English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій

Вибіркові дисципліни ОС «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародні відносини» на 2024-2025 н.р.:

3 семестр
Дипломатія та консульська служба
Історія української дипломатії
Системні методи дослідження міжнародних відносин
Інформаційно-аналітичні засоби прикладної інформатики
Економіка авіаційної галузі
Міжнародні економічні відносини
4 семестр
Зовнішня політика України
Актуальні проблеми співробітництва України та ЄС
Історія політичних вчень
Інформаційний бізнес
5 семестр
Європейський Союз як глобальний та регіональний актор
Україна в міжнародних організаціях
Міжнародні аналітичні та експертні центри
Прогнозування в міжнародних відносинах
Право міжнародних організацій
Дипломатичне та консульське право
6 семестр
Комунікативні компетенції дипломата
Зовнішньополітичні іміджеві технології
Порівняльна політологія
Статистичні методи обробки інформації в міжнародних
відносинах
7 семестр
Політичний консалтинг
Україна в сучасному міжнародному політичному процесі
Міжнародний повітряний простір в системі сучасних
міжнародних відносин
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного
простору
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Кризові комунікації в міжнародних відносинах
8 семестр
Політичні вибори та виборчі технології
Спічрайтинг
Логіка
Право ЄС

Вибіркові дисципліни ОС «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародна інформація» на 2024-2025 н.р.:

3 семестр
Зовнішня політика держав світу
Нові регіональні об’єднання в міжнародних відносинах
Прикладні дослідження та аналіз інформації
Прикладні інформаційно-комунікаційні технології
Міжнародна бізнес-логістика
Міжнародна діяльність авіаційних підприємств
4 семестр
Міжнародний імідж сучасної України
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Історія політичних вчень
Інформаційна політика країн світу
5 семестр
Цифрова комунікація
Інформаційний бізнес
Політична риторика
Міжнародний авіаційний бізнес
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі
6 семестр
Прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики
держави
Аналітичні та дослідницькі центри
Теорія та практика міжнародної реклами
Міжнародні інформаційні системи і технології
7 семестр
Міжнародні авіаційні організації як суб’єкти міжнародних
відносин
Україна в міжнародних організаціях
Стратегічні комунікації в євроатлантичній інтеграції
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
Дипломатичний протокол та етикет
Дипломатія та консульська служба
8 семестр
Виборчі технології
Політичний консалтинг
Логіка
Право міжнародних організацій

Вибіркові дисципліни ОС «Магістр» освітньої програми «Міжнародна інформація» на 2023-2024 н.р.: 

Інформаційна політика держави
Самоменеджмент та лідерство у міжнародному бізнесі
Інформаційна безпека міжнародного повітряного забезпечення
Комунікативні стратегії в міжнародних відносинах
Управління інформаційними ресурсами і потоками
Новітні міжнародні комунікації
Теорія і практика міжнародних переговорів
Організація особистісної та командної роботи керівника в міжнародному бізнесі
Інформаційно-аналітичний супровід міжнародно-політичного процесу
Міжнародний медіа-моніторинг
Міжкультурні комунікації
Кризові комунікації

Вибіркові дисципліни ОС «Магістр» освітньої програми «Зовнішня політика і дипломатія» на 2023-2024 н.р.: 

Соціальна політика держав світу
Теорія і практика міжнародних переговорів
Роль церков та релігійних організацій в сучасних міжнародних відносинах
Національні стратегії економічного розвитку в глобальному розвитку
Конфлікти та інциденти в міжнародному повітряному просторі
Спеціальні служби в зовнішній політиці держави
Аналіз соціальних систем
Соціальні медіа в міжнародних відносинах
Глобальні виклики сучасного світу
Економічна дипломатія
Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
Аналіз консолідованої інформації
3 семестр
Актуальні проблеми сучасної дипломатії
Дипломатія та консульська служба
Економіка авіаційної галузі
Інформаційно-аналітичні засоби  прикладної інформатики
Міжнародне співробітництво в авіаційній галузі
Системні методи  дослідження міжнародних відносин
4 семестр
Актуальні проблеми співробітництва України та ЄС
Зовнішня політика України
Історія політичних вчень
Інформаційний бізнес
5 семестр
Дипломатичне та консульське право
Е-ТНК в міжнародних відносинах
Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
Міжнародні аналітичні та експертні центри
Право міжнародних організацій
Прогнозування в міжнародних відносинах
6 семестр
Європейський Союз як глобальний та регіональний актор
Комунікативні компетенції дипломата
Порівняльна політологія
Статистичні методи обробки інформації в міжнародних відносинах
7 семестр
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Кризові комунікації в міжнародних відносинах
Логіка
Право ЄС
Політичний консалтинг
Україна в сучасному міжнародному політичному процесі
8 семестр
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
Міжнародний повітряний простір в системі сучасних міжнародних відносин
Політичні вибори та виборчі технології
Спічрайтинг
3 семестр
Зовнішня політика держав світу
Економіка авіаційної галузі
Міжнародний авіаційний бізнес
Прикладна інформатика в міжнародних відносинах
Прикладні дослідження та аналіз інформації
Сучасні тенденції міжнародних відносин
4 семестр
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Інформаційна політика країн світу
Історія політичних вчень
Міжнародний імідж сучасної України
5 семестр
Інформаційний бізнес
Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки
Спічрайтинг
Правові стандарти функціонування міжнародного інформаційного простору
Теорія красномовства
Теорія  та практика міжнародної реклами
6 семестр
Аналітичні та дослідницькі центри
Міжнародні інформаційні системи і технології
Прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави
Технології міжнародного інформаційного простору
7 семестр
Дипломатичний протокол та етикет
Дипломатія та консульська служба
Логіка
Міжнародні авіаційні організації як суб’єкти міжнародних відносин
Нові регіональні об’єднання в міжнародних відносинах
Право міжнародних організацій
8 семестр
Виборчі технології
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
Політичний консалтинг
PR-комунікації сучасного повітряного простору
Закрити меню