English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій, створена у 2016 році на базі кафедри міжнародної інформації, що з 2005 року здійснює підготовку здобувачів вищої освіти з освітньо-професійних програм «Міжнародні відносини», «Міжнародна інформація», «Зовнішня політика і дипломатія» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Засновник і завідувач кафедри – доктор політичних наук, Ржевська Ніна Федорівна.

Член вченої ради Факультету міжнародних відносин; член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член журі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Автор понад 120 наукових та науково-методичних праць, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники (у співавторстві).

Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням зовнішньої політики США, стратегічним прогнозуванням зовнішньої політики та його роллю в прийнятті зовнішньополітичних рішень, а також над визначенням  суб’єктного забезпечення прогнозного процесу в різних політичних системах. За її безпосередньої участі розвивається низка напрямків вітчизняних міжнародно-політичних досліджень: стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США, роль та місце аналітичних центрів в міжнародному політичному процесі, геополітика та культурна дипломатія.

Нині активно працює над проблемами розробки методології оптимального подолання та попередження зовнішньополітичних геополітичних конфліктів, становленням та функціонування аналітичних центрів Східної Європи та Балкан, формуванням вітчизняної моделі реінтеграції окупованих територій на ґрунті світового досвіду.

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій (випускова кафедра) має потужний професорсько-викладацький склад. На кафедрі працюють 2 професори, доктор політичних та історичних  наук; 3 кандидати політичних та 2 кандидати історичних наук, 1 доктор політичних і 2 кандидати політичних наук, які працюють за сумісництвом.

Високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти забезпечують професори кафедри Ржевська Н.Ф. та Троян С.С.

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 15 монографій, 25 закордонних публікації (з них 10 – у виданнях, що входять до бази даних Scopus та інших наукометричних баз даних). Протягом останніх 4 років науково-педагогічні працівники кафедри стали авторами та співавторами 2 підручників, 2 навчальних посібників, 6 енциклопедичних видань.

Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями:

БАКАЛАВР спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійні програми «Міжнародні відносини»та «Міжнародна інформація»;

МАГІСТР спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійні програми «Зовнішня політика і дипломатія» та «Міжнародна інформація.

Підготовка фахівців за освітньо-професійними  програмами проводиться відповідно до Галузевих стандартів Міністерства освіти і науки України за навчальними програмами, розробленими  з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів.

 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

Після закінчення навчання випускник отримує:

За освітнім рівнем «Бакалавр»

Освітню кваліфікацію:   бакалавр з міжнародних відносин;

Професійну кваліфікацію:  фахівець з міжнародних відносин, фахівець з перекладу.

«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ»

Після закінчення навчання випускник отримує кваліфікацію:

За освітнім рівнем «Магістр»

Освітню кваліфікацію: магістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Професійну кваліфікацію: політичний оглядач, референт, перекладач.

«МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ»

Після закінчення навчання випускник отримує:

За освітнім рівнем «Бакалавр»

Освітню кваліфікацію:  бакалавр з міжнародної інформації;

Професійну кваліфікацію: фахівець з міжнародної інформації, фахівець з перекладу.

За освітнім рівнем «Магістр»

Освітню кваліфікаціюмагістр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

Професійну кваліфікацію: аналітик консолідованої інформації,  перекладач.

Навчальний процес забезпечується сучасною інформаційною інфраструктурою (комп’ютерні класи, класи з мультимедійним та лінгафонним  обладнанням, центр інформаційних систем і технологій, доступ до мережі ІНТЕРНЕТ, бібліотека).

Отримавши високу професійну та мовну підготовку, випускники освітніх програм спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працювати експертами із зовнішньополітичних питань; аналітиками-референтами у зовнішньополітичних відомствах, дипломатичних та консульських установах, а також фаховими експертами у сфері політичного та зовнішньополітичного консалтингу; експертами-консультантами щодо організації та проведення виборчих кампаній, співробітниками інформаційно-аналітичних установ, фахівцями зі зв’язків із громадськістю.

Close Menu