English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Професійні можливості

Професійне становлення майбутніх фахівців здійснюється під час проходження навчальної практики “Вступ до фаху”, перекладацької практики, фахової практики (для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), науково-дослідної та переддипломної практики (для другого (магістерського) рівня вищої освіти) та фахової науково-педагогічної практики (для здобувачі третього (освітньо-наукового рівня вищої освіти). Всі види практик є важливим етапом професійної підготовки здобувачів вищої освіти, однією з основних складових для формування практично всіх загальних та фахових компетентностей, передбачених освітньою програмою.
Формулювання цілей і завдань практичної підготовки, визначення її змісту відбувається у тісній співпраці з роботодавцями, які окреслюють реальні потреби ринку праці та необхідні уміння і навички володіння сучасним інструментарієм майбутніх фахівців.
Базами практик можуть бути навчальні підрозділи університету, підприємства та організації в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення практик. Бази практик можна переглянути тут
Кафедра має угоди про співробітництво в галузі наукових досліджень з «Дипломатичною академією України імені Геннадія Удовенка при МЗС України», Інститутом Менеджменту інформаційних систем Латвійської Республіки (м. Рига), «Інститутом всесвітньої історії» НАН України, ДП «Антонов»,  ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»», Українським національним комітетом Міжнародної торгівельної палати, ТОВ «Консалтингова компанія “СІДКОН”», «LUCIDICA», «АГРОМАК», «СК КАПІТАЛ» та Державною установою «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» тощо.
Базами практик є: Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України, інститути НАН України; Торгово-промислова палата, посольства та відомства; банківські установи; страхові, аудиторські, консалтингові, аутсорсингові та авіаційні фірми; ІТ-компанії.
Здобувачі вищої освіти та здобувачі ступеня доктора філософії (PhD) долучаються до наукової роботи: публікують статті в журналах та щорічних конференціях «Політ», «АВІА», Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті», «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» та «Fundamental shifts in geo-economic systems of the world». Також, студенти приймають участь у конкурсах таких як: Стипендіальна програма “Завтра.UA” та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.
Здобувачі вищої освіти мають змогу продовжити навчання в магістратурі європейських університетів в рамках Програми Еразмус+ або пройти стажування в зарубіжних ЗВО.  В рамках Угоди між НАУ та Університетом м. Кадіс (Іспанія) діє іспаномовна програма для бакалаврів та англомовна для магістрів й аспірантів.
Здобувачі ступеня доктора філософії (PhD) мають можливість стажування у рамках програми Erasmus+ (ERASMUS+ викладання в University of Ecology and Management in Warsaw (Польща) та ERASMUS+ викладання в Business School PAR (Хорватія) та підвищити кваліфікацію або пройти стажування за міжнародними програмами для освітян і науковців, Східно-Європейського інституту Психології (Україна-Франція) у партнерстві з низкою інституцій України, Польщі, Німеччини та Франції та реалізувати право на академічну мобільність за програмою Mevlana Exchange Programme (програма академічнрого обміну між ЗВО Туреччини та ЗВО інших країн).

Практики реалізуються на підставі договорів, що підписані з Університетом.

Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини під час проходження практики у Верховній Раді України
Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» під час проходження практики у Музеї історії української дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України
Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» під час проходження практики у Музеї грошей Національного банку України
Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» під час проходження практики у Державному музеї авіації ім. О.К. Антонова
Результати проходження онлайн-практики здобувачами ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

Кафедра залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, використовуючи їх науковий та виробничий потенціал. Кафедра розвиває такі основні форми співпраці з роботодавцями:

 • спільна робота при проектуванні та реалізації освітніх програм;
 • рецензування освітніх програм та її періодичний перегляд;
 • проходження здобувачами вищої освіти виробничих практик;
 • проведення візит-лекцій, тренінгів;
 • залучення до участі у міжнародних науково-технічних конференціях, на яких обговорюються сучасні проблеми міжнародних економічних відносин, тренди розвитку міжнародного бізнесу, а також вимоги до компетентностей випускників;
 • підвищення кваліфікації викладачів, їх участь в заходах стейкхолдерів;
 • наукове консультування викладачами.

Системна співпраця налагоджена з Українським національним комітетом Міжнародної торгівельної палати, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ТОВ «Консалтингова компанія “СІДКОН”», «LUCIDICA».

Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» проходять стажування у міжнародній консалтинговій компанії «СІДКОН»

До складу науково-педагогічних працівників входять фахівці з найвищим рівнем професійної кваліфікації – професори, завідувачі профільних кафедр, провідні науковці, професіонали-практики: д.е.н., професор Румянцев А.П.;  Плотніков О.В. д.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, заслужений економіст України, провідний науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, автор понад 200 наукових праць (підготував 23 кандидатів наук і 1 доктора наук); Павленко П.М., д.т.н., професор, професор кафедри організації авіаційних перевезень (підготував 10 кандидатів наук, 1 доктора наук); Татаренко Н.О. к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу (підготувала 14 кандидатів наук) та інші.

Здобувачі вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» відвідують гостьові лекції, які проводять на факультеті:

 • Експерт у галузі інформаційної безпеки О. Парфьонов – 22 лютого 2023 р.
 • Керуючий директор «Pegasus Aviation Advisors» Джим Робінсон – 13 грудня 2022 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко – 2 лютого 2022 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туніській Республіці і в Державі Лівія за сумісництвом, кандидат економічних наук В. Хоманець –23 листопада 2022 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський – 26 листопада 2021 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України Південно-Африканської Республіки в Україні Андре Йоганнес Гроеневальд – 25 листопада 2021 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Тунісі Володимир Хоманець – 5 листопада 2021 р.
 • Інтернет-маркетолог, фахівець з просування в Інтернет та соціальних мережах Світлана Кайзерова – 21 жовтня 2021 р.
 • Учасник миротворчої місії ООН у Сьєрра-Леоне (2003-2004 рр.) Сергій Громов та член миротворчої місії ООН у Ліберії (2004-2005 рр.) Юрій Лавров – 23 вересня 2021 р.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Албанії, український дипломат, колишній Посол України в Греції – В. Шкуров – 19 березня 2021.
 • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений економіст України – С. Корсунський – у березні 2021.
 • Перший заступник голови Державного агентства розвитку туризму К. Домбровський – лютий 2021.
 • Керівник комунікаційної команди Офісу Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції О. Сікора – лютий 2021.
 • Радник Прем’єр-міністра України (2019-2020), проєктний менеджер, засновниця HR GOV Club С. Котляревська – січень 2021.
 • Президент Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел», доктор військових наук В. Гвоздь – березень 2020.
 • Представник міжнародної освітньої компанії «EMPIRE GROUP» Е. Бучман.
 • Громадська активістка А. Герман та блогер року за версією Тouch, представниця активної, прогресивної молоді Н. Медведчук.
 • Голова Місії незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» в Україні Г. Сімонян.
 • Незалежний експерт у сфері кібербезпеки бізнесу – В. Безмалий.
 • Міжнародний модератор Д. Джинатті провів гостьову лекцію на тему «Ненасильницьке спілкування», в межах якої також було проведено тренінг на визначення рівня навичок урегулювання конфліктних ситуацій.
 • Директор Міжнародної організації публічного права, професор С. Флогаїтіс – у жовтні 2019 року.
Зустріч студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» з представником ПАТ «Київхліб»
Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» на зустрічі з Віце-спікеркою Верховної ради України Оленою Кондратюк
Студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» отримують практичні навички до вивчення дисциплін «Світовий фондовий ринок» та «Міжнародні фінансові ринки» у Центрі Біржових Технологій
Здобувачі ОВ на зустрічі з Міністром Кулебою
Здобувачі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Дипломатичній Академії України на зустрічі з Міністром закордонних справ України Д. Кулебою

Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників освітньої програми здійснюється в межах системи факультету та кафедри наступним чином:

 • пошук та надання інформації про вакансії, організація зустрічей зі стейкхолдерами-роботодавцями, консультації щодо напрямів діяльності та вимог компанії-працедавця;
 • допомога у пошуку місця виробничих практик для здобувачів, підготовка інформаційних матеріалів, розміщення інформації на сайті факультету та кафедри;
 • розповсюдження інформації та участь в організації заходів університету, спрямованих на працевлаштування випускників. За підтримки Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ щорічно організовуються та проводяться такі заходи, як «Час авіаційної кар’єри», «Злітна смуга», «Ярмарок вакансій», «День кар’єри», «Освіта та кар’єра», «Стартап школа» та ін., де здобувачі та випускники можуть отримати інформацію від потенційних роботодавців щодо вакансій та перспектив кар’єрного росту, а з боку НАУ узгоджуються реальні потреби ринку праці;
 • залучення потенційних роботодавців до круглих столів, конференцій та безпосереднього спілкування зі студентами;
 • забезпечення прямого контакту випускників із роботодавцями;
 • моніторинг кар’єрного зростання випускників шляхом ведення бази даних місць роботи випускників кафедри. Звіт про працевлаштування можна переглянути тут
 • проведення моніторингу професійних досягнень випускників через соціальні мережі, телеграмканал кафедри, учасниками якого є випускники.

Важливий внесок у можливості професійного розвитку вносить Інститут новітніх технологій та лідерства (ІНТЛ) НАУ, у якому функціонує стартап-школа та школа лідерства, проводяться ворк-шопи англійської мови, координується реалізація програм академічної мобільності. В НАУ відкрито Центр підтримки інновацій «TISC», основною ціллю якого є надання винахідникам з країн, що розвиваються, віддаленого доступу до високоякісної технічної інформації. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених НАУ-хаб організовує зустрічі з успішними професіоналами.

Окрім можливостей, які надаються університетом, факультетом та кафедрою, здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» постійно займаються самовдосконаленням, відвідують тренінги та семінари з бізнесу, лідерства, менеджменту тощо.

Участь здобувача ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Харковини Вікторії у конференції з маркетингу та фінансів «UGEN Challenge Marketing & Finance»
Участь здобувача ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Мазуренко Ірини у семінарі-інтенсиві «Бізнес-етикет»

Кафедра готує фахівців, конкурентоспроможних на світовому ринку інтелектуальної праці, які готові до роботи в організаційно-економічній, маркетинговій, комерційній, фінансовій, науково-дослідній сфері. Основними сферами працевлаштування випускників є: бізнес-економіка, бізнес-планування, маркетинг, комунікації; дипломатична та консульська служби.

Вручення дипломів бакалаврам та магістрам

Наші випускники працюють в Міністерстві економіки України, Національному банку України, Міністерстві закордонних справ, апараті Верховної Ради України, представництві ООН в Україні, в дипломатичних та консульських представництвах, на рівні вищого менеджменту в міжнародних холдингових компаніях і корпораціях, торговельних підприємствах, фірмах і міжнародних банках, у відділах зовнішньоекономічної діяльності.

Закрити меню