English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

У рамках підготовки здобувачів вищої освіти на кафедрі міжнародних відносин, інформації та регіональних студій реалізується політика інтернаціоналізації наукової діяльності, що має позитивну динаміку.

Так, зокрема, 2018 р. завідувач кафедри, професор Н.Ф. Ржевська пройшла міжнародне стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки та наукова робота в National-Louis-Universaty», м. Новий Сонч, Польща (сертифікат № WK/4975/2017/1), у 2021 р. – закордонне стажування за темою “Public Diplomacy and Foreign Policy of EU States”/«Публічна дипломатія та зовнішня політика Європейського Союзу» у Варшавському Університеті (сертифікат Reg. PL №9476/18.06.2021), а у 2022 р. – стажувалася на кафедрі міжнародних відносин Академії прикладних наук у м. Хелм, Республіка Польща.

Професор С.С. Троян є учасником низки проєктів з мобільності, зокрема у 2020 р. – семінар «Дипломатія на Близькому Сході» (організований Інститутом міжнародної академічної і наукової співпраці за сприянням Посольства України у Лівані), у тому ж році – успішно завершив стажування за он-лайн програмою «Ліван: дипломатія України в «країні молока і меду».

Професор Ю.О. Седляр у 2021 р. пройшла міжнародне стажування за темою «Сучасні методи та засоби навчання майбутніх правників» у Західному університеті Арада «Василе Голдіш» (Румунія), а професор кафедри М.Х. Ялі у 2021 р. пройшов підвищення кваліфікації за темою “Public Management and Leadership in the Age of Disruption”/ «Публічний менеджмент і лідерство у період турбуленцій» у Школі публічної дипломатії ім. Лі Кван Ю у Національному університеті Сінгапуру.

Професор С.С. Троян є членом редколегії низки іноземних рецензованих наукових видань, зокрема “Kultura – Historia – Globalizacja” (Вроцлавський університет, Республіка Польща), “Kultura i wartości” (Університет імені М. Кюрі-Склодовської в Любліні, Республіка Польща), “Europa Środkowa” (Жешувський університет, Республіка Польща), “Pogranicze. Studia Społeczne” (Білостоцький університет, Республіка Польща).

У 2022-2023 навчальному році кафедра координує проєкт ERASMUS+ з розвитку потенціалу й академічної мобільності. Декан факультету, професор Ю.О. Волошин у рамках підписаної угоди про академічну мобільність у 2022 р. взяв участь у проєкті ERASMUS + (Університет Гданська, Республіка Польща). З 7 по 11 листопада 2022 р. професор Ю.О.Волошин взяв участь у міжнародній дослідницькій програмі «Спільні безпекові виклики для ЄС і Чорноморська перспектива» (Естонська школа дипломатії, м. Таллінн).

Доцент кафедри Н.П. Боротканич, координаторка космічних проєктів Noosphere, експерт від України програмного комітету «Космос» «Горизонт 2020», є представником України в програмі ЄС з науки та інновацій “Horizon Europe”.

Всі викладачі ОПП мають іноземні публікації, у тому числі у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS (10 викладачів). Всі ці напрацювання дозволяють знайомити здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» зі світовими науковими здобутками і кращими конкурентними практиками.

У рамках міжнародних проєктів з академічної мобільності кафедра долучає до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах експертів та науковців із зарубіжних університетів-партнерів (зокрема, Філіпп Флурі з Женевського центру безпекової політики, професор публічної дипломатії Ніколас Дж. Калл, модератор німецько-українського семінару «Відкритість і законність державного управління» грудень 2021 р.).

Широко використовується практика залучення до освітнього процесу експертів-практиків у царині міжнародних відносин і зовнішньої політики. Протягом 2020-2023 рр. із застосуванням сучасних інструментів дистанційного навчання було організовано лекції представників дипломатичних і консульських установ (зокрема, он-лайн зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом України в Японії, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Тунісі, Надзвичайним і Повноважним Послом Південно-Африканської Республіки в Україні).

У рамках укладених угод про міжнародну співпрацю кафедра реалізує низку проєктів з академічної і молодіжної мобільностей, зокрема із:

 • Університетом м. Клягенфурт (Австрія, № 20-2012 / UА–АТ від 16.11.2012 р.),
 • Кавказьким міжнародним університетом (Грузія, № 91-2018 / UA–GZ від 30.10.2018 р.),
 • Інститутом менеджменту інформаційних систем (Литва, № 24-2019 / UA – LT від 10.07.2019 р.),
 • Університетом Грузії (№ 5-2019 / UA–GZ від 12.02.2019 р.),
 • Ерзінджанським університетом імені Біналі Йилдирима (Туреччина, № 08-2020 / UА–ТR від 18.03.2020 р.),
 • Інститутом імені Юнуса Емре (Туреччина, № 13-2020 / UА–ТR від 26.06.2020 р.),
 • Університетом імені Сулеймана Деміреля у Туреччині (№ 09-2020 / UА–ТR від 18.03.2020 р.),
 • Казахським державним юридичним університетом імені М.С. Нарикбаєва (№ 10-2021 / UA–KZ від 30.04.2021 р.),
 • Політехнічним Університетом м. Тірани (№ 15-2021 / UA–AL від 23.06.2021р.).
 • Cередземноморським університетом Албанії (№ 14-2021 / UА–AL від 21.06.2021 р.),

Для забезпечення якісної системи підготовки фахівців-міжнародників, з авіаційною освітньою компонентою кафедра долучає до роботи знаних у авіаційній галузі зарубіжних партнерів. Зокрема, у рамках міжнародного проєкту “Pegasus Aviation Advisors” у січні 2023 р. запрошений професор Дж. Робінсон провів лекцію з планування та розвитку авіаційної інфраструктури, окреслив шляхи і перспективи міжнародного співробітництва щодо модернізації авіаційної галузі в Україні.

Передбачена академічна мобільність за двосторонніми договорами між Національним авіаційним університетом та Львівським національним університетом імені Івана Франка (факультет міжнародних відносин) – угода № 846 від 18 лютого 2022 р., Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича – угода № 726 від 24 лютого 2021 р., Академією прикладних наук (кафедра міжнародних відносин) у м. Хелм (Республіка Польща) – угода від 25.11.2021 р.

З 2018 р. кафедра координує програми молодіжної академічної мобільності у рамках проєкту співпраці між Національним авіаційним університетом та Європейською організацією публічного права – EPLO (м. Афіни, Греція). У сучасних реаліях Європейська організація публічного права є однією із авторитетних європейських науково-дослідних інституцій, виступає офіційним радником ООН, ПАРЄ, Європейської комісії у сфері регулювання політико-правових відносин, постійно консультує Європейський Суд з прав людини. За даною програмою упродовж 2018-2022 рр. реалізовано 7 студентських мобільностей. Проєкт забезпечує надання студентам поглиблених знань з механізмів підтримки європейської безпеки і глобальної стабільності, знайомить із кращими світовими практиками з публічного управління і підтримки демократії. На сьогодні у рамках виробничої практики передбачається можливість стажування в одному з чотирьох офісів Європейської організації публічного права в світі – в містах Афіни, Женева, Відні або Нью-Йорку. За результатами навчання студенти отримують європейський диплом міжнародного зразка.

З 2021 р. студентка Х. Литинська (ОПП «Міжнародна інформація») паралельно навчається ОП «Економіка і менеджмент» у Хіміко-технологічному університеті (м. Прага, Чехія).

У 2022-2023 рр. за програмами наукових обмінів на кафедрі зреалізовано 10 молодіжних академічних мобільностей:

 • 2 студентів в університетах Японії (Університет Тойо, м. Токіо і Університет Тохоко, м. Сендай),
 • 1 студентка в Університеті Лімерик (Ірландія),
 • 1 студентка у Міжнародному центрі французьких досліджень для іноземців у м. Ренні,
 • 1 студентка у Варшавському університеті (Республіка Польща),
 • 1 студент у Цюріхському університеті (Швейцарія),
 • 3 студенти на програмах паралельної мовної підготовки (Ірланія, Нідерланди, Фінляндія).
 • А. Баглай у рамках академічних обмінів за проєктом “Sustainability For All” у рамках ERASMUS+ здійснює з 30.01.2023 р. молодіжну мобільність за програмою «Мистецтво як засіб боротьби з хейтами в мережах та реальності» (м. Лейпциг, Німеччина).

Викладачі та аспіранти кафедри активно співпрацюють із ЗВО-партнерами. Так, у березні 2023 року, завідувачка кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин, д. політ.н, проф. Н.Ф. Ржевська, д.істор.н, проф. С.С. Троян та аспіранти кафедри взяли участь у міжвузівськиому науково-методичному семінарі аспірантів (між кафедрою міжнародних відносин та суспільних комунікацій факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ імені Юрія Федьковича та кафедрою міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. В межах заходу була представлена низка доповідей. Зокрема, аспірантка кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Дарія Чабан доповідала на тему «Основні концепції зовнішньополітичної стратегії Туреччини «Блакитна Батьківщина»». Науковий семінар супроводжувався цікавими запитаннями студентів, магістрів та аспірантів, обговоренням наукових доповідей та посиленою зацікавленістю до актуальних проблем тематик дослідження. Мета науково-методичного семінару полягала у посиленні міжвузівської співпраці, активізації наукової діяльності здобувачів першого та другого рівня вищої освіти, налагодженні аспірантської комунікації з метою пошуку нових наукових ідей, удосконалення наукових досліджень та покращення академічного обміну.

Закрити меню