English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Міжнародна науково-практична конференція (щорічна постійно діюча) «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»

Кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу щорічно організовується та проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі», у якій беруть участь відомі науковці з України, Грузії, Латвії, Франції, викладачі НАУ та інших ВНЗ України, аспіранти та студенти.

Тематичними напрямками роботи конференції є:

 • Міжнародні економічні відносини: аспект безпеки.
 • Тенденції розвитку світового господарства в умовах діджиталізації.
 • Глобальні проблеми світового господарства.
 • Сучасні тенденції розвитку європейської інтеграції.
 • Євроінтеграційна стратегія України.
 • Інноваційні процеси та трансфер технологій у сучасному світі.
 • Проблеми людського розвитку та ефективності використання людського потенціалу в умовах інформаційного суспільства.
 • Проблеми забезпечення конкурентоспроможності в глобальному середовищі.
 • Розвиток освіти як чинник формування  інтелектуального капіталу.
 • Проблеми зайнятості і формування ринків праці в умовах мережевого суспільства.
 • Розвиток креативної економіки.
 • Проблеми сталого розвитку і природокористування у глобальній економіці.
 • Зміна полюсів економічного зростання в глобальній економіці.

Наукові ідеї щодо проблематики світового господарства і міжнародних економічних відносин, озвучені під час роботи конференції, як правило, стають темами майбутніх наукових досліджень.

Голова конференції – д.е.н., професор, академік Української академії наук, академік Міжнародної академії фундаментальних основ буття, Заслужений діяч науки і техніки України Степанов Олександр Петрович.

Відповідальний секретар – к.е.н., доцент Ричка Марина Анатоліївна.

Збірники матеріалів конференції

Закрити меню