English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

apstepanov@ukr.net

Степанов Олександр Петрович

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: доктор економічних наук. 

 Вчене звання: професор.

 Освіта: Київський політехнічний інститут (1971р.)

Спеціальність: «Технологія машинобудування МРС та інструменти».

Кваліфікація: «Інженер-механік».

З 1968 року по теперішній час.

Народний депутат України ІІ-го скликання, член правління Союзу промисловців і підприємців України, Президент Міжнародної екадемії фундаментальних основ буття.

Заслужений діяч науки і техніки України; низка заохочень президента України, низка заохочень МОН України.

У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління технічним розвитком підприємств».

У 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему «Ефективність підвищення технічного рівня промислових підприємств (на прикладі машинобудування УРСР)».

управління відтворенням основних фондів, міжнародні економічні відносини, енергетичні процеси в економіці, глобальна політика.

автор близько 100 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут.

 • «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 • «Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ»
 • «Світова економіка»

rum7241@gmail.com

Румянцев Анатолій Павлович

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: доктор економічних наук. 

 Вчене звання: професор, академік Академії наук Вищої школи України.

 Освіта: Київський державний університет  ім. Т.Г.Шевченка (1970 р.).

Спеціальність: «Політична економія».

Кваліфікація: «Економіст, викладач політичної економії».

З вересня 1958 по травень 1961 – токар, п/я 50 м. Київ.

З червня 1961 по вересень 1964 – рядовий, служба у Радянській армії.

З вересня 1965 по червень 1970 – студент, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З листопада 1970 по жовтень 1973 – аспірант, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З листопада 1973 по травень 1988 – асистент, старший викладач, доцент, економічний факультет КНУ ім. Т. Шевченка.

З червня 1988 по вересень 1992 – завідувач кафедри політичної економії ІПК при КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1992 по червень 1998 – професор кафедри економічної теорії економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З жовтня 1998 по червень 2002 – завідувач кафедри міжнародної економіки економічного факультету КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2002 по червень 2012 – професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка.

З вересня 2012 по червень 2017 – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київського економічного інституту менеджменту.

З вересня 2017 по теперішній час професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу ФМВ НАУ.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій ІМВ Київського національного університету ім. Т. Шевченка – з 1990 року по теперішній час.

«Використання досягнень НТР в умовах міжнародної інтеграції (на прикладі НДР)» (1973 р.).

«Система економічних інтересів світового господарства та удосконалення механізму їх реалізації» (1987 р.).

міжнародний менеджмент, методологія наукових економічних досліджень, міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, пріоритетні напрями управління зовнішньо-економічною діяльністю України в умовах глобалізації.

Автор більше 200 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Методологія прикладних досліджень у сфері міжнародних економічних відносин»
 • «Кон’юнктура світових товарних ринків»
 • «Теорія міжнародних економічних відносин»
 • «Тенденції розвитку та сучасний міждисциплінарний науковий дискурс спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
 • «Проблеми співробітництва в рамках міжнародних економічних організаціях»

svbila2015@nau.edu.ua

Біла Світлана Олексіївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: доктор наук з державного управління (2002 р.), кандидат економічних наук (1993 р.).

 Вчене звання: доцент (1997 р.). професор (2004 р.), Академік Академії економічних наук України (2005 р.), Заслужений економіст України (2011 р.), Почесний професор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (2015 р.)

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченко (1989 р.).

Спеціальність: «Політична економія».

Кваліфікація: «Економіст, викладач політичної економії».

Маріупольський металургійний інститут: асистент (1989 р.).

Інститут економіки АН України:  аспірант (1989 – 1992 р.).

Приазовський державний технічний університет: асистент, старший викладач, доцент (1993 – 1998 рр.); професор, завідувач кафедри економічної теорії (2002 – 2005 рр.).

Українська академія державного управління при Президентові України: докторант (1998 – 2001 рр.).

Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ): головний науковий співробітник (2005 – 2008 рр.).

Національний інститут стратегічних досліджень: завідувач відділу регіонального розвитку (2008 – 2015 рр.).

НАУ: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу з 2015 р. по цей час.

Асоційований член Української Асоціації Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції,  2019 – 2021 рр. Сертифікат APREI від 4 липня 2019 р.

Асоційований член Academic Society of Michal Baludyansky Ukrainian Association of Scientists of Economics (Bratislava, Slovak Republic), 2016 р.

Академік Академії економічних наук України (з 2005 р.).

Почесне звання «Заслужений економіст України» (від 1 грудня 2011 р.).

Почесна Грамота Національної Служби Посередництва і Примирення, м. Київ. Постанова НСПіП від 26 липня 2016 р.

Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти (ВПСПСВО), м. Київ. Постанова ВПСПСВО від 05 листопада 2018 року, № 33.

Класичний приватний університет (Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», м. Запоріжжя), член спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 (2007 – 2009 рр.); член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.03 (2010 – 2014 рр.).

Інститут Законодавства Верховної Ради України. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 (2007 – 2008 рр.).

Національний інститут стратегічних досліджень. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.01 (2013 – 2015 рр.).

«Господарський розрахунок в системі відносин непу в українській економічній літературі» (1993 р.).

«Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації» (2002 р.).

Глобальна макроекономічна політика; глобальна економіка та світове господарство; сталий економічний розвиток; економічна безпека України в умовах глобалізації; Україна в інтеграційних процесах; міжнародне економічне співробітництво України в енергетичній сфері; секторальне співробітництво України та Європейського Союзу; інноваційний розвиток у світовому господарстві; інституційні реформи в Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції; публічне управління та регіональна політика України та ін.

За період з 1992 по 2021 р. Біла С.О. є автором понад 290 наукових, науково-методичних та аналітичних статей, доповідей, матеріалів тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях (одноосібних та у співавторстві).

Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Економічна теорія»
 • «Мікро- та макроекономічні основи міжнародного бізнесу»
 • «Глобальна макроекономічна політика»
 • «Історія економічних вчень»
 • «Україна в міжнародному бізнесі»
 • «Міжнародні системи та глобальний розвиток»

tatarenkono@gmail.com

Татаренко Наталія Олексіївна

Посада: професор кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: професор.

 Освіта: економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1975 р.

Спеціальність: політична економія.

Кваліфікація: економіст, викладач політичної економії.

2011 – 2017 рр. – в.о. ректора, проректор з наукової роботи і міжнародних зв’язків, завідувач кафедри міжнародної економіки і економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України;

2010 – 2011 рр. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України;

2008 – 2010 рр. завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету;  2003 – 2008 рр. – професор кафедри міжнародної економіки та кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; 

2000 – 2003 рр. – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; 

1985 – 2000 рр. – доцент кафедри політекономії Київського інституту народного господарства (Київського національного економічного університету)

Член Міжнародного наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин.

Лауреат нагороди Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук вищої школи України (1996).

Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності  23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку (2015-2017 рр.)

«Розподіл за працею», 1985 р.

Міжнародні економічні відносини, міжнародні стратегії економічного розвитку, національні стратегії міжнародного розвитку, історія економічних вчень і економічна історія, політична економія, економічна дипломатія.

Автор понад 200 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Дипломатичний протокол та етикет»
 • «Економічна дипломатія»
 • «Фахова практика»
 • «Науково-дослідна практика у сфері міжнародного бізнесу»
 • «Міжнародні відносини та світова економічна політика»

balabanova.gp@gmail.com

Балабанова Галина Петрівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат філософських наук.     

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський факультет (1979 р.).

Спеціальність: «Науковий комунізм».

 Кваліфікація: «Філософ, викладач наукового комунізму».

З 1980 р. по 1982 р. – викладач кафедри наукового комунізму Київського ордена Леніна політехнічного інституту.

З 1982 р. по 1985 р. – аспірант кафедри філософії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

З 1985 р. по 2002 р. – викладач кафедри філософії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького, нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

З 1997 р. по 2005 р. – ректор Київського інституту східної лінгвістики і права.

З 2006 р. по 2007 р. – старший науковий співробітник Інституту психології НАПНУ.

З 2007 р. по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин, нині кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Директор Міжнародної громадської організації «Українсько-лівійський інститут проблем розвитку демократії»

Знак «Відмінник освіти України» (наказ МОН України № 706-к від 20.09.2001).

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.01 – «Діалектичний та історичний матеріалізм» на тему «Взаємодія змісту і форми праці в системі суспільного способу виробництва: філософсько-соціологічний аспект».

Економічні, політичні та культурні аспекти міжнародної трудової міграції в умовах глобалізації; філософія освіти.

Автор понад 30 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Страхування у міжнародному бізнесі»
 • «Основи страхування»
 • «Міжнародні відносини та світова політика»
 • «Історія міжнародних економічних відносин»
 • «Переддипломна практика»
 • «Навчальна практика «Вступ до фаху»
 • «Фахова практика»
 • «Науково-дослідна практика у сфері міжнародних економічних відносин»

marinavis.2008@gmail.com

maryna.vysotska@npp.nau.edu.ua

Висоцька Марина Петрівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Національний авіаційний університет, 1997 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств».

 Кваліфікація: інженер-економіст.

19 років 6 місяців в Національному авіаційному університеті.

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Економістів-Міжнародників»

«Стратегія формування кадрової політики авіапідприємств України», 2004 р.

Дослідження макроекономічних процесів та явищ; макроекономічна політика; економічні кризи: причини, наслідки, шляхи подолання.

Автор 85 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Мікроекономіка»
 • «Макроекономічний аналіз»
 • «Економіка туристичного підприємства»

dmytro.liashov@npp.nau.edu.ua

Ляшов Дмитро Олександрович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Освіта: Національна академія державного управління при Президентові України (2019 р.), Маріупольський державний університет (2019 р.), Приазовський державний технічний університет (1998 р.).

Спеціальність: «Організація перевезень і керування на промисловому транспорті», «Публічне управління та адміністрування».

 Кваліфікація: спеціаліст керування транспортом; магістр публічного управління та адміністрування.

 • Управлінська діяльність на підприємствах виробничого, логістичного, торгівельного напрямку (більше 10 років стажу на керівних посадах).
 • Викладацька діяльність.
 • З 2017 – робота в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На сьогодні обіймає посаду директора Департаменту договірної роботи Національної служби здоров’я України.

Член-кореспондент Міжнародної кадрової академії з 2011 р.

Член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи з 2012 р.

«Управління ефективністю персоналу промислових підприємств» (2015 р.).

Ефективне використання кадрового потенціалу, забезпечення економічної безпеки (регіональний та державний рівень), логістика, управління ланцюгами постачань.

Автор понад 20 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут.

 • «Поведінкова економіка»
 • «Міжнародна бізнес-логістика»

inna_nabok@nau.edu.ua

Набок Інна Іванівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Маркетинг та ресурсне забезпечення».

Кваліфікація: фахівець  з методів  розширення ринку збуту (маркетолог).

З 01.09. 2002 р. по 01.02.2004 р. викладач економічних дисциплін в Промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету.

3 01.09. 2004 р. по 01.06.2017 р. навчання в аспірантурі (очна форма) на  кафедрі міжнародних економічних відносин бізнесу Національного авіаційного університету.

01.09.2007 р.  по 01.06.2010 р.  старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Національного авіаційного університету.

01.09.2010 р. по теперішній час доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Національного авіаційного університету.

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Економіка та управління» Національного авіаційного університету.

Нагрудний знак  75 років НАУ – Наказ №214/з від 04.10. 2012 р.,

Грамота НАУ – Наказ №121/3 від 21.09.2017 р.

Подяка в.о. ректора НАУ – Наказ  № 01/з від 12.01.2021 р.

«Ціноутворення на інноваційний продукт машинобудівного виробництва», 2008 р.

Міжнародний маркетинг, міжнародна банківська діяльність, міжнародна торгівля товарами та послугами.

Автор більше 60 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Економетрика»
 • «Глобальна фінансова та банківська система»
 • «Міжнародні фінанси»
 • «Міжнародні банківські операції та оподаткування»
 • «Економіка авіаційної галузі»
 • «Теорія і практика валютного курсу»
 • «Міжнародне банківництво»
 • «Податки і аналіз ЗЕД»

herman.panikar@npp.nau.edu.ua

Панікар Герман Юрійович

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини».

Кваліфікація: Магістр міжнародних економічних відносин, референт-перекладач з англійської мови.

Загальний стаж – понад 20 років науково-педагогічної та практичної діяльності.

Член Громадської колегії Національного банку України (2016-2019 рр.),

Голова Ради громадського моніторингу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2016-2019 рр.)

Кандидат економічних наук з 2003 року, місце захисту – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Тема дисертації: Регіональна економічна політика залучення прямих іноземних інвестицій в країнах СНД.

Публічно-приватне партнерство; прямі іноземні інвестиції і міжнародне виробництво; формування інноваційної моделі сталого розвитку України; світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності його розвитку; кластерна модель розвитку економіки; банківська сфера та система.

Автор більше 40 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародний інвестиційний менеджмент»
 • «Економічний аналіз»

zoia_pichkurova@ukr.net

Пічкурова Зоя Володимирівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університеті, у 2004 отримала ступінь магістра.

Спеціальність: «Правознавство».

Кваліфікація: юрист зі знанням англійської та німецької мов.

З липня 2005 р. по серпень 2005 р. – економіст І категорії наукового відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З вересня 2005 р. по листопад 2005 р. – завідувач лабораторії кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З грудня 2005 р. по листопад 2008 р. – аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

З грудня 2008 р. по вересень 2009 р. – асистент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2009 р. по серпень 2010 р. – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З вересня 2010 р. по червень 2013 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З липня 2013 р. по лютий 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З лютого 2019 р. по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Міжнародні відносини та туризм» Національного авіаційного університету.

У 2011 році захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Інтелектуальна власність як об’єкт міжнародних економічних відносин».

Інтелектуальна власність у міжнародних економічних відносинах; людський капітал; інтелектуальний капітал; креативний капітал; інноваційний розвиток світової економіки; інноваційна діяльність; інноваційне підприємництво; науково-технічна діяльність; міжнародне науково-технічне співробітництво; цифрова економіка; креативна економіка; міжнародна торгівля товарами, послугами та об’єктами інтелектуальної власності.

Автор близько 50 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародна торгівля»
 • «Світовий ринок товарів і послуг»
 • «Міжнародна контрактна справа»
 • «Міжнародні торговельні угоди»
 • «Глобальна цифрова економіка»
 • «Диджиталізація міжнародного бізнесу»
 • «Інтелектуалізація світового економічного розвитку»
 • «Виробнича діяльність міжнародних підприємств»
 • «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»
 • «Теорія грошей і грошового обігу»

 lesya.pobochenko50@gmail.com

Побоченко Леся Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національна академія управління, 1999 р.

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Кваліфікація: «Магістр з міжнародної економіки».

З 01.09.2005 по 01.02.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.02.2007 по 01.07.2007 рр. – старший викладач кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2007 по 30.06.2009 рр. – доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ.

З 01.07.2009 р. по лютий 2019 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З лютого 2019 р. і по теперішній час – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Експерт конкурсу Стипендіальна програма «Завтра.UA»  Всеукраїнської Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» з 2013 по 2019 роки.

Член Вченої ради Факультету міжнародних відносин НАУ.

Заступник голови експертної комісії з питань підготовки матеріалів призначених для відкритого опублікування Факультету міжнародних відносин НАУ.

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Економіка та управління» Національного авіаційного університету.

Подяка в.о. ректора НАУ – Наказ  № 01/з від 12.01.2021 р.

У 2008 році захистила дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини на тему «Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку».

Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин України з країнами світу, зокрема ЄС та КНР, проблеми міжнародної інтелектуальної міграції, залучення іноземних інвестицій в Україну, міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний франчайзинг, злиття та поглинання ТНК, транснаціоналізація, сучасні тенденції розвитку бізнес-авіації, міжнародний туризм тощо.

Автор близько 170 наукових праць (1 публікація у виданні, що входить до міжнародних науково-метричних баз даних Scopus і понад 30 публікацій у виданнях, що мають Index Copernicus) та науково-методичних праць (8 навчально-методичних видань та 2 – навчальні посібники з Грифом МОН України). Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародна економічна діяльність України»
 • «Менеджмент ЗЕД підприємств»
 • «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»
 • «Сучасні ТНК та управління персоналом в міжнародних компаніях»
 • «Транснаціоналізація світової економіки та менеджмент персоналу в міжнародних корпораціях»
 • «Міжнародний бізнес»

alinaprokopeva1977@gmail.com

Прокоп’єва Аліна Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Освіта: Національна Академія Управління, 1999 р.

Спеціальність: «Міжнародна економіка».

Кваліфікація: магістр.

Науково-педагогічний стаж 20 – років, 2,5 років – Міністерство економіки України і 10 років консультування у комерційних структурах.

Член Робочої групи Україна-НАТО (1997-2000 рр.).

«Інституційне регулювання процесів системної трансформації економіки України в контексті міжнародного досвіду», 2005 р.

Глобальна економіка, інституційне регулювання процесів відтворення, сталий розвиток, економічна безпека держави, участь України в міжнародних відносинах тощо.

Автор більше 30 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «PR і реклама у світовій економіці»
 • «Міжнародне економічне право»
 • «Україна в міжнародних економічних зв’язках»
 • «Кроскультурний менеджмент»

maryna.rychka@npp.nau.edu.ua

Ричка Марина Анатоліївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

 Науковий ступінь: кандидат економічних наук.       

 Вчене звання: доцент.

 Освіта: Черкаський державний технологічний університет, факультет економіки та управління, 2004 р.

Спеціальність: «Менеджмент організацій».

Кваліфікація: магістр з менеджменту.

З 2005 року в НАУ.

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Член фахової науково-методично-редакційної секції «Міжнародні відносини та туризм» Національного авіаційного університету.

Грамота НАУ (наказ від 30.07.2018 № 94/з).

Грамота ІМВ (2013 р.).

Грамота ІМВ (2013 р.).

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.02 – міжнародні економічні відносини та світове господарство на тему «Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації».

Міжнародні фінанси.

Автор понад 70 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародні економічні організації
 • «Регулювання міжнародних економічних відносин»
 • «Менеджмент міжнародних бізнес-проектів»
 • «Міжнародні економічні відносини»
 • «Міжнародний менеджмент і маркетинг»
 • «Світовий фондовий ринок»
 • «Міжнародний стратегічний маркетинг»
 • «Світовий фондовий ринок»
 • «Міжнародний стратегічний маркетинг»
 • «Навчальна практика «Вступ до фаху»

kateryna.sydorenko@npp.nau.edu.ua

Сидоренко Катерина Вікторівна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2003 р.

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Кваліфікація: інженер-економіст.

З вересня 2010 р. по серпень 2016 р. – асистент кафедри міжнародної економіки НАУ.

З вересня 2016 р. по березень 2017 р. – заступник декана Факультету економіки і підприємництва НАУ.

З квітня 2017 р. по серпень 2019 р. – старший викладач кафедри міжнародної економіки НАУ.

З вересня 2019 р. по березень 2020 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу НАУ.

З квітня 2020 р. по теперішній час – заступник декана Факультету міжнародних відносин НАУ.

Брала участь в англомовному проекті НАУ (викладала дисципліни «Economy of Aviation Transport», «Fundamentals of Transportation Processes Theory», «Macroeconomics and microeconomics», «Regional Economy» тощо).

Член громадської організації «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції».

Подяка НТБ НАУ.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування конкурентоспроможності виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Міжнародні економічні відносини в авіаційному секторі, формування глобальної виробничої інфраструктури, міжнародний авіаційний бізнес, міжнародна конкурентоспроможність.

Автор і співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 28 наукових статей у фахових виданнях, з яких 16 у зарубіжних виданнях (Австрія, Німеччина, Польща, Чехія) та фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз даних, співавтор 4 монографій та навчального посібника з грифом МОН України.

Публікації можна переглянути тут.

Google Scholar: Катерина Сидоренко

Research Gate: Kateryna_Sydorenko

ORCID: 0000-0003-3231-2247 

Researcher ID: S-8115-2018 

eLibrary: SPIN-код: 6961-5479

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародний авіаційний бізнес»
 • «Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі»

zoya_sokolova@yahoo.fr

Соколова Зоя Сергіївна

Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, 1993 р., Дипломатична академія України при МЗС України, 1999 р.

Спеціальність: математик, викладач математики, магістр зовнішних зносин.

Кваліфікація: спеціаліст, магістр.

Науково-педагогічний стаж – 10 років, МЗС України – 10 років, консультування у комерційних структурах – 5 років.

Член ГО «Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції»

Стратегія економічного співробітництва з країнами Західної Африки, 2009 р.

Економічне співробітництво з країнами Західної Африки, регіональні інтеграційні об’єднання в Африці.

Автор 45 публікацій. Публікації можна переглянути тут.

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародна бізнес-логістика»
 • «Ділові переговори у міжнародному бізнесі»
 • «Економічний аналіз»
 • «Транснаціоналізація світової економіки та менеджмент персоналу в міжнародних корпораціях»

olha.sheremet@npp.nau.edu.ua

Шеремет Ольга Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

Освіта: Національний авіаційний університет, 2010 р.

Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини».

Кваліфікація: економіст, експерт із зовнішньоекономічних питань.

З 2010 р. – завідувач Навчально-наукової лабораторії кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, і за внутрішнім сумісництвом – асистент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.

З 2017 р. –  завідувач Навчально-наукової лабораторії соціальних опитувань та аналізу якості надання освітніх послуг.

З 2021 р. – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу (за внутрішнім сумісництвом).

Член ВГО «Української Асоціації Економістів-Міжнародників».

Член профспілки НАУ.

Затверджена тема кандидатської дисертації «Торгово-економічне співробітництво країн Північної Африки з ЄС».

Міжнародні економічні відносини, міжнародна економіка, транснаціоналізація, бухгалтерський облік.

Автор більше 10 публікацій. Публікації можна переглянути тут

Сертифікати про підвищення кваліфікації можна переглянути тут

 • «Міжнародний бізнес»
 • «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України»
 • «Бухгалтерський облік у міжнародному підприємництві»
 • «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку»
Закрити меню