English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини, зовнішня політика, суспільні комунікації в умовах реконфігурації сучасного світопорядку»

02 листопада 2021 року кафедрою міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Факультету міжнародних відносин було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародні відносини, зовнішня політика, суспільні комунікації  в умовах реконфігурації сучасного світопорядку».

З вітальним словом до учасників конференції звернулася відповідальна з напряму наукової діяльності Факультету міжнародних відносин, д.пед.н., проф. Лобода С.М.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Волошин Ю. О., д.ю.н., проф., Заслужений юрист України, декан ФМВ НАУ; Вояковський Даріуш, доктор габілітований, проф., заступник декана гуманітарного факультету Гірничо-металургійної академії імені С. Сташіца в Кракові (Республіка Польща), Киридон А. М., д.і.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», Горбатенко В. П., д.політ.н., проф., академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої освіти України, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАНУ; Гайдук Ю, PhD з політичних комунікацій, завідувач кафедри міжнародних відносин Університету в Хелмі (Республіка Польща); Фісанов В П, д.і.н., проф., завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Цинк Кароліна, доктор соціології, ад’юнкт, Інституту соціологічних наук Жешувського університету (Республіка Польща).

Під час роботи в секціях були обговорені питання: українська національна ідентичність в історичному та політичному дискурсі; європейський досвід: криза ідентичностей; пандемія COVID-19: виклики і можливості для демократії; рух до Європи як ідентичнісний виклик для України; сучасне східне прикордоння Польщі та ЄС: становлення і особливості; еволюція ідентичнісних характеристик студентів з України в Польщі: порівняльний аналіз досліджень 2013 і 2021 рр.; космічна дипломатія України в контексті викликів сучасного світу та ін.

Закрити меню