English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Освітньо-професійна програма «Зовнішня політика і дипломатія»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Періодичний перегляд ОП відбувається відповідно до Положення про освітні програми НАУ

Пропозиції щодо удосконалення ОП можна надати за формою у період з 01.11. по 01.12.2023

Закрити меню