English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

rzhevska@ua.fm

Ржевська Ніна Федорівна

Посада: завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор.

Освіта: Київський  державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет

Спеціальність: «Філософія».

Кваліфікація: філософ, викладач.

1986-1990 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1990-1993 – аспірант денної форми навчання кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1993 –1997 – асистент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1997- 2003 – доцент кафедри політології Львівського державного університету імені Івана Франка

1998-2001 – участь в українсько-канадському проекті «Розвиток громадянського суспільства» ( за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

червень 1999 – стажування в університеті Калгарі та коледжі Гранта МакЮвена м. Едмонтон (Канада) (за сприяння Канадського Агентства з міжнародного розвитку)

2000-2002 –координатор проекту Мережа громадянської освіти (CEN) IATP на Західній Україні ( за сприяння IREX (Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів США)

липень 2001 – стажування у Центрі дослідження античної традиції Варшавського університету та участь у ХІІІ Всесвітньому Конгресі риторів

березень-серпень 2002 стипендіат Центру розвитку магістерських програм по підготовці навчального курсу «Риторика» (за сприяння Центрально Європейського Університету (CEU) м.Будапешт)

2003-2005 – старший науковий співробітник ІПППО АПН України

2005-2007 – заступник директора з навчальної роботи ІМВ НАУ

2007-2010 – завідувач кафедри міжнародної інформації

2010-2012 – професор кафедри міжнародної інформації

2012-2014 – завідувач кафедри міжнародної інформації

 2014 – 2016 професор кафедри міжнародної інформації

 липень 2016- до тепер –завідувач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних    студій

Тема «Гуманістичний ідеал в політичній думці України в період Відродження (кінець ХУІ- початок ХУІІ ст.)»

Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Семків Остап Іванович.

Дисертація захищена 24 листопада 1994 р. у Львівському державному університеті імені Івана Франка

Тема «Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США»

Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

Науковий консультант: доктор політичних наук, професор Рижков Микола Миколайович.

Дисертація захищена 26 травня 2014 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави.

Автор понад 120 наукових праць.

Основні монографії та навчально-методичні праці:

 1. Ржевська Н. Ф. Політичний аналіз і стратегічне прогнозування в США: інституційний вимір / Н. Ф. Ржевська. – Дрогобич : Коло, 2012. – 256 с. (15,6 д.а.)
 2. Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики / Н. Ржевська // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і           безпековий вимір.  Монографія. –   – С. 14-34.
 3. Політологія : [навч. енцикл. словн.-довідн. для студ. ВНЗ I−IV рівнів акредитації] / [за наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми] ; [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ – 2000, 2014. – 779 с. – авторські С. 549-550, 401-402.
 4. Політологічний енциклопедичний словник / за ред. М. П. Требіна / уклад.: [Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін.]. – Х. : Право, 2015. – 816 с. – авторські C. 61-62, 285-286, 338, 368-369, 442-444, 453, 501-504, 591-596, 736-737.
 5. Історія політичної думки: підручник/ за ред.. Н.М. Хоми [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.]. – Л.: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с. – авторські         C. 274-288.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Ржевська Н.Ф.Рейтингова модель як форма оцінки аналітичних центрів: про деякі індекси рейтингу // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія: зб. наук. праць. – 2016. – Вип.17. – С. 250- 258.
 2. Rzhevska Nina Geoinformation factor in run of the international conlict/ N.Rzhevska// Evropsky politicky a pravni diskurz. – V4. -2017. – P.47-51
 3. Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб.наук.праць.- Вип..137.- КНУ імені Тараса Шевченка,2018. – С.4-12.

Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»;  «Політичний розвиток та політичні системи світу», Міжнародні аналітичні та дослідницькі центри»; «Сучасні проблеми зовнішньої політики країн Північної Америки», «Аналіз соціальних систем», «Міжнародні системи та глобальний розвиток».

kattis@ukr.net

Троян Сергій Станіславович

Посада: професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступіньдоктор історичних наук (1995)

Вчене звання: професор (2002).

Освіта: Чернівецький державний університет (1983)

Спеціальність: «Історія».

Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства.

1977 – 1978 – різноробочий, Управління бурових робіт, м. Долина, Івано-Франківська область

1978 – 1983 – студент історичного факультету Чернівецького державного університету

1983 – 1984, 1986 – 1987 – учитель історії СШ № 3 м. Чернівці

1984 – 1986 – командир взводу в/ч 74222, м. Ужгород

1986 – 1990 – аспірант історичного факультету Чернівецького державного університету

1990 – 1998 – асистент, доцент кафедри історії нового та новітнього часу та кафедри міжнародних відносин Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1998 – 1999 – завідувач кафедри політології та соціології Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича

1999 – 2012 – завідувач кафедри міжнародних відносин і країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету

1999 – 2006 – завідувач кафедри політології та соціології, кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету

2012 – 2016 – завідувач, професор кафедри зовнішньої політики та дипломатії Дипломатичної академії України

з 2016 – професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету

Відмінник освіти України (2002), грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2018, 2019)

Політична боротьба в Німеччині з питань колоніальної політики в Африці (1871 – 1890 рр.), спеціальність 07.00.03 – всесвітня історія

Ідеологія та практика німецького колоніалізму (XVI – XIX ст.), спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія

Історії міжнародних відносин, зовнішня політика України, історія та політика Німеччини, студії пам’яті, теорія політики

Монографії:

 1. Троян С.С., Англо-франко-німецьке колоніальне протистояння в Африці (остання третина ХІХ ст.), Кондор-Видавництво, Київ 2016, 246с.
 2. Троян С.С., Німеччина у боротьбі за «місце під сонцем» (колоніальна та «світова політика» в 1884–1900 рр.), Видавничий дім «Кондор», Київ 2017, 152с.
 3. Троян С.С., Колоніальне питання і пропаганда в Німеччині (1841–1891 рр.), Видавничий дім «Кондор», Київ 2018, 244с.
 4. Наукова редакція монографій:
 5. Троян С.С. (ред.), Перша світова війна у фокусі історії (дипломатичні та політичні колізії Великої війни), Кондор-Видавництво, Київ 2016, 296с.
 6. Троян С.С. (ред.), Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій, Кондор-Видавництво, Київ 2017, 280с.
 7. Троян С.С. (ред.), Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах, Ніка-Центр, Київ 2017, 512с.
 8. Троян С.С. (ред.), З історії морських війн, Ніка-Центр, Київ 2018 436с.
 9. Троян С.С. (ред.), Велика війна 1914–1918 рр.: витоки, характер, наслідки, Видавничий дім «Кондор», Київ 2018, 536с.
 10. Троян С.С. (ред.), Перша світова війна у фокусі «плинної нестабільності»: міжнародна і внутрішня політика, Видавничий дім «Кондор», Київ 2019, 280 с.

Наукові статті:

 1. Троян С.С., Дипломатія колоніалізму: Гельголанд-Занзібарська угода 1890 р. та її наслідки // UA Foreign Affairs, 2016, №8, c. 53 – 57
 2. Троян С.С., Еволюція системи міжнародних відносин після 1991 року // UA Foreign Affairs, 2016, №11, c. 32 – 35
 3. Троян С.С., Сучасні українсько-російські відносини у форматі інтеграційних планів Російської Федерації // Дриновський збірник, 2016, Т.IX, c. 357 – 367
 4. Троян С.С. (Troyan S.), Ukrainian-Chinese relations and their future in the post-bipolar World // Kultura – Historia – Globalizacja, 2017, nr22, p. 233-239
 5. Троян С.С. (Troyan S.), Ukraina w rankingach globalnych: socjologiczny wymiar wizerunku państwa // Rzeszowskie Studia Socjologiczne, 2017, nr7, s. 92-105
 6. Троян С.С. (Troyan S.), Українсько-польські відносини 2014 – 2017: зміна парадигми чи новий формат співробітництва? // UA Foreign Affairs, 2017, №8, c. 16-18
 7. Троян С.С. (Troyan S.), Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // UA Foreign Affairs, 2017, №11, c. 31-34
 8. Троян С.С. (Troyan S.), Przestrzeń informacyjna: wojna pamięci // Oblicza Komunikacji, 2017, nr10 (Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku), s. 91 – 99
 9. Троян С.С. (Troyan S.), Культурна пам’ять у потрактуванні минулого: досвід Німеччини та Польщі // Історичні і політологічні дослідження: Науковий журнал. Спеціальний випуск «Трансформації історичної пам’яті». Вінниця: ДНУ імені Василя Стуса, 2018, cпеціальний випуск, c.162 – 176
 10. Троян С.С., Сторіччя після завершення Великої війни 1914 – 1918 років: «…не мир, а перемир’я на двадцять років» // UA Foreign Affairs, 2019, №1, c. 28-32

Розділи в колективних монографіях:

 1. Троян С.С. (Troyan S.), Ukrainian-Polish dialogue 2013-2014 in the context of the Euromaidan and the Revolution of dignity // Na Pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania dla edukacji, pod red. Jolanta Katarzyna Karolczuk, PWSZ, Sanok 2016, p.45 – 56
 2. Троян С.С. (Troyan S.), Lokalna cywilizacja w wymiarze globalizacji (przykład Ukrainy) // (Nie) ład a (od) budowa cywilizacji, pod red. Zdzisława Zagórskiego i Stanisława Kamykowskiego, WUW, Wrocław 2016, s.147 – 160
 3. Троян С.С. (Troyan S.), Єврорегіональний формат українсько-румунської транскордонної співпраці: історичний досвід становлення // Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність, наук. ред. Ірина Люба Горват, Editura Muzeului Sătmărean, Sătmărean 2016, c.475 – 487
 4. Троян С.С. (Troyan S.), National memory, international factors of construction // Śmierć w dziejach człowieka. Współczesność. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M.Franz, K.Kościelniak, Z.Pilarczyk, Adam Marszłek, Toruń 2016, s.51-59
 5. Троян С.С. (Troyan S.), Statesman, political and diplomatic: the life, work and life after death of Otto von Bismarck // Śmierć w dziejach człowieka. Nowożytność. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Adam Marszłek, Toruń 2016, s.200-211
 6. Троян С.С. (Troyan S.), „Swój – Inny – Obcy” w kontekście dialogu kultur // Na pograniczach, pod red. J.K.Karolczuk, PWSZ w Sanoku, Sanok 2017, s.13-26
 7. Троян С.С. (Troyan S.), Міжнародні відносини в постбіполярному світі: фундаментальні закономірності та тенденції еволюції // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України, за заг. ред. професорів С. Шергіна і В. Космини, Дипломатична академія України при МЗС України, Київ: 2017, c.23 – 46
 8. Троян С.С. (Troyan S.), Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України, за заг. ред. професорів С. Шергіна і В. Космини, Дипломатична академія України при МЗС України, Київ: 2017, c.366 – 389
 9. Троян С.С. (Troyan S.), Polityka Unii Europejskiej u sferze bezpieczeństwa informacyjnego // Bezpieczeństwo i ład społeczny. Wybrane zagadnienia, pod red. Maciej Gitling, Andrzej Kawecki, Ireneusz Wojaczek, PWSW, Przemyśl 2018, s.115 – 128
 10. Троян С.С. (Troyan S.), W poszukiwaniu porozumienia ukraińsko-polskiego: realizacja projektów państwowych po Wielkiej Wojnie w świetle koncepcji Jana Stanisława Łosia // Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914–1921, pod red. D.Michaluk, Mazowieckie Zakłady Grafizne Sp.,Ciechanowiec 2018, s. 401 – 415
 11. Троян С.С. (Troyan S.), The Euro-Reional Point of View of Ukraine-Romania Transfroner Cooperaon // Regionalization in contemporary international relations, Wyd. Adam Marszalek, Torun 2019, ss. 171 – 186

Навчальні посібники, підручники:

 1. Троян С.С. та ін. (укладач), Велика Українська Енциклопедія. Словник. Тематичний реєстр гасел з напряму «Історичні науки», ДНУ «Енциклопедичне видавництво», Київ 2017, 216 с.
 2. Троян С.С. та ін., Загальна теорія політики, Кондор-Видавництво, Київ 2017, 226 с.

«Історія міжнародних відносин», «Основи міжнародно-політичних досліджень», «Зовнішня політика держав світу», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика України», «Геополітика і геостратегія України», «Європейські студії»

svetly@ukr.net

Глібова Світлана Олександрівна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінькандидат політичних наук

Освіта: 2011 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальність: «Міжнародні відносини».

Кваліфікація: політолог-міжнародник, перекладач  з англійської мови

З 2010 р. 2011 працювала на посаді головного спеціаліста організаційно- методичного відділу управління документального забезпечення Департаменту документального забезпечення та режиму МВС України .

з 2011 2018- головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного забезпечення Управління міжнародних зв’язків ДМС України.

2018 р. «Зовнішня культурна політика Італійської Республіки»

Міжнародні відносини, зовнішня політика, дипломатія

Автор понад 15 праць наукового характеру з міжнародних відносин і зовнішньої політики, опублікованих в Чехії, Польщі, Росії та Україні.  Серед них:

У наукових фахових виданнях України:

1.Глібова С. О. «Культурна дипломатія Італії» / С.О. Глібова // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – Київ, 2016. – 166 с. – с. 88– 95.

 1. Глібова С.О. «Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії» / С.О. Глібова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 116. Частина І. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – с. 118–124.
 2. Глібова С.О. «Діяльність культурних центрів як складова культурної політики Італії» / С.О. Глібова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 117. Частина ІІ. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – с. 55–61.
 3. Глібова С.О. «Реформування дипломатичної службі Італії на початку ХХІ століття» / С.О. Глібова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 112. Частина І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – с. 182 – 187.

В іноземних виданнях:

 1. Глібова С.О. «Політика Італії в ЮНЕСКО» / С. О. Глібова // WschodnioeuropejskieCzasopismoNaukowe (EastEuropeanScientificJournal) # III, część 4. – Warsaw, 2015. – s. 5–9.
 2. Глебова С.А. «Распространение итальянского языка в мире через деятельность университетов как елемента культурной дипломатии и политики страни» / С. А. Глебова // SciencesofEurope (Praha, CzechRepublic) VOL 3, No 6 (6) (2016). – Praha, 2016. –p. 95–98.
 3. Глебова С. А Итальянская модель сохранения культурного наследия как елемент культурной дипломатии Италии / С.А. Глебова // Российско-китайский научный журнал «Содружество». Ежемесячный научный журнал № 5(5) / 2016. Часть 1. –Новосибирск, 2016.– 150 с. – 141–146 с.

«Аналіз зовнішньої політики», «Публічна дипломатія», «Теорія та практика переговорів», «Практикум перекладу»

 derevianko_ip@ukr.net

Дерев’янко Ігор Петрович

Посададоцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь:кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Сімферопольське вище військо-політичне училище

Спеціальність: «Військово-політична».

Кваліфікація: учитель історії і суспільствознавства

З серпня 1989 р. по червень 1992 р. – замісник командира роти по політичній частині. З вересня 1992 по травень 1994 р. – учитель історії Шершнянської середньої школи Вінницької обл. Тиврівського р-ну. З листопада 1998 р. по листопад 2001 р. – аспірант Київського національного економічного університету. З квітня 2003 по серпень 2005 р. старший науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. З вересня 2005 р. по серпень 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу. З вересня 2019 р доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Нагрудний знак 75 років НАУ, Грамота НАУ

Українсько-польські відносини (1918–1921 рр.): політичний аспект

Асиметрія міжнародних відносин

автор понад 80 публікацій, в тому числі:

 

 1. Дерев’янко І. П. Історія дипломатії : навч. посібник / І.П.Дерев’янко, О.О. Дьомін – К. : НАУ, 2014. – 468 с.
 2. Дерев’янко І.П. Американський вектор в системі зовнішньополітичних орієнтирів Канади/ І. П. Дерев’янко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2017. – Вип. 25. – С. 32–38
 3. Дерев’янко І. П. Політичний вимір відносин України з ЄС крізь призму польських ЗМІ (2011 р.)Європейські інтеграційні процеси у ХХІ століття: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 березня 2018 р.). – Київ: Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С. 138–148.
 4. Дерев’янко І. П. Міжнародна міграція трудових ресурсів як об’єктивний соціально-економічний процес / І. П. Дерев’янко // Стратегія розвитку України. – 2018. – №1. – С. 76–80.
 5. Дерев’янко І. П. Євроінтеграційна політика України у відображенні польських провідних видань (2005–2006) / І. П. Дерев’янко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Зб. наук. пр. – К., 2018. – №1. – С. 30–44.
 6. Дерев’янко І. П. Динаміка відносин Україна – ЄС у відображенні провідних друкованих ЗМІ Польщі (2010 р.) / І. П. Дерев’янко // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. Зб. наук. пр. – К., 2018. – №2. – С. 22– 33.
 7. Дерев’янко І. П. Відносини Канади і США: асиметрія і взаємозалежність / І. П. Дерев’янко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. – К., 2018. – Вип. 137. – С. 13–24.
 8. Дерев’янко І. П. Конфліктогенний потенціал асиметричних китайсько-вєтнамських відносин / І. П. Дерев’янко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Зб. наук. праць. – К., 2018. – Вип. 138. – С. 13–24.

«Історія дипломатії», «Міжнародні відносини та світова політика», «Країнознавство», «Зовнішня політика країн Західної Європи»

 nborotkanych@gmail.com

Боротканич Наталія Петрівна

Посададоцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь:кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних прав (2014 р.)

Спеціальність: «Зовнішня політика».

Кваліфікація: магістр зовнішньої політики

З вересня 2016 до сьогодні – доцент кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин НАУ
З січня 2018 до сьогодні – координатор проектів, Іноземне підприємство ЕОС Дата Аналитикс
З травня 2010 до вересня 2017 – прес-секретар, головний спеціаліст відділу міжнародних відносин Державного космічного агентства України

«Відображення освоєння космічного простору засобами музейної експозиції»

Міжнародні комунікації, стратегічні комунікації, Public Relations, теорія масової комунікації

Автор 12 публікацій.

Основні роботи:

Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності [Текст] : [колект. монографія] / [Бєлікова Л. Л., Боротканич Н.П та ін.] ; під заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Л. О. Гріффена ; НАН України, Укр. т-во охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства. – Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. – 293 с.

«Інформаційні війни»,  «Міжнародні комунікації», «Соціальні медіа в міжнародних відносинах»

mazur.vira@gmail.com

Мазур Віра Іванівна

Посадастарший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Спеціальність: «Електронні обчислювальні машини»

Кваліфікація: інженер-системотехнік

1982 – 1992   – Київський  науково-дослідний інститут міського господарства, інженер-програміст

1992 – 1994 – Київський міжнародний університет цивільної авіації, асистент  кафедри обчислювальної техніки

1995-1999  – Національний авіаційний університет,   старший викладач  кафедри технічної кібернетики

1999 – 2001 – старший викладач кафедри  обчислювальної техніки  НАУ

2001 – 2005 – заступник директора інституту заочного та дистанційного навчання  НАУ

2006-2007 –  доцент кафедри дистанційного навчання інституту заочного та дистанційного навчання  НАУ

2007 – 2017 – доцент кафедри міжнародної інформації НАУ

з  2017  до тепер – старший викладач  кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій НАУ

Нагрудний знак «За сумлінну працю», 2008 р.

Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» ,  2010 р.

Нагрудний знак «75 років Національному авіаційному університету» , 2012 р.

Міжнародні інформаційні системи та технології; інформаційний бізнес;  інформаційні системи та технології в міжнародному авіаційному бізнесі

Автор понад 60 публікацій, в тому числі:

 1. Мазур В.І. GRID-технології як ресурс сучасного етапу інформаційного суспільства//Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ,2010. – Вип.2 (30). – С. 123-130. (У фаховому виданні)
 2. Мазур В.І. Тенденції розвитку інформаційних систем в міжнародному комунікаційному просторі// Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм : зб. наук. праць. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2011. – Вип. 1 (3). – С. 51-56. (У фаховому виданні)
 3. Мазур В.І., Іванкевич О.В. Концепція створення Інтернет-порталу інформаційних ресурсів МОНУ//Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм : зб. наук.праць. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту«НАУ-друк», 2011. – Вип. 1(3). – С. 57-61.(У фаховому виданні)
 4. Мазур В.І., Іванкевич О.В. Створення порталу інформаційно-довідкових ресурсів Міністерства освіти і науки України //Науковий вісник інституту міжнародних відносин НАУ: Зб. наук. ст. – К.: Видавництво Національного авіаційного університету “НАУ-друк”, 2012. – Вип. 1(3). – С. 57-61.
 5. Mazur V. Prospects of Ukraine’s joining of EU open skies agreement //The  fifth world congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. – Kyiv, September 25-27, 2012. – Volume 3

6.Mazur . Ukraine and Europen Union Open Skies//Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ, Серія: Економіка, право, політологія, туризм. : Зб. наук.праць. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту«НАУ-друк», 2012. – Вип. 1-2.- С. 81-85.(У фаховому виданні)

 1. Мазур В.І. Комп’ютерне оброблення даних в міжнародних відносинах// Навчальний посібник          – К.: НАУ, 2012
 2. Обзор проблем информационной безопасности международных платежных систем//Безпека інформації. – К.: НАУ, 2014. – Т. 20. –№ 1 (2014). – С. 53-57. (У фаховому виданні)
 3. Мазур В.І. Особливості використання  криптовалюти в світі та в Україні//Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2016. – Вип. 3 (52). – С. 93-99 ( У фаховому виданні)
 4. Мазур В.І. Кібертероризм як загроза національній безпеці України// Комунікативні проблеми сучасних міжнародних відносин: міжнародна науково-практична конференція, 11 квітня 2017 р. – К, 2017

Лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Інформатика та інформаційні системи і технології», «Прикладна інформатика», «Прикладні дослідження та аналіз інформації», «Інформаційний бізнес», «Міжнародні інформаційні системи і технології».  Проводить фахову практику

andrii.moroz@nau.edu.ua

Мороз Андрій Сергійович

Посадастарший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007

Спеціальність: політологія

Кваліфікація: політолог, викладач політології

12.2015 – до тепер ТОВ «СЕЙВЕН», Київ  Директор/Співзасновник

09.2016 – до тепер Національний авіаційний університет, Київ

Старший викладач

2014 – 2016 ТОВ «Укрбудтрестсервіс», Київ

2013 – 2014 Верховна Рада України. Комітет з питань бюджету, Київ

Керівник офісу Народного депутата України – члена комітету

2011 – 2013 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ

Викладач кафедри освітньої політики

2007 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.

Заступник начальника відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

«Трансформація політичних цінностей та орієнтацій молоді України: зовнішньополітичний аспект». Спеціальність 23.00.03 – політична культура та ідеологія

Політичний менеджмент, міжнародні відносини, політичні технології, політична реклама та PR, державне управління, електронна комерція

 1. Мороз А. С. Динаміка зміни ціннісно-політичних орієнтацій в умовах нестабільної політичної ситуації в Україні / А. С. Мороз // Трибуна. Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Гол. ред. В. І. Меншун. – 2008. – № 11-12. – С. 19 – 20.
 2. Мороз А. С. Світоглядні орієнтації молоді в контексті євроінтеграційної політики України / А. С. Мороз // Політичний менеджмент. Науковий журнал / Гол. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2009. – № 4(37). – С. 158 – 164.
 3. Мороз А. С. Політико-орієнтаційні настрої молоді України напередодні президентських виборів 2010 року / А. С. Мороз // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К. : ІНТАС, 2009. – Вип. 42. – С. 211 – 219.
 4. Мороз А. С. Зовнішня політика України очима молоді: історико-політологічний аналіз / А. С. Мороз // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін / Гол. ред. О. В. Бабкіна. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 4. – С. 133 – 140
 5. Мороз А. С. Формування активної громадянської позиції молоді як запорука успішної інтеграції України до світового співтовариства / А. С. Мороз // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2010. – Вип. 41(11). – С. 490 – 501.

Політологія; електронна комерція; інтелектуальна власність

sasha_poveda@ukr.net

Поведа Олександр Петрович

Посада: старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Освіта: Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича , 2010 р.

Спеціальність: “Країнознавство”

Кваліфікація: магістр міжнародних відносин, перекладач.

З 2013 по 2017 рр. працював викладачем історії та інших суспільно-гуманітарних дисциплін Фінансово-економічного коледжу Буковинського державного фінансово-економічного університету.

З 2017 по 2018 рр. працював на посаді викладача англійської мови та суспільно-гуманітарних дисциплін Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності  “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” на тему “Вплив внутрішньополітичних чинників на європейську та євроатлантичну інтеграцію Чеської Республіки”.

Зовнішня політика країн Центральної та Східної Європи, особливості європейської інтеграції Туреччини, євроскептицизм, атлантизм.

Статті в фахових видання України та за кордоном:

 1. Поведа О. Основні проблемні аспекти інтеграції Чеської Республіки до ЄС / О.Поведа // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2011. – №3(11). – 215 с. – С. 27 – 31.
 2. Поведа О. Труднощі і здобутки Чеської Республіки на шляху вступу до НАТО / О.Поведа // Науковий вісник. Одеський економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців “Україна в посткризовий період: економічний та політичний аспект”. – Том Ш. Політологія. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – 192 с.- С. 38-47.
 3. Поведа О. Громадська думка щодо питання інтеграції Чеської Республіки до НАТО / О.Поведа // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 9. – Рівне, 2012. – С. 95-101.
 4. Поведа О. Особливості та ефективність головування Чехії в ЄС / О.Поведа // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія “Історичні та політичні науки” / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013. – С. 132-135.
 5. Поведа О. Особливості та перспективи розвитку чеського євроскептицизму / О.Поведа // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія: збірник наукових праць. – Випуск №1 (15). – Харків: “Право”, 2013. – C. 189-197.
 6. Poveda O. Peculiarities of role and influence of the leading Czech political powers on the forming of the Euro-Atlantic direction of the foreign policy [Electronic ed.] / O. Poveda // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – 02 (02). – 2014. – P. 96-104. Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891020/poveda_oleksandr_2014._peculiarities_of_role_and_influence_of_the_leading_czech_political_powers_on_the_forming_of_the_euro-atlantic_direction_of_the_foreign_policy._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp.96-104.

«Міжнародні відносини та світова політика”, “Геополітика”, “Основи світової політики”, “Європейський Союз як глобальний та регіональний актор”.

Закрити меню