English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Студентський науковий гурток

З метою поєднання навчальної та наукової роботи, активізації дослідницької діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та якісної підготовки молодого покоління дослідників – бакалаврів та магістрантів на кафедрі створено студентський науковий гурток «Сучасні проблеми світового господарства».
Пріоритетом роботи гуртка є організація та виконання студентських наукових досліджень. Його учасники мають ряд публікацій як у фахових виданнях, так і в матеріалах всеукраїнських та міжнародних конференцій, є призерами престижних наукових конкурсів та учасниками олімпіад.
Відповідальною за роботу гуртка є кандидат економічних наук, доцент Набок Інна Іванівна.

Проведення чергового засідання студентського наукового гуртка «Сучасні проблеми світового господарства» д.н.держ.упр., к.е.н., професором Білою С.О.
Студентський науковий гурток «Сучасні проблеми світового господарства» (відповідальна – к.е.н., доц. Набок  І.І.)
 1. Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах – Набок І.І., Побоченко Л.М. та інші викладачі кафедри (вересень-жовтень 2023 р.) підготовка студентів до участі у Всесвітньому конгресі «АВІАЦІЯ У XXI СТОЛІТТІ» та Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2023». 
 2. Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин – Пічкурова З.В., Соколова З.С. та інші викладачі кафедри (лютий-березень 2024 р.) підготовка студентів до участі у Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ».
 3. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі – Прокоп’єва А.А., Побоченко Л.М. та інші викладачі кафедри (квітень –травень 2024 р.) підготовка студентів до участі у кафедральній міжнародній науково-практичній конференції.
Назва секції гурткаМісяцьАудиторіяКерівникВиконання/проведення гуртка
1Глобальна енергетична проблема в світовій економіціВересень7.401-аБіла С.О.Проводився – доповідач Біла С.О.,  присутні 20 чол. (група 101)
2Світовий досвід вирішення проблеми національної продовольчої проблемиЖовтень7.401-аПобоченко Л.М.Проводився – доповідач  Побоченко Л.М. присутні 12 чол. (група 403)
3Актуальні проблеми МЕВЛистопад7.401-аСіденко С.В.Проводився – доповідач  Сіденко С.В.,  присутні 7 чол. (група 503-504)
4Особливості конкуренції в міжнародному бізнесіГрудень7.401-аРумянцев А.П.Проводився – доповідач  Румянцев А.П.,  присутні 12 чол.  (група 403)
5Аналіз світових проблем безробіттяСічень7.401-аНабок І.І.Проводився – доповідач Набок І.І.,  присутні 5 чол.(група 504)
6Кроскультурні особливості організації міжнародної рекламиЛютий7.401-аМандра Н.Г.Проводився – доповідач  Мандра Н.Г.,  присутні 7 чол. (група 20)
7Міжнародна торгівля у вирішенні глобальних проблем економічного розвитку країнБерезень7.401-аПічкурова З.В.Проводився – доповідач  Пічкурова З.В., присутні 25 чол.  (група 301-303)
8Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізаціїКвітеньУ онлайн-режиміСидоренко К.В.

Проводився дистанційно – доповідач  Сидоренко К.В.,  присутні 10 чол.

(група  503)

9Проблеми та перспективи діяльності ТНК на території УкраїниТравеньУ онлайн-режиміРичка М.А.Проводився  дистанційно – доповідач  Ричка М.А.,  присутні 5 чол. (група 503)

Назва секції гуртка

Місяць

Ауди-торія

Керівник

Виконання/проведення гуртка

1

Глобальні закономірності та тенденції розвитку світового ринку авіаційних перевезень

Вересень

Дистан-ційно

Набок І.І.

Проводився – доповідач Набок І.І.,  присутні 12 чол. (група 301 та 302)

2

Вплив глобальної пандемії COVID-19 на міжнародні авіаційні пасажирські перевезення

Грудень

Дистан-ційно

Набок І.І.

Проводився – доповідач  Набок І.І. присутні 15 чол. (група 301)

3

Управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів на світовому ринку авіаційних перевезень

Лютий

Дистан-ційно

Сидоренко К.В.

Проводився – доповідач  Сидоренко К.В.,  присутні 15 чол.

(група  403)

4

Сучасні міжнародні економічні відносини:  актуальні проблеми теорії та практики

Квітень

Дистан-ційно

Степанов О.П.

Проводився – доповідач  Степанов О.П..,  присутні 10 чол.  (група 503)

5

Тенденції діджиталізації та віртуалізації як вектор сучасного розвитку світового господарства

Січень

Дистан-ційно

Пічкурова З.В.

Проводився – доповідач  Пічкурова З.В., присутні 10 чол.  (група 504)

За матеріалами, що були підготовлені для наукового гуртка студентами 3-го, 4-го та 5-го курсів надруковано тези у збірниках доповідей щорічної кафедральної міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», факультетської міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», загальноуніверситетської міжнародної науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ: сучасні проблеми науки».

 1. Глобальні тренди світової авіації: постпандемічні прогнози – Набок І.І. (вересень 2021 р.)
 2. Синергія авіації та туризму: міжнародні та вітчизняні тренди – Побоченко Л.М. (листопад 2021 р.)
 3. Цифрова трансформація світового ринку авіаційних послуг – Пічкурова З.В. (лютий 2022 р.)
 4. Вплив авіаційної промисловості на формування кон’юнктури світового ринку пасажирських перевезень – Сидоренко К.В. (квітень 2022 р.)

За матеріалами, що були підготовлені для наукового гуртка студентами 3-го, 4-го, 5-го та 6-го курсів надруковано тези на щорічній кафедральній міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», на факультетській міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», у загально університетській міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ: сучасні проблеми науки», в Х Всесвітньому конгресі «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології».

 1. Міжнародне економічне співробітництво України у авіаційній та космічній сферах – Набок І.І. та викладачі кафедри (вересень 2022 р.) підготовка студентів до участі у Всесвітньому конгресі «АВІАЦІЯ У XXI СТОЛІТТІ».
 2. Економічна дипломатія України – Татаренко Н.О. (листопад 2022 р.).
 3. Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин – Пічкурова З.В. та викладачі кафедри (лютий 2023 р.) підготовка студентів до участі у Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ».
 4. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі – Прокопєва А.А. та викладачі кафедри (квітень 2022 р.) підготовка студентів до участі у кафедральній міжнародній науково-практичній конференції.
 5. Регулювання валютного курсу в Україні в умовах ведення війни – Плотніков  О.В., Набок І.І. (червень 2023 р.).

За підсумками діяльності  наукового гуртка здобувачі бакалаврату 2-го, 3-го, 4-го курсів, а також магістри 1-го та 2-го курсів взяли участь у щорічній кафедральній міжнародній науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», у факультетській міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», у ХXІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів «Політ: сучасні проблеми науки», у Всесвітньому конгресі «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» та в ХVІ Міжнародній науково-технічній конференції «АВІА-2023».

 

Проведення чергового засідання студентського наукового гуртка «Сучасні проблеми світового господарства» к.е.н., доцентом Набок І.І. у онлайн-режимі

 

За результатами обговорення на засіданнях гуртка найбільш актуальних проблем світового господарства здобувачі готують наукові роботи, які публікуються у збірниках конференцій та наукових виданнях, зокрема, у збірниках щорічної кафедральної міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», факультетської міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», загальноуніверситетської міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ: сучасні проблеми науки», у фаховому науковому журналі «Стратегія розвитку України» тощо.

Конкурси

Наукова школа кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ «Національні економічні стратегії розвитку України в глобальному середовищі»  зорієнтовує здобувачів вищої освіти на практичне впровадження наукових розробок. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» регулярно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, у т.ч. у: Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини», що відбувається щорічно на виконання наказу Міністерства освіти і науки України, Відкритому конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» тощо.

Горобець Ольгааспірант спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • стала переможницею конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» у 2021-2022 н.р. Тема конкурсної роботи: «Дослідження гейміфікації бізнес-процесів як шлях до розвитку бізнесу». Отримала диплом

Багдасарян Тамара, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • стала стипендіаткою академічної стипендії Президента України у 2019-2020 н.р. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 р. № 1387).
 • стала лауреатом ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2018-2019 н.р. Отримала сертифікат
 • посіла перше місце у Всеукраїнському конкурсі Scolarship від Finance.ua. Отримала грамоту
 • стала переможницею конкурсу «La meilleur composition» з французької мови у 2018 році.
 • посіла І місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Зелена економіка в умовах сталого розвитку країни ЄС». Науковий керівник – доц. Набок І.І. Отримала грамоту

Прохорова Наталія, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • стала стипендіаткою іменної стипендії Верховної Ради України у 2020-2021 н.р. (Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2020 р. № 1231).

Корява Діана, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • стала переможницею конкурсу Стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» у 2018-2019 н.р. Тема конкурсної роботи: «Вплив стартапів на макроекономічні показники». Отримала диплом
 • посіла І місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Перспективи розвитку ринку альтернативної енергетики в Україні з урахуванням європейського досвіду». Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.

Левченко Олександра, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • стала лауреатом ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2017-2018 році.

Ноздратенко Дмитро, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • став лауреатом IІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у 2017-2018 н.р.

Здобувачі ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Василевський Владислав, Багой Максим, Кавун Олена, Супрун Катерина, Юрченко Анастасія

 • взяли участь у Міжнародному конкурсі з інвестиційних проектів «CFA Institute Research Challenge» у 2015 році. Лист з подякою

Козак Ірина, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла І місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Розвиток міжнародних авіаційних перевезень в Україні». Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.

Василик Вероніка, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла ІІ місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Стратегії аграрного виробництва у світовій економіці». Науковий керівник – проф. Біла С.О. Отримала грамоту
 • взяла участь круглому столі на тему «Лідерство» 27 вересня 2017 року / Національний авіаційний університет, м. Київ. Отримала сертифікат

Гончаренко Карина, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла ІІ місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Дослідження розвитку циркулярної економіки в умовах системної кризи світового господарства». Науковий керівник – доц. Набок І.І.

Горобець Ольга, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла ІІ місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Нові індустріальні країни Азії в умовах глобальних трансформацій». Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М. Отримала грамоту
 • у 2017 році посіла ІІІ-тє місце за результатами участі у XVII Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Політ. Сучасні проблеми науки» (секція «Прикладна математика»). Отримала грамоту
 • взяла участь круглому столі на тему «Лідерство» 27 вересня 2017 року / Національний авіаційний університет, м. Київ. Отримала сертифікат

Загородня Катерина, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла ІІ місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Вплив маркетингових стратегій в соцмережах на міжнародні компанії». Науковий керівник – доц. Ричка М.А.

Свистун Анастасія, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • посіла ІІ місце в Огляді-конкурсі на кращий дипломний проект (роботу) у 2019-2020 н.р. Тема дипломної роботи: «Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі». Науковий керівник – доц. Набок І.І.

Торопова Анастасія, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у Міжуніверситетській конференції «Модель Організації Об’єднаних Націй» 16-17 квітня 2019 року / Національний авіаційний університет, м. Київ. Отримала сертифікат
 • у 2016 році посіла І місце за результатами участі у науково-практичній конференції «Михайло Грушевський: між науковю і політикою» (до 150-річчя до від дня народження М.С. Грушевського). Отримала грамоту

З метою поєднання навчальної та дослідницької діяльності здобувачі вищої освіти сепціальності «Міжнародні економічні відносини» беруть учать у низці наукових заходів:

Мазуренко Ірина, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у Міжуніверситетській конференції «Модель Організації Об’єднаних Націй» 16-17 квітня 2019 року / Національний авіаційний університет, м. Київ. Отримала сертифікат

Наукові публікації

Відповідно до освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес», здобувачі вищої освіти повинні володіти здатністю розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Підтвердженням застосування дослідницького методу є участь здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях та наявністю публікацій у збірниках наукових праць і фахових наукових виданнях.

Участь здобувачів ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини» у Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»
 1. Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» (секція «Міжнародне економічне співробітництво України в авіаційній та космічній сферах»).
 2. Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021» (секція «Міжнародне економічне співробітництво України в авіаційній та космічній сферах»).
 3. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» (секція «Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин»).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» (секція «Міжнародні економічні відносини в умовах глобальних трансформацій»).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі».
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі».
 7. Всеукраїнська наукова англомовна студентська конференція «Молодь без кордонів – розбудова крос-культурної свідомості» / «Youth without borders – building cross-cultural awareness».

2016 рік:

 1. Василевський В.О. Перспективи інвестиційної привабливості економіки країни // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с. – С. 30-37.
 2. Василинюк М.В. Стратегії інноваційного розвитку країн світу // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с. – С. 38-45.
 3. Висоцька М.П., Діабі А. Стратегії діяльності транснаціональних банків на прикладі функціонування фінансової групи «Група Креді Агріколь» // Стратегія розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 83-89.
 4. Гаврилюк В.В. Закономірності міжнародної міграції робочої сили та її соціально-економічні наслідки для України // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с. – С. 46-54.
 5. Клименко Г.А., Філоненко Я.М. Угоди злиття і поглинання в «BOEING COMPANY»: світовий досвід для України // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с. – С. 55-63.
 6. Комінко О.В. Сучасний стан, основні проблеми та шляхи удосконалення функціонування міжнародного ринку FOREX в Україні // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с.  – С. 64-75.
 7. Ноздратенко Д.О., Захаров І.М. Роль бізнес-авіації на світовому ринку авіаційних послуг // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики». – 29-30 листопада 2016 року. – К.: НАУ, 2016.
 8. Побоченко М.Е., Шваюк Ю.Е. «Розумне місто» («Розумний будинок») та його енергетична складова: світовий досвід // Стратегія розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 141-145.
 9. Прохорова М.Е., Захаров І.М. Угода про асоціацію між Україною та ЄС – проблеми та перспективи економічного співробітництва // Стратегія розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 108-117.
 10. Ричка М.А., Дерій С.Р. Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід // Стратегія розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 160-165.
 11. Сіденко С.В., Невгад А. Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій // Стратегія розвитку України. – 2016. – № 1. – С. 172-176.
 12. Спажева К.Л. Економіко-математичний аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с.  – С. 76-82.
 13. Сьома К.В. Аналіз інвестиційної діяльності європейських транснаціональних корпорацій // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с.  – С. 83-91.
 14. Ульянець О.С. Конкурентноспроможність українських підприємств на світовому ринку в умовах глобалізації // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку». – 2016. – № 2. – 367 с. – С. 92-100.

2017 рік:

 1. Bilynska А.М. The integration of Ukraine to the global chains of added value // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 48.
 2. Loktionova A.V. The economic effect of cluster development in the USA // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 67-68.
 3. Starchenko A.V. The value of developing creative sectors of economy for country // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 79-80.
 4. Антоненко К.В, Мухамедова Д. Р. Проблеми застосування товарних знаків суб’єктами комерційної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №4 (09). – Режим доступу до ресурсу: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr. Електронне фахове видання.
 5. Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. Сучасний стан і тенденції функціонування товарних знаків у сучасній комерційній практиці в Україні [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №18. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017. Електронне фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015:36.92)
 6. Антоненко К.В, Мухамедова Д. Р. Сучасний стан та тенденції розвитку співпраці України та США [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Інфраструктура ринку. – 2017. – №6. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017. Електронне фахове видання.
 7. Антоненко К.В, Мухамедова Д. Р. Товарні знаки в міжнародній комерційній діяльності [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Інфраструктура ринку. – 2017. – №8. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/8-2017. Електронне фахове видання.
 8. Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. Перспективи розвитку сфери бізнесу завдяки торговельно-економічному співробітництву України та Німеччини [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №3 (08). – Режим доступу до ресурсу: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/8-2017-ukr. Електронне фахове видання.
 9. Антоненко К.В., Мухамедова Д.Р. Трудова міграція України як складова економічних процесів [Електроний ресурс] / Антоненко К.В, Мухамедова Д.Р. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №17. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-17-2017. Електронне фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015:36.92)
 10. Антоненко К.В., Ноздратенко Д.О. Перспективи розвитку світового рекламного ринку [Електронний ресурс] / Антоненко К.В., Ноздратенко Д.О. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №20. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-18-2017. Електронне фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015:36.92)
 11. Антоненко К.В., Хромова Д.Д. Проблеми демографічного стану України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Випуск 23.
  Частина 3. – С. 44-48. Фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015: 33.56).
 12. Антоненко К. В., Хромова Д.Д. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України [Електроний ресурс] / К. В. Антоненко, Д.Д. Хромова // Інфраструктура ринку. – 2017. – №5. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/5-2017. Електронне фахове видання.
 13. Балабанова Г.П., Спажева К.Л. Потенціал зон вільної торгівлі у зростанні конкурентоспроможності експорту України / Г.П. Балабанова, К.Л. Спажева // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, – № 2. – С. 179-186.
 14. Біла С.О., Захаров І.М. Стратегічні пріоритети міжнародного економічного співробітництва України та ЄС у сфері сталого розвитку / С.О. Біла, І.М. Захаров // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, – № 2. – С. 27-34.
 15. Біла С.О., Філоненко Я.М. Міжнародне економічне співробітництво України у сфері ядерної енергетики // Причорноморські економічні студії. – Науковий журнал. – Випуск 16. – Одеса: Причорноморський науково-досліджний інститут економіки та інновацій, 2017. – С. 12 – 16.
 16. Біла С.О., Філоненко Я.М. Цілі та пріоритети міжнародного економічного співробітництва у сфері розвитку альтернативної енергетики // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: збірник тез, м.Київ, 13 квітня 2017 р. – Київ: Національний авіаційний університет, 2017. –  С. 17 – 19 (140 с.).
 17. Гайдай М.Ю. Конференція ООН зі сталого розвитку «Ріо +20» про перехід до «зеленої» економіки // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 49-52.
 18. Головко Т.С. Європейський досвід вирішення екологічної проблеми в Україні//Сучасні тенденції менеджменту в аграрному виробництві: міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2017 року: тези доп. – м. Львів, 2017.– С.288–291.
 19. Гулкевич А.Ю. Проблема «відтоку мізків» в Україні // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 53-57.
 20. Дзигаленко І.С. Тенденції розвитку світової фінансової системи // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 58–60.
 21. Дзигаленко І.С., Набок І.І. Стратегія світового інноваційного лідерства / І.С. Дзигаленко, І.І. Набок // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 92-100.
 22. Зарубінська О.О., Пузанов І.І. Епоха «нової нормальності» для КНР: проблеми, виклики та перспективи змін / О.О. Зарубінська, І.І. Пузанов // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 100-109.
 23. Захаров І.М. Науково-технічне співробітництво України з країнами ЄС у межах програми «Горизонт-2020»: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Сучасні можливості забезпечення соціально-економічного розвитку країн (м. Ужгород, 16 вересня 2017 року). / За. заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A. Krynski. –Ужгород. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017.– С.15-18.
 24. Захаров І.М., Біла С.О. Макроекономічні наслідки міграційної кризи для ЄС / І.М. Захаров, О.С. Біла // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 110-121.
 25. Корява Д.С. Моделі розвитку нових індустріальних країн // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2017. – № 2. – Вип. 5. – С. 275-282.
 26. Корява Д.С. Моделі розвитку нових індустріальних країн // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2017. – № 2. – Вип. 5. – С. 275-282.
 27. Кузьменко К.В. Новації геоекономічної політики: від неолібералізму до «неопротекціонізму» // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 61-63.
 28. Кулєшова А.О., Аналіз облікової ставки як одного з інструментів впливу на валютний курс та рівень інфляції в країні // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 64-66.
 29. Локтіонова А.В., Біла С.О. Пріоритети державної підтримки кластерів в країнах ЄС / А.В. Локтіонова, С.О. Біла // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 132-139.
 30. Мухамедова Д. Міжнародний брендінг як ключова складова товарної стратегії на прикладі компанії «Coca-Cola» // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2017. – № 2. – Вип. 5. – С. 254-264.
 31. Мухамедова Д.Р. Бізнес-культура ведення ділових переговорів у Франції // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 69-71.
 32. Набок І.І., Вишнякова О.В. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків /І.І. набок, О.В. Вішнякова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, – № 1. – С. 116-120.
 33. Набок І.І., Дзигаленко І.С. Місце і роль Китаю на міжнародній арені в контексті глобалізації світогосподарських відносин//Причорноморські економічні студії. 2017. – Вип.17-с. 6-10.
 34. Набок І.І., Дзигаленко І.С. Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки //Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017 – Вип. 16. – с. 48-51.
 35. Набок І.І., Лиховід І.В. Особливості розвитку мережевого маркетингу у світі / І.І. Набок, І.В. Лиховід // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 140-151.
 36. Набок І.І., Мухамедова Д. Міжнародний брендінг як ключова складова товарної стратегії на прикладі компанії «Сoca-Сola» // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 2.
 37. Ноздратенко Д.О. Особливості вендингового бізнесу в Європі // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 72-76.
 38. Ноздратенко Д.О. Розвиток світового ринку вендингових послуг// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 13 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017.– С.114–117.
 39. Побоченко Л.М., Мухамедова Д.Р. Пріоритетні напрямки покращення міжнародної інвестиційної діяльності в Україні // Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Серія «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». – 2017. – Випуск 7. – С.49-55. [Електроний ресурс] / Побоченко Л.М., Мухамедова Д.Р. // Інфраструктура ринку. – 2017. – №7. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/7-2017. Електронне фахове видання.
 40. Побоченко Л.М., Сабатін О.С. Розвиток e-commerce на прикладі інтернет-крамниці Аmazon// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – Том 2. Випуск (24). – С.38-46. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015: 33.56).
 41. Побоченко Л.М., Сабатін О.С. Розвиток інтернет-торгівлі в Україні під впливом світових тенденцій [Електроний ресурс] / Побоченко Л.М., Сабатін О.С. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №4 (09). – Режим доступу до ресурсу: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/9-2017-ukr. Електронне фахове видання.
 42. Побоченко Л.М., Троян В.В. Оцінка основних напрямківінтелектуальної  міграції під впливом інноваційного розвитку світової економіки [Електроний ресурс] / Л.М. Побоченко, В.В. Троян //  Інфраструктура ринку.– 2017. – № 14. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/14-2017. Електронне фахове видання.
 43. Побоченко Л.М., Чиженко І.О. Сучасні тенденції розвитку міжнародного франчайзингу в Україні // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №2. – С. 138-144.
 44. Побоченко Л.М., Чиженко І.О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку бізнес-авіації// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №1. – С. 138-144.
 45. Прохорова М.Е., Прохорова Н.В. Причини та наслідки змін в динаміці та напрямках експансії ТНК в сучасних умовах // Стратегія розвитку України. – 2017. – № 2. – С. 165-174.
 46. Сабатін О.С. Проблеми управління зовнішнім державним боргом в Україні // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 77-78.
 47. Сабатін О.С. Розвиток інтернет-комерції в Україні// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 13 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017.– С.128–1
 48. Спажева К.Л. Міжнародне інституційне регулювання зовнішньої торгівлі на початку ХХІ століття // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2017. – № 2. – Вип. 5. – С. 265-275.
 49. Спажева К.Л. Роль ІТ-сектора у підвищенні конкуренто-спроможності експорту України / К.Л. Спажева // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14 листопада 2017 р. – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 257 с. – С. 25-27.
 50. Спажева К.Л. Стратегічні пріоритети розвитку конкурентоспроможності національної економіки Китаю в умовах глобалізації / К.Л. Спажева // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2017 р. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 200 с. – С. 17-20.
 51. Титаренко А.О., Ричка М.А. Сучасні реалії України в СОТ / А.О. Титаренко, М.А. Ричка // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 151-161.
 52. Труш О.Т. Соціально-економічні наслідки боргової кризи для Аргентини // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 81-84.
 53. Труш О.Т., Біла С.О. Пріоритети оптимізації зовнішньої заборгованості держави (на прикладі країн ЄС) / О.Т. Труш, С.О. Біла // Електронний збірник наукових праць «Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – К.: ННІМВ НАУ, – 2017. – № 1 (Випуск 4). – С. 161-170.
 54. Усманова М.С. Проблеми розвитку потенціалу підприємства в умовах глобальної конкуренції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 13 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017.– С.123–125.
 55. Чиженко І.О. Інвестиційне співробітництво України з країнами ЄС// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 13 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017.– С.123–125.
 56. Чиженко І.О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку авіаційних перевезень // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 85-89.
 57. Шиденко К.П. Сінгапур – азійський полюс економічного розвитку 21 століття // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 90-91.
 58. Якубовський А.А. Соціально-економічні наслідки бідності працюючого населення // ХVІI міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», 4-7 квітня 2017 року: тези доп. – К., 2017. – С. 92-93.

2018 рік:

 1. Antonenko K.V., Koriava S. The impact of business aviation on the economy of Europe / K.V. Antonenko, D.S. Koriava // The Eighth World Congress “AVIATION IN THE XXI-st CENTURY – Safety in aviation and space. – Осtоber 10-12, 2018. – Kyiv. – 10.1.15-10.1.18. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://congress.nau.edu.ua/2018/
 2. Анашкіна П. Сучасні тенденції розвитку міжнародної міграції робочої сили / П. Анашкіна // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 160-170.
 3. Антоненко К.В., Мухамедова Д.Р. Порівняльний аналіз проведення політики зайнятості в країнах Центральної та Східної Європи на прикладі Греції та Німеччини // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності
  у сфері міжнародних відносин: ІІ-га міжнародна науково-практична конференція, 18-19 квітня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 64-65.
 4. Багдасарян Т.Г. Стратегія розвитку зовнішньоторговельних відносин України на фоні глобальних економічних процесів // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 5. Біла С.О., Гайдай М.Ю. Стратегічні пріоритети сталого розвитку у ХХІ ст.: досвід країн ЄС та України. – Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 1-1 (44) 2018. – С.26 – 31. (Фахове видання. Україна, а також Index Copernicus: ICV 2016: 32.82)
 6. Біла С.О., Левченко О.Т. Шляхи погашення зовнішньої заборгованості та ризики дефолту: світовий досвід [Електронний ресурс] / С.О. Біла, О.Т. Левченко // Економіка та суспільство. – 2018. – № 14. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14 (Фахове видання України у сфері економіки. Видання входить до міжнародної реферованої бази даних: Index Copernicus ICV 2015: 35.93)
 7. Біла С.О., Локтіонова А.В. Пріоритети державної підтримки розвитку промислових кластерів: світовий досвід / С.О. Біла, А.В. Локтіонова // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 2. – С. 36-43.
 8. Гайдай М.Ю. Роль міжнародних організацій у стимулюванні розвитку «зеленої економіки» в країнах світу // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 1. – Вип. 6. – С. 205-217.
 9. Гайдай М.Ю. Роль міжнародного економічного співробітництва у формуванні «точок росту» «зеленої економіки» в регіонах України / М.Ю. Гайдай // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 170-180.
 10. Гайдай М.Ю., Кубарова В.А. Світовий досвід розвитку «зеленого» бізнесу у сфері «розумного» міста» // Міжнародний науковий симпозіум «Сталий розвиток – стан та перспективи». SDEV’2018. – Національний університет «Львівська політехніка». Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола. Всеукраїнська екологічна ліга. – 28 лютого – 3 березня 2018 року. Львів-Славське, Україна. – http://science.lp.edu.ua.
 11. Горобець О.Г. Вплив демографічних чинників на сучасні світові міграційні процеси // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 108-110.
 12. Горобець О.Г. Демографічна проблема людства: сучасний стан, наслідки та прогнози // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 13. Єгорова В.І. Оцінка світової торгівлі нафтою та нафтопродуктами // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 14. Жосан О.В. Пріоритети міжнародного економічного співробітництва України у сфері ядерної енергетики // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 15. Жосан О.В. Роль міжнародних організацій у розвитку ядерної енергетики // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 1. – Вип. 6. – С. 195-205
 16. Жосан О.В. Система державного контролю у сфері енергетичних ресурсів в Україні / О.В. Жосан // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 180-186.
 17. Загородня К. Роль SMM-технологій у розвитку бізнесу на прикладі моделей B2B, B2С, C2B, C2C бізнесів / К. Загородня // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 186-194.
 18. Захарчук В.І. Світовий досвід детінізації економіки для країн пострадянського простору // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 113-116.
 19. Ковтун В.О. Еволюція страхових ризиків у світі // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 94-96.
 20. Ковтун В.О. Зовнішня заборгованість країн у глобальній фінансовій системі // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 21. Корява Д.С. Глобальна проблема забезпечення ресурсами // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 22. Корява Д.С. Інновації на глобальному ринку страхування // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 105-108.
 23. Кубарова В.А. Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії: досвід ЄС та України // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 1. – Вип. 6. – С. 218-228.
 24. Кубарова В.А. Сучасний стан та перспективи розвитку процесів злиття та поглинання вУкраїні / В.А. Кубарова // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 194-201.
 25. Локтіонова А. Державні програми та ринкові механізми підтримки розвитку кластерів в країнах ЄС / А. Локтіонова // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 201-208.
 26. Пасічник О.С., Захарчук В.І. Економіка спільної участі та її вплив на формування нової моделі спільного споживання / О.С. Пасічник, В.І. Захарчук // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 2. – С. 134-139.
 27. Півовар В.Л. Проблеми та перспективи розвитку світових фінансових центрів // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 110-112.
 28. Побоченко Л.М., Головко Т.С. Глобальні тренди процесів злиття та поглинання: нові виклики світовій економіці / Л.М. Побоченко, Т.С. Головко // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 2. – С. 100-105.
 29. Побоченко Л.М., Троян В.В. Перспективи розвитку франчайзингового бізнесу в Україні//Ключові аспекти наукової діяльності: ХІV міжнародна науково-практична конференція, 07 – 15 січня 2018 року. – Пшемисль, 2018. – Т.3. – С. 6–8.
 30. Побоченко Л.М., Троян В.В. Структура та динаміка світового ринку продовольства [Електроний ресурс] / Л.М. Побоченко, В.В. Троян // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №21. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. Електронне фахове видання. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (ICV 2015:36.92).
 31. Прохорова М.Е., Вибодовський М.В. Економічні передумови створення та світова практика законодавчого регулювання криптовалют // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 96-101.
 32. Прохорова М.Е., Горобець О. Характеристика світових фінансових центрів за індикатором GlobalFinancialCentersIndex(GFCI) / М.Е. Прохорова, О. Горобець // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 208-216.
 33. Прохорова М.Е., Черевашко Д. Вплив процесів бізнес-інкубування на соціально-економічний розвиток країни / М.Е. Прохорова, Д. Черевашко // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 216-225.
 34. Прохорова Н.В. Креативізація економіки в сучасних умовах глобального розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 89-91.
 35. Прохорова Н.В. Стратегічні напрями креативізації економіки України в умовах розвитку глобалізаційних процесів / Н.В. Прохорова // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 225-230.
 36. Рогач М.С. Проблемні аспекти експорту продукції агропромислового комплексу // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 37. Руденко К. Поведінкова економіка та її вплив на світовий фінансовий ринок / К. Руденко // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 231-238.
 38. Румянцев А.П., Антоненко Д.О. Пріоритети розвитку економічної співпраці України з ЄС / А.П. Румянцев, Д.О. Антоненко // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 2. – С. 130-133.
 39. Румянцев А.П., Носанов Д.М. Напрями розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації / А.П. Румянцев, Д.М. Носанов // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 238-249.
 40. Слюсарчук О.М. Вплив фінансової глобалізації на розвиток світових фінансових криз // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 100-102.
 41. Торопова А. Світова фінансова криза 2020:ризики виникнення, сценарії розвитку та наслідки для України / А. Торопова // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 250-256.
 42. Трофімчук А.В. Пріоритети співробітництва України та Європейського Союзу у науково-технічній сфері // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 1. – Вип. 6. – С. 229-234.
 43. пенсійного страхування Польщі та можливість його використання в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 18 квітня 2018 року. – К.: НАУ. – С. 91-94.
 44. Федорова А., Гончаренко К. Дослідження інфляції в Україні та її впливу на макросередовище / А. Федорова, К. Гончаренко // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 256-263.
 45. Халмірзаєва К.Р. «Індустрія 4.0» як визначальна концепція сучасного світового економічного розвитку // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 1. – Вип. 6. – С. 235-242.
 46. Хромова Д.Д. Глобальні демографічні проблеми сучасності // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 3-6 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nau.edu.ua/ua/menu/science/konferenczii-ta-seminary/xiii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-molodyh-uchenyh-i-studentiv-polit.html.
 47. Шмиріна А. Аналіз ринку праці в Україні / А. Шмиріна // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 263-269.
 48. Якубовський А. Тенденції розвитку світового ринку праці в умовах глобалізації / А. Якубовський // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – 2018. – № 2. – Вип. 7. – С. 269-273.

2019 рік: 

 1. Antonenko K.V., Koriava D.S. Influence of foreign investment on the country economic development / V. Antonenko, D.S. Koriava // The Fourteenth International Scientific Conference «AVIA-2019». – Куiv, NAU, April 23-25, 2019. Біла С.О., Овчаренко К.Ю. Міжнародна інституційна співпраця «розумних міст»: світовий досвід / С.О. Біла, К.Ю. Овчаренко // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 46-49.
 2. Vysotska М., Sikorska І. Research of impact human resources factor on safety of the aviation activity / M. Vysotska, I.Sikorska // The Fourteenth International Scientific Conference «AVIA-2019». Куiv, NAU, April 23-25, 2019.
 3. Біла С.О., Захарчук В.І. Вплив «зеленого бізнесу» на розвиток «розумних міст» та міжнародну економічну безпеку // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2020. – № 1. – С. 100-108.
 4. Біла С.О., Овчаренко К.Ю. Роль «зеленої енергетики» у забезпеченні міжнародної економічної безпеки / С.О. Біла, К.Ю. Овчаренко // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 26-34.
 5. Біла С.О., Пилипенко А.С. Пріоритети забезпечення продовольчої безпеки та вирішення проблеми голоду у світовому господарстві // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 2. – С. 35-43.
 6. Василик В.С. Світовий досвід застосування економічних санкцій та їх вплив на держави / В.С. Василик // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 100-103.
 7. Гончаренко К.В. Проблема глобальної кризи охорони здоров’я у країнах з низьким і середнім рівнем доходу / К.В. Гончаренко // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року.
 8. Гончаренко К.В., Федорова А.В. Трудова міграція як додатковий шлях для біженців в Азійсько-Тихоокеанському регіоні / К.В. Гончаренко, А.В. Федорова // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 121-124.
 9. Горобець О.Г. Детермінанти сучасної продовольчої проблеми у світі / О.Г. Горобець // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 103-107.
 10. Дмитрук В.С. Аспекти розвитку інформаційних технологій / В.С. Дмитрук // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року.
 11. Жосан О.В. Світовий досвід інноваційного розвитку ядерної енергетики / О.В. Жосан // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).
 12. Ільченко А.О. Міжнародні тенденції розвитку креативної економіки та уроки для України / А.О. Ільченко // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 118-121.
 13. Коваленко Ю.О., Прохорова Н.В. Інтернет-маркетинг як ефективний спосіб реалізації бізнес-рішень // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 2. – С. 83-88.
 14. Коваленко Ю.О., Прохорова Н.В. Стратегічні пріоритети торговельного співробітництва між Україною та КНР / Коваленко Ю.О., Прохорова Н.В. // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 140-145.
 15. Ковтун В.О. Особливості та проблеми розвитку глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності / В.О. Ковтун // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).
 16. Ковтун В.О. Патентна активність як поканик конкурентоспроможності ТНК / В.О. Ковтун // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії в глобальному середовищі», 10 квітня 2019 року. – К.: НАУ. – С. 113-115.
 17. Корява Д.С. Глобальна проблема безробіття Д.С. Корява // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).
 18. Набок І.І., Григор’єва І.О. Україна на світовому ринку зернової продукції // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 2. – С. 121-125.
 19. Набок І.І., Ковтун В.О. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку альтернативної енергетики / І.І. Набок, В.О. Ковтун // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 106-112.
 20. Овчаренко К.Ю. Розвиток «зеленої економіки» у містах ХХІ століття / К.Ю. Овчаренко // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).
 21. Паньків Н.Р. Основні тенденції сучасного розвитку глобалізаційної моделі / Н.Р. Паньків // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).
 22. Пасічник О.С., Багдасарян Т.Г. Проблема гендерної асиметрії у глобальному масштабі / О.С. Пасічник, Т.Г. Багдасарян // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 146-152.
 23. Пічкурова З.В., Кіт Д.О. Проблеми інтеграції України у глобальний інформаційний ринок / З.В. Пічкурова, Д.О. Кіт // Научный взгляд в будущее. – 2019. – Выпуск 12. – Том 1. – С. 81-89. (видання входить до міжнародних наукометричних баз даних РИНЦ та INDEXCOPERNICUS (ICI47)).
 24. Прохорова М.Е., Слюсарчук О.М. Криза 2020: можливі причини та наслідки / М.Е. Прохорова, О.М. Слюсарчук // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 123-132.
 25. Ричка М.А., Старшинова О.М. Залучення іноземних кадрів як спосіб боротьби зі старінням нації в Японії / М.А. Ричка, О.М. Старшинова // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 94-99.
 26. Сіденко С.В., Вибодовський М.В. Сучасний стан та перспективи електронної торгівлі в Україні / С.В. Сіденко, М.В. Вибодовський // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 18-21.
 27. Сіденко С.В., Скороход М.В. Стан та динаміка основних соціально-економічних показників розвитку «людського капіталу» в Україні // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2019. – № 2. – С. 28-34.
 28. Федорова А.В. Специфіка, проблематика та майбутнє сучасної валютної системи / А.В. Федорова // ХІХ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки». – К.: НАУ, 1-5 квітня 2019 року (подано до опублікування).

 2020 рік: 

 1. Bahdasarian T.Innovative learning tools: new in the world education// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 3-5.
 2. G. The influence of behavioral factors on the stock market. Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XX International conference of higher education students and young scientists, Kiev, 2020, National Aviation University /Editorial board Isaienko V. [and others ]. – K.: NAU, 2020. – Р. 172-173.
 3. Buzan Y.Academic mobility and internalization of the learning process// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 18-20.
 4. Chubko Y. The role of the digital economy in the development of new world centers of economic growth // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – C. 193-195.
 5. Dementieva O.Interkultureller dialog: Deutschland und Frankreich// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 186-187.
 6. Honcharenko К.V. Fashion tech as the leading world fashion industry trend // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – C. 175-178.
 7. Horobets O.H. The problem of refugees in the modern world // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, – 2020. – C. 178-180.
 8. Horobets O. Online courses as a way to improve English and others pheres of life// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 39-40.
 9. Horobets Y.I. Competitive strategies of Ukraine in the field of development of information society and it technologies // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, – 2020. – C. 180-183.
 10. Hrushenko V.V. Global problems of the world economy // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstractof XX International conference of higher education students and youngs cientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, – 2020. – C. 183-184.
 11. Hrushenko V.Youth slang as a way of verbalizing being// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 43-45.
 12. Ilyashenko А.S. Global challenges in the system of international economic relations // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, – 2020. – C. 187-189.
 13. Khomenko E.Intercultural dialogue and language // // Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 76-77.
 14. Koriava D.S. Analysis of the investment climate in Ukraine // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – C. 189-191.
 15. Kravchuk S. Diebedeutungdesverständnissesderkulturellenvielfalt//Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 198-200.
 16. Myslyvets V.The role of a foreign language in the professional activity of a specialist in international business// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 103-104.
 17. Pankiv N.R. Cooperation of Ukraineand IMF: prosandcons // Polit. Challengesofsciencetoday. Internationalrelations: Abstractof XX International conference of higher education student sandyoungscientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, – 2020. – C. 191-193.
 18. The impact of culture on global business// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p.119-120.
 19. Sikorska I.Peculiarities of using homophonesin English// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 137-138.
 20. Vasylyk V.Modern ways of adaptation of english learning methods// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 163-165.
 21. Vasylyk V.S. Strategies for agricultural production in the world economy // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – C. 173-175.
 22. Yakusheva Y. Types of self-education spesialist in international business// Scientific student conference. Youth without borders. Building cross-cultural awareness. Kyiv, 2020. – p. 168-170.
 23. Zinchenko K.O. Investment relations between Canada and The United States / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «POLIT.Challenges of science today, 1-3 April 2020» – К.: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 184-187.
 24. Анашкіна П.І., Сидоренко К.В. Сучасний стан та структура світового ринку логістичних послуг // Економіка і менеджмент 2020: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 квітня 2020 р.: тези доп. – Дніпро, 2020. – С. 116-118 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/node/698
 25. Багдасарян Т.Г. Аналіз розвитку креативної економіки у глобальному масштабі // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 418-420.
 26. Василик В.С. Стратегічні пріоритети подолання голоду та реформування аграрного виробництва у світовій економіці // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 71-73.
 27. Ващенко А.В. Сидоренко К.В. Сучасні антикризові стратегії розвинених країн світу // Економічний простір. – 2020. – №159. – 123-132. (включено до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ)
 28. Ващенко А.В. Сучасні методи та інструменти стратегічного антикризового регулювання розвинених країн світу// Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 61-62.
 29. Глуховська Б.В. Глобальні проблеми світового господарства // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 76-78.
 30. Глуховська Б.В. Україна й Європа: цінності та стандарти// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 434-439.
 31. Голівець О.Д., ПІІ як драйвер розвитку окремо бізнесу так і регіонів // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.425-429.
 32. Гончаренко К.В. Проблема захисту торгової марки та інтелектуальної власності у модній індустрії світу // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 422 – 424.
 33. Горобець О.Г., Побоченко Л.М. COVID-2019 як нова загроза світовій економіці // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: міжнародна науково-практична конференція, 17 квітня 2020 року: тези доп. – К., 2020.– С.465-469.
 34. Горобець Я.І. Конкурентна стратегія розвитку ІТ-сфери в Україні// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 430-433.
 35. Горобець Я.І. Роль ІТ-технологій у забезпеченні конкурентоспроможності України та нових країн-лідерів світової економіки У ХХІ ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП “Компринт”, 2020. – с.84-86.
 36. Грушовенко Я.А. Аналіз української RTG Sсистеми СЕП // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.440-444.
 37. Демченко А.В. Пріоритети розвитку рекламних послуг у міжнародному бізнесі // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 445-450.
 38. Жарков О.О. Діяльність світових компаній-лідерів у франчайзинговому бізнесі України // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 63-64.
 39. Загородня К. Тенденції розвитку діджиталізації на прикладі B2c-компаній в умовах світового господарства // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 53-55.
 40. Захарчук В.І. Пріоритети міжнародного економічного співробітництва у сфері розвитку відновлюваної енергетики та «зеленого бізнесу» в регіонах України // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 458-464.
 41. Зінченко К.О., Побоченко Л.М. Північноамериканська зона вільної торгівлі(NAFTA-USMCA) // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.465-468.
 42. Ільченко А.О. Креативна економіка як стратегія національного розвитку // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 469-472.
 43. Ковальчук Т.В. Вплив трудової міграції на економічну безпеку України// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 473-476.
 44. Козак І.О. Роль економіки в аналізі навколишнього середовища та сталого розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 79-81.
 45. Корява Д.С. Основні тенденції на ринку альтернативної енергетики України // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 47-49.
 46. Корява Д.С. Основні тенденції на ринку інформаційно-телекомунікаційних технологій // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.477-480.
 47. Левчик І., Соловей Д. Розвиток освіти як чинник формування інтелектуального капіталу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: «КОМПРИНТ», 2020. – С. 65-67.
 48. Мисливець В.О. Аналіз перспектив розвитку криптовалюти як наслідку діджиалізації фінансової сфери // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП “Компринт”, 2020. – с. 57-58.
 49. Митрофанов Ю.С. Інноваційний потенціал України // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 68-70.
 50. Набок І.І., Сікорська І.В. Технологія блокчейн в міжнародній банківській практиці // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2020. – № 1. – С. 132-136.
 51. Плахтій В.М. Експорт в євроінтеграційному процесі України// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 487-489.
 52. Плахтій В.М. Проблеми розвитку інтелектуальної власності в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП “Компринт”, 2020. – с. 50-51.
 53. Прохорова Н.В. Діджиталізація банківського сектору в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 93-95.
 54. Прохорова Н.В. Роль ЗМІ і цифрової культури у політичних процесах// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.490-493.
 55. Руденкo К.А. Розвиток креативної економіки// Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 51-53.
 56. Свистун А.В. Кібербезпека: вимір сучасності у міжнародному співробітництві // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с.494-501.
 57. Сидоренко К.В., Дем’яненко А.Д. Світовий досвід діяльності бізнес-інкубаторів // Стратегія розвитку України: наук. журн. – К.: НАУ, 2020. – № 1. – С. 117-121.
 58. Торопова А., Полтавська Д. Світова економічна криза 2020// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 502-506.
 59. Торопова А.О., Полтавська Д.О. Євроінтеграційна стратегія України // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: «КОМПРИНТ», 2020. – с. 55-57.
 60. Фан Н. КНР у глобальних рейтингах // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 90-92.
 61. Холодьон К.О. Дослідження діяльності найбільших ТНК світу // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 87-89.
 62. Чубко Ю.А. Конкурентний потенціал «Індустрії 4.0» у формуванні нових світових центрів економічного зростання у ХХІ ст.// Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 58-60.
 63. Чубко Ю.А. Роль міжнародних економічних організацій у розвитку світової економіки// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 513-516.
 64. Швець Д. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: «КОМПРИНТ», 2020.– С. 74-76.
 65. Шмиріна А.О. Інноваційна економіка та креативний людський капітал в Україні як один з факторів її розвитку // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: Збірник тез. – К.: ЦП «Компринт», 2020. – с. 82-86.
 66. Янченкова К.І. Сутність глобалізації у світлі світової продовольчої проблеми// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2020. – с. 517-520.

2021 рік:

 1. AlanMaulanaAlKautsar. Тhe development of the creative economy in Іndonesia / AlKautsarAlanMaulana // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 184-186. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 2. Bahdasarian T.G.An effect of «Elon Musk» as a phenomenon of fast-growing social networks // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 109-110. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 3. Berdega M. The mechanism of state regulation of exports: global experience // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 110-112. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 4. Chaban O.R. Problems of tourism business development in Ukraine COVID-19 pandemic // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 158-159. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 5. Chebanenko E.A. International regulations of TNCs in the context of globalization // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 159-161. Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 6. Dementieva O.M. Modern economic security of Ukraine // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 118-120. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 7. Drozdyk Y.A. Development and implementation of digital technologies in the process of realization of sustainable development goals // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 121-123. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 8. Horobets O.H.Сurrent trends in the creative economy // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 116-118. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 9. Ilchenko A.A. Current trends in the global e-commerce market // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 125-127. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 10. Ilyashenko А.S. Social objectives of corporate social responsibility (CSR) of transnational corporations // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 128-130. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 11. Kopyl V.O. Development of tourist services in the “Smart City”: world experience // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 132-133. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 12. Kozak I.O. The role of international organizations in the regulation of aviation transportation in the world // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 130-132. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 13. Kravchuk S.P. The impact of the COVID-19 pandemic on the labor market in Ukraine // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 134-136. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 14. Myslyvets V.O. Transformation of investments activities during the COVID-19 pandemic // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 136-137. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 15. Mytko D.M. Directions of offshore financial activity development in the conditions of globalization // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 137-139. Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 16. Oleksiienko V.O. The role of innovation in the implementation of the European Green Deal // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 141-143. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 17. Plakhtii V.M. The impact of digital transformation on multinational companies // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 143-145. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 18. Plakhtii Vl. M. The global experience of development of venture investments in the Fintech sector // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 145-147. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 19. Poltavska D.О. Global trends in the development of the taxation system as a policy tool of sustainable development of small and medium business on the example of Slovakia and Singapore // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 148-149. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 20. Prokhorova N.V. Impact of investment impact on the business // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 150-152. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 21. Proskurniak S.V. Market of information services of Ukraine // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 149-150. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 22. Shmyrina A.O. Сonsequences of the crisis on the world oil market for the ukrainian and global economies // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 161-163. Науковий керівник – проф. Степанов А.П.
 23. Sikorska І.V. Implementation pecularities of smart contracts in M&A on the basis of blockchain technology // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 154-156. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 24. Svystun T.V. Interaction between the state and business as a tool for implementing the concept of sustainable development in developing countries // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 152-154. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 25. Toropova А.О. World experience of state support of small business in conditions of sustainable development // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 157-158. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 26. Vashchenko A.V. The impact of COVID-19 pandemic on the renewable energy sector in Ukraine // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 115-116. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 27. Vasylyk V.S. Green investments as forms of international financing for sustainable development projects // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 112-114. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 28. Yakusheva Y.I. Determinants of labor migration in Ukraine // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 164-166. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 29. Yanchenkova K.I. Perspective directions of development of the ukrainian market of franchise services in the conditions of global transformations // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 166-167. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 30. Yershov A.V. Influence of TNCs on the economy of developing countries // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 123-125. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 31. Багдасарян Т.Г. Глобальні цілі сталого розвитку в корпоративних стратегіях бізнесу // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 204-208. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 32. Багдасарян Т.Г. Застосування цілей сталого розвитку в стратегіях міжнародних корпорацій в умовах глобальних трансформацій / Т.Г. Багдасарян // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 109-113. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 33. Бердега А.М. Економічні санкції як інструмент реалізації зовнішньоекономічної політики // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 208-213. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 34. Білоус М.О. Розвиток інтелектуального потенціалу як фактор зростання конкурентоспроможності ТНК / М.О. Білоус // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 113-116. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 35. Бузан Я.С. Роль глобальних фінансових центрів в посткризовій трансформації світової валютної системи // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 213-217. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 36. Василик В.С. Розвиток світових фінансових криз в умовах глобалізації // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – с. 218-222. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 37. Василик В.С., Дроздик Ю.А. Європейський досвід державної підтримки малого та середнього бізнесу в умовах пандемії COVID-19 / В.С. Василик, Ю.А. Дроздик // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 116-120. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 38. Горобець О.Г. Використання штучного інтелекту на ринку криптовалют/ О.Г. Горобець // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 157-160. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 39. Горобець О.Г. Вплив пандемії COVID-2019 на розвиток креативної економіки ЄС // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 222-226. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 40. Горобець О.Г., Чабан О.Р. Пріорітети реформування ринку праці в умовах цифровізації світової економіки / О.Г. Горобець, О.Р. Чабан // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 121-124. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 41. Дементьєва О.А. Економічна безпека України в контексті пандемії COVID-19 // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 227-231. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 42. Дементьєва О.М. Економічна безпека України в контексті пандемії COVID-19 / О.М. Дементьєва // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 125-128. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 43. Дроздик Ю.А. Міжнародний стратегічний менеджмент та конкурентні стратегії компанії «Apple Inc.» // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 231-235. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 44. Дяченко А.С. Основні засади розвитку «зеленої економіки»/ А.С. Дяченко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 161-164. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 45. Єршов А.В. Роль транснаціонального бізнесу у розвитку країн-реціпієнтів // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 236-240. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 46. І.І. Набок, А.О. Торопова. Міжнародне співробітництво України в авіаційній сфері // Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021», 20-22 квітня 2021 р. – К.: НАУ, 2021 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/paper/view/8204/6699.
 47. Іванов М.Д. Перспективи застосування технології блокчейн у міжнародному бізнесі (на прикладі токенів NFT) // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 241-245. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 48. Іл’яшенко А.С. Роль брендингу у забезпеченні конкурентоспроможності ТНК на світових ринках // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 251-255. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 49. Ільченко А.О. Можливості та загрози глобальної цифрової економіки для розвитку суспільства // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 246-250. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 50. Киричок Я.В. Аналіз виходу світових компаній на ІРО під впливом COVID-19 / Я.В. Киричок // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 106-109. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 51. Кирницька К.Ю. Роль міжнародних організацій у досягненні цілей сталого розвитку в галузі освіти // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 255-259. Науковий керівник – доц. Балабанова Г.П.
 52. Козак І.О. Вплив фінансів на розвиток міжнародних економічних відносин // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 260-263. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 53. Копил В.О. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародну трудову міграцію// Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 263-267. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 54. Кравчук С.П. Особливості співробітництва України з МВФ // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 268-272. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 55. Кравчук С.П. Роль МВФ у подоланні наслідків економічної кризи COVID-19 / С.П. Кравчук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 137-139. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 56. Майданюк Б.О.Аналіз впливу пандемії COVID-19 на світову економіку / Б.О. Майданюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 140-143. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 57. Малік Н.А. Міжнародна торгівля в умовах цифрової трансформації економіки під час СОVID-19 / Н.А. Малік // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 143-146. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 58. Мисливець В.О.Діяльність ТНК в умовах цифрової трансформації економіки / В.О.Мисливець // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 167-169. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 59. Мисливець В.О. Зміна пріоритетів інвестиційної діяльності під впливом пандемії COVID-19 // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 272-275. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 60. Митько Д.М. Напрями розвитку міжнародних туристичних послуг в умовах глобалізації // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 276-279. Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 61. Оvdienko V.V. Problems of financing academic education under the influence of the COVID-19 pandemic // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2021, National Aviation University /Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2021. – Р. 139-140. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 62. Овдієнко В.В. Діджиталізація в контексті міжнародних економічних відносин: позитивні та негативні сторони і тенденції // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 279-283. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 63. Олексієнко В.О. Стратегічні цілі Європейського «зеленого курсу» на період до 2030 року // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 284-288. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 64. Паньків Н.Р.Роль міжнародних фінансових центрів в сучасних міжнародних економічних відносинах/ Н.Р.Паньків // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 178-181. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 65. Пастерук І.В.Вплив пандемії COVID-19 на трудову міграцію/ І.В.Пастерук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 169-170. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 66. Плахтій В.М. Проблеми оподаткування доходів транснаціональних корпорацій в умовах глобальних трансформацій/ В.М. Плахтій // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 171-174. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 67. Плахтій Валерія М. Вплив COVID-19 на інвестиційну діяльність ТНК // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 288-291. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 68. Плахтій Владислава М. Трансформація глобального ринку венчурних інвестицій в умовах поширення COVID-19 // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 292-296. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 69. Побоченко Л.М., Багдасарян Т.Г. Міжнародне співробітництво України та компанії SpaceX в космічній сфері в умовах глобальних трансформацій // Матеріали ХV Міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021», 20-22 квітня 2021 р.. – К.: НАУ, 2021 [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2021/paper/view/8312/6692.
 70. Полтавська Д.О. Вплив епідемії COVID-19 на світову економіку / Д.О. Полтавська // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 128-131. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 71. Полтавська Д.О. Вплив епідемії COVID-19 на світову економіку // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 296-299. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 72. Полтавська Д.О., Торопова А.О. Ризики безробіття та перспективи виникнення нових робочих місць в умовах діджиталізації світового господарства / Д.О. Полтавська, А.О. Торопова // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 131-136. Науковий керівник – проф. Біла С.О.
 73. Проскурняк C.В. Сучасні проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємства // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 300-303. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 74. Сагайдак Д.В. Вплив COVID-19 на потоки глобальних іноземних інвестицій/ Д.В. Сагайдак // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 153-156. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 75. Свистун Т.В. Перспективи застосування технології «блокчейн»: від цифрових валют, укладання «smart-контрактів» – до юриспруденції та розвитку політичних процесів: світовий досвід Японії // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 303-306. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 76. Симоненко Т.Р. Авіаційні альянси в сучасних умовах становлення світового ринку авіаперевезень // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 307-311. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 77. Симоненко Т.Р.Причини та наслідки формування глобальних авіаційних альянсів/ Т.Р. Симоненко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 149-153. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 78. Сікорська І.В. Економічний вплив COVID-19 на глобальний ринок злиттів та поглинань // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 311-314. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 79. Сікорська І.В. Трансформація ринку злиттів та поглинань в умовах транснаціоналізації світової економіки/ І.В. Сікорська // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 181-184. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 80. Торопова А.О. Необанки як виклик традиційній банківській системі: світові тенеднції // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 315-318. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 81. Харковина В.І. Вплив пандемії COVID-19 на світову торгівлю // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 318-322. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 82. Харковина В.І. Розвиток креативної економіки у сучасній системі міжнародних економічних відносин / В.І. Харковина // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 187-190. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 83. Цвень А.О. Сучасні тенденції інноваційного розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобальної конкуренції // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 323-327. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 84. Чабан О.Р. Проблеми розвитку туристичного бізнесу в світі під впливом пандемії COVID-19 // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 327-331. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 85. Чебаненко Є.А. Державне регулювання діяльності ТНК // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 332-335. Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 86. Шмиріна А.О. Наслідки кризи на світовому ринку нафти для української та глобальної економіки // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 335-339. Науковий керівник – проф. Степанов А.П.
 87. Якушева Я.І. Місце України у системі міжнародного ринку праці / Я.І. Якушева // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 191-194. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 88. Янченкова К.І. Вплив пандемії COVID-2019 на розвиток міжнародного франчайзингу / К.І. Янченкова // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІ міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2021 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 164-166. Науковий керівник – доц. Побоченко Л.М.
 89. Янченкова К.І. Науково-технічне співробітництво України та Китаю // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин; Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: НАУ, 2021. – С. 340-342. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.

2022 рік:

 1. Berdega A. The problem of ensuring the post-war economic development of Ukraine. – Політ. Сучасні проблеми науки. Міжнародні відносини: тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, національний авіаційний університет / редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – 337 с. – С. 135-137. Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 2. Dementieva О. Global economic issues caused by russian agression / О. Dementieva // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 146-147. Науковий керівник –доц. Набок І.І.
 3. Kharkovyna V.I. The impact of the war in Ukraine on the aviation sector in the world // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 188-190. Науковий керівникдоц. Ричка М.А.
 4. Kravchuk Sofiia. The impact of high technology on the inequality of socio-economic development of the world // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.157–161. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 5. Lutskyi V.М. Prospects for the development of the global energy market // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 163-165. Науковий керівникдоц. Сидоренко К.В.
 6. Pankiv N.R. The role and dynamics of bank development in the system of international financial centers // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 177-179. Науковий керівникдоц. Набок І.І.
 7. Petriv D.I. Ways to solve the problem of inequality of opportunity in the regions and countries of the world // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 179-181. Науковий керівникдоц. Пічкурова З.В.
 8. Solomiichuk Trends in the development of international aircraft construction / А. Solomiichuk // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 231-232. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 9. Vashchenko A.V. Alternative energy sources as a key solution to europe’s energy crisis // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М.Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.140–142. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 10. Volod`ko A.S. Commercialization of higher educational institutions’ scientific research results in the global innovation economy // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 142-143. Науковий керівникдоц. Пічкурова З.В.
 11. Volod`ko A.S. The digitalization as a factor of global economic development / S. Volod`ko // // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – С. 123-125. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 12. Yanchenkova Kateryna. Problems of franchise business development in Ukraine // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М.Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.190–191. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 13. Yerokhina V.V. Prospects for the development of the world labor market under the influence of digitalization // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 149-151. Науковий керівникдоц. Пічкурова З.В.
 14. Андрущук Д. Нові виклики в сфері авіаційних пасажирських перевезень під час війни та у період післявоєнного відновлення України / Д.О. Андрущук // 100-ліття Поліського національного університету: здобутки, реалії та перспективи: міжнародна науково-практична конференція, м. Житомир, 19-20 травня 2022 р.: тези доп. – Житомир, 2022. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 15. Андрущук Д. Стратегія розвитку авіаційних перевезень в Україні на період до 2030 року / Д. Андрущук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 93-94. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 16. Артемчук А. О. Глобальні економічні проблеми та шляхи їх вирішення. Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 95-97. Науковий керівник доц. Прокоп’єва А.А.
 17. Артемчук А.О. Шляхи вирішення глобальної продовольчої проблеми. // Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в контексті євроінтеграції», м. Полтава, 7 жовтня 2022 р.: тези. – Полтава: ФЕНД, 2022. – С. 28-29. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 18. Баранюк О. Вплив зовнішніх чинників на ринок авіаційних послуг / О. Баранюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 97-99. Науковий керівник – доц. Соколова.
 19. Бердега А. Вплив війни на конкурентоспроможність сільськогосподарського комплексу України. – Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 99-101. Науковий керівник доц. Соколова З.С.
 20. Білоус М.О. Зовнішній борг як стримуючий фактор для зростання національної економіки / Innovations and Prospects of world science: XV International Scientific and Practical Conference, October 12-14, 2022 Economic science: Vancouver, Canada, 2022. – C. 407-411. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 21. Білоус М.О. Місце філософії в аналізі економічної сфери суспільного життя Ukraine / М. Білоус // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 137-139. Науковий керівник – проф. Христокін Г.В.
 22. Боднар О. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні / О. Боднар // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 139-140. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 23. Боднар О. Розвиток електронної комерції у зовнішній торгівлі / О. Боднар // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К.: НАУ, 2022. С. 102-103. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 24. Бузан Я.С. Виклики інформаційної економіки: асиметрія інформації в інформаційному суспільстві. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022. – С. 106-107. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 25. Бузан Я.С. Джерела економічного зростання нових індустріальних країн світу // // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022. – С. 108-110. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 26. Бурлаченко Є.О. Теоретичні особливості дослідження зовнішньоекономічної стратегії Китаю в сучасному світі // Наука, освіта, технології та суспільство: нові дослідження і перспективи: збірниктез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 липня2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. – С. 20-21. Науковий керівник доц. Соколова З.С.
 27. Бурлаченко Є. Процес інтернаціоналізації як напрямок розвитку зовнішньоекономічної геостратегії Китаю в сучасному світі. – Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 113-115. Науковий керівник — к.е.н. Соколова З.С.
 28. Вакуленко А.О., Дітковський І.Є. Економіко-правове регулювання міжнародного авіаційного бізнесу // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХVI International Scientific and Practical Conference. Helsinki, Finland. 2022. Pp. 75-77. URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-2/. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 29. Вакуленко А.О., Дітковський І.Є. Економіко-правове регулювання міжнародного авіаційного бізнесу // Problems of science and practice, tasks and ways to solve them. Proceedings of the ХХVI International Scientific and Practical Conference. Helsinki, Finland. 2022. Pp. 75-77. URL: https://isg-konf.com/problems-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them-2/. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 30. Ващенко А.В. Вплив повномасштабного вторгнення рф в Україну на енергетичну безпеку ЄС// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 118-119. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 31. Вечірко В.П. Світові тенденції розвитку цифрової економіки / В.П. Вечірко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 125-127. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 32. Волгіна О. Роботизація виробництва в промисловості України. – Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 120-122. Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 33. Волгіна О.В. Особливості розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах воєнного стану // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (21 жовтня 2022 року, м. Луцьк). – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 18-20. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 34. Врублевський О.В.Техніка проведення бесіди в економічній дипломатії // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Татаренко Н.О.
 35. Гіріч Р.Ю. Дослідження діяльності ТНК у світовому створенні інновацій. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 65-69. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 36. Гудкова К.-М.В. Проблеми діяльності ТНК під впливом пандемії COVID-19 / К.-М.В. Гудкова // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 131-133. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 37. Дементьєва О. Значення ленд-лізу як міжнародної форми військово-економічної допомоги та особливості його відшкодування/ О. Дементьєва // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 135-138. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 38. Дементьєва О. Практика та механізми застосування офшорних зон для оптимізації оподаткування ТНК / О. Дементьєва // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: VIIІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса,  23-24 вересня 2022 р.: тези доп. – Одеса, 2022. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 39. Дементьєва О.М. Роль і місце фінансових технологій у глобальному інноваційному середовищі // Розвиток економічної науки в епоху глобальних викликів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2021 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2021. – С. 95-99. Науковий керівникдоц. Пічкурова З.В.
 40. Дидинська А. Міжнародна допомога Україні в авіаційній сфері в умовах ведення війни з Російською Федерацією/А.О. Дидинська, І.І.Набок// X Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», м. Київ, Національний авіаційний університет, 28-30 вересня 2022 р. : тези доп. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 41. Дидинська А. Розвиток міжнародної торгівлі послугами в Україні / А.Дидинська // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 143-146. Науковий керівник –  доц. Набок І.І.
 42. Дігтяр А.С. Економічне співробітництво між Україною і Чеською Республікою / А.С. Дігтяр // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 138-140. Науковий керівник – доц. Балабанова Г.П.
 43. Дідик А.О. Сучасні світові тенденції розвитку ринку морських перевезень під впливом COVID-19 // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 147-149. Науковий керівникдоц. Набок І.І.
 44. Дідик А.О. Участь України в міжнародних морських перевезеннях / А.О. Дідик // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 140-143. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 45. Дітковський І.Є., Вакуленко А.О. Особливості сучасного стану діяльності та перспективи розвитку транснаціональних корпорацій автомобільної індустрії // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022. – С. 115-117. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 46. Дітковський І.Є., Вакуленко А.О. Особливості сучасного стану діяльності та перспективи розвитку транснаціональних корпорацій автомобільної індустрії // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 264-266. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 47. Дяченко А.Ю. Людський капітал і економічне зростання // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 133-135. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 48. Єрохіна В.В. Наслідки цифровізації для світового ринку праці / В.В. Єрохіна //// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – К., 2022. – С. 251-253. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 49. Жабченко К.Ю. Деякі особливості податкової системи США / К.Ю. Жабченко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 146-150. Науковий керівник – доц. Балабанова Г.П.
 50. Киричок Я.В. Падіння фондового ринку РФ: наслідки для шостої економіки світу // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 159-160. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 51. Кіщук А.С. Реакція міжнародних економічних організацій на російсько-українську війну / А.С. Кіщук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2021. – С. 151-153. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 52. Кобернюк Д. Державні запозичення як основний важіль впливу на економічні процеси / Д. Кобернюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022.  – С. 154-155. Науковий керівник – к.е.н., доц. Набок І.І.
 53. Кобернюк Д. А. Підтримка державного бюджету України шляхом залучення зовнішніх державних запозичень в умовах війни/ Д. Кобернюк //ХХXVII International Scientific and Practical Conference: «MODERN WAYS OF SOLVING THE LATEST PROBLEMS IN SCIENCE». September 20 – 23, Varna, Bulgaria. – 2022 – с.85-87.
 54. Колесник М.С. Лізинг – альтернативні фінансові операції для виживання українських авіакомпаній під час закриття повітряного простору в умовах ведення війни / М.С. Колесник // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 161-164. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 55. Колесник М.С. Сучасні світові тенденції розвитку ринку лізингових операцій під впливом COVID-19 // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 153-155. Науковий керівникдоц. Прокоп’єва А.А.
 56. Кольчевський Є.Р. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ /  Кольчевський Є.Р // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: ХІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Одеса, 09-10 вересня 2022 р.: тези доп. – Одеса, 2022. – ОНЕУ. – стор. 74-76. Науковий керівник –   доц. Соколова З.С.
 57. Кольчевський Є.Р., Соколова З.С. Відновлення туристичної індустрії після пандемії COVID / Кольчевський Є.Р // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 164-167. Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 58. Кошелюк К.С. Аналіз інноваційної складової процесів транснаціоналізації під впливом пандемії COVID-19 // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 155-157. Науковий керівникзав. каф. Побоченко Л.М.
 59. Кошелюк К.С. Вплив війни в Україні на діяльність ТНК / К.С. Кошелюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 167-170. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 60. Кошечкін А.Б. Використання людського капіталу країнами світу у економічному відновленні після Першої та Другої світових війн // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 157-159. Науковий керівникдоц. Пічкурова З.В.
 61. Кошечкін А.Б. Світовий досвід післявоєнного відновлення економіки країн / А.Б. Кошечкін //// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – К., 2022. – С. 170-172. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 62. Кравчук С. П. Соціально-економічні передумови виникнення та шляхи вирішення боргової кризи в країнах ЄС / С.П. Кравчук. // Розвиток економічної науки в епоху глобальних викликів: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (24 грудня 2021 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. – К.: ТОВ «ВІПО», 2021. – С. 70-74. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/c512065d885acde6f73dd32977a6063e/200000072-d5801d5804/zb_conf_24-12-2021.pdf?ph=0f0fc98246
 63. Кравчук С.П. Стратегії скорочення бідності в країнах, що розвиваються // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 173-175. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 64. Куц Ю.І. Місце україни на світовому ринку продовольства в контексті російської агресії. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 176-178. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 65. Лавренко В.В. Інвестиційний ринок Китаю / В.В. Лавренко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 179-181. Науковий керівник – доц. Балабанова Г.П.
 66. Левченко А.О. Механізми координації економічної дипломатії в Україні // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 161-163.Науковий керівник – доц. Татаренко Н.О.
 67. Мазуренко І.М. Інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 165-167. Науковий керівникдоц. Прокоп’єва А.А.
 68. Мазуренко І.М. Україна в сучасних міграційних процесах / І.М. Мазуренко // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 181-184. Науковий керівник доц. Прокоп’єва А.А.
 69. Майданюк Б. Моделі валютних криз / Б. Майданюк // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М.Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 167-169. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 70. Майданюк Б.О. Система раннього попередження про валютні кризи в країнах, що розвиваються / Б.О. Майданюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 184-186. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 71. Матияш В.Б. Сучасні тенденції міжнародної трудової міграції в умовах глобальної пандемії. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 187-189. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 72. Мельник Д.Т., Набок І.І. Конкурентні переваги формування інвестиційного клімату країн світу / Д.Т. Мельник, І.І. Набок // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 190-192. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 73. Мироненко В.Ю. Італія у світовій екноміці // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Радзієвська С.О.
 74. Мисливець В.О. Глобальні трансформації угод злиття та поглинання під впливом пандемії COVID-19 // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М.Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.171–173. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 75. Мисливець В.О. Трансфер технологій між країнами як запорука економічної співпраці// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XІIІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 192-195. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 76. Найчук А.В. Регулювання зовнішньої торгівлі товарами у Китаї / А.В. Найчук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 195-197. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 77. Недєлькіна Т.А. Галузеві аспекти розвитку Німеччини // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022 . – С. 203-205. Науковий керівникдоц. Радзієвська С.О.
 78. Недєлькіна Т.А., Мироненко В.Ю. Перспективи електронної комерції у світовій економіці // Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022. – С. 175-177. Науковий керівникдоц. Радзієвська С.О.
 79. Паньків Н.Р., Набок І.І. Особливості розвитку новітніх міжнародних фінансових центрів / Н.Р. Паньків, І.І. Набок // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 203-205. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 80. Параца О.О. Вплив російської агресії на інвестиційну діяльність ТНК / О.О. Параца // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 206-207. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 81. Петрів Д.І. Міжнародний трансфер технологій як складова інноваційного розвитку країни / Д.І. Петрів //// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – С. 211-213. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 82. Пічкурова З.В., Володько А.С. Особливості використання технологій електронної комерції у світовій індустрії авіаперевезень // Х Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології» (подано до друку). Науковий керівник — доц. Пічкурова З.В.
 83. Побоченко Л.М., Гіріч Р.Ю. Особливості інноваційної діяльності ТНК / Л.М. Побоченко, Р.Ю. Гіріч  // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 214-216.
 84. Побоченко Л.М., Куц Ю.І. Роль авіації в мінливому світі.  Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. –Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс].
 85. Побоченко Л.М., Матияш В.Б. Економічне відновлення Китаю в контексті боротьби з пандемією COVID-19 / Л.М. Побоченко, В.Б. Матияш  // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 217-219. 
 86. Політаєв А.Є. Види, суб‘єкти інформаційного тероризму // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – К., 2022. – С. 220-221. Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 87. Політаєв А.Є. Сильні та слабкі сторони зовнішньої політики Іспанії / А.Є. Політаєв // Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика Міжнар. наук.- практ. конф. Полтава, 16 вересня, 2022. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2022/08/24-2022.html?m=1. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.Прок
 88. оп’єва А.А., Дяченко А.С. Особливості менеджменту персоналу в міжнародних корпораціях // СЕКЦІЯ 15. Соціологічні науки. Актуальні питання реформування правової системи: XIII Міжнародна науково-практична конференція «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE», 17-19.08.2022, Ванкувер, Канада. – С. 266-268. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://nic-sci-conf.esclick.me/HOtBOLZo2Zeu
 89. Проскурняк С.В. Особливості зовнішньо-економічних відносин з країнами ЄС // Поняття та склад злочину агресії у сучасному міжнародному праві (СХІ міжнародний інтернет- конференції «Жовтневі наукові читання м. Івано – Франківськ »), 10 листопада 2022 року: тези доп. – Івано-Франківськ, 2022.
 90. Румянцев Е.В. Особливості розвитку інтеграційних об‘єднань ЄС та АСЕАН в сучасних умовах// Особливості розвитку інтеграційних угруповань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та їх проблеми: зб. матеріалів ХV Міжнарод. наук.-практ. конф. Одеса, 2020-Одеса : Милосердна І. М. – С. 130-138. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 91. Румянцев Е.В. Особливості розвитку інтеграційних об’єднань ЄС та АСЕАН в сучасних умовах// Проблеми розвитку форм міжнародної економічної інтеграції: зб. матеріалів Міжнарод, наук.-практ. конф. Чернівці, 2012-Чернівці: Мариніна С.В. – С. 58-60. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 92. Сагайдак Д. В. Перспективи зростання ринку франчайзингових послуг в контексті пандемічної кризи// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 221-224. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 93. Сагайдак Д.В. Перспективи відновлення американського ринку франчайзингового бізнесу в період пандемічної кризи// ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С.181–183. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.
 94. Сахнюк В.М. Особливості послуг в сучасних умовах: міжнародні та національні тренди // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – К., 2022. – С. 224-227. Науковий керівник – доц.  Набок І.І.
 95. Сердюк Д. Проблема нестачі продовольства в світі // Політ. Сучасні проблеми науки. Міжнародні відносини: тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, київ, 2022, національний авіаційний університет / редакційна колегія м. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 183-184. Науковий керівник Соколова З.С.
 96. Сидоренко К.В., Ткаченко І.Р. Особливості інноваційної діяльності міжнародних компаній авіаційної галузі // XIV міжнародна науково-практична конференція молодих учених та здобувачів освіти «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки», м. Луцьк, 5 листопада 2022 р. : тези доп.
 97. Сидоренко К.В., Ткаченко І.Р. Проблеми реалізації глобальних науково-технологічних проектів в авіаційній галузі // X Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», м. Київ, Національний авіаційний університет, 28-30 вересня 2022 р. : тези доп.
 98. Симоненко Т. Розвиток стратегічного маркетингу в умовах глобальних змін / Т. Симоненко // –  Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція,  26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022. – С. 228-230.  Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 99. Симоненко Т. Стратегічний маркетинг у міжнародному бізнесі / Т. Симоненко // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2022, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М.Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2022. – С. 184-186. Науковий керівник – доц. Ричка М.А.
 100. Симоненко Т.Р. Проблеми стратегічного маркетингу в міжнародному бізнесі / Т.Р.Симоненко // ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», 9-10 вересня 2022 р. (ОНЕУ). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 101. Соколова З.С. Сердюк Д. Важливість залучення малих та середніх підприємств у просуванні Африканської континентальної зони вільної торгівлі / З.С. Соколова // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. ФМВ НАУ. – С. 90-92.
 102. Соколова З.С., Левченко А.О. Інвестиційні операції середземноморської судноплавної компанії як проєкт розширення присутності на ринку Африки // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: наукова конференція (18-19 травня 2022 р., ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1129.
 103. Соколова З.С., Федоренко В.С, Кольчевський Є.Р. Вплив експрес доставок на розвиток електронної торгівлі шляхом авіаперевезень // Х Всесвітній конгрес «Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології» (подано до друку). Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 104. Сударенко В.С. Особливості представництва закордонного бізнесу в Україні// Polit. Challenges of science today. International relations: Abstracts of XXІІ International conference of higher education students and young scientists. – Kyiv, 2022, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others]. – K.: NAU, 2022 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Татаренко Н.О.
 105. Федоренко В.С Кібербезпека – один із ключових факторів національної та економічної безпеки держави.// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2022 р. тези Київ НАУ. – С. 235-237. Науковий керівник доц. Соколова З.С.
 106. Федоренко В.С Проблеми підвищення якості продукції та конкуренто-спроможності підприємства // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: ХІ міжнар. наук-практ. конфер., м. Одеса, 09-10 вересня 2022 р.: тези доп. – Одеса, 2022. – ОНЕУ. – С. 43-44. Науковий керівник доц. Соколова З.С.
 107. Хатян В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку світового ринку космічних послуг і технологій / В.М. Хатян // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 240-242. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 108. Хникіна Є.В. Виклики та перспективи розвитку Міжнародних вантажних авіаперевезень Україні / Є.В. Хникіна // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: ХІІІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 р.: тези доп. – К., 2022. – С. 237-239. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 109. Цибенко Д. Воєнні конфлікти як глобальні економічні проблеми суспільства // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26 травня 2022 року, м. Київ). – К., 2022. – С. 243-245. Науковий керівник – доц.  Прокоп’єва А.А.
 110. Цибенко Д.О. Реалізація Євроінтеграційної політики України. Соціально-безпекові аспекти / Д.О. Цибенко // Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: теорія і практика Міжнар. наук.- практ. конф. Полтава, 16 вересня, 2022. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2022/08/24-2022.html?m=1. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 111. Штиль Т. «ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ», VII Міжнародна науково-практична дистанційна конференція Modern Research in World Science, 2-4 жовтня 2022 р. у м. Львів, Україна. Науковий керівник – доц.  Прокоп’єва А.А.
 112. Штиль Т.В. Економічна безпека України в умовах відкритої економіки// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІ міжнародна науково-практична конференція, 26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 248-251. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 113. Янченкова К.І. Сучасні тенденції цифровізації світової економіки // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: XIІІ міжнародна науково-практична конференція,  26 травня 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 254-257. Науковий керівник – зав.каф. Побоченко Л.М.

2023 рік:

 1. Alina A. Prokopieva, Andrii A. Myslik. Challenges of managing the aviation industry during the war with the Russia // Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. – Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/view/8681/7214. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 2. Boichuk D. Industrial Development and International Cooperation in Aviation // Fundamental shifts in geo-economic systems of the world: collection of international scientific works: collection of international scientific works. – Кyiv, 2023. – Р. 193-197. – Mode of Access: http://ief.org.ua/docs/scc/16.pdfНауковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 3. Dushinska A. Some modern problems of the world economy // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 4. Gavrylko О.S. Venture capital investment as a condition for the development of modern financial technologies // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 5. Grona A. Classification of analytical approaches to monetary regulation // Національніекономічністратегіїрозвиткувглобальномусередовищі: матеріалиХІV міжнародноїнауково-практичноїконференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 6. Grona A. V. Currency regulation as a factor in reducing inflation. // Materials of the conference «Fundamental geo-economic shifts systems of the world», December 20. – Kyiv, Institute of economics and prognostication of the  National academy of sciences of Ukraine state institution, Kyiv, Institute of economics and prognostication of the  National academy of sciences of Ukraine state institution, 2023. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-of-the-world.pdf. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О. 
 7. Hennadii Nadolenko. International financial organizations as an institutional form of multilateral economic diplomacy // Materials of the conference «Fundamental geo-economic shifts systems of the world», December 20. – Kyiv, Institute of economics and prognostication of the  National academy of sciences of Ukraine state institution, 2023. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-of-the-world.pdf. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О. 
 8. Hennadii Nadolenko Economic diplomacy in the context of global economic imbalance / Contemporary international relations: topical highlights of theory and practice – 2023: Monograph. URL: https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/for_editors DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal/054Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 9. Hennadii Nadolenko. HR-strategies of the MINISTRY of foreign affairs of Ukraine in the context of innovative renewal of the economic diplomacy system // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О. 
 10. Lesya M Pobochenko, Alla V Vashchenko. Prospects of using biofuels and renewable energy sources in the aviation industry.Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. – Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/view/8681/7214. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 11. Myronchenko D. Cybersecurity as a Factor of Stabilization of the Global Economy // Fundamental shifts in geo-economic systems of the world: collection of international scientific works. – Кyiv, 2023. – Р. 193-197. – Mode of Access: http://ief.org.ua/docs/scc/16.pdfНауковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 12. Myronchenko D. Ensuring national and economic security through effective cybersecurity measures // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 13. Nabok I. Features of the transnationalization of the world market of information technologies/Kravtsov, I. Nabok// Fundamental shifts in geo-economic systems of the world: International collection of scientific works. National Academy of Sciences of Ukraine; State Organization «Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine». (Кyiv, 20-21 December, 2022). – Кyiv, 2023. – Р.178-181. Науковий керівник – доц. Набок І.
 14. Nabok I., Pankiv N. Assessment of the impact of Russian aggression on the business climate and investment attractiveness of Ukraine // International scientific journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences”. – 2023. – №9. (77) https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-917. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 15. Onisyuk S.V. Sources of funding for global energy transition projects // Materials of the conference «Fundamental geo-economic shifts systems of the world», December 20. – Kyiv, Institute of economics and prognostication of the  National academy of sciences of Ukraine state institution, 2023. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-of-the-world.pdf Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 16. Pankiv N. FDI attraction programs for recovery of Ukraine’s economy / N. Pankiv // POLIT. CHALLENGES OF SCIENCE TODAY. INTERNATIONAL RELATIONS: Abstracts of XXIII International conference of higher education students and young scientists, Kyiv, 2023, National Aviation University / Editorial board Lutskyi M. [and others ]. – K.: NAU, 2023. – Р. 204-206. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 17. Pankiv N.R. Prospects for attracting foreign investments in the economy of Ukraine in the post-war period / N.R. Pankiv // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 199-203. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 18. Prokopieva A., Sokolova Z., Nabok I., Radionov P., Sidorenko K., Boychuk D. Analysis of the effects of the implementation of the common aviation space agreement with the EU for the passenger air transportation of Ukraine in the pre-war period/Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. Т. 6 (47). С. 400-423. Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3937/3731. Включено до наукометричної бази Web of Science. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 19. Prokopieva A., Myslik A.  The Influence of War in Ukraine on Global Trade // National Academy of Sciences of Ukraine; State Organization “Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine”. – Кyiv, 2023. – Р.131-134. Міжнародний збірник наукових праць. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-of-the-world.pdf. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 20. Tilug D. Retrospective of the development of diplomatic relations between Ukraine and Kingdom of Spain // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О. 
 21. Ахрамович Н.Ю. Вплив повномасштабного вторгнення в україну на екологію та економічний стан країни // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 22. Бойчук Д.І. Передумови розвитку міжнародних виробничо-коопераційних зв’язків авіатранспортних підприємств // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 23. Бруско О.А Сучасні глобальні проблеми світового господарства // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 24. Булах О.В. Вплив технологій штучного інтелекту на розвиток міжнародної електронної комерції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 25. Бутко В. Тенденції розвитку ринку нафтової інфраструктури / В. Бутко // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 181-183. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 26. Бутко В.Т. Розвиток блокчейн-технології / В.Т. Бутко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 138-142. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 27. Бученко В. Торговельне співробітництво України з ЄС в період війни / В. Бученко // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 183-185. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 28. Бученко В.Р. Психологічні особливості ділових культур Німеччини та Великої Британії / В.Р. Бученко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 142-146. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 29. Бучинська А.В. Проблеми грошових переказів трудових мігрантів в умовах війни в Україні // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 30. Вакуленко А.О. Особливості інституціонального забезпечення міжнародного авіаційного бізнесу на міждержавному рівні // Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука: круглий стіл, 10 листопада 2022 року: тези доп. – К., 2022.– С. 89-91. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 31. Величко А.В. Роль культурного діалогу в міжнародних відносинах: взаємовідносини між країнами та народами / А.В. Величко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 146-149. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 32. Вечірко В. П. Специфіка електронної комерції: сутність та особливості становлення в умовах сучасної економіки// LCXXХIІ Міжнародна інтернет — конференція «Місце України у світовому розвитку науки та техніки», 13 жовтня 2023 р. м. Хмельницький
 33. Вечірко В.П. Аналіз сучасних особливостей та тенденції розвитку електронної комерції// V Міжнародної студентської наукової конференції «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень», 6 жовтня 2023, м. Тернопіль, Україна (подано до друку). Науковий керівник – доц. Ляшов Д.О.
 34. Виговський М.Р. Сучасні тенденції розвитку міжнародного підприємництва / М.Р. Виговський // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 149-153. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 35. Висоцька М.П., Драчов О.В., Калашнікова Н.Р. Використання міжнародного лізингу українськими авіаційними компаніями в умовах війни // Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». – К .: НАУ, 2023. – С.31.1-31.4. Науковий керівник – доц. Висоцька М.П. 
 36. Вовк Ю. О. Вплив пандемії та війни в Україні на енергетичний сектор світової економіки // III Міжнародну науково-практичну конференцію «GLOBALSCIENCE: PROSPECTSANDINNOVATIONS», 2-4.11.2023 р., Великобританія, м. Ліверпуль (поданододруку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 37. Вовк Ю. О. Місце України в розвитку міжнародного енергетичного ринку // 12 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практик», 08 вересня 2023 р., Україна, м. Одеса (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 38. Волгіна О.В. Особливості розвитку міжнародного туризму в Україні в умовах воєнного стану // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (21 жовтня 2022 року, м. Луцьк). – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 18-20. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 39. Гаєва А. Внесок азійських транснаціональних корпорацій у соціально-економічний розвиток країн світу / А. Гаєва // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 185-187. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 40. Гаєва А.Т. Інвестиційно-інноваційний діяльність азійських ТНК // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 41. Гаєва А.Т. Оцінка впливу азійських ТНК на фінансову стабільність приймаючих країн / А.Т. Гаєва // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 153-157. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 42. Гойхман О.О. Особливості діяльності ТНК в сучасних умовах // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 43. Горобець О.Г.The influence of ai on global business / О.Г. Горобець // Contemparary  International Relations: Topical Highlightss of Theory And Practice – 2023: the collective monograph / Edited by N. Vasylyshyna. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2023. Р.395 -403. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 44. Грищенко Д.С. Економічна нестабільність в умовах глобалізації: виклики та перспективи / Д.С. Грищенко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 158-162. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 45. Грищенко Д.С. Ключові напрямки українсько-польського економічного співробітництва в умовах війни // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2023» 21 квітня 2023 р. НАУ, м. Київ. – С. 57-60. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 46. Гудкова К.М., Лугова Є.А. Особливості діяльності українських авіакомпаній в умовах війни / К.-М. Гудкова, Є.А. Лугова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 162-166. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 47. Гудкова К.-М., Терентьєва В. Зміни індексів Біг Маку та борщу в період війни в Україні / К.-М. Гудкова, В. Терентьєва // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 188-189. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 48. Дідик А. Роль морських портів та терміналів у розвитку міжнародної морської торгівлі / А. Дідик // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 189-191. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 49. Дідик А.О. Міжнародна морська торгівля: сучасні тенденції та проблеми/ А.О. Дідик // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – С. 40-42. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 50. Дідик А.О. Розвиток аеротрополісів у глобальній авіаційній індустрії / А.О. Дідик // Міжнародна науково-практична конференція“Актуальні проблеми економіки, фінансів,  управління та права в XXI столітті”. – Полтава (подано до друку.) Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 51. Дідик А.О. Роль авіаційних хабів у системі міжнародних авіаційних сполучень / А.О.Дідик, І.І.Набок // Стратегічні орієнтири розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 30 серпня 2023 р.). Кременчук: ЦФЕНД, 2023.-С.7-8. http://www.economics.in.ua/2023/09/08-30.html Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 52. Дідик А.О. Тенденції розвитку авіахабів у світі та їх роль у міжнародних авіаційних сполученнях/ А.О. Дідик // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: Матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 11 травня 2023 р.). Київ, 2023. –  С. 209-211. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 53. Дідик А.О. Тенденцій розвитку авіахабів у світі та їх роль у міжнародних авіаційних сполученнях / А.О. Дідик // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ. –  м. Київ. –С.81-83. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 54. Дяченко В.В. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна співпраця як фактор розвитку міжнародних відносин // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції 11 травня 2023 року, м. Київ. –С. 84-85. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 55. Дяченко В.В. Тенденції та пріоритети розвитку сфери трансферу технологій на міжнародному ринку/ В.В. Дяченко // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз XXI століття», 26 травня 2023 р., ЛНТУ, м. Луцьк -С. 48-52. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 56. Євсютін О.М. Шляхи врегулювання міграційних бізнес процесів в Україну в контексті євроінтеграції / О.М. Євсютін // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 166-170. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 57. Єрошов А.А. Напрямки удосконалення діяльності траснаціональних корпорацій автомобільної індустрії // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 58. Єршов А.В. Прогнози розвитку енергетичної складової світової економіки // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 59. Зайченко М.В. Вплив інформаційної війни на міжнародні відносини в епоху цифрової трансформації / М.В. Зайченко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 170-174. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 60. Зайченко М.В. Особливості співробітництва України з міжнародними організаціями / Круглий стіл НАУ ФМВ «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука», 10 листопада 2022 р., НАУ, м. Київ. – С. 117-119. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 61. Зайченко М.В. Трансформація міжнародного бізнесу в умовах збройного конфлікту / Всеукраїнська науково-практична конференція «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність», 24 лютого 2023 р., НАУ, м. Київ. – С. 39-41. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 62. Зародюк Н.О. Інтернет-торгівля в умовах війни / Н.О. Зародюк // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 174-178. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 63. Зародюк Н.О. Особливості становлення та розвитку ринку послуг в Україні // Круглий стіл з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – С. 47-50. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 64. Зародюк Н.О. Особливості становлення та розвитку ринку послуг в Україні // Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, НАУ, 24 лютого 2023 р. К. : НАУ, 2023. – С. 83-86. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 65. Кайзерова С.В. Європейські платформи підтримки українських компаній в інтеграції до единого ринку ЄС під час війни // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Румянцев А.П.
 66. Калашнікова Н. Трансформація міжнародної торгівлі під впливом війни в Україні / Н. Калашнікова // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 191-193. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 67. Капустинський Є.В. Міжнародні економічні відносини: аспект безпеки // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Романчукевич В.В.
 68. Кирницька К. Діяльність світових компаній-лідерів у франчайзинговому бізнесі України / К. Кирницька // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 193-195. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 69. Кирницька К.Ю. Маркетингові та рекламні заходи для просування франчайзингових брендів / К.Ю. Кирницька // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 179-183. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 70. Кирницька К.Ю. Проблеми розвитку франчайзингового бізнесу в Україні в умовах війни // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 71. Кисіль В.А. Роль українського зерна в забезпеченні світової продовольчої безпеки в умовах війни / В.А. Кисіль // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 195-197. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 72. Кіщук А. Міжнародна фінансова допомога Україні в боротьбі за перемогу у російсько-українській війні / А. Кіщук // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 198-200. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 73. Кобернюк Д. А. Підтримка державного бюджету України шляхом залучення зовнішніх державних запозичень в умовах війни / Д. Кобернюк //ХХXVII International Scientific and Practical Conference: «MODERN WAYS OF SOLVING THE LATEST PROBLEMS IN SCIENCE». September 20 – 23, Varna, Bulgaria. – 2022 – С.85-87. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 74. Ковалевич С. К. Міграційні процеси в Україні в умовах війни / «Круглий стіл з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», 23 лютого 2023 р., НАУ, м. Київ. – С. 65-67. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 75. Ковалевич С.К. Причини міжнародної мобільності робочої сили / С.К. Ковалевич // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 183-187. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 76. Колесник М.С. Використання міжнародного лізингу українськими авіаційними компаніями в умовах війни / І.Набок, М.Колесник //ХVІ Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023» 18-20 квітня 2023 року. Національний авіаційний університет. Київ.: http://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA.2023.https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9728/7838. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 77. Колесник М.С. Використання міжнародного лізингу українськими авіаційними компаніями в умовах війни/ І.І.Набок, М.С.Колесник // Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». – К.: НАУ, 2023 https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9712/78378. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 78. Колесник М.С. Вплив російсько-української війни на світові вантажні авіаційні перевезення/ М.С.Колесник// Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки, фінансів, управління та права в XXI столітті”, 2023. – Полтава. (Подано до друку.) Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 79. Колесник М.С. Лізинг – альтернативні фінансові операції для виживання українських авіакомпаній під час закриття повітряного простору в умовах ведення війни / М.С.Колесник //  Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 26 травня 2022 р.: тези доп.– К.: НАУ-друк, 2022.  – С. 60-62. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 80. Колесник М.С. Трансформація світових авіаційних перевезень під впливом воєнного конфлікту в Україні / М.С. Колесник // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ. – м. Київ. –  С. 113-116. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 81. Комнацький К.Ю. Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз ХХІ століття // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 82. Кононенко О.С. Вплив криптовалют на сучасну світову економіку / О.С. Кононенко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 187-191. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 83. Кошечкін А.Б. Проблеми і перспективи розвитку людського капіталу в Україні у повоєнний період // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 84. Кравчук Ю.О. Вплив війни в Україні на міжнародні авіаційні сполучення у світі / Ю.О. Кравчук // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 85. Кузьменко А.В. Електронна комерція та еволюція роздрібної торгівлі в цифрову еру // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ, м. Київ (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 86. Кузьменко А.В. Проблеми та виклики цифровізації у глобальній торгівлі // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні відносини в контексті викликів і загроз XXI століття», 26 травня 2023 р., ЛНТУ, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 87. Листопад Р.П. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Мандра В.В.
 88. Лукашенко А.В. Кібербезпека – один із ключових факторів національної та економічної безпеки держави // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 89. Мазуренко І. Логістика та міжнародна торгівля в Україні в умовах війни / І. Мазуренко // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 200-202. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 90. Мазуренко І.М. Газова логістика Європи як елемент економічної дипломатії  // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність» – К.: НАУ, 2023.– С. 56-57. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 91. Мазуренко І.М. Особливості використання big data у логістиці // Круглий стіл з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 23 лютого 2023 р., НАУ, м. Київ. – С. 86-88. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 92. Мазуренко І.М. Особливості управління ланцюгами постачань у глобальній цифровій економіці // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні в контексті викликів і загроз ХХІ століття», 26 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 93. Мазуренко І.М., Набок І. Вплив the internet of things на розвиток світового ринку логістичних // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ, м. Київ (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 94. Мелешенко О. Поглиблення співпраці між Польщею та Україною під час військової агресії / О. Мелешенко // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 202-204. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 95. Мелешенко О.С. Виклики та можливості для економіки України в умовах агресії рф // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 96. Мелешенко О.С. Вплив агресії: що чекає на світову економіку через війну Росії та України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2023», 21 квітня 2023 р. НАУ, м. Київ. – С. 111-113. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 97. Мелешенко О.С. Поглиблення співпраці між Польщею та Україною під час військової агресії / О.С. Мелешенко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 191-194. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 98. Мельник К.В. Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку: світовий та національний аспект // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Корж М.В.
 99. Мироненко В.Ю. Психологічні особливості ділової культури Китаю / В.Ю. Мироненко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 194-198. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 100. Мислік А.А. Екологічні загрози в контексті європейської інтеграції // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 101. Мотузенко В.С. Проблеми розвитку аграрного комплексу України в умовах російської агресії// XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ, м. Київ. – С. 231-233. Науковий керівник – к.е.н., доц. Побоченко Л.М.
 102. Набок І.І. Аналіз розвитку інноваційної зайнятості в умовах цифровізації глобальної економіки / І.І. Набок, А.О. Кравцов//Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 103. Набок І.І., Дидинська А.О. Міжнародна допомога Україні в авіаційній сфері в умовах ведення війни з Російською Федерацією / А.О. Дидинська, І.І. Набок //Авіація в ХХІ ст. Х Авіаційний конгрес. (м. Київ, 22 вересня 2022 р.).  Київ, 2022. Режим доступу: file:///C:/Users/COMPUS.COM.UA/Downloads/8709-77007424157-2-PB.pdf. Науковий керівник – доц. Набок І.І. 
 104. Набок І.І., Колесник М.С. Використання міжнародного лізингу українськими авіаційними компаніями в умовах війни/ І.І. Набок, М.С. Колесник // Матеріали ХVI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2023». – К.: НАУ, 2023. URL:https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9712/78378. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 105. Набок І.І., Кравчук Ю.О. Державна підтримка та можливі напрями відновлення вітчизняної авіаційної галузі в повоєнний період / І.І. Набок, Ю.О. Кравчук //ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція пам’яті академіка Академії наук вищої освіти України, професора Анатолія Володимировича Касперського «Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук»  (м. Київ, 21 червня 2023 р.).  – К.: Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2023 (подано до друку). URL:https://kztdop.ipf.npu.edu.ua/images/Science/KAV_Conferenc/2023/Program-conf_21.06.pdf. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 106. Надоленко Г.О. Фактор економічної дипломатії в інноваційному розвитку авіаційної галузі України// Всесвітній авіаційний конгрес: – К.: НАУ, 2022. Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 107. Наконечна Ю.О. «Зелена економіка» – глобальна тенденція розвитку світового господарства / Ю.О. Наконечна // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 108. Наконечна Ю.О. Глобальна зелена трансформація економіки / Ю.О. Наконечна // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – С. 95-97. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 109. Недєлькіна Т.А. Впровадження блокчейн технологій в систему національної безпеки України // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Соколова З.С.
 110. Оксентюк І. Форми міжнародного трансферу технологій у сучасних умовах світового інноваційного розвитку // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні в контексті викликів і загроз ХХІ століття», 26 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 111. Оксентюк І.О. Світовий досвід відновлення економіки у повоєнний період // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 112. Онисюк С. AnExaminationoftheGlobalRenewablesOutlookandInternationalCollaborationStrategies / С. Онисюк // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 113. Онисюк С. Financing Sources of the Global Energy Transition Projects/ С. Онисюк // міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні зсуви геоекономічної системи світу», м. Київ,  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 20-21 грудня 2022 р.: тези доп.. – С. 221-224. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О. 
 114. Паньків Н.Р. Енергетична дипломатія в умовах війни  // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність» – К.: НАУ, 2023.– С. 99-101. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 115. Паньків Н.Р. Перспективи співробітництва України та групи світового банку в умовах війни / Н.Р. Паньків //Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – Набок І.І.
 116. Папіна Д.С. Кроскультурні особливості міжнародного ведення бізнесу / Д.С. Папіна // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 203-207. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 117. Параца О.О. Тенденції розвитку сфери медійних послуг у світі // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 118. Пахомова О. Іноземна інвестиційна діяльність в Україні під час війни / О. Пахомова // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 206-208. Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 119. Пахомова О.Ю. Зміни трендів китайського ринку залучення прямих іноземних інвестицій // ІХ міжнародна науково-практичная конференція «Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи» 22-23.09.23 р., м. Одеса (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 120. Пахомова О.Ю. Трансформація завдань української економічної дипломатії у воєннийчас // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність», Київ, 24 лютого 2023 року. – К.: НАУ, 2023. – С. 102-104. Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 121. Петренко А.С. Дослідження сучасних тенденцій діяльності ТНК у міжнародній торгівлі / А.С. Петренко // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 207-211. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 122. Підуст О.Ю. Стримуючі проблеми розвитку та застосування криптоактивів у міжнародному просторі та в Україні // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Плотніков О.В.
 123. Пічкурова З.В., Володько А.С. Особливості використання технологій електронної комерції у світовій індустрії авіаперевезень / З.В. Пічкурова, А.С. Володько // Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології: матеріали Х Всесвітнього конгресу (28-30 вересня 2022 року, м. Київ). – К.: Національний авіаційний університет, 2022. URL:https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/view/8743. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 124. Побоченко Л.М.,  Бучинська А.В. Роль грошових переказів трудових мігрантів в економіці України в воєнний період // LV Міжнародна інтернет — конференція «Development of science and technology»,  6 — 7 липня 2023 р., Канада, м. Оттава. – С. 181-183. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 125. Побоченко Л.М., Білоус М.О. Зовнішній борг як стримуючий фактор для зростання національної економіки/ The 15th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (October 12-14, 2022) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2022. – С. 407–411. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 126. Побоченко Л.М., Єршов А.В. Енергетична проблема в умовах глобальної невизначеності. Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної  Республіки Крим та міста Севастополя, 23 лютого 2023 року: тези доп. – К.: НАУ, 2023. – С.112-114. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 127. Побоченко Л.М., Єршов А.В. Особливості енергетичної дипломатії в умовах повномасштабної агресії рф проти України.Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2023 р. К. : НАУ, 2023. С.62-65. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 128. Побоченко Л.М., Кисіль В.А. Сучасні тенденції розвитку світового ринку зерна в умовах війни в Україні // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 129. Побоченко Л.М., Мотузенко В.С. Роль АПК України в проблемі забезпечення продовольством у світі в умовах війни // // LV Міжнародна інтернет — конференція «Development of science and technology», 6 — 7 липня 2023 р., Канада, м. Оттава (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 130. Побоченко  Л.М., Куц Ю.І. Роль авіації в мінливому світі.  Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. – Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8703/7218. Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 131. Погребна А. Міжнародний ринок праці: сучасний стан / А. Погребна // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 211-215. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 132. Погребна А.Р. Класичні та сучасні теорії мотивації // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023 (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 133. Прокоп’єва А.А., Величко А.В. Альтернативні джерела енергії в авіації: міжнародний досвід // Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. – Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8682/7215. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 134. Прокоп’єва А.А., Симоненко Т. Проблеми стратегічного маркетингу в міжнародному бізнесі // XI міжнародна науково-практична конференція, 09-10 вересня 2022 року: тези доп. – Одеса: ОНЕУ, 2022. – С.133-136. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 135. Прокор’єва А.А., Петренко А. С. Вплив військової агресії на галузь цивільної авіації // Х Авіаційний конгрес “Авіація в ХХІ ст. – безпека в авіації та космічні технології”. – Kyiv, Ukraine. – Вересень 28. 2022. – Kyiv. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8682/7215. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 136. Сахнюк В.Особливості послуг в сучасних умовах: міжнародні та національні тренди / В.Сахнюк // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – С. 129-130. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 137. Сидоренко К.В., Ткаченко І.Р. Проблеми реалізації глобальних науково-технологічних проектів в авіаційній галузі // Авіація в XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології: тези доп. X Всесвітній конгрес (м. Київ, Національний авіаційний університет, 28-30 вересня 2022 р.). К, 2022. С. 6.1.20-6.1.23. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 138. Сидоренко К.В., Бойчук Д.І. Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в авіаційному бізнесі // Міжнародна науково-практична конференція «АВІА-2023»: Збірник тез. К.: НАУ, 2023. С. 31.26-31.29. https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9797/7841. Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 139. Скопич В. Міжнародні економічні механізми протидії торговим війнам // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – проф. Татаренко Н.О.
 140. Соломійчук А.Р. Відносини між Україною і Великобританією після 24 лютого 2022 року // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні в контексті викликів і загроз ХХІ століття», 26 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 141. Соломійчук А.Р. Перспективи співпраці між Україною і Чехією / А.Р. Соломійчук // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 215-218. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 142. Тарараха М.О. Розвиток транснаціональних корпорацій в умовах сучасних економічних трансформацій // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 143. Тарараха М.О. Трансформація бізнес-діяльності в умовах світової глобалізації та фнтернаціоналізації сфер виробництва та послуг на прикладі ТНК // ІІІ Міжнародний науково практичний семінар «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій», 19 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 144. Тілуг Д. Трансформація торговельних відносин України з країнами світу / Д. Тілуг // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 209-210. Науковий керівник – доц. Набок І.І.
 145. Тілуг Д.В. Економічна дипломатія України в умовах війни //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції зміжнародною участю «Дипломатія в міжнародних відносинах: ретроспекція і сучасність», Київ, 24 лютого 2023 року. – К.: НАУ, 2023. Науковий керівник –  проф. Татаренко Н.О. 
 146. Тілуг Д.В. Особливості реалізації основних засад маркетингового менеджменту на міжнародному та регіональному рівнях // Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення: матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (21 жовтня 2022 року, м. Луцьк). – Луцьк: Луцький національний технічний університет. – С. 128-130. Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 147. Ткаченко І.Р. Особливості інноваційної діяльності міжнародних компаній авіаційної галузі // XIV міжнародна науково-практична конференція молодих учених та здобувачів освіти «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки», м. Луцьк, 5 листопада 2022 р.: тези доп. – К., 2022. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Сидоренко К.В.
 148. Токар Б. Практичний досвід використання криптовалют та технології блокчейн у державних процесах України / Б. Токар // ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ: Тези доповідей ХХІIІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 2023, Національний авіаційний університет / Редакційна колегія М. Луцький [та ін.]. – К.: НАУ, 2023. – С. 211-212. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 149. Токар Б.А. Кібербезпека в міжнародних відносинах: загрози та виклики в епоху цифрової трансформації міжнародних відносин / Б.А. Токар // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – С. 218-222. Науковий керівник – доц. Панікар Г.Ю.
 150. Ушкаленко Я.О. Кібербезпека як фактор національної та економічної безпеки держави // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 151. Ушкаленко Я.О. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2023» 21 квітня 2023 р. НАУ, м. Київ. – С. 167-169. Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.
 152. Фрусевич Я.В. Боргова криза та її вплив на економіки країн, що розвиваються // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ, м. Київ (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 153. Фурман М.Ю. Тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 154. Хоменко К. Міжнародна економічна безпека України в умовах повномасштабного вторгнення держави-агресора // ІІІ студентський науковий семінар «Міжнародні економічні в контексті викликів і загроз ХХІ століття», 26 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 155. Цвень А.О. Вплив глобалізаційних процесів на економічну безпеку України // ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій», 19 травня 2023 р. Луцький національний технічний університет, м. Луцьк (подано до друку). Науковий керівник – доц. Пічкурова З.В.
 156. Цвень А.О.Глобальні економічні виклики в сучасному світі // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2023 року, м. Київ). – К., 2023. (подано до друку). Науковий керівник – зав. каф. Побоченко Л.М.
 157. Чернишев К. Особливості державного стимулювання експорту інформаційних технологій в Україні // Матеріали круглого столу «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – С. 168-170. Науковий керівник – доц. Висоцька М.П.
 158. Шваб В.Р. Динамічні зміни та інструменти регулювання та розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобальних зімн // XIV Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», 11 травня 2023 р., НАУ, м. Київ (подано до друку). Науковий керівник – доц. Прокоп’єва А.А.

Теми кваліфікаційних робіт

Результати студентських досліджень та розробок знаходять своє продовження у  кваліфікаційних роботах

Soft skills

Для випускників спеціальності «Міжнародні економічні відносини» соціальні навички (soft skills) є особливо важливими, оскільки вони мають  демонструвати здатність до співпраці з діловими партнерами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації, проявляти лідерські якості, мати здібності до креативного мислення, управління інформацією, уміння формувати власну думку та приймати рішення.
Соціальні навички формуються шляхом залучення здобувачів та викладачів до загальноуніверситетського проекту «SoftSkills».

Проводяться заходи у НАУ-хаб, участь у молодіжному театрі арт-студії Факультету міжнародних відносин «Склянка води», публічні виступи здобувачів, участь у спортивних заходах НАУ тощо

Багдасарян Тамара, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • у вільний час займається волонтерською діяльністю: бере участь в організації благодійних заходів для дітей з обмеженими можливостями у співпраці з освітньою організацією DEC CAMP, є постійним волонтером в організації та керівником декількох освітніх проектів для дітей. У 2017 була волонтером на Eurovision song contest 2017, UEFA League 2018. Є гостем та волонтером на бізнес форумах: OLEROM 2018, ЛОБ 2019.
 • виступила членом Організаційного комітету конкурсу краси «Міс ФМВ 2020». Отримала подяку.

Василик Вероніка, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у проведенні 24-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 3 грудня 2016 року. Отримала сертифікат.
 • взяла участь у проведенні 25-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 2 грудня 2017 року. Отримала сертифікат.
 • отримала подяку від Міжнародного благодійного фонду «INSHE ZHITTIA».
 • взяла участь у конкурсі краси «Міс ФМВ 2019» та здобула титул «ІІ Віце Міс» у 2019 році.

Горобець Ольга, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у проведенні 24-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 3 грудня 2016 року. Отримала сертифікат.
 • взяла участь у проведенні 25-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 2 грудня 2017 року. Отримала сертифікат.
 • отримала подяку від Міжнародного благодійного фонду «INSHE ZHITTIA».
 • взяла участь у 4-му літньому онлайн-таборі «You Camp – Youth, Opportunities, Unity» для українських студентів 1-6 курсів / Фонд Віктора Пінчука «Завтра.UA». Отримала сертифікат.

Ільченко Анастасія, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у проведенні 24-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 3 грудня 2016 року. Отримала сертифікат.
 • взяла участь у проведенні 25-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 2 грудня 2017 року. Отримала сертифікат.
 • взяла участь у проведенні 26-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 8 грудня 2018 року. Отримала сертифікат.
 • виступила членом Організаційного комітету конкурсу краси «Міс ФМВ 2020». Отримала подяку.

Іл’яшенко Альона, здобувач ВО спеціальності «Міжнародні економічні відносини»

 • взяла участь у проведенні 24-го Міжнародного Благодійного Ярмарку IWCK (за участю посольств іноземних держав у Києві) 3 грудня 2016 року. Отримала сертифікат.
 • отримала сертифікат за участь у ІІІ Весняних іграх для китайських студентів в Україні та отримала премію проекту за 2 місце у одиночному матчі з бадмінтону. Цей сертифікат видається в якості нагороди / Культурно-освітній відділ Посольства Китаю в Україні, Федерація китайських студентів в Україні, 12 травня 2019 р.

 

Консультативну підтримку здобувачів вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» забезпечують наставники академічних груп, гаранти освітніх програм, завідувач кафедри, декан факультету та за потреби – доцільний за функціональним призначенням структурний підрозділ університету.
Соціальна підтримка реалізується через соціально-гуманітарний напрям роботи зі здобувачами: наставник – старший наставник кафедри – старший наставник на факультеті. Зворотній зв’язок зі студентами кафедра має за допомогою опитувань та аналізу студентських Telegram-каналів.

Закрити меню