English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: бакалавр міжнародного права
Кваліфікація: фахівець з міжнародного права; асистент перекладача

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: Магістр з міжнародного права
Кваліфікація: 2421.2 – юрист-міжнародник, 2444.2 – перекладач

Закрити меню