English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

rzhevska@ua.fm

Ржевська Ніна Федорівна

Посада: завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський  державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет

Спеціальність: «Філософія».

Кваліфікація: філософ, викладач.

1986-1990 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1990-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1993 –1997 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1997- 2003 – доцент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1998-2001 – участь в українсько-канадському проекті «Розвиток громадянського суспільства» ( за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

червень 1999 – стажування в університеті Калгарі та коледжі Гранта МакЮвена м. Едмонтон (Канада) (за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

2000-2002 –координатор проекту Мережа громадянської освіти (CEN) IATP на Західній Україні ( за сприяння IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів США)

липень 2001 – стажування у Центрі дослідження античної традиції Варшавського університету та участь у ХІІІ Всесвітньому Конгресі риторів

березень-серпень 2002 стипендіат Центру розвитку магістерських програм по підготовці навчального курсу «Риторика» (за сприяння Центрально Європейського Університету (CEU) м.Будапешт)

2003-2005 – старший науковий співробітник ІПППО АПН України

2005-2007 – заступник директора з навчальної роботи ІМВ НАУ

2007-2010 – завідувач кафедри міжнародної інформації

2010-2012 – професор кафедри міжнародної інформації

2012-2014 – завідувач кафедри міжнародної інформації

 2014 – 2016 професор кафедри міжнародної інформації

 липень 2016- до тепер –завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних    студій

Тема «Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець ХУІ- початок ХУІІ ст.)»

Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Семків Остап Іванович.

Дисертація захищена 24 листопада 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка

Тема «Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США»

Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Науковий консультант: доктор політичних наук, професор Рижков Микола Миколайович.

Дисертація захищена 26 травня 2014 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

09.04.2021-18.06.2021 р. Варшавський університет (Польща). Програма : “Європейська наука і міжнародні комунікації: Публічна дипломатія і зовнішня політика держав ЄС”

Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави.

 1. Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики. Modern International Relations: Current Problems of Theory and Practice. Collective monograph. Lodz – Kyiv. 2021. P. 108-120  Режим доступу до  http://fmv.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/collective-monograph_2021.pdf
 2. Rzhevska Nina, Bielousova Nataliia, Glibova Svitlana Will Brexit Influence the Systems, Vol. 12, Issue-06, 2020. P. 2434-2447  Режим доступу до журналу: https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5360 
 3. Ржевська Н.Ф. Модель реінтеграції окупованих територій Донбасу в контексті світової практики.  Політікус. Науковий журнал. 2020. № 2.  С.155-162.
 4. Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. КНУ імені Тараса Шевченка. 2018.  Вип.137. С.4-12.
 5. Ржевська Н.Ф. Культурна дипломатія України: сучасний стан та перспективи.  Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2018 .   № 18-19.  Режим доступу до журналу: http://journals.iir.kiev.ua
 6. Rzhevska Nina Geoinformation factor in run of the international conlict. Evropsky politicky a pravni diskurz.  2017. V4.  P.47-51
 7. Ржевська Н.Ф. Рейтингова модель аналітичних центрів: польський досвід.  Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки».   2017.         № 13. Режим доступу:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/issue/current
 8. Ржевська Н.Ф. Становлення політичного аналізу і прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід. Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії: зб. наук. праць. –   Львів: ЛНУ ім. І.Франка,   2016. Вип.  8.  С.107-116.
 9. Ржевська Н.Ф. Рейтингова модель як форма оцінки аналітичних центрів: про деякі індекси рейтингу. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: зб. наук. праць. 2016.  Вип.17.        С. 250- 258.
 10. Ржевська Н. Прагматично-раціоналістичні політичні і правові концепції США доби Просвітництва на періоду боротьби за незалежність. Американський конституціоналізм. Історія  політичної думки: підручник/ за ред.. Н.М. Хоми [І.В. Алєксєєнко,  Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. Л.: «Новий Світ – 2000», 2016.  С.274-288.
 11. Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики. Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір.  Монографія [Копійка В.В., Макаренко Є.А.та інші, всього 19 осіб].    К.: Центр вільної преси,  2016.  С. 14-34.

Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;  «Політичний розвиток та політичні системи світу», Міжнародні аналітичні та дослідницькі центри»; «Сучасні проблеми зовнішньої політики країн Північної Америки», «Аналіз соціальних систем», «Міжнародні системи та глобальний розвиток».

kattis@ukr.net

Троян Сергій Станіславович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступіньдоктор історичних наук (1995)

Вчене звання: професор (2002).

Освіта: Чернівецький державний університет (1983)

Спеціальність: «Історія».

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства.

1977 – 1978 – різноробочий, Управління бурових робіт, м. Долина, Івано-Франківська область

1978 – 1983 – студент історичного факультету Чернівецького державного університету

1983 – 1984, 1986 – 1987 – учитель історії СШ № 3 м. Чернівці

1984 – 1986 – командир взводу в/ч 74222, м. Ужгород

1986 – 1990 – аспірант історичного факультету Чернівецького державного університету

1990 – 1998 – асистент, доцент кафедри історії нового та новітнього часу та кафедри міжнародних відносин Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1998 – 1999 – завідувач кафедри політології та соціології Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1999 – 2012 – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету

1999 – 2006 – завідувач кафедри політології та соціології, кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

2012 – 2016 – завідувач, професор кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України

з 2016 – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету

Відмінник освіти України (2002), грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2018, 2019)

Політична боротьба в Німеччині з питань колоніальної політики в Африці (1871 – 1890 рр.), спеціальність 07.00.03 – всесвітня історія

Ідеологія та практика німецького колоніалізму (XVI – XIX ст.), спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

 1. Сучасні дослідження з німецької історії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) – головний редактор: https://msgh-journal.com/index.php/journal/about/editorialTeam
 2. Історична панорама (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) – член редколегії: https://histpanorama.ce-ya.com/

Історії міжнародних відносин, зовнішня політика України, історія та політика Німеччини, студії пам’яті, теорія політики

 1. Troyan Serhiy, Nataliia Nechaieva-Yuriichuk. Evolution of the Westphalian Order under the Influence of the World Wars: Historical and International Relations Aspects // Codrul Cosminului. Vol. 26, No. 1, July 2020. P. 187-206. https://doi.org/10.4316/CC.2020.01.011 http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html
 2. Troyan Serhiy, Alla Kyrydon. The Idea and Practice of the Slovenian State-Formation Process after World War I [w:] Codrul Cosminului, Vol. 26, No. 1, July 2020, p. 245-254. https://doi.org/10.4316/CC.2020.01.014 http://codrulcosminului.usv.ro/26_1.html
 3. Troyan Serhiy, Nataliia Nechaieva-Yuriichuk. NSDAP YOUTH POLICY: RETROSPECTIVE ANALYSIS (Review of the monograph.: Davletov O. R. Preparation of the “generation of wolves”: training of future perpetrators of the Holocaust (Essays on the youth policy of the NSDAP in 1922 – 1939). 2nd ed., 2019. 316 p.) // East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. Drohobych: Publishing House “Helvetica”, 2021. Issue 18. P. 260-264. DOI 10.24919/2519-058X.18.226558 http://eehb.dspu.edu.ua/issue/view/13772
 4. Троян С.С. Німеччина у боротьбі за «місце під сонцем» (колоніальна та «світова політика» в 1884–1900 рр.): монографія, Видавничий дім «Кондор», Київ 2017, 152 с. (Рец.: д.і.н., проф.М.М.Алексієвець (ТНПУ ім. В.Гнатюка); д.і.н., проф. В.П.Фісанов (ЧНУ ім. Ю.Федьковича).
 5. Троян С.С., Троян П.С. Колоніальне питання і пропаганда в Німеччині (1841–1891 рр.): монографія, Видавничий дім «Кондор», Київ 2018, 244 с. (Рец.: Бобилєва С.Й. (Дніпро), к.і.н., проф.; Дятлов В.О. (Чернігів), д.і.н., проф.; Жерноклєєв О.С. (Івано-Франківськ), д.і.н., проф.).
 6. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla, Troyan Viktor. Innovative approaches to personal development and health improvement: Pan-European movement: historical, political, identical genesis and evolution. Monographic series «European Science». Book 4. Part 9. 2021. ScientificWorld-NetAkhatAV  Karlsruhe, Germany, 2021.96 s.
 7. Troyan Serhiy, Troyan Pavlo. Science for modern man the space of colonialism: german colonial propaganda (1841–1884). Monographic series «european science». Book 4. Part 3. 2021. ScientificWorld-NetAkhatAV  Karlsruhe, Germany, 2021.134 s.
 8. Troyan Serhiy, Kyrydon Alla. W poszukiwaniu porozumienia ukraińsko-polskiego: realizacja projektów państwowych po Wielkiej Wojnie w świetle koncepcji Jana Stanisława Łosia //Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914–1921, red. D.Michaluk. Ciechanowiec Mazowieckie Zakłady Grafizne Sp. j. 2018, S. 401 – 415.

«Історія міжнародних відносин», «Основи міжнародно-політичних досліджень», «Зовнішня політика держав світу», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика України», «Геополітика і геостратегія України», «Європейські студії»

m.iali@ukr.net

Ялі Максим Харлампійович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних  наук (2008)

Вчене звання: доцент

Освіта: Донецький Національний Університет

Спеціальність: Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

З 16.01.2014 по 11.06.2019 – в.о. старшого наукового співробітника, Відділ теорії та методології всесвітньої історіїДержавна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 2020  – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету.

«Формування нового світового порядку в умовах глобалізації»

Теорія міжнародних відносин; геополітика; глобалізація; інформаційне суспільство;зовнішня політика США, Росії, України, ЄС, Китаю.

Автор понад 60 наукових праць.

«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні соціально-політичні студії».

 derevianko_ip@ukr.net

Дерев’янко Ігор Петрович

Посададоцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь:кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Сімферопольське вище військо-політичне училище

Спеціальність: «Військово-політична».

Кваліфікація: учитель історії і суспільствознавства

З серпня 1989 р. по червень 1992 р. – замісник командира роти по політичній частині. З вересня 1992 по травень 1994 р. – учитель історії Шершнянської середньої школи Вінницької обл. Тиврівського р-ну. З листопада 1998 р. по листопад 2001 р. – аспірант Київського національного економічного університету. З квітня 2003 по серпень 2005 р. старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. З вересня 2005 р. по серпень 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу. З вересня 2019 р доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Нагрудний знак 75 років НАУ, Грамота НАУ

Українсько-польські відносини (1918–1921 рр.): політичний аспект

Асиметрія міжнародних відносин

автор понад 80 публікацій, в тому числі:

 

 1. Дерев’янко І. П. Історія дипломатії : навч. посібник / І.П.Дерев’янко, О.О. Дьомін – К. : НАУ, 2014. – 468 с.
 2. Дерев’янко І.П. Американський вектор в системі зовнішньополітичних орієнтирів Канади/ І. П. Дерев’янко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2017. – Вип. 25. – С. 32–38
 3. Дерев’янко І. П. Політичний вимір відносин України з ЄС крізь призму польських ЗМІ (2011 р.)Європейські інтеграційні процеси у ХХІ століття: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С. 138–148.
 4. Дерев’янко І. П. Міжнародна міграція трудових ресурсів як об’єктивний соціально-економічний процес / І. П. Дерев’янко // Стратегія розвитку України. – 2018. – №1. – С. 76–80.
 5. Дерев’янко І. П. Євроінтеграційна політика України у відображенні польських провідних видань (2005–2006) / І. П. Дерев’янко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Зб. наук. пр. – К., 2018. – №1. – С. 30–44.
 6. Дерев’янко І. П. Динаміка відносин Україна – ЄС у відображенні провідних друкованих ЗМІ Польщі (2010 р.) / І. П. Дерев’янко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Зб. наук. пр. – К., 2018. – №2. – С. 22– 33.
 7. Дерев’янко І. П. Відносини Канади і США: асиметрія і взаємозалежність / І. П. Дерев’янко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. – К., 2018. – Вип. 137. – С. 13–24.
 8. Дерев’янко І. П. Конфліктогенний потенціал асиметричних китайсько-вєтнамських відносин / І. П. Дерев’янко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. – К., 2018. – Вип. 138. – С. 13–24.

«Історія дипломатії», «Міжнародні відносини та світова політика», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Західної Європи»

 nborotkanych@gmail.com

Боротканич Наталія Петрівна

Посададоцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь:кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних прав (2014 р.)

Спеціальність: «Зовнішня політика».

Кваліфікація: магістр зовнішньої політики

З вересня 2016 до сьогодні – доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин НАУ
З січня 2018 до сьогодні – координатор проектів, Іноземне підприємство ЕОС Дата Аналитикс
З травня 2010 до вересня 2017 – прес-секретар, головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Державного космічного агентства України

«Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції»

Редактор науково-популярного журналу про космос та астрономію «Всесвіт.Простір.Час».

Координаторка космічних проєктів Noosphere.

Переможець конкурсного відбору представників та експертів від України до програмних комітетів «Горизонт»2020» (програмний комітет «Космос»).

Стажування в Європейському космічному агентству (2018 р.).

Стажування в NASA (2018-2019р.р) щодо підготовки дипломатів в сфері космічної галузі.

Космічна дипломатія, міжнародні комунікації, стратегічні комунікації, Public Relations, зовнішня політика.

 1. Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності / Монографія. – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – 293 с
 2. Боротканич Н.П. Асоціація музеїв космонавтики: історія, розвиток, сьогодення  // Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 18 / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2010. – С. 157–164.
 3. Боротканич Н.П. Відображення освоєння космічного простору в музеях України // Питання історії науки і техніки. – 2010. − № 4 (16). – С. 61–70.
 4. Боротканич Н.П. Етапи становлення і розвитку Музею космонавтики ім. С.П. Корольова // Питання історії науки і техніки. − 2011. – № 3 (19). – С. 47–55
 1. Космічні пріоритети для Європи / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 3, 2021 р. – с. 50-53
 2. Як утворився Всесвіт. Георгій Гамов із Одеси – батько теорії Великого вибуху / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 2, 2021 р. – с. 80-83
 3. Зліт проти правил. Як Ізраїль став космічною державою / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 2, 2021 р. – с. 62-65
 4. Бачити наскрізь. Як супутники допомагають у видобуванні корисних копалин. / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 1, 2021 р. – с. 70-71
 5. Земля на карантині. А космос? / Науково-популярний журнал Universe. Space. Tech. № 5, 2020 р. – с. 44-45

«Космічна дипломатія», «Інформаційні війни»,  «Міжнародні комунікації», «Соціальні медіа в міжнародних відносинах»

andrii.moroz@nau.edu.ua

Мороз Андрій Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007

Спеціальність: політологія

Кваліфікація: політолог, викладач політології

З 2016 – до тепер  доцент Національного авіаційного університету, Київ.

З 2015 – до тепер ТОВ «СЕЙВЕН», Київ  Директор/Співзасновник.

2014 – 2016 роки – ТОВ «Укрбудтрестсервіс», Київ.

2013 – 2014 роки – Верховна Рада України. Комітет з питань бюджету, Київ. Керівник офісу Народного депутата України – члена комітету.

2011 – 2013 роки – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ. Викладач кафедри освітньої політики.

2007 рік – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції.

«Трансформація політичних цінностей та орієнтацій молоді України: зовнішньополітичний аспект». Спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія

Політичний менеджмент, міжнародні відносини, політичні технології, політична реклама та PR, державне управління, електронна комерція

 1. Мороз А. С. Пандемія COVID-19: загрози та можливості для демократії / А. С. Мороз // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф., травень 2020 року, м. Київ. – [Електронний ресурс]. – К. : НАУ, 2020. – Том ІІ. – С. – 58 – 67
 2. Мороз А. С. Формування активної громадянської позиції молоді як запорука успішної інтеграції України до світового співтовариства / А. С. Мороз // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2018. – Вип. 41(11). – С. 490 – 501
 3. Мороз А. С. Електронна дипломатія як інструмент формування міжнародного іміджу держав / А. С. Мороз // Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. конф., 11 квітня 2017 року, м. Київ. – [Електронний ресурс]. – К. : НАУ, 2017. – № 3. – 25 – 29
 4. Мороз А. С. Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз / А. С. Мороз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / Гол. ред. О. В. Бабкіна. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 4. – С. 133 – 140
 5. Мороз А. С. Динаміка зміни ціннісно-політичних орієнтацій в умовах нестабільної політичної ситуації в Україні / А. С. Мороз // Трибуна. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Гол. ред. В. І. Меншун. – 2008. – № 11-12. – С. 19 – 20.
 6. Мороз А. С. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України / А. С. Мороз // Політичний менеджмент. Науковий журнал / Гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 4(37). – С. 158 – 164.
 7. Мороз А. С. Політико-орієнтаційні настрої молоді України напередодні президентських виборів 2010 року / А. С. Мороз // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К. : ІНТАС, 2009. – Вип. 42. – С. 211 – 219.
 8. Мороз А. С. Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз / А. С. Мороз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / Гол. ред. О. В. Бабкіна. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 4. – С. 133 – 140
 9. Мороз А. С. Формування активної громадянської позиції молоді як запорука успішної інтеграції України до світового співтовариства / А. С. Мороз // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 41(11). – С. 490 – 501.

Порівняльна політологія, політологія, електронна комерція, основи міжнародної та національної безпеки

sasha_poveda@ukr.net

Поведа Олександр Петрович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича , 2010 р.

Спеціальність: “Країнознавство”

Кваліфікація: магістр міжнародних відносин, перекладач.

З 2013 по 2017 рр. працював викладачем історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету.

З 2017 по 2018 рр. працював на посаді викладача англійської мови та суспільно-гуманітарних дисциплін Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності  “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” на тему “Вплив внутрішньополітичних чинників на європейську та євроатлантичну інтеграцію Чеської Республіки”.

Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи, особливості європейської інтеграції Туреччини, євроскептицизм, атлантизм.

Статті в фахових видання України та за кордоном:

 1. Поведа О. Основні проблемні аспекти інтеграції Чеської Республіки до ЄС / О.Поведа // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2011. – №3(11). – 215 с. – С. 27 – 31.
 2. Поведа О. Труднощі і здобутки Чеської Республіки на шляху вступу до НАТО / О.Поведа // Науковий вісник. Одеський економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців “Україна в посткризовий період: економічний та політичний аспект”. – Том Ш. Політологія. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – 192 с.- С. 38-47.
 3. Поведа О. Громадська думка щодо питання інтеграції Чеської Республіки до НАТО / О.Поведа // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 9. – Рівне, 2012. – С. 95-101.
 4. Поведа О. Особливості та ефективність головування Чехії в ЄС / О.Поведа // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013. – С. 132-135.
 5. Поведа О. Особливості та перспективи розвитку чеського євроскептицизму / О.Поведа // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія: збірник наукових праць. – Випуск №1 (15). – Харків: “Право”, 2013. – C. 189-197.
 6. Poveda O. Peculiarities of role and influence of the leading Czech political powers on the forming of the Euro-Atlantic direction of the foreign policy [Electronic ed.] / O. Poveda // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 02 (02). – 2014. – P. 96-104. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891020/poveda_oleksandr_2014._peculiarities_of_role_and_influence_of_the_leading_czech_political_powers_on_the_forming_of_the_euro-atlantic_direction_of_the_foreign_policy._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp.96-104.

«Міжнародні відносини та світова політика”, “Геополітика”, “Основи світової політики”, “Європейський Союз як глобальний та регіональний актор”.

Сапсай Артем Петрович

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь:кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри міжнародних  організацій та дипломатичної служби, 2015 р.

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2003 р.

Кваліфікація: магістр міжнародних відносин, перекладач з англійської мови

2003 – 2006 рр. – Начальник відділу з питань європейської інтеграції та зовнішньоекономічної діяльності ДП «Укрінтеравтосервіс» Міністерства транспорту та зв’язку України;

2006 – 2008 рр. – Політолог Науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2008 – 2014 рр. – Асистент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2014 – 2021 рр. – Доцент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка.

З вересня 2021 р.  – доцент кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету

«Співвідношення наднаціонального та міжурядового управління в європейських інтеграційних процесах», 2009 р.

Проблеми міжнародних відносин, європейських інтеграційних процесів та зовнішньої політики України

 1. Сапсай А.П. США в міжнародних організаціях та структурах багатостороннього співробітництва : електр. навч. посібник. ‒ К.:[б.в.], 2021. ‒ 222 с.
 2. Сапсай А. Європейська політика Російської Федерації: «брудна» сила під знаком сили «м’якої». Міжнародні відносини. Серія “Політичні науки”. ‒ 2016. ‒ № 12. ‒ С. 2‒19.
 3. Сапсай А. Сучасні проблеми і завдання України у форматах асоціації та зони вільної торгівлі з ЄС. Міжнародні відносини Серія “Економічні науки”. Vol 1, No 15 (2018). (електр. рес.)
 4. Сапсай А. Проблеми теоретико-методологічного базису в дослідженні сучасної дипломатії. Міжнародні відносини. Серія “Економічні науки”. ‒ 2018. ‒ Т.1. ‒ № 15. ‒ С. 51‒54.
 5. Сапсай А. Багатостороннє співробітництво держав Центральної Африки щодо розв’язання проблем сталого розвитку. Гілея. ‒ 2019. ‒ Вип. 142 (№ 3). ‒ С. 101‒104. (index copernicus)
 6. Сапсай А. Установи ООН в сучасній “Дипломатії Охорони Здоров’я” Республіки Куба. Гілея. ‒ 2020. ‒ Вип. 153 (№ 2). ‒ С. 476‒481. (index copernicus).

Дипломатична та консульська робота, теорія та практика міжнародних переговорів.

Клавдієнко Світлана Іванівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Освіта: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка 

Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і фізика

Кваліфікація: вчитель математики, фізики, астрономії і безпеки життєдіяльності

2003 -2005 рр. – Житомирська філія Європейського університету, інспектор навчальної частини.

2005 – 2007 рр. – Житомирська філія Європейського університету, завідувач навчальної частини.

2007-2012 рр. – Національний авіаційний університет,  асистент кафедри міжнародної інформації.

2012 -2017 рр. – Національний авіаційний університет, старший викладач  кафедри міжнародної інформації.

З  2017 р.  до тепер – Національний авіаційний університет  старший викладач  кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій НАУ.

Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах

Автор понад 10 публікацій

Інформаційно-аналітичне забезпечення прикладної інформатики, інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.

mazur.vira@gmail.com

Мазур Віра Іванівна

Посадастарший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Спеціальність: «Електронні обчислювальні машини»

Кваліфікація: інженер-системотехнік

1982 – 1992   – Київський  науково-дослідний інститут міського господарства, інженер-програміст

1992 – 1994 – Київський міжнародний університет цивільної авіації, асистент  кафедри обчислювальної техніки

1995-1999  – Національний авіаційний університет,   старший викладач  кафедри технічної кібернетики

1999 – 2001 – старший викладач кафедри  обчислювальної техніки  НАУ

2001 – 2005 – заступник директора інституту заочного та дистанційного навчання  НАУ

2006-2007 –  доцент кафедри дистанційного навчання інституту заочного та дистанційного навчання  НАУ

2007 – 2017 – доцент кафедри міжнародної інформації НАУ

з  2017  до тепер – старший викладач  кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій НАУ

Нагрудний знак «За сумлінну працю», 2008 р.

Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» ,  2010 р.

Нагрудний знак «75 років Національному авіаційному університету» , 2012 р.

Міжнародні інформаційні системи та технології; інформаційний бізнес;  інформаційні системи та технології в міжнародному авіаційному бізнесі

Автор понад 60 публікацій, в тому числі:

 1. Мазур В.І. Оптимізація сукуп-ної вартості міжсистемних інтер-фейсів /  Проблеми інформатизації та управління (фахове видання). – К.: НАУ, 2019. – Вип. 1 (61). – С. 7-10.
 2. Іванкевич О.В., Вахнован  В.Ю, Мазур В.І. Шляхи створення єдиного інформаційного простору для студентів і науковців за допомогою засобів сучасних інформаційних технологій в Національному авіаційному університеті/ Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII Número: 2 Artículo no.:24, 26 de diciembre del 2019.
 3. Мазур В.І. Кібертероризм як загроза національній безпеці України// Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин: міжнародна науково-практична конференція, 11 квітня 2017 р. – К, 2017
 4. Мазур В.І. Особливості використання  криптовалюти в світі та в Україні/ Проблеми інфо-рматизації та управління   (фахове видання). – К.: НАУ, 2016. – Вип. 3 (52). – С. 93-99.
 5. Іванкевич О.В., Мазур В.І. Інформаційні системи та структури даних/ Лабораторний практикум для студентів  спеціальності 8.091501 «Комп’ютерні системи і мережі» денної та заочної форми навчання – К.: НАУ, 2012
 6. Мазур В.І. Комп’ютерне оброблення даних в міжнародних відносинах// Навчальний посібник          – К.: НАУ, 2012
 7. Mazur V. Prospects of Ukraine’s joining of EU open skies agreement //The  fifth world congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. – Kyiv, September 25-27, 2012. – Volume 3
 8. Мазур В.І. Тенденції розвитку інформаційних систем в міжнародному комунікаційному просторі// Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм : зб. наук. праць. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2011. – Вип. 1 (3). – С. 51-56. (У фаховому виданні)
 9. Мазур В.І., Іванкевич О.В. Концепція створення Інтернет-порталу інформаційних ресурсів МОНУ//Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм : зб. наук.праць. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту«НАУ-друк», 2011. – Вип. 1(3). – С. 57-61.(У фаховому виданні)
 10. Мазур В.І., Іванкевич О.В. Створення порталу інформаційно-довідкових ресурсів Міністерства освіти і науки України //Науковий вісник інституту міжнародних відносин НАУ: Зб. наук. ст. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-друк”, 2012. – Вип. 1(3). – С. 57-61.

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Інформатика та інформаційні системи і технології», «Прикладна інформатика», «Прикладні дослідження та аналіз інформації», «Інформаційний бізнес», «Міжнародні інформаційні системи і технології».  Проводить фахову практику

Закрити меню