English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Наукове співробітництво

Співробітництво з Державною установою «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу здіснює співробітництво з Державною установою «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» щодо забезпечення проходження науково-виробничої практики студентами спеціальності «Міжнародні економічні відносини» під керівництвом кваліфікованих спеціалістів.

Відповідно до укладених договорів про співробітництво, Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» надає студентам-практикантам і керівникам практики від НАУ можливість користуватись кабінетами, бібліотекою, брати участь у науково-теоретичних семінарах, конференціях, здійсненні науково-дослідної діяльності, необхідних для виконання програми практики.

Договір_про_співроб_во_з_Державною

Завантажити Договір про співробітництво можна тут.

Співробітництво з Українською асоціацією економістів-міжнародників

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу здіснює співробітництво з Українською асоціацією економістів-міжнародників з метою підвищення якості підготовки економістів-міжнародників, сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання наукових досліджень, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій та фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів.

Таке співробітництво включає:

  • сприяння розвитку і удосконаленню підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин України;
  • сприяння розвитку і вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню гідного місця та ролі України на світогосподарській арені;
  • розробку механізмів входження України у світові економічні організації та інтеграційні структури;
  • участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, документів, перспективних планів і програм розвитку міжнародних відносин;
  • державних програм і критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
  • вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки та економічної політики, розробка стратегічних та інструментальних складових економічної політики;
  • формування громадської думки шляхом організації публічного діалогу та поширення знань.
Меморандум_про_співроб_во_з_Укр

Завантажити Меморандум про співробітництво можна тут.

Закрити меню