English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті впроваджено автоматизовану систему (АС ФІОТ).

Документи, що регламентують роботу АС ФІОТ:

Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти в Національному авіаційному університеті

Розпорядження №016/роз від 17.03.2021 “Про обрання вибіркових дисциплін”

Розпорядження №021/роз від 23.03.2021 “Про обрання вибіркових дисциплін”

Розпорядження №045/роз від 06.07.2021 “Про обрання вибіркових дисциплін здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістра”

Методичні рекомендації щодо вільного вибору студентами навчальних дисциплін

Покрокова Інструкція для роботи здобувача вищої освіти в АС ФІОТ

Перехід на сайт системи АС ФІОТ

Вибіркові дисципліни ОС «Магістр» освітньої програми «Міжнародна інформація» на 2023-2024 н.р.: 

Інформаційна політика держави
Самоменеджмент та лідерство у міжнародному бізнесі
Інформаційна безпека міжнародного повітряного забезпечення
Комунікативні стратегії в міжнародних відносинах
Управління інформаційними ресурсами і потоками
Новітні міжнародні комунікації
Теорія і практика міжнародних переговорів
Організація особистісної та командної роботи керівника в міжнародному бізнесі
Інформаційно-аналітичний супровід міжнародно-політичного процесу
Міжнародний медіа-моніторинг
Міжкультурні комунікації
Кризові комунікації

Вибіркові дисципліни ОС «Магістр» освітньої програми «Зовнішня політика і дипломатія» на 2023-2024 н.р.: 

Соціальна політика держав світу
Теорія і практика міжнародних переговорів
Роль церков та релігійних організацій в сучасних міжнародних відносинах
Національні стратегії економічного розвитку в глобальному розвитку
Конфлікти та інциденти в міжнародному повітряному просторі
Спеціальні служби в зовнішній політиці держави
Аналіз соціальних систем
Соціальні медіа в міжнародних відносинах
Глобальні виклики сучасного світу
Економічна дипломатія
Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності
Аналіз консолідованої інформації

Вибіркові дисципліни ОС «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародні відносини» на 2022-2023 н.р.: 

3 семестр
Актуальні проблеми сучасної дипломатії
Дипломатія та консульська служба
Економіка авіаційної галузі
Інформаційно-аналітичні засоби  прикладної інформатики
Міжнародне співробітництво в авіаційній галузі
Системні методи  дослідження міжнародних відносин
4 семестр
Актуальні проблеми співробітництва України та ЄС
Зовнішня політика України
Історія політичних вчень
Інформаційний бізнес
5 семестр
Дипломатичне та консульське право
Е-ТНК в міжнародних відносинах
Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
Міжнародні аналітичні та експертні центри
Право міжнародних організацій
Прогнозування в міжнародних відносинах
6 семестр
Європейський Союз як глобальний та регіональний актор
Комунікативні компетенції дипломата
Порівняльна політологія
Статистичні методи обробки інформації в міжнародних відносинах
7 семестр
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Кризові комунікації в міжнародних відносинах
Логіка
Право ЄС
Політичний консалтинг
Україна в сучасному міжнародному політичному процесі
8 семестр
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
Міжнародний повітряний простір в системі сучасних міжнародних відносин
Політичні вибори та виборчі технології
Спічрайтинг

Вибіркові дисципліни ОС «Бакалавр» освітньої програми «Міжнародна інформація» на 2022-2023 н.р.: 

3 семестр
Зовнішня політика держав світу
Економіка авіаційної галузі
Міжнародний авіаційний бізнес
Прикладна інформатика в міжнародних відносинах
Прикладні дослідження та аналіз інформації
Сучасні тенденції міжнародних відносин
4 семестр
Зв’язки із громадськістю в міжнародних відносинах
Інформаційна політика країн світу
Історія політичних вчень
Міжнародний імідж сучасної України
5 семестр
Інформаційний бізнес
Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки
Спічрайтинг
Правові стандарти функціонування міжнародного інформаційного простору
Теорія красномовства
Теорія  та практика міжнародної реклами
6 семестр
Аналітичні та дослідницькі центри
Міжнародні інформаційні системи і технології
Прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики держави
Технології міжнародного інформаційного простору
7 семестр
Дипломатичний протокол та етикет
Дипломатія та консульська служба
Логіка
Міжнародні авіаційні організації як суб’єкти міжнародних відносин
Нові регіональні об’єднання в міжнародних відносинах
Право міжнародних організацій
8 семестр
Виборчі технології
Міжкультурні комунікації сучасного повітряного простору
Політичний консалтинг
PR-комунікації сучасного повітряного простору

Вибіркові дисципліни, які пропонуються на 2021-2022 н.р.:

За освітніми програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати обрання вибіркових дисциплін:

Обрані здобувачами вищої освіти освітнього ступеня бакалавра вибіркові дисципліни на 2021-2022 н.р. (за факультетами та освітніми програмами)

Обрані здобувачами вищої освіти освітнього ступеня магістра вибіркові дисципліни на 2021-2022 н.р. (за факультетами та освітніми програмами)

Закрити меню