English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

apstepanov@ukr.net

Степанов Олександр Петрович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Київський політехнічний інститут (1971р.)

Спеціальність: «Технологія машинобудування МРС та інструменти».

Кваліфікація: «Інженер-механік».

З 1968 року по теперішній час.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління технічним розвитком підприємств».

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Економічне управління технічним розвитком промислових підприємств (на прикладі машинобудування України)».

Управління відтворенням основних фондів, міжнародні економічні відносини, енергетичні процеси в економіці, глобальна політика

Останні публікації:

 1. Стратегii ресурсноi дипломатii в рамках чотирикутника: Сполученi Штати Америки, Росiйська Федерацiя, Китайська Народна Республiка, Европейський Союз. Монографiя. – О.I. Дiкарев, О.П. Степанов. – К.: «Юрисконсульт», 2014. – 304 с.
 2. Формування та розвиток iнновацiйного бiзнесу в Украiнi. Монографiя. – О.П. Степанов, А.А. Олешко. – К.: «Юрисконсульт», 2014. – 336 с.
 3. Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни. Наукове видання. Загальна редакцiя i складання О.П. Степанов. – В 2-х томах. – К.: «Юрисконсульт», 2014. – Т. 1 – 302 с., Т. 2. – 318 с.
 4. Дiкарев О.I., Степанов О.П. Оптимiзація ризикiв асиметрii полiтичного та сировинного режимiв // Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни. Наукове видання. – № 1. – К.: – «Юрисконсульт», 2014. – Т. 1. – С. 33-44.
 5. Степанов О.П. Процес глобалiзацiї мiнеральної сировини на прикладi алмазiв та золота // Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни. Наукове видання. № 1. – К.: «Юрисконсульт», 2014. – Т. 1. – С. 52-62.
 6. Корж М.В., Степанов О.П. Особливостi формування стратегiй мiжнародного маркетингу та системи планування в умовах активiзацii iнтеграційних процесiв в свiтогосподарськiй системi // Актуальнi проблеми мiжнародних вiдносин. Збiрник наукових праць. – 2014. – Випуск 119. – Ч. 1. – С. 83-95.
 7. Країнознавство: геостратегічний вимір відносин держав. Навчальний посiбник. – О.І. Дікарєв, О.П. Степанов. – К.: «Юрисконсульт». – 2014. – 436 с.
 8. Степанов О.П. Кон’юнктура, інфраструктура та геофінанси світового паливно-енергетичного та нафтохімічного комплексів // Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни // Збірник наукових праць. – № 2. – КНУКіМ, 2015. – Т. 1. – С. 90-02.
 9. Андрощук Г.О., Степанов О.П. Національні інноваційні системи: проблеми формування та реалізації // Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни. Збірник наукових праць № 2. – КНУКіМ, 2015. – Т. 1. – С. 118-140.
 10. Степанов О.П., Дікарєв О.І., Краснощек О.В., Зваженко Ю.В., Накалюжна А.С. Геополітичні та правові стратегії курдської еліти в епоху «вуглецевої» демократії // Стратегiя соцiально-економiчного розвитку Украiни // Збірник наукових праць № 2. – КНУКіМ, 2015. – Т. 1. –  С. 221-281.

«Теорія міжнародних економічних відносин», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні економічні відносини України».

rum7241@gmail.com

Румянцев Анатолій Павлович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор, академік Академії наук Вищої школи України.

Освіта: Київський державний університет  ім. Т.Г.Шевченка (1970 р.).

Спеціальність: «Політична економія».

Кваліфікація: Економіст, викладач політичної економії».

З листопада 1970 р. по жовтень 1973 р. – аспірант, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З листопада 1973 р. по травень 1988 р. – асистент, старший викладач, доцент, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З червня 1988 р. по вересень 1992 р. – завідувач кафедри політичної економії ІПК при КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1992 р. по червень 1998 р. – професор кафедри економічної теорії економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1998 р. по червень 2002 р. – завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2002 р. по червень 2012 р. – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2012 р. по червень 2017 р. – завідувач кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту.

З вересня 2017 р. по теперішній час – професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НН ІМВ НАУ.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій ІМВ Київського національного університету ім. Т. Шевченка з 1990 року по теперішній час.

«Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)» (1973 р.).

«Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації» (1987 р.).

Міжнародний менеджмент, методологія наукових економічних досліджень, міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, пріоритетні напрями управління зовнішньо-економічною діяльністю України в умовах глобалізації.

автор близько 200 публікацій, у т. ч:

 1. Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття. Монографія / Шнирков О.І., Філіпенко А.С., Румянцев А.П. та інші. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2013. – 399 с. Власний внесок – 61 сторінка.
 2. Трансформації інноваційного потенціалу України в умова інтеграції у світову економіку. Монографія / Крамаренко В.І., Румянцев А.П., Рилач Н.М. та інші. – Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь.:ДІАІПІ, 2013. – 390 с. Власний внесок – 37 сторінок.
 3. Формування міжнародних господарських комплексів України: теорія і практика: монографія / А.П.Румянцев, П.П.Яремович. – К.: ТОВ “ДКС Центр”, 2014. – 192 с.
 4. Sustainable economic development of regions: Monograph, Volume 8/ ed.by L.Shlossman. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. – 76 p. Власний внесок – 12 сторінок.
 5. Економічна асоціація України з Європейським союзом: монографія / Шнирков О.І., Муравйов В.І., Заблоцька Р.О. та інші. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – 415 с. Власний внесок – 21 сторінка.
 6. Національна виробнича інфраструктура в умовах нестабільності глобального розвитку (тенденції, проблеми, перспективи): монографія / Рибчук А.В., Румянцев А.П., Левківський В.М. та інші. – Дрогобич, вид.відділ ДДПУ ім.І.Франка, 2015. – 364 с. Власний внесок – 19 сторінок.
 7. Міжнародне страхування аграрних підприємств: питання теорії і практики: монографія / А.П.Румянцев, П.П.Яремович. – К.: ТОВ “ДСК Центр”, 2015. – 214 с.
 8. Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття: монографія / Шнирков О.І., Філіпенко А.С., Заблоцька Р.О.– К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 415 с. Власний внесок – 22 сторінки
 9. A Social an Solidarity Economy: The Ukrainian Choice / edited by Anton S.Filipenko. – Cambridge Scholars Publishing, 2017. – 207 р. Власний внесок – 17 сторінок.
 10. Інтернаціоналізація освіти і науки: національні особливості та світові тенденції: монографія/ Рибчук А.В., Іващук І.О., Румянцев А.П. та інші. – Дрогобич.: редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І. Франка, 2017. – 484 с. Власний внесок – 15 сторінок.
 11. Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Edited by Prof.A.P.Rumyantsev – Kyiv: NAU, 2018. – 416 p.

«Міжнародний менеджмент та маркетинг», «Конкуренція у міжнародному бізнесі», «Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу», «Методологія та організація наукових досліджень у галузі МЕВ», «Методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародного бізнесу».

svbila2015@nau.edu.ua

Біла Світлана Олексіївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління (2002 р.), кандидат економічних наук (1993 р.).       

Вчене звання: доцент (1997 р.). професор (2004 р.), Академік Академії економічних наук України (2005 р.), Заслужений економіст України (2012 р.), Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2015 р.)

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко (1989 р.).

Спеціальність: «Політична економія».

Кваліфікація: «Економіст, викладач політичної економії».

Маріупольський металургійний інститут: асистент (1989 р.).

Інститут економіки АН України:  аспірант (1989 – 1992 р.).

Приазовський державний технічний університет: асистент, старший викладач, доцент (1993 – 1998 рр.); професор, завідувач кафедри економічної теорії (2002 – 2005 рр.).

Українська академія державного управління при Президентові України: докторант (1998 – 2001 рр.).

Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ): головний науковий співробітник (2005 – 2008 рр.).

Національний інститут стратегічних досліджень: завідувач відділу регіонального розвитку (2008 – 2015 рр.).

З 2015 р. по цей час професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НН ІМВ НАУ

Асоційований член Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017- 2018 рр.

Асоційований член Academic Society of Michal Baludyansky Ukrainian Association of Scientists of Economics (Bratislava, Slovak Republic), 2016 р.

Академік Академії економічних наук України (з 2005 р.).

Почесне звання «Заслужений економіст України» (2012 р.).

Почесна Грамота Національної Служби Посередництва і Примирення, м. Київ. Постанова НСПіП від 26 липня 2016 р.

Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (ВПСПСВО), м. Київ. Постанова ВПСПСВО від 05 листопада 2018 року, № 33.

Класичний приватний університет (Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», м. Запоріжжя), член спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 (2007 – 2009 рр.); член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.03 (2010 – 2014 рр.).

Інститут Законодавства Верховної Ради України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 (2007 – 2008 рр.).

Національний інститут стратегічних досліджень. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 (2013 – 2015 рр.).

«Господарський розрахунок в системі відносин непу в українській економічній літературі» (1993 р.).

Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації» (2002 р.).

глобальна макроекономічна політика; глобальна економіка та світове господарство; сталий економічний розвиток; економічна безпека України в умовах глобалізації; Україна в інтеграційних процесах; міжнародне економічне співробітництво України в енергетичній сфері; секторальне співробітництво України та Європейського Союзу; інноваційний розвиток у світовому господарстві; інституційні реформи в Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції; публічне управління та регіональна політика України та ін.

є автором понад 260 наукових, науково-методичних та аналітичних статей, доповідей, матеріалів тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях (одноосібних та у співавторстві) у тому числі:

 1. Біла С.О. Формування єдиного європейського енергетичного простору: безпековий та інтеграційний вимір // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості. – Український Щорічник з Європейських Інтеграційних Студій. – Випуск І. – Луцьк, Терен, 2018. – С. 38 – 49. (332 с.).
 2. Біла С.О. Інституційна підтримка міжнародного економічного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 37/1. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2018. – с. 267 – 275.
 3. Біла С.О. Роль вищої школи у популяризації ідеології соціальної відповідальності бізнесу – основи лідерства бізнесу у ХХІ столітті // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». – Тематичний випуск «Університет і лідерство». – 2017. – № 2 (додаток 1). – С. 71 – 75.
 4. Біла С.О. Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики «неопротекціонізму» // Стратегія розвитку України. – Науковий журнал. – 2017. – № 1. – С.11 – 16.
 5. Біла С.О. Пріоритети розвитку ядерної та відновлюваної енергетики в Україні відповідно до вимог сталого розвитку (с. 368 – 375) / Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського‖; Ін-ститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Київ, 2017. – 546 с.
 6. Біла Світлана. Пріоритети сталого розвитку у модернізації економіки України в умовах євроінтеграції // SCIENTIFIC LETTERS of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – 4 (1). – с. 17 – 20. Kosice, Slovakia.
 7. Bila Svitlana. Priorities of tourism and recreational sphere development in Ukraine under eurointegration conditions. – р. 157 – 165. // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA University. – Riga (Latvia): «Landmark» SIA, 2016. – 204 p.
 8. Bila Svitlana. Synergy of regional and socio economic development in Ukraine as a constituent part of euro integration processes. – p. 86 – 94 // Information aspects of socio-economic systems’ development / editor by Aleksander Ostenda and Tetyana Nestorenko. – Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice School of Technology. – Monograph 5. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2016. – 448 p.
 9. С.О. Біла 2.2. Засади регіональної політики ЄС і пріоритети регіонального розвитку до 2020 р. – С. 93 – 105. // Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. – К.: КНЕУ, 2016. – 495с. Електронний ресурс. – [Режим доступу]: ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/19806
 10. Svitlana Bila. MONETARY RECIPES FOR ANTI-CRISIS UKRAINIAN POLICY AND THE INFLUENCE OF IMF ON THEIR APPLICATION (Svitlana Bila)// PART II: ACTUAL ISSUES OF MACRO- AND MICRO- ECONOMICS. – Journal L’Association 1901 “SEPIKE” . – Ausgabe 9. – Osthofen, Deutschland; Poitiers, France; Los Angeles, USA. – – pp.100 – 104.

«Основи економічної теорії», «Історія економічних вчень», «Економічна безпека України», «Глобальна макроекономічна політика».

stolyaroslava@ukr.net

Столярчук Світлана Михайлівна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу (за сумісництвом).

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1998 р.).

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Премія Президента України для молодих учених за цикл наукових праць «Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії».

Член спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана зі спеціальності 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні ­відносини».

«Українсько-польські економічні відносини в процесі загальноєвропейської інтеграції» (2003 р.).

«Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір» (2003 р.).

двосторонні економічні відносини, регіональна економічна ­інтеграція, економічна глобалізація, асиметрії глобального економічного розвитку, циклічність світогосподарського розвитку, антициклічне регулювання національного економічного розвитку

Автор близько 100 наукових публікацій.

Основні публікації:

 1. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: монография / Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук, А. Филипенко; ред.: Д. Лукьяненко, А. Поручник, В. Колесов. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 c.
 2. Столярчук Я. Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці / Я. Столярчук, С. Поручник // Україна: аспекти праці. – – № 7. – С. 12-17.
 3. Чинники формування сприятливого інвестиційного клімату / Т.Г. Бусарєва, Я.М. Столярчук // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – – Т. 19, Вип. 1(1). – С. 31-35.
 4. Міжнародна економіка: підручник / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук; Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с.
 5. Столярчук Я.М. Стан та перспективи розвитку вітчизняної металургійної галузі / Я.М. Столярчук, О.В. Кавун // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – – Вип. 40. – С. 83-90.
 6. Столярчук Я.М. Проблеми індустріалізації в Африці / Я.М. Столярчук, Д.Г. Аза // Стратегія розвитку України. – – № 2. – С. 41-44.
 7. Столярчук Я. Глобальні форми та механізми транснаціоналізації ринку об’єктів інтелектуальної власності / Я. Столярчук, О. Бєлєнький, В. Столярчук // Міжнародна економічна політика. – – № 1.
 8. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / [А.М. Поручник, Я.М. Столярчук, А.М. Колот] ; за заг. ред. проф. А.М. Поручника та Я.М. Столярчук ; ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – Київ: КНЕУ, 2016. – 331 с.
 9. Столярчук Я.М. Роль СОТ у глобальній універсалізації правових норм захисту інтелектуальної власності / Я.М. Столярчук // Стратегія розвитку України. – – № 1. – С. 29-33.
 10. Україна 2030. Доктрина збалансованого розвитку / Л. Антонюк та ін.; О. Жилінська (наук. ред.). – Вид. 2-ге. – Львів : Кальварія, 2017. – 163 с.

«Вступ до спеціальності «МЕВ», «Валютно-фінансова та кредитна політика України».

balabanova.gp@gmail.com

Балабанова Галина Петрівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук.       

Вчене звання: доцент.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет (1979 р.).

Спеціальність: «Науковий комунізм».

Кваліфікація: «Філософ, викладач наукового комунізму».

З 1980 р. по 1982 р. – викладач кафедри наукового комунізму Київського ордена Леніна політехнічного інституту.

З 1982 р. по 1985 р. – аспірант кафедри філософії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

З 1985 р. по 2002 р. – викладач кафедри філософії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

З 1997 р. по 2005 р. – ректор Київського інституту східної лінгвістики і права

З 2006 р. по 2007 р. – старший науковий співробітник Інституту психології НАПНУ.

З 2007 р. по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Директор Міжнародної громадської організації «Українсько-лівійський інститут проблем розвитку демократії»

Знак «Відмінник освіти України» (наказ МОіНУ № 706-к від 20.09.2001).

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.01 – «Діалектичний та історичний матеріалізм» на тему «Взаємодія змісту і форми праці в системі суспільного способу виробництва: філософсько-соціологічний аспект».

Економічні, політичні та культурні аспекти міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації; філософія освіти.

Автор понад 30 публікацій, в тому числі:

 1. Балабанова Г.П. Соціокультурні аспекти міграційних процесів в умовах глобалізації. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-теоретична конференція 21-22 квітня 2012 р.: тези доп. – К.: Видавництво Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк», 2011. – С.4-5.
 2. Балабанова Г.П. Проблеми інтеграції іммігрантів до приймаючого суспільства. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-теоретична конференція 18 квітня 2012 р.: тези доп. – К.: Видавництво Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк», 2012. – С.6-7.
 3. Балабанова Г.П. Роль держави в економічній сфері в умовах глобалізації. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-теоретична конференція 10 квітня 2013 р.: тези доп.– К.: Видавництво Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк», 2013. – 101 с. – С.26-28
 4. Балабанова Г.П. Формування сучасної інноваційної педагогічної парадигми // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – 24-25 квітня 2014 р. – Х., 2014. – С. 217-218.
 5. Балабанова Г.П. Управління знаннями як засіб досягнення стратегічної переваги. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-теоретична конференція 13 квітня 2016 р.: тези доп. – К.: Видавництво Нац. авіац. ун-ту, «НАУ-друк», 2016. – С.77-80.
 6. Балабанова Г.П., Спажева К. Л. Потенціал зон вільної торгівлі у зростанні конкурентоспроможності експорту України. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право):  Наук. журн./ Голов. ред. Сіденко С.В. – 2017. – № 2. – С. 179-186. У фаховому виданні
 7. Балабанова Г.П. Міжнародна міграція робочої сили: переваги і виклики. // Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-теоретична конференція 18 квітня 2018 р.: тези доп. – К.: Видавництво Нац. авіац. ун-ту, 2018. – 124 с. – С. 37-40.
 8. Балабанова Г.П. Вплив світових демографічних процесів на міжнародну трудову міграцію. // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 1. – Випуск 6. – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С.188-194.
 9. Балабанова Г.П. Сучасні пріоритети імміграційної політики ЄС: уроки для України // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн./ Голов. ред. Сіденко С.В. – 2018. – № 1. – С.123-129.
 10. Fighting against stereotypes of thinking is a key challenge for modern education. // VIII Всесвітній конгрес “Авіація у XXI столітті” – “Безпека в авіації та космічні технології” 10-12 жовтня 2018 року м. Київ.

«Теорія міжнародних відносин», «Конфліктологія і теорія переговорів», «Реклама у міжнародному бізнесі», «Основи наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі».

natalia.g.mandra@gmail.com

Мандра Наталія Георгіївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Науковий ступень: кандидат економічних наук

Освіта: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 1999 рік                    

Спеціальність: «Фінанси і кредит»

Кваліфікація: спеціаліст з економіки

З 01.03.2007 р. по 31.08.2015 р. – викладач кафедри фінансів Приватного вищого навчального закладу « Донецький університет економіки та права».

З 14.09.2015 р. по 15.02.2019 р. –  старший викладач кафедри фінансів та банківської справи  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». З 02.09.2019 р. по теперішний час  – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми та методи управління фінансовим капіталом підприємства» зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами».

Страхова діяльність, сфера фінансових послуг.

 1. Мандра Н.Г. Страховий менеджмент у мінливому інформаційному середовищі // Інфраструктура ринку: Електронне науково-практичне фахове видання. – Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідницький інститут економіки та інновації». – 2018. – Вип. 22. – С. 209-215.
 2. Мандра Н.Г. Страхові послуги, менеджмент у методах аутсорсингу // Приазовський економічний вісник: Електронне наукове видання (фахове видання). – Запоріжжя:   «Класичний приватний університет». – 2018. – Вип. 4 (09). – С. 140-146.
 3. Мандра Н.Г. Ринок страхових послуг України, тренди, шляхи вдосконалення // Теоретичні і  практичні  аспекти  економіки  та  інтелектуальної  власності:  Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 15. – 300 с.
 4. Мандра Н.Г. Моделі оцінки ризику страхових компаній. Университетская наука – 2018 : тез. докл. Междунар. научно-техн. конф.: в 3 т. – Т. 3: факультеты: экономический, социально-гуманитарный, инженерной и языковой подготовки / ГВУЗ «ПГТУ». – Мариуполь: ПГТУ. –– С.47-48.
 5. Мандра Н.Г. Фінансовий аутсорсинг в міжнародний практиці, компанії– аутсорсеры України // Економіка і суспільство: Електронне наукове фахове видання (журнал). – Мукачево: МДУ «Мукачівський державний університет». – – Вип. 12. – С. 597-605.
 6. Мандра Н.Г. Тренди та детермінанти глобальних аутсорсингових фінансових послуг // Східна Европа: економіка, бізнес та управління: Електронне наукове фахове видання. – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». –   – Вип. № 6(11) – С. 268 -278.
 7. Mandra N. Some aspects of formation risk management system insurance organization. «ECONOMICS AND FINANCE». «Actual problems of economics management and law in modern social and economic environment» Collection of scientific articles, Conference Proceedings Citation Index-Social Social Sciences (CPCI-SSH). Pegasus Publishing Lisbon Portugal, 2015. – рр. 139-143. Science Index, РИНЦ.
 8. Mandra N. Engineering Insurers, MANAGEMENT.  Science journal «ECONOMICS AND FINANCE». «Economics, management, law: realities and perspectives: Сollection of scientific articles-Les Editions L. Originale,», Paris, France. 2016. рр. 235-240. Section 5. Money, finance and credit.  Science Index, РИНЦ.
 9. Mandra N. INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION OF INSURANCE SERVICES: GENESIS, DEVELOPMENT TRENDS. Science journal «ECONOMICS AND FINANCE». «Economics, management, law: realities and perspectives: Сollection of scientific articles-Les Editions L. Originale,»,  Paris, France. 2016. рр.254-261. Section International economics.  Science Index, РИНЦ.
 10. Мандра Н.Г. Моделі та методи управління фінансуванням інвестиційної діяльності корпорації // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. тр. под общ. ред. Ю.Г. Лысенко, Донецкий национальный университет, Донецк, ДонНУ. – 2013. – Вып. – С.7-15.

«Основи страхування», «Реклама у міжнародному бізнесі», «Основи наукових досліджень».

inna_nabok@nau.edu.ua

Набок Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.         

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Маркетинг та ресурсне забезпечення».

Кваліфікація: фахівець  з методів  розширення ринку збуту (маркетолог).

З 01.09.2002 р. по 01.02.2004 р. – викладач економічних дисциплін в Промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету.

3 01.09.2004 р. по 01.06.2017 р. – навчання в аспірантурі (очна форма) на  кафедрі міжнародних економічних відносин бізнесу Національного авіаційного університету.

З 01.09.2007 р.  по 01.06.2010 р.  – старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Національного авіаційного університету.

З 01.09.2010 р. по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Нагрудний знак  75 років НАУ (Наказ №214/з від 04.10. 2012 р.).

Грамота НАУ – Наказ №121/3 від 21.09.2017 р.

«Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва», 2008 р.

Міжнародний маркетинг, міжнародна банківська діяльність, міжнародна торгівля товарами та послугами.

Автор близько 40 публікацій, в тому числі:

 1. Nabok I. Problems of economic security of Ukraine as a component of state security// Socio-economic aspects of economics and manadment: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Aspect Publishing, Taunton, MA, United States of America – 2015 – p.87-90
 2. Набок І.І. Співробітництво України і ЄС у галузі науки і технологій: тенденції та перспективи//Україна і світ. – 2015. – №1- с.48-54.
 3. Набок І.І. Валютний ринок та місце електронних грошей в сучасних світогосподарських процесах. /І.І.Набок// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: міжнародна науково-практична конференція, 8 квітня 2015 р.: тези доп.– К.: НАУ-друк, 2015. – с. 68-70.
 4. Набок І.І. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов [та ін.]; за ред. д. е.н., проф. С.В. Сіденко. – К. : НАУ, 2015. – 468 с.
 5. Набок І.І. Глобальні стратегічні альянси в авіаційній галузі: сучасний стан і тенденції розвитку// Стратегія розвитку України. 2017. – №2 – с. 130-135.
 6. Набок І.І., Дзигаленко І.С. Місце і роль Китаю на міжнародній арені в контексті глобалізації світогосподарських відносин// Причорноморські економічні студії. 2017 – Вип.17 – с. 6-10.
 7. Набок І.І. Стан та тенденції розвитку сучасної світової економіки / І.І.Набок, І.С. Дзигаленко //Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017 – Вип. 16. – с. 48-51.
 8. Набок І.І. Злиття і поглинання в банківській сфері: сучасні тенденції європейського і вітчизняного ринків / І.І.Набок, О.В. Вишнякова //Стратегія розвитку України. 2017. – №1. – с. 116-120.
 9. Набок І.І. Міжнародний брендінг як ключова складова товарної стратегії на прикладі компанії «Сoca-Сola» / І.І. Набок, Д. Мухамедова // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – К.:ННІМВ НАУ, 2017. – №2 – 254-264.
 10. Набок І.І. Світовий досвід і українська практика державного втручання в ціноутворення// Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2018 р., НАУ,  2018 – с. 67-71.
 11. Набок І.І. Кон’юнктура світових товарних ринків: навч. посібник /І.І.Набок. – К.: НАУ, 2018. – 193 с.

«Міжнародний стратегічний маркетинг», «Банківська справа», «Міжнародні банківські операції», «Міжнародний фінансовий менеджмент», «Порівняльний і податковий менеджмент».

zoia_pichkurova@ukr.net

Пічкурова Зоя Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.         

Вчене звання: доцент.

Освіта: Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2003 р. У 2004 році здобула ступінь магістра.

Спеціальність: «Правознавство».

Кваліфікація: юрист зі знанням англійської та німецької мов.

З липня 2005 р. по серпень 2005 р. – економіст І категорії наукового відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З вересня 2005 р. по листопад 2005 р. – завідувач лабораторії кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З грудня 2005 р. по листопад 2008 р. – навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

З вересня 2006 р. по грудень 2008 р. – асистент кафедри міжнародного бізнесу (за сумісництвом).

З грудня 2008 р. по вересень 2009 р. – асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2009 р. по серпень 2010 р. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2010 р. по червень 2013 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З липня 2013 р. по теперішній час –доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НН ІМВ Національного авіаційного університету

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Міжнародна економіка, міжнародне науково-технічне співробітництво, інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, проблеми інноваційного розвитку, інноваційна діяльність, науково-технічна діяльність, людський капітал.

Автор близько 40 публікацій, в тому числі:

 1. Пічкурова З.В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності / З.В. Пічкурова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: зб. наук. праць. – Острог: НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 24. – С. 215-219.
 2. Пічкурова З.В. Інвестиції у людський капітал як визначальний чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / З.В. Пічкурова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 6. – С. 229-233.
 3. Пічкурова З.В. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку інтелектуальної власності / З.В. Пічкурова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 9-1. – Ч. 2. – С. 22-25.
 4. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька, О.В. Кузнєцов [та ін.]; за ред. д-р екон. наук, проф. С.В. Сіденко. – К. : НАУ, 2015. – 468 с. Власний внесок – 14 сторінок.
 5. Пічкурова З.В. Комерціалізація інтелектуальної власності вищих навчальних закладів: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід / З.В. Пічкурова // Перспективні напрями наукових досліджень – 2015: міжнародна науково-практична конференція, 17-22 жовтня 2015 р.: тези доп. – В 2 т. – Т.1. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2015. – С. 190-191.
 6. Пічкурова З.В. Світовий досвід організації бізнес-інкубаторів як суб’єктів інноваційної інфраструктури / З.В. Пічкурова // Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: International Scientific-Practical Conference, January, 29, 2016. – Klaipeda: Baltija publishing. – P. 33-36.
 7. Пічкурова З.В. Світовий досвід створення та функціонування патентних аукціонів / З.В. Пічкурова // Причорноморські економічні студії. – 2016. Вип. 12. – Ч. 2. – С. 30-34.
 8. Пічкурова З.В. Високотехнологічна складова українського експорту в умовах глобальної конкуренції / З.В. Пічкурова // Стратегія розвитку України. – 2017. – № 2. – С. 84-91.
 9. Пічкурова З.В. Детермінанти розвитку ІТ-сектору в Україні / З.В. Пічкурова // Роль інновацій в трансформації сучасної науки: міжнародна науково-практична конференція, 29-30 грудня 2017 р.: тези доп. – У 2-х ч. – Ч. 1. – К.: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 177-180.
 10. Пічкурова З.В. Штучний інтелект у цифровій парадигмі світової економіки: переваги, загрози та перспективи використання / З.В. Пічкурова // Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі». – 18 квітня 2018 р. – К.: Національний авіаційний університет, 2018. – С. 41-45.

«Теорія грошей і грошового обігу», «Економіка підприємства», «Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна медіаекономіка».

 lesya.pobochenko50@gmail.com

Побоченко Леся Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.         

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національна академія управління (1999 р.)

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Кваліфікація: «Магістр з міжнародної економіки».

 

З 01.09.2005 по 01.02.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.02.2007 по 01.07.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2007 по 30.06.2009 рр. – доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2009 р. і по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу навчально-наукового інституту міжнародних відносин (НН ІМВ) НАУ.

У 2008 році захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку».

Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу, зокрема ЄС та КНР, проблеми міжнародної інтелектуальної міграції, залучення іноземних інвестицій в Україну, міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний франчайзинг, злиття та поглинання ТНК, транснаціоналізація, сучасні тенденції розвитку бізнес-авіації, міжнародний туризм тощо.

Автор близько 140 наукових праць (з них – 3 публікації у виданні, що входить до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus і понад 27 публікацій у виданнях, що мають Index Copernicus) та науково-методичних праць (8 навчально-методичних видань та 2 – навчальні посібники з Грифом МОН України).

Основні наукові праці:

 1. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник / за ред. проф., д.е.н. С.В. Сіденко. –  К.: Вид–во Нац. авіац. ун–ту «НАУ–друк», 2015.– 465 с. Власний внесок 105 сторінок.
 2. Конкуренція в міжнародному бізнесі. Навчальний посібник Н.М. Грущинська, К.В. Антоненко, Л.М. Побоченко, В.О. Кустов. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 220 с. – 220 с. Власний внесок – 60 сторінок.
 3. Гаврилко Т.О., Побоченко Л.М. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій // Актуальні проблеми економіки. – 2015.– №7(169). – С. 65-71. Видання Scopus.
 4. Побоченко Л.М. Розвиток франчайзингового бізнесу в країнах Європи// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016.– №1. – С. 57-64.
 5. Побоченко Л.М. Сучасні тенденції розвитку ТНК в конкурентному бізнес-середовищі // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №2. – С. 59-64.
 6. Побоченко Л.М. Регіональний розподіл світового ринку процесів М&А // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №1. – С. 70-78.
 7. Побоченко Л.М., Чиженко І.О. Сучасні тенденції розвитку міжнародного франчайзингу в Україні // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017.– №2. – С. 138-144.
 8. Побоченко Л.М., Троян В.В. Структура та динаміка світового ринку продовольства [Електроний ресурс] / Л.М. Побоченко, В.В.Троян // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. – №21. – С.103-112.
 9. Побоченко Л.М. Вплив бізнес-авіації на економіку країн Європейського Союзу // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2018.– №1. – С. 112-117.
 10. Побоченко Л.М. Сучасні тенденції розвитку процесів злиття та поглинання в глобальному бізнес-середовищі // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 1. – 2018.– С.131-142.

Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України», «Менеджмент ЗЕД підприємства», «Міжнародний бізнес», «Україна в міжнародному бізнесі».

m.rychka2@nau.edu.ua

Ричка Марина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.         

Вчене звання: доцент.

Освіта: Черкаський державний технологічний університет, факультет економіки та управління, 2004 р.

Спеціальність: «Менеджмент організацій».

Кваліфікація: магістр з менеджменту.

з 2005 року в НАУ

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – міжнародні економічні відносини та світове господарство на тему «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації».

Міжнародні фінанси

Автор понад 60 публікацій, в тому числі:

 1. Адаптація валютно-фінансових систем ризикових економік до світових інтеграційних процесів / О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, О.М. Мельнік, Л.В. Саакадзе, Т.О. Панфілова та ін. // Монографія. – К.: ІСЕМВ НАН України, LAT&K, 2011. – 214 с.
 2. Ричка М.А. Вплив режимів валютно-курсової політики на економічний розвиток / М.А. Ричка // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2014. – Вип.11(162). – С. 7-10.
 3. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / за     ред. проф., д.е.н. С.В. Сіденко. –  К.: Вид–во Нац. авіац. ун–ту «НАУ–друк», 2015. – 465 с. – (30/465)
 4. Ричка М.А. Ринок транспортних послуг: зарубіжний досвід/ М.А. Ричка, С.Р. Дерій // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 160-166.
 5. Ричка М.А. Фондовий ринок України в умовах євроінтеграції / М.А. Ричка // Причерноморські економічні студії. – 2017. – № 16. – С. 14-20.
 6. Ричка М.А. Вплив фінансової глобалізації на розвиток світових фінансових криз / М.А. Ричка, О.М. Слюсарчук // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 92-95.

«Міжнародні фінансові ринки», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Світовий фондовий ринок», «Регулювання міжнародних економічних відносин», «Міжнародні організації», «Міжнародні економічні відносини».

sidorkate@gmail.com

Сидоренко Катерина Вікторівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кваліфікація: інженер-економіст.

В Національному авіаційному університеті працює з 1998 р.

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2006 р. на посаді асистента кафедри обліку і аудиту НАУ.

З 2010 р. по 2017 р. – асистент кафедри міжнародної економіки НАУ.

З 2017 р. по 2019 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки НАУ. У період з 2016 р. по 2017 р. виконувала обов’язки заступника декана з навчально-виховної роботи факультету економіки і підприємництва НАУ. Бере участь в англомовному проекті НАУ (викладала дисципліни «Regional Economy», «Economy of Aviation Transport»).

З вересня 2019 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів» за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Міжнародні економічні відносини в авіаційному секторі, формування глобальної виробничої інфраструктури, міжнародний менеджмент, міжнародна конкурентоспроможність

автор і співавтор понад 60 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 25 наукових статей у фахових виданнях, з яких 16 у зарубіжних виданнях (Австрія, Німеччина, Польща, Чехія) та фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, співавтор навчального посібника з грифом МОНУ та двох колективних монографій.

Основні публікації:

 1. Сидоренко К. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / О. М. Ложачевська, В. І. Кончин, М. В. Новикова, О. Т. Полторацька, К. В. Сидоренко // Навч. посіб (гриф МОНУ). – К.: НАУ, 2014. – 400 с.
 2. Сидоренко К. В. Конкурентоспроможність виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів як чинник соціально-економічного зростання в умовах глобальної конкуренції / М. В. Корж, К. В. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Випуск 124 (частина І). – С. 122-133.
 3. Сидоренко K. В. Оценивание конкурентоспособности производственной инфраструктуры мирового рынка авиаперевозок / К. В. Сидоренко // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2015. – №9-10. – Р. 133-137.
 4. Sydorenko K. The mechanism of competitiveness management of production infrastructure of international airports in the global air transportation market / Sydorenko // European science review. – 2015. – №7-8. – Р. 159-162.
 5. Сидоренко Е. В. Генезис и гносеология инфраструктуры / Е. В.Сидоренко // Sciences of Europe. – 2016. – №9. – Т.1. – С. 55-60.
 6. Сидоренко К. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю виробничої інфраструктури аеропортів в досягненні цілей стійкого розвитку: теоретико-методичний підхід. – Стійкий розвиток підприємств у міжнародному економічному просторі: Монографія / За редакцією Ареф’євої О.В. – К.: Видавництво, 2018. – С. 50-64.
 7. Sydorenko Global laws of the development of the global aviation market / O. Lozhachevska, K. Sydorenko, S. Sidenko // The Journal оf International Economic Policy. – 2018. – №2 (29). – P. 55-74. – DOI 10.33111/iep.2018.29.03
 8. Сидоренко К. В. Дослідження інструментів і механізмів фінансування та управління конкурентоспроможністю міжнародних аеропортів на світовому ринку / К. В. Сидоренко, Ф.Ісмаїлзаде // Стратегія розвитку України. – 2019. – №1. – С. 177-184.
 9. Сидоренко К. В. Міжнародні фінансові центри та їх роль у сучасній глобалізованій світовій економіці / К. В. Сидоренко, І. В. Панасюк // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: “Економічні науки”. – 2019. – №4. – С. 114-120. – DOI 25313/2520-2294-2019-4-4906
 10. Sydorenko The main components of the formation of a modern innovation base of competitiveness in the context of globalization transformations / N. Skrypnyk, K. Sydorenko // Бізнес-Інформ. – 2019. – №4. – С. 115-123. – DOI 10.32983/2222-4459-2019-4-115-123

«Макроекономіка», «Основи логістики», «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі», «Міжнародний менеджмент і маркетинг», «Міжнародний фінансовий інжиніринг».

Закрити меню