English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародний бізнес» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (фаховий вибір) спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»:

Перелік навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, які входять до Каталогу дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня (фаховий вибір) спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»:

Close Menu