English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Публікації викладачів

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 4 навчальних посібника та  98 наукових статей, з яких 40 закордонних публікацій (з них 4 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus та інших наукометричних баз даних).

Наукові публікації д.політ.н., професора Ржевської Н.Ф.

Наукові публікації д.і.н., професора Трояна С.С. 

Наукові публікації к.і.н., доцента Боротканич Н.П

Наукові публікації к.і.н., доцента Дерев’янка І.П.

Наукові публікації к.політ.н., доцента Мороза А.С.

Наукові публікації к.політ.н., доцента Поведи О.П.

Наукові публікації к.політ.н., доцента Сапсая А.П.

Наукові публікації д.політ.н., професора Седляр Ю.О.

Наукові публікації д.ю.н., професора Прощаєва В.В.

Наукові публікації к. соціол.н, професора Галеєва В.А.

Наукові публікації к.політ.н., професора Ялі М.Х.

Наукові публікації ст. викладача Клавдієнко С.І.

Наукові публікації ст. викладача Мендріна О.В.

Закрити меню