English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних студій

Кафедру міжнародних відносин та стратегічних студій, утворену в 2016 році на базі кафедри міжнародної інформації, сформованої в 2005 році, з 1 квітня 2024 року перейменовано на кафедру міжнародних відносин та стратегічних студій. Дана кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

Засновник і завідувач кафедри – доктор політичних наук, професор Ржевська Ніна Федорівна. Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. Підготовку здобувачів вищої освіти забезпечують  3 доктори та 10 кандидатів наук та докторів філософії (PhD), які працюють у штаті, та – 3 доктори і 5 кандидатів, працюючих за сумісництвом.

Кафедра міжнародних відносин та стратегічних регіональних студій здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями:

БАКАЛАВР 

      освітньо-професійні програми:

            «Міжнародні відносини»

            «Міжнародна інформація»

МАГІСТР 

      освітньо-професійні програми:

            «Зовнішня політика і дипломатія»

            «Міжнародна інформація»

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ  (PhD) 

      освітньо-наукова програма:

            «Зовнішня політика»

Підготовка фахівців за освітньо-професійними програмами проводиться відповідно до Галузевих стандартів Міністерства освіти і науки України за навчальними планами, розробленими з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів, рекомендацій від стейкхолдерів та профільних і вузькогалузевих експертів (авіакосмічної галузі), зауважень і побажань щодо покращення освітнього процесу, зроблених ЕГ НАЗЯВО, при проходженні акредитації. Навчальний процес забезпечується сучасною інформаційною інфраструктурою (комп’ютерні класи, класи з мультимедійним та лінгафонним обладнанням, центр інформаційних систем і технологій, доступ до мережі «Інтернет», сервіси гугл, бібліотека).

Здобута висока професійна та мовна підготовка дає можливість випускникам освітніх програм спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» працювати:

  • експертами із зовнішньополітичних питань;
  • аналітиками-референтами в зовнішньополітичних відомствах, дипломатичних і консульських установах;
  • фахівцями з галузевої (космічної) дипломатії;
  • фаховими експертами в сфері політичного та зовнішньополітичного консалтингу;
  • експертами-консультантами щодо організації та проведення виборчих кампаній,
  • співробітниками інформаційно-аналітичних установ,
  • фахівцями зі зв’язків із громадськістю та формуванню міжнародного іміджу держави.

Сторінка кафедри у соціальній мережі Фейсбук

Close Menu