English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти  є є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основні форми організації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти у вищому навчальному закладі:

  • науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти, що включена до навчального плану;
  • творча діяльність здобувачів вищої освіти у позанавчальний час;
  • організаційно-масові заходи, що мають вузівський, міжвузівський, регіональний, всеукраїнський та міжнародний характер.

На кафедрі організовано роботу студентського наукового гуртка “Сучасні проблеми міжнародних відносин”, на засіданнях якого обговорюються актуальні аспекти міжнародної взаємодії, наприклад щодо питань європейської інтеграції, особливостей діяльності НАТО на сучасному етапі, перспектив трансформації системи колективної безпеки в межах євроатлантичного регіону та місця в даних процесах України.

Активний обмін думками щодо актуальних міжнародно-політичних подій сприяє розвитку аналітичного мислення здобувачів вищої освіти, допомагає формулювати прогнози щодо шляхів вирішення політичних криз, міжнародних конфліктів тощо.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» беруть активну участь в роботі Студентського наукового товариства Факультету міжнародних відносин. Робота СНТ ФМВ побудована на засадах студентського самоврядування: посади голови та керівників окремих департаментів обіймають здобувачі, рішення щодо роботи Товариства приймаються колегіально, шляхом голосування. Підтримується атмосфера постійного спілкування, інформування про актуальні події наукового та міжнародного життя, неформальне обговорення актуальних суспільно-політичних подій, розвитку науки і сучасних технологій, зокрема, у соціальних мережах Студентського наукового товариства.
Засідання Товариства відбуваються в різних форматах: обговорення актуальних питань за заздалегідь визначеною проблематикою, зустрічей із запрошеними спікерами, які є фахівцями у певній предметній галузі, майстер-класи.

До роботи Студентського наукового товариства залучені викладачі як Кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій, так і інших кафедр Факультету міжнародних відносин.

Члени Студентського наукового товариства активно долучаються до громадських заходів, які організовуються на Факультеті міжнародних відносин.

Закрити меню