітньої політики.

2007 рік – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

«Трансформація політичних цінностей та орієнтацій молоді України: зовнішньополітичний аспект». Спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія

Найменування організації, установи, закладу: Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка з

Період навчання: 15.05.2018 по 15.06.2018

Програма чи тематика підвищення кваліфікації: Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин

Документ, який підтверджує підвищення кваліфікації: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) Протокол №6 від 26 квітня 2018 року.

Політичний менеджмент, міжнародні відносини, політичні технології, політична реклама та PR, державне управління, електронна комерція

 1. Sedliar Y., Sapsai A., Tsyfra I., Serbina N., Moroz A., Political and legal assessment of the Budapest Memorandum: from Ukraine`s renunciation of nuclear weapons to the annexation of the Crimean Peninsula – подано до друку
 2. Rzhevska, N., Moroz, A. In search of effective scenarios for peacekeeping operations for the UN and NATO // Access to Justice in Eastern Europe. 2022. №3(15). pp. 87–106;
 3. Мороз А. С. Пандемія COVID-19: загрози та можливості для демократії // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф., травень 2020 року, м. Київ. [Електронний ресурс]. К. НАУ, 2020. Том ІІ. С. 58–67
 4. Мороз А. С. Формування активної громадянської позиції молоді як запорука успішної інтеграції України до світового співтовариства // Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 41(11). С. 490–501.
 • Електронна комерція
 • Порівняльна політологія
 • Відповідальний за наукову діяльність кафедри
 • Гарант ОПП «Міжнародна інформація» ОС «Магістр»

ПОВЕДА Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича , 2010 р.

Спеціальність: «Країнознавство»

Кваліфікація: Магістр міжнародних відносин, перекладач.

З 2013 по 2017 рр. працював викладачем історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету.

З 2017 по 2018 рр. працював на посаді викладача англійської мови та суспільно-гуманітарних дисциплін Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності  “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” на тему “Вплив внутрішньополітичних чинників на європейську та євроатлантичну інтеграцію Чеської Республіки”.

Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи, особливості європейської інтеграції Туреччини, євроскептицизм, атлантизм.

 1. Поведа О. Дискурс Чеської соціал-демократичної партії щодо європейської інтеграції Чехії // Політичне життя. 2020. № 1. С.57–61. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7960
 2. Поведа О. Євроскептичний і автономістський дискурси щодо європейської інтеграції Чехії // Політичне життя. 2020. №3. С. 64–69. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/9319
 3. Поведа О. Геополітичні виміри подальшого розширення ЄС // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Том ІІ. Київ, 2020. С. 77-85.
 4. Поведа О. Роль Дональда Туска в європейській дипломатії // Modern international relations: current problems of theory and practice. Collective monograph under general editorship of W. Welskop. 2021. P. 102-107.
 5. Поведа О. Румунія як субрегіональний провайдер безпеки у Східній Європі // Політичне життя. 2022. № 4. С. 128–133. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/index.php/pl/issue/view/447 
 • Геополітика
 • Основи світової політики
 • Регіональні студії
 • Світова політика

Відповідальний за студентську науку на кафедрі міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

ГАЛЄЄВ Вадим Алімович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, економічний факультет

Спеціальність: «Політична економія»

Кваліфікація: Економіст, викладач політичної економії.

1983 – 1989 – військова служба на командних та штабних посадах 

1989-2000 – викладач, старший викладач (1995р.), заступник начальника (1996р.) кафедри суспільних дисциплін Київського військового інституту управління та зв’язку

2000 – 2002 – начальник Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних сил України

2002 – 2007 – професор спеціальної кафедри Спеціального факультету СБ України у складі ВІТІ НТТУ «Київський політехнічний інститут»

2007-2016 – доцент спеціальної кафедри Інституту Служби зовнішньої розвідки України

2016-2021 – завідувач спеціальної кафедри Академії зовнішньої розвідки України

січень 2022 – до тепер – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Тема: «Соціальний статус військовослужбовців в умовах трансформації суспільства»

Науковий керівник: доктор соціологічних наук Макеєв С.О.

Дата захисту: 16 червня 1995 року

Місце захисту: Інститут соціології НАН України

місце: ГС «Українська асоціація фінтех та інноваційних кампаній»;

термін: липень-серпень 2022;

тема: «Консолідована інформація як чинник забезпечення інформаційної безпеки України в умовах протистояння російській агресії» .

Теорія національної безпеки. Соціальні процеси у військовій сфері та у сфері діяльності спеціальних органів держави.

 1. Галєєв В.А. Законодавче регулювання повноважень розвідувальних органів: порівняльний аналіз. // Прощаєв В.В., Галєєв В.А. Слово Національної школи суддів України. – № 2 (35) 2021. – С.40-51.
 2. Галєєв В.А. Адміністративно-правові режими, які встановлює держава в інтересах національної безпеки України / М.Г. Павліченко., В.А. Галєєв. – Навчальний посібник. К.: Вид-во СЗР України, 2020. 204 с. (ДСК)
 3. Галєєв В.А. Правова основа забезпечення національної безпеки України. Навчальний посібник / М.Г. Павліченко., В.А. Галєєв . К.: Вид-во СЗР України, 2019. 309 с. (ДСК)
 • Методологія прикладних досліджень у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
 • Філософія
 • Філософські проблеми наукового пізнання

МЕНДРІН Олексій Вікторович

Посада: старший викладач кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій

Освіта: Маріупольський державний університет

Науковий ступінь: доктор філософії (PhD) зі спеціальності 052 «Політологія»

Спеціальність: «Історія»

Кваліфікація: Історик, викладач історії

У 2001 році закінчив Маріупольський державний університет, здобувши кваліфікацію «Історик, викладач історії» (диплом з відзнакою).

У 2006-2015 роках працював на кафедрі культурології та інформаційної діяльності Історичного факультету Маріупольського державного університету.

Протягом 2018-2022 рр. навчався в аспірантурі Маріупольського державного університету (спеціальність 052 «Політологія»).

З 2022 р. – старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин НАУ.

«Стратегії та практики конструювання макрополітичної ідентичності: Україна в контексті світового досвіду». Спеціальність 052 «Політологія»

Політика ідентичності, формування макрополітичної ідентичності, символічна політика, цифрова гуманітаристика, методи політичних досліджень, публічна дипломатія.

16.01.2023 – 20.03.2023 – ТОВ «Консалтингова компанія “Сідкон”». Тема: «Актуальні загрози інформаційній безпеці». Загальний обсяг 6,0 кредитів ЄКТС (180 год.).

 1. Мендрін О. В. Концептуальні підходи до формування та реалізації політики ідентичності в Україні // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2019. Вип. 24. С. 275–285. URL: http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/uk/visnik-24.pdf. [Фахове видання]
 2. Мендрін О. В. Національне будівництво та криза ідентичності в країнах Центральної та Східної Європи : сучасні підходи в політологічних дослідженнях // Гілея : науковий вісник. 2020. № 2. Вип.153. С. 462–465. URL: http://gileya.org/download.php?id=221. [Фахове видання, кат. Б]
 3. Мендрін О. В. Формування макрополітичної ідентичності як фактор сталості демократичного розвитку в Україні // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. 2020. № 28–29. С. 242–251. DOI: 10.34079/2226-2830-2020-10-28-29-242-251. URL: http://visnyk-politologia.mdu.in.ua/ARHIV-uk/28-29/25.pdf  [Фахове видання, кат. Б]
 4. Мендрін О. В. Особливості впливу етнокультурних факторів на формування макрополітичної ідентичності в Україні // Politicus. 2021. Вип. 5. С. 53–58. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-9616.2021-5.9. URL: http://www.politicus.od.ua/5_2021/9.pdf. [Фахове видання, кат. Б]
 5. Пашина Н. П., Мендрін О. В. Громадянська освіта в Україні як засіб формування громадянської ідентичності // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. 2021. Вип. 31–32. С. 186–195. DOI: 10.34079/2226-2830-2021-11-31-32-186-195. URL: https://visnyk-politologia.mdu.in.ua/ARHIV-uk/31-32/20.pdf. [Фахове видання, кат. Б]
 6. Конструювання Іншого у процесі формування макрополітичної ідентичності // European Political and Law Discourse. 2021. Vol. 8. № 3. P. 71-77. [Зарубіжне наукове видання]
 7. Мендрін О. В. Політика ідентичності в структурі державного управління: підходи до обґрунтування та запровадження // Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 грудня 2018 р. (м. Сєвєродонецьк) / Ред. колегія: Л. І. Павлова (гол.), Г. С. Агафонова, О. В. Карчевська. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 37–40.
 8. Мендрін О. В. Дослідження політичної ідентичності: підходи до періодизації та характеристики розвитку // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XXІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ 01 лютого 2019 р. (м. Маріуполь) / За заг. ред. К. В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2019. С. 85–87.
 9. Мендрін О. В. Виклики збройної агресії проти України для формування макрополітичної ідентичності // Ідентичності та політичні інститути: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 25 квітня 2019 (м. Ніжин) / За заг. ред. В.М. Циби. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 46–49.
 10. Мендрін О. В. Глобалізаційні процеси та формування макрополітичної ідентичності // Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація: Матеріали III Міжнародної конференції 24–25 травня 2019 р. (м. Сєвєродонецьк) / За заг. ред. О. Б. Целіщева. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. С. 138–141.
 11. Мендрін О. В. Проблема формування макрополітичної ідентичності у дискурсі Модерну // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23–24 травня 2019 р. (м. Івано-Франківськ) / ред. кол.: І. Є. Цепенда, О. О. Рафальський, А. В. Загороднюк, О. Я. Калакура та ін. Івано-Франківськ, 2019. С.94–97.
 12. Мендрін О. В. Політика пам’яті та макрополітична ідентичність в сучасній Україні // Ідентичності та політичні інститути: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 квітня 2020 р. (м. Ніжин) / За заг. ред. Ф. В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 47–50.
 13. Мендрін О. В. Проблеми визначення стратегії реалізації політики історичної пам’яті в Україні та формування макрополітичної ідентичності // Тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин та світового політичного процесу: Матеріали Х Всеукраїнської інтернет-конференції 29 травня 2020 р. (м. Маріуполь) / За заг. ред. К.В. Балабанова. Маріуполь, 2020. С. 151–156.
 14. Мендрін О. В. Проблема формування макрополітичної ідентичності в політичній науці США // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів ХХІІІ підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ 05 лютого 2021 р. (м. Маріуполь) / За заг. ред. М. В. Трофименка. Маріуполь: МДУ, 2021. С. 90–92.
 15. Мендрін О. В. Оцінка радянського впливу в ідентитарних дослідженнях українських політологів // Ідентичності та політичні інститути: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 квітня 2021 р. (м. Ніжин) / За заг. ред. Ф.В. Барановського, Л.О. Дудки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. С. 66–70.
 16. Мендрін О. В. Стратегія формування макрополітичної ідентичності у процесі реінтеграції тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях // Повернення і переосвоєння тимчасово окупованих територій : збірник матеріалів Круглого столу 12 листопада 2021 р. (м. Маріуполь) / За заг. ред. К.В. Балабанова. Маріуполь: МДУ, 2021. С. 45–49.
 17. Пашина Н.П., Мендрін О.В. Цифрова гуманітаристика : історія та напрями розвитку // Актуальні проблеми науки та освіти: Збірник матеріалів XXIV підсумкової науково-практичної конференції викладачів МДУ / За заг. ред. М.В. Трофименка. Маріуполь : МДУ, 2022. C. 148-151.
 • Історія світових цивілізацій
 • Національна інформаційна безпека
 • Основи міжнародно-політичних досліджень
 • Відповідальний з якості на кафедрі
 • Відповідальний за студентську наукову роботу ФМВ
Закрити меню