English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Міжнародна науково-практична конференція (щорічна постійно діюча) «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу щорічно організовується та проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», у якій беруть участь відомі науковці з України, Грузії, Латвії, Франції, викладачі НАУ та інших ВНЗ України, аспіранти та студенти.

 Тематичними напрямками роботи конференції є:

  • Сучасні тенденції розвитку світового господарства.
  • Євроінтеграційна стратегія України.
  • Інноваційно-інвестиційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі.
  • Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу в умовах глобалізації.
  • Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі.
  • Розвиток освіти як чинник формування інтелектуального капіталу.
  • Проблеми зайнятості і формування ринків праці у глобальному середовищі.
  • Проблеми регіонального розвитку: національний та міжнародний вимір.
  • Проблеми сталого розвитку і природокористування в глобальній економіці.
  • Проблеми міжнародної міграції трудових ресурсів.

Наукові ідеї щодо проблематики світового господарства і міжнародних економічних відносин, озвучені під час роботи конференції, як правило, стають темами майбутніх наукових досліджень.

Голова конференції – д.е.н., професор, академік Академії наук вищої школи України Сіденко Світлана Володимирівна.

Секретар – к.е.н., доцент Ричка Марина Анатоліївна.

Закрити меню