English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Перелік дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

 1. Банківська справа
 2. Бухгалтерський облік в туризмі
 3. Валютно-фінансова та кредитна політика України
 4. Вступ до спеціальності МЕВ
 5. Глобальна макроекономічна політика
 6. Глобальні проблеми світового господарства і МЕВ
 7. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 8. Економетрика
 9. Економіка авіаційної галузі
 10. Економіка підприємства
 11. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України
 12. Економіка туристичного підприємства
 13. Економічна безпека України
 14. Економічна теорія
 15. Економічний аналіз
 16. Інноваційно-інвестиційний менеджмент
 17. Історія економічних вчень
 18. Історія міжнародних економічних відносин
 19. Кон’юктура світових товарних ринків
 20. Конкуренція у міжнародному бізнесі
 21. Конфліктологія та теорія переговорів
 22. Макроекономіка
 23. Макроекономічна політика і моделювання
 24. Менеджмент ЗЕД підприємств
 25. Менеджмент проектів
 26. Методика викладання у вищій школі
 27. Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародних економічних відносин
 28. Методологія та організація наукових досліджень в галузі міжнародного бізнесу
 29. Міжнародна економічна діяльність України
 30. Міжнародна торгівля
 31. Міжнародний бізнес
 32. Міжнародний інвестиційний менеджмент
 33. Міжнародний менеджмент та маркетинг
 34. Міжнародний стратегічний маркетинг
 1. Міжнародний фінансовий менеджмент
 2. Міжнародні банківські операції
 3. Міжнародні економічні відносини
 4. Міжнародні організації
 5. Міжнародні фінанси
 6. Міжнародні фінансові ринки
 7. Мікроекономіка
 8. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності
 9. Організація і техніка міжнародних комерційних операцій
 10. Основи аудиту та бухгалтерського обліку
 11. Основи логістики
 12. Основи менеджменту, маркетингу та підприємництва
 13. Основи наукових досліджень
 14. Основи страхування
 15. Порівняльний і податковий менеджмент
 16. Регулювання міжнародних економічних відносин
 17. Реклама в міжнародному бізнесі
 18. Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі
 19. Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі
 20. Світова економіка
 21. Світовий фондовий ринок
 22. Світові інтеграційні процеси
 23. Соціальні аспекти розвитку міжнародного бізнесу
 24. Сучасна дипломатія
 25. Сучасні транснаціональні корпорації
 26. Теорія грошей і грошового обігу
 27. Теорія міжнародних відносин
 28. Теорія міжнародних економічних відносин
 29. Транснаціоналізація світової економіки
 30. Україна в міжнародному бізнесі
 31. Навчальна практика «Вступ до фаху»
 32. Фахова практика
 33. Науково-виробнича практика
 34. Педагогічна (асистентська) практика
Закрити меню