English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій

Моніторинг якості надання освітніх послуг полягає у періодичному аналізі та перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін та здійснюється задля забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв’язком, що дозволяє вносити зміни в хід реалізації освітньо-професійної програми з метою підвищення якості її результатів, визначення її відповідності нагальним вимогам ринку праці та потребам здобувачів вищої освіти

Моніторинг здійснюється стосовно кожної освітньо-професійної програми за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за участю здобувачів вищої освіти (які беруть участь у формуванні та оновленні освітніх програм, оцінюють сприйняття форм і методів навчання та професійної майстерності викладачів) та роботодавців (які беруть участь у визначенні переліку результатів навчання та компетенцій, сформованих за програмою; оцінюючи спроможність випускника до виконання професійної діяльності; надають пропозиції щодо оновлення освітніх програм відповідно до потреб ринку праці)

Моніторинг проводиться з дотриманням принципів систематичності, прозорості, відкритості, об’єктивності, неупередженості, анонімності.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАУ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

АНКЕТА ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

АНКЕТА ВИПУСКНИКА

АНКЕТА РОБОТОДАВЦЯ

Якість реалізації освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація магістри» (Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти вересень 2023 н.р.)

Якість реалізації освітньо-професійної програми «Міжнародна інформація бакалаври» (Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти березень 2023 н.р.)

Якість реалізації освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини бакалаври» (Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти березень 2023 н.р.)

Закрити меню