English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Конференції та семінари

Науково-педагогічні працівники кафедри міжнародного права беруть участь в організації та проведенні наукових конференцій:

 1. Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023»(Секція 29 “Міжнародне право в умовах сучасних глобалізаційних процесів”).Учасники конференції.
 2. Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології» (секція «Авіація та космонавтика в епоху турбулентності: міжнародно-правова відповідь»).
 3. Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2021» (секція «Авіація та космонавтика в епоху турбулентності: міжнародно-правова відповідь»).
 4. Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки» (секція «Міжнародне право: глобальні виклики та тенденції»).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» (секція «Гуманітарні виклики і міжнародне право»).
 6. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правове регулювання використання космічного простору в сучасних умовах».
 7. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне повітряне право та забезпечення національних інтересів України».
 8. Наукові читання, присвячені пам’яті професора Володимира Антипенка / Scientific readings dedicated to the memory of Professor Volodymyr Antipenko.
 9. Круглий стіл «Актуальні питання співпраці України з ЄС» (“Topical issues of cooperation between Ukraine and the EU”).
 10. Круглий стіл «Міжнародне право, гуманітарна діяльність та перехідне правосуддя: сучасні виклики та можливості для України» (“International law, humanitarian action and transitional justice: current challenges and opportunities for Ukraine”).
 11. Круглий стіл «Правовий вимір кібербезпеки» (“Legal dimension of cybersecurity”).
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі».
 13. Всеукраїнська наукова англомовна студентська конференція «Молодь без кордонів – розбудова крос-культурної свідомості» / «Youth without borders – building cross-cultural awareness».
 1. Важна К. А. Захист прав людини в умовах реалізації відповідальності держави за міжнародні злочини: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv»], (м. Братислава, Словацька Республіка, 06-07 травня 2016 р.). – Братислава: Рaneurópska Vysoká Škola, Fakulta Práva, 2016. – С. 260-263.
 2. Важна К. А. Проблеми реалізації міжнародного судочинства за геноцид : матеріали міжнар. наук. конф. [«Innovative research of legal regulation of public administration»], (м. Люблін, Республіка Польща, 16-17 червня 2017 р.). – Люблін: Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej (ISAP), 2017. – С. 55-58.
 3. Hromivchuk I.M. The «political offence exception» and extradition of terrorists: the problem of correlation / I.M. Hromivchuk: Zborník príspevkov z medzinа́rodnej vedeckej konferencie [“Prа́vna veda a prax: výzvy moderných európskych integracných procesov”], (Bratislava, 27-28 novembra 2015 r.). – Bratislava: Paneurópska vysoka skola, 2015. – P. 190-192.
 4. Кибец Д. В. Принципы валютного регулирования в Украине. Право и политика. 2016. № 4. С. 103–108.
 5. Кібець Д. В. Правові засади валютного регулювання та місце серед них адміністративно-правового регулювання. Верховенство права. 2018. № 2. С. 73–
 6. Лесь І. О. Товариський суд (суд честі) органів внутрішніх справ Української РСР як суб’єкт дисциплінарних правовідносин / І. О. Лесь // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице (Словацька Республіка), 27–28 лютого 2015 р.). – м. Кишице (Словацька Республіка) : Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице, 2015. – С. 12-15.
 1. Акчурін Ю.Р. Визначення принципів міжнародної інформаційної безпеки: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2013»], (Київ, 21-23 травня 2013 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2013. – С. 1-36.4.
 2. Акчурін Ю.Р. Внесок професора Володимира Федоровича Антипенка у розвиток концепції кримінальної відповідальності держави: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – К. : НАУ, 2018.
 3. Антипенко В. Ф. Международно-криминологический подход в оценке концепции уголовной ответственности государства: матеріали міжнар. наук.-практ. симпозіуму [«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»], (Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 р.). – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2016. –С. 10-23.
 4. Антипенко В. Ф. Теория уголовной ответственности государства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 11-31.
 5. Важна К. А. Можливість встановлення вини і умислу держави як суб’єкта міжнародного права : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку»], (Херсон, 14-15 лютого 2014 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 186-189.
 6. Важна К. А. Можливість застосування права збройних конфліктів у боротьбі з тероризмом : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«І Таврйські юридичні наукові читання»], (Сімферополь, 6-7 березня 2014 р.). – Сімферополь : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 191-195.
 7. Важна К. А. Проблеми ефективності міжнародно-правових інституційних механізмів боротьби з агресією : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Другі Таврійські юридичні наукові читання»], (Сімферополь, 7-8 листопада 2014 р.). – Сімферополь : Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2014. – С. 26-30.
 8. Важна К. А. Підходи до формування визначення поняття «небесне тіло» міжнародному космічному праві : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2015»], (Київ, 28-29 квітня 2015 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 31.33-31.36.
 9. Важна К. А. Визначення агресії у сучасному міжнародному праві : матеріали наук.-практ. конф. [«Україна і світ»], (Київ, 19 квітня 2016 р.). – К. : КНУКіМ, 2016. – Вип.1. – С. 84-92.
 10. Важна К. А. Реалізація міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 59-71.
 11. Важна К. А. Підходи до розуміння сутності тероризму та визначення поняття тероризму у доктрині міжнародного права праві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2017»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 35.31-35.34.
 12. ВажнаК. А., Стасів В.О. Правове регулювання відносин, пов’язаних із виникненням, захистом і охороною авторського права у державах світу за умови присутності іноземного елементу: порівняльна характеристика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2017»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 6-35.11.
 13. ВажнаК. А. Проблеми реалізації відповідальності держави за геноцид в сучасному міжнародному праві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Ч.1. – К. : КНУКіМ, 2017. – С. 365-376.
 14. Важна К. А. Вплив діяльності міжнародних судів на формування іміджу та репутації держави як фактор попередження міжнародних злочинів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Іміджі репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди майбутнього»], (Київ, 15-16 листопада 2017 р.). – К. : КНУКіМ, 2017. – С. 65-73.
 15. Важна К. А. Внесок професора Володимира Федоровича Антипенка у розвиток концепції кримінальної відповідальності держави : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 16. Важна К. А. Реалізація відповідальності держави за міжнародні злочини та принцип державного суверенітету: проблеми співвідношення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»], (Київ, 18-19 квітня 2018 р.). – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 157-163.
 17. Волошин Ю. О., Годованик Є. В. Проблеми підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН у сучасному світі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 18. Громівчук І. М. Конфліктологічний підхід в міжнародних кримінально-правових характеристиках тероризму: перспективи та можливості захисту у сфері захисту прав людини : зб. тез міжнар. конф. [«Международно-правовые средства борьбы с терроризмом: от нормативных определений к практике применения норм»], (Київ, 28 травня 2014 р.). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 15-17.
 19. Громівчук І. М., Старовойтова О. М. Проблема відповідальності держави у сфері безпеки цивільної авіації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми відповідальності держави»], (Одеса, 8 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 79-83.
 20. Гулиєв А. Д. Экономическая дипломатия – важнейший рычаг укрепления международной конкурентоспособности страны: матеріали міжнар. конф. [«Виклики Європейській архітектурі безпеки: Український контекст»], (Київ, 09 жовтня 2014р.). – К : ДАУ при МЗС України, 2014. – С. 40-42.
 21. Гулієв А. Д Роль и значение психологии в познании исторических типов и ценности Украинского права : матеріали наук.-практ. круглого столу [«Концепція та методологія історії українського права»], (Київ, 04.2017р.). – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 20-24.
 22. Гулієв А. Д. Реалізація міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 59-71.
 23. Гулієв А. Д. Реалізація міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 59-71.
 24. Гулієв А. Д. Реалізація міжнародного судочинства у сфері відповідальності держав за міжнародні злочини: проблеми та перспективи їх вирішення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 59-71.
 25. Гулиев А. Д. В. Антипенко: «терроризм – многообъектное преступление…»: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 26. Драчов О. В. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Ч.1. – К. : КНУКіМ, 2017. – С. 401-406.
 27. Драчов О.В. Особливості принципу «Fair play» у міжнародному спортивному праві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2017»], (Київ, 19-20 квітня 2017 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2017. – С. 2094-2098.
 28. Драчов О. В., Драчова У. М. Наукові ідеї В.Ф. Антипенка щодо формування та розвитку самостійного напрямку науки кримінології – міжнародної кримінології: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – К. : НАУ, 2018.
 29. Дударець Д. В. До проблеми кримінальної відповідальності держав : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми відповідальності держави»], (Київ, 08 квітня 2016р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – С. 84-87.
 30. Дударець Д. В. Шляхи протидії транснаціональній організованій злочинності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах], (Львів, 10 листопада 2017 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – С. 65-67.
 31. Замула А. Ю. Загальні питання міжнародно-правового регулювання заборони катування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства»], (Київ, 16–17 травня 2014 р.). – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Ч. ІІ. – С. 122-125.
 32. Замула А. Ю. Правові характеристики особливостей катування в терористичному конфлікті : матеріали міжнар. наук. конф. [«Международно-правовые средства борьбы с терроризмом: от нормативных определений к практике применения норм»], (м. Київ, 28 травня 2014 р.). – К.: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 22-25.
 33. Замула А. Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень»], (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2017 р.). – Запоріжжя : «Гельветика», 2017. – С. 152-156.
 34. Замула А. Ю. Проблеми заборони катування: історико-правовий аспект : матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«АВІА – 2015»], (Київ, 28-29 квітня 2015 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2015. – С. 31.21-31.24.
 35. Замула А. Ю. Наукова школа, сформована навколо ідей В.Ф. Антипенка: актуальність, здобутки та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 36. Костенко О. О.Щодо прав людини з позиції “соціально-натуралістичної” юриспруденції: матеріали міжнародної наукової конференції [«Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»]: (Київ, 13-15 жовтня 2013 р.). – Київ : КДАВТ, 2013. – С. 80-86.
 37. Костенко О.О. О злоупотреблении уголовной юстиции: межгосударственный сборник научных статей [«Современные проблемы уголовно-правового воздействия»]. – Луганск: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С.53-61.
 38. Костенко О.О. Hate speech – недопустиме зловживання правом чи справедлива ціна свободи слова?: матеріали міжнародної наукової конференції [«АВІА-2015»], (Київ 28-29 квітня 2015 р.). – Київ, 2015.– С. 31.25-31.28.
 39. Костенко О.О. Щодо діяльності правоохоронних органів по забезпеченню захисту викривачів корупції: матеріали міжвідомчого науково-практичного семінару [«Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів»]: (Київ, 6 червня 2016 р). – Київ, 2016. – С 214-217.
 40. Костенко О.О. Комунікативна теорія права: дискусійні питання: : матеріали міжнародної наукової конференції [«Гуманітарно-наукове знання:комунікативні засади»]: (Чернівці, 6-7 жовтня 2017 р). – Чернівці:Чернівецький нац.. ун-т, 2017. – С.169-172.
 41. Костенко О.О. Щодо Істини у світі постправди: матеріали міжнародної конференції [«Життя у світі пост правди»],(Львів, 27 -28 жовтня 2017 р). – Львів: УКУ, 2017. – С.11-17.
 42. Костенко О.О.Проблеми криміналізації поширення «фейкових новин» : матеріали всеукр. наук.-практ. конференції [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (КиївБ 06 лютого 2018 р. ). – Київ : НАУ, 2018.
 43. Кубальський В. Н. Міжнародні стандарти захисту прав людини в умовах правового режиму антитерористичної операції в Україні / В.Н. Кубальський // Проблеми ефективності міжнародного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За заг. ред. к.ю.н., доц. В.Н. Кубальського. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 67-71.
 44. Кубальський В. Н., Білощена У.М. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація в законодавство України / В.Н. Кубальський // Матеріали XII міжнародної науково-технічної конференції “АВІА-2015”, 28-29 квітня 2015 року, Київ, 2015. – С. 31.29-31.32.
 45. Кубальський В. Н. Поняття злочинів проти основ державного суверенітету / В.Н. Кубальський // Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – С. 296-301.
 46. Кубальський В. Н. Підстави виділення терористичних злочинів за законодавством України / В.Н. Кубальський // Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: збірник матеріалів інтернет-конференції (Київ, 25 червня 2015 року). – К.: Національна академія прокуратури України; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2015. – С. 113-118.
 47. Кубальський В. Н. Звичай як джерело міжнародного права та його взаємодія з міжнародним договором / В.Н. Кубальський. К.Ф. Гаврильчак // Юридична наука і практика: виклики часу:матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С. 229-232.
 48. Кубальський В. Н. Проблеми легалізації евтаназії в Україні / В.Н. Кубальський. О.В. Гребенюк // Юридична наука і практика: виклики часу:матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С.236-238.
 49. Кубальський В. Н. Асиметрична природа злочину тероризму в умовах глобалізаційних процесів / В. Н. Кубальський. Р. В. Фединець // Юридична наука і практика: виклики часу:матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С. 249-252.
 50. Кубальський В. Н. Розвиток законодавства про відповідальність за державну зраду як злочин проти державного суверенітету / В.Н. Кубальський // Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової.– Київ: Ніка-Центр, 2016. – C. 276-279.
 51. Kubalskiy V. N. Shcherbyna I. Yu. Characteristics of the universal norms of International Law in the sphere of combating human trafficking / N. Kubalskiy // Proceedings the seventh world congress “Aviation in the XXI-st century” “Safety in aviation and space technologies” (September 19-21, Kyiv). – К.: National Aviation university, 2016.– P. 7.1.5-7.1.9.
 52. Кубальський В. Н. Криміналізація незаконної участі службових осіб у підприємницькій діяльності / В.Н. Кубальський // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 121-124.
 53. Кубальський В. Н. Зміст поняття «державний суверенітет» в міжнародному праві // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19–20 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін.]. – Ч. 1. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – C. 412-421.
 54. Кубальський В. Н. Взаємодія національного та міжнародного права у сфері протидії тероризму / В.Н. Кубальський // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали регіонального круглого столу (24 березня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 61-65.
 55. Кубальський В. Н. Поняття кіберзлочинності в сучасних умовах // Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення (тези доп. всеукр. науково-практ. конф., м. Київ, 17 березня 2017 р.). – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 74.
 56. Кубальський В. Н. Загальне поняття злочинів, які посягають на державний суверенітет України / В.Н. Кубальський // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Другого регіонального круглого столу (28-29 вересня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 262 c. – С. 117-120.
 57. Кубальський В. Н. Поняття злочинів проти державного суверенітету України / В.Н. Кубальський // Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (10 листопада 2017 року) / упор. О.В. Авраменко, С.С. Гнатюк, І.В. Красницький. – Львів: ЛьвДУВС. – С. 125-127.
 58. Кубальський В. Н. Терористичні злочини та злочини проти державного суверенітету: проблема співвідношення // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 188-189.
 59. Кубальський В. Н. Професор В.Ф. Антипенко – фундатор міжнародної кримінології як нового напряму кримінологічної науки: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 60. Осадько О. О. Захист честі, гідності та ділової репутації: трудо-правовий аспект / О. О. Осадько // Соціально-економічні права людини та гарантії їх реалізації в сучасних  умовах державотворення : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 10- 11 жовтня 2012 р.). – Харків : Impress, 2012. – С. 133-135.
 61. Осадько О. О. Честь та гідність працівника у трудовому праві / О. О. Осадько// Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговорення п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» (Харків, 20-21 листоп. 2013 р.) – Х. : Право, 2013. – С. 923-
 62. Осадько О. О. Щодо визначення категорії «ділова репутація працівника» / О. О. Осадько // Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків,                  18-19 лип. 2014 р.) – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 96-
 63. Осадько О. О. До питання визначення поняття трудової честі та гідності працівника як категорії трудового  права / О. О. Осадько // Правове регулювання відносин у сфері праці і соціального забезпечення: проблеми і перспективи розвитку : тези доповідей і наук. Повідомлень учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3-4 жовт. 2014 р.). – Х.: Право, 2014. – С. 291-294.
 64. Осадько О. О. Порівняльна характеристика щодо визначення категорії «гідність працівника» / О. О. Осадько // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.). – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 180-181.
 65. Osadko O. Employee dignity and honour as an object of employment law of Ukraine / О. Osadko // «Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених» : Матеріали Всеукраїнської конференції (м. Харків, 17 квіт. 2014 р.). – Харків : НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2014. – C. 61-
 66. Яцишин М. Ю. Особливості правового регулювання перевезень небезпечних вантажів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Транспортне право в XXI столітті: міжнародна наукова конференція»], (Київ, 21 лютого 2013 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2013. – С.603-
 67. Яцишин М. Ю. Сучасні тенденції у сфері міжнародно-правового регулювання кіберпростору : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми ефективності міжнародного права»], (Київ, 29 березня 2013р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2013. – С. 127-
 68. Яцишин М. Ю. Грановська Е. П. Особливості визначення поняття «кіберпростір» як особливого середовища міжнародно-правового регулювання : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи»], (Київ, 13-14 квітня 2013 р.). – Київ: Центр правових наукових досліджень, 2013. – Ч.ІІ. – С. 114-
 69. Яцишин М. Ю. Проблема визначення поняття «кіберзлочинність» у міжнародно-правовій практиці : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Людина, суспільство, держава: правовий вимір у сучасному світі: IV міжнародна науково-практична конференція»], (Київ, 27 лютого 2014 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2014. – С.705-
 70. Яцишин М. Ю. Міжнародно-правова протидія кібервійнам : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Круглий стіл УАМП з міжнародно-правових питань «гібридної війни»], (Київ, 12 липня 2016 р.). – Київ : Українська асоціація міжнародного права, 2016. – С. 53-57
 71. Yatsyshyn M. Y. Inernational legal opposion to cyberwars : materials [«Proceedings The Seventh world congress «Aviation in the XXI-st century Safety in Aviation and Space Technologies»], (Kiev, 19 – 21 September 2016 y.) – Kiev : National aviation university, 2016. – P. 7.1.1.-1.4.
 72. Яцишин М. Ю. Наукові ідеї В. Ф. Антипенка щодо проблеми криміналізації діянь у міжнародному праві : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. [«Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка»], (Київ, 06 лютого 2018 р.). – Київ : Національний авіаційний університет, 2018.
 73. Каспрук О. С. Правове регулювання міжнародних перевезень. Шевченківська весна : мат. Міжнародної наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих учених (2 квітня 2015 р., м. Київ). Київ : ІМВ, С. 218–220.
 74. Каспрук О. С. Особливості правового регулювання міжнародних мультимодальних перевезень. Юридична лінія : мат. Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (25 листопада 2015 р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2015. С. 16–18.
 75. Каспрук О. С. Удосконалення транспортного законодавства України в рамках проекту «Нового Шовкового шляху». Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (11–12 грудня 2015 р., м. Херсон). Херсон, 2015. С. 211–213.
 76. Каспрук О. С. Напрямки вдосконалення державного регулювання міжнародних транспортних перевезень в Україні. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрямки його вдосконалення : мат. Міжнародної наук.-практ. конф. (14–15 жовтня 2016 р., м. Одеса). Одеса, 2016. С. 37–38.
 77. Каспрук О. С. Особливості розвитку транспортного права України в контексті сучасних глобалізаційних процесів. Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : мат. Міжнародної наук.-практ. конф. (23–24 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). Запоріжжя, 2016. С. 13–15.
 78. Каспрук О. С. Актуальні проблеми правового регулювання міжнародних транспортних коридорів у законодавстві України. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : мат. наук.-практ. конф. (16–17 вересня 2016 р., м. Львів). Львів, 2016. С. 64–66.
 79. Каспрук О. С. Особливості правового регулювання міжнародних транспортних перевезень в Україні. Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні : мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (14–15 жовтня 2016 р., м. Одеса). Одеса, 2016. С. 98–99.
 80. Каспрук О. С. Проблеми міжнародної гармонізації транспортного законодавства України. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні : мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (7–8 жовтня 2016 р., м. Херсон). Херсон, 2016. С. 114–116.
 81. Кібець Д. В. Завдання та функції валютного регулювання в Україні. Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 14–15 серп. 2015 р. Львів: Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2015. С. 72–73.
 82. Кібець Д. В. Девальвація та ревальвація як форми валютного регулювання в Україні. Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 9–10 верес. 2016 р. К.: Центр прав. наук. дослідж., 2016. С. 67–68.
 83. Кібець Д. В. Норми адміністративного права, як структурний елемент механізму адміністративно-правового регулювання валютних обмежень. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, Україна, 10–11 лют. 2017 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 57–60.
 84. Кібець Д. В. Поняття та система принципів валютного регулювання в Україні. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 січ. 2018 р. Запоріжжя: Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2018. С. 58–61.
 85. Короткий Т., Зубченко Н. Роль академічних кіл у забезпеченні благополуччя і добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження / Т. Короткий, Н. Зубченко // Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство  : матеріали круглого столу (м. Київ, 7 квітня 2017 року). Київ: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, Українська асоціація міжнародного права, 2017. – С. 10-16.
 86. Зубченко Н. Тварини у біомедичних дослідженнях: чи можлива альтернатива? / Н. Зубченко, Т. Короткий // Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство  : матеріали круглого столу (м. Київ, 7 квітня 2017 року). Київ: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, Українська асоціація міжнародного права, 2017. – С. 24-27.
 87. Короткий Т. Р. Міжнародно-правовий механізм захисту морського середовища від забруднення з наземних джерел  / Т. Р. Короткий  // Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права : матеріали круглого столу (27 жовт. 2017 року, м. Кривий Ріг) / відп. за вип. В. Г. Олюха; уклад. В. Г. Олюха. – Кривий Ріг : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 19-24.
 88. Короткий Т. Р. Право мирного проходу та питання охорони морського середовища в України / Т. Р. Короткий // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (19 жовтня 2017 року) / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 113-116.
 89. Короткий Т. Р. Нормативна складова екологічного правопорядку Світового океану: системно-структурний підхід / Т. Р. Короткий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.), Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одесса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 323-325.
 90. Короткий Т. Р. Захоронення космічних апаратів у Світовому океані та міжнародноправові аспекти захисту та збереження морського середовища / Т. Р. Короткий // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (м. Одеса, 25-26 травня 2018 року). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С. 16-19.
 91. Короткий Т. Р. Вплив пандемії СОVІD-19 на міжнародно-правову охорону навколишнього середовища / Т. Р. Короткий // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Треті юридичні читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (10 квіт. 2020 р., м. Одеса) / за заг. ред. Л. О. Корчевної, О. А. Чувакова ; укл.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 77-79.
 92. Короткий Т. Р., Дорофєєв О. В. Деякі епізоди з діяльності дипломатичного представника Азербайджанської Республіки в Україні М. Ю. Везірова (1918-1919 рр.) / Т. Р. Короткий, О. В. Дорофєєв // Cучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – Київ : Національний авіаційний університет, – С. 7-15.
 93. Короткий Т. Р. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН у сфері захисту та збереження морського середовища / Т. Р. Короткий // Cучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – Київ : Національний авіаційний університет, – С. 122-128.
 94. Короткий Т. Р. Особливості діяльності Товариства Червоного Хреста України в умовах збройного конфлікту / Т.Р. Короткий // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ) [Текст]. – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 61-60.
 95. Лесь І.О. Договірна теорія походження держави //Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – С. 29 – 32.
 96. Лесь І.О. Право на життя людини, що знаходиться в утробі матері // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези ІІІ Міжнародної наукової студентської конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 52 – 54.
 97. Лесь І.О. Проблеми формування і розвитку громадянського суспіольства в України // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції курсантів та студентів (23 листопада 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 151 – 153.
 98. Лесь І.О. Україна та Європейський Союз у контексті розвитку демократичної правової держави // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 листопада 2007 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 209 – 211.
 99. Лесь І.О. Держава та особа: відповідальність держави перед особою у контексті розвитку правової держави України // Правова держава: сьогодення і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих учених (29 березня 2008 року, м. Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2008. – С. 209 – 211.
 100. Лесь І.О. Сучасні підходи до визначення поняття та структури правової свідомості // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави: Матер. ІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (18 квітня 2008 року, м. Івано – Франківськ):- Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 43 – 45.
 101. Лесь І.О. Законодавче закріплення права людини на життя // Права людини у філософському, політологічному, соціологічному та правовому вимірах. Тези Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 – С. 52 – 55.
 102. Лесь І.О. Історичні та сучасні підходи до визначення поняття правосвідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 7 – 11.
 103. Лесь І.О. Українське законодавство в контексті гендерної рівності // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІХ Міжнародної науково – практичної конференції. Житомир, 21-22 травня 2008 року/ Наклад 300 прим. Підписано до друку 12.05.2008. – С. 210 – 213.
 104. Лесь І.О. Поняття терміну «юридична колізія // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 жовтня 2008 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 77 – 80.
 105. Лесь І.О. Проблема комерційної сексуальної експлуатації дітей в сучасних наукових дослідженнях // Порушення прав людини: торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей: Матеріали наукової конференції студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (12 грудня 2008 р., м. Кіровоград)/ За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2008. – С. 15 – 18.
 106. Лесь І.О. Деякі причини деформації правової культури суддів // Молодь та культура: актуальні аспекти: Зб. ст. (Матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції). – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – С. 170 – 171.
 107. Лесь І.О. Право на смерть // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохонної діяльності: Матеріали ХVІ науково – практичної конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 13 – 17.
 108. Лесь І.О. Правосвідомість студентської молоді // Правова свідомість молоді в умовах розвитку соціальної демократичної держави: Матер. ІІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (9 квітня 2009 року, м. Івано – Франківськ). – Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 5 – 6.
 109. Лесь І.О. Правосвідомість у соціально – політичному розвитку людини // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: Матер. ІV Всеукр. курс. – студ. конфер. (22 квітня 2010 року, м. Івано – Франківськ): ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 51 – 55.
 110. Лесь І.О. Деякі аспекти співвідошення права і правової свідомості // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем Європейської інтеграції. Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 220 – 223.
 111. Лесь І.О. Освіта молоді як чинник формування правосвідомості // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної студентської наукової конференції 9-10 листопада 2010 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010. – С. 9 – 12.
 112. Лесь І.О. Деформація правової свідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали ХVІІ наук. – практ. конф. курсантів та студентів (Харків, 14 трав. 2010 р.)/ МВС України, Харк. нац. Ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 34 – 36.
 113. Лесь І.О. Деформація правової свідомості осіб, які відбували покарання // Соціальна політика держави у сфері запобігання злочинності та ресоціалізації осіб, які відбували покарання. Ч.3: Матеріали ІХ міжвузівської наукової студентської конференції з кримінології та кримінально – виконавчого права, м. Харків, 26 листоп. 2010 р./ За заг. ред. проф. В.В. Голіни. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 26 – 29.
 114. Лесь І. О. Організаційно-правові засади утворення Робітничо-селянської радянської міліції в УСРР (1919 р.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 62-64.
 115. Лесь І. О. Арешт з утриманням на гауптвахті, як вид дисциплінарного стягнення за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (1984 р.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.) / МВС України : Міністерство освіти і науки України : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-151.
 116. Лесь І. О. Правовий механізм зміцнення дисципліни в органах міліції в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми :Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 29-32.
 117. Лесь І. О. Підготовка кадрів міліції Української СРР в 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 19 травня 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-153.
 118. Лесь І. О. Правові підстави звільнення за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (поч. 90-х рр.. ХХ ст.) / І. О. Лесь // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Я. В. Лазур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секр.), К. А. Губар, О. О. Малишев, Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород : Видавництво «Говерла», 2014. – С. 406-410.
 119. Лесь І. О. Значення дисциплінарних статутів органів внутрішніх справ 1971 та 1984 рр. / І. О. Лесь // Юридична Україна : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків, 28 листопада 2014 р. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – С. 18-20.
 120. Лесь І. О. Становлення дисциплінарних правовідносин в міліції УСРР періоду воєнного комунізму (1919) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) / МВС України : Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 117-121.
 121. Лесь І. О. Система заохочень працівників Радянської Робітничо-селянської міліції УСРР за Дисциплінарним статутом 1923 року / І. О. Лесь // Правові засади діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2014). – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2014. – С. 69-71.
 122. Лесь І. О. Запровадження бібліотек при відділах міліції як одна із форм підвищення освітнього рівня працівників міліції Радянської України, періоду непу (1921 – 1923 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми юридичної науки і практики : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. (квітень 2015 року), Нац. Юр. Університет імені Ярослава Мудрого / наукове видання – Харків : 2015 р. – С. 12-16.
 123. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в роки непу (1921– 1928 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 127-135.
 124. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 29-32.
 125. Лесь І. О. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 1984 року (порівняльне дослідження) / І. О. Лесь // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 5-6 червня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 19-22.
 126. Лесь І. О. Становлення та розвиток організаційно-правових засад співробітництва міліції з населенням в радянській Україні (1917–1991 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.) – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 14-17.
 127. Лесь І. О. Дотримання законності працівниками міліції при затриманні та утриманні осіб у КПЗ та БПЗ в Україні (перша половина ХХ ст.) / І. О. Лесь // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве \ ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон : ФОП Г рінь Д. С., 2015. – С. 345-351.
 128. Лесь І. О. Якісний добір кадрів на службу в органи внутрішніх справ як умова мінімізації дисциплінарних проступків, вчинених працівниками міліції / І. О. Лесь // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 вересня 2015 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 12-16.
 129. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності в органах міліції України в перші післявоєнні роки (1946 – 1947 рр.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 166-170.
 130. Лесь І. О. Деякі організаційно-правові засади розвитку партнерських відносин між органами поліції та громадянами в Україні / І. О. Лесь // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : зб. Тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю (в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ», приуроченої до Всесвітнього дня науки), 26 листопада 2015 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 49-55.
 131. Лесь І. О. Деякі причини порушення дисципліни та законності працівниками міліції періоду здобуття Україною незалежності (1991 р.) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 77-81.
 132. Лесь І. О. Участь міліції у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: до 30-ї річниці ядерної катастрофи / І. О. Лесь // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26.
 133. Лесь І. О. Історична ґенеза дисциплінарної відповідальності в органах міліції / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 108-114.
 134. Лесь І. О. Деякі аспекти матеріально-побутового забезпечення особового складу радянської міліції України в роки непу (1920-ті рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 36-41.
 135. Лесь І. О. Висвітлення дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР–УРСР (1919–1991 рр.) у вітчизняній та зарубіжній літературі / І. О. Лесь // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 350-356.
 136. Iryna Les The concept and sources of international criminal law and their impact on the criminal procedural legislation of Ukraine/ The Fourteenth International Conference of Science and Technology “AVIA-2019″.– Kyiv: National Aviation University, 2019. – С. 10-13.
 137. Лесь І.О. Характерні ознаки жертви дитячої порнографії / Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми (6 листоп. 2019 р., м. Харків) / МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 172-174.
 138. Лесь І.О. Організація та діяльність слідчих органів України наприкінці 20-х-30-х рр. / Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 178-189.
 139. Мушак Н. Б. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: зб. наук. праць наук. конф. (Київ, 21 лютого 2013 р.) – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – С. 52–56.
 140. Мушак Н. Б. Міжнародно-правові основи співробітництва України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Законодавство України: проблеми та перспективи: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 02 квітня 2013 р.) – К.: Вид-во Ліра-К, 2013. – С. 307–309.
 141. Мушак Н.Б. Візова політика держав-членів Європейського Союзу щодо третіх країн. Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., Євдокимов В.О., Чернецька О. В. та інш.] – К.: Видавництво Ліра-К 18 лютого 2014. – С. 66-68.
 142. Мушак Н.Б. Запровадження Візової інформаційної системи ЄС на території України. С. 281 – 283. Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення. Зб. Матеріалів конференції «Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення». До 125-річчя від Дня народження Володимира Михайловича Корецького, 19 лют.2015 р. [Текст] / [упор. І. М. Проценко]; [за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Н. Денисова]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. 316 с. – С. 281 – 283.
 143. Мушак Н. Б. Порядок денний асоціації Україна – Європейський Союз на шляху реалізації Україною Угоди про Асоціацію / Сучасні проблеми правової системи України. Зб. матер. V Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, М. О. Дей, С.І. Бевз. – К.: Кондор-Видавництво, 2013. – С.420-422.
 144. Мушак Н. Б. Правове регулювання свободи пересування громадян України в межах Європейського Союзу / Розвиток публічного адміністрування (24-25 жовтня 2013 р. м. Рівне) – Рівне: НУВГП, 2013. – С. 45-47.
 145. Мушак Н.Б. Імміграційна політика держав-членів Європейського Союзу, ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи: Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.] – К.: Видавництво Ліра-К, 2014 р. C. 184 – 186.
 146. Мушак Н.Б. Harmonization of Ukrainian Legislation with the EU Laws in the sphere of Intellectual Property Law. Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 р.); [редкол.: Бошицький Ю. Л., Френсіс Гарі, Шемшученко Ю.С., Чернецька О. В. та інш.] – К.: Видавництво Ліра-К,  2014 р. C. 108 – 112.
 147. Мушак Н.Б. Міжнародні угоди України про місцевий прикордонний рух з державами-членами Європейського Союзу / Сучасні проблеми правової системи України. Зб. матер. VI Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, М. О. Дей, С.І. Бевз. – К.:Видавництво Ліра-К, 2014. – С. 239-240.
 148. Мушак Н.Б. Вплив концепцій європейської інтеграції на становлення Шенгенського процесу. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – С. 43 – 44.
 149. Мушак Н.Б. Міжнародні морські перевезення України. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26 березня 2015 р., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інші]. –  Вип.3. – Видавництво Ліра-К, 2015 р. – С. 18-23.
 150. Мушак Н. Б. Правове регулювання статусу біженців у праві Європейського Союзу. Актуальні проблеми сучасного міжнародного права : зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. / редкол.: А. П. Гетьман, І. В. Яковюк, В. І. Самощенко та ін. – Х. : Право, 2015. – Ч. 1. – С. 144-152.
 151. Мушак Н. Б. Співвідношення шенгенського права та внутрішнього права держав-членів Європейського Союзу – Ідея порівняльного міжнародного права: pro et contra: Збірник наукових праць на честь іноземного члена НАН України та НАПрН України Уїльяма Елліотта Батлера / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, І.М. Ситар. – Київ; Львів: Ліга-прес, 2015. – С. 470-478.
 152. Мушак Н.Б. Функціонування візової інформаційної системи та треті країни. VIІІ Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., Євдокимов В.О., Чернецька О. В. та інш.] – К.: Видавництво Ліра-К 2015. – С. 128-131.
 153. Мушак Н.Б. Статус додаткового захисту громадян третіх країн у правовій системі Європейського Союзу, VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України», 26 листопада 2015 року, м. Київ, Київський університет права НАН України; [За заг.ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, О.О. Кваші, Р.Б. Шишки, В.М. Іванова, О.О. Харчука. – Випуск 7. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015.– С. 33-34.
 154. Мушак Н.Б. Боротьба з корупцією в Україні та запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом та Укрїною, VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України», 24 листопада 2016 року, м. Київ, Київський університет права НАН України; [За заг.ред. Ю.Л. Бошицького, О.В. Чернецької, О.О. Кваші, Р.Б. Шишки, В.М. Іванова, О.О. Харчука. – Випуск 8. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – 323 с. – С. 298-300.
 155. Мушак Н.Б. Refugee and Subsidiary Protection Status in the European Union Legislationю. Європейська юридична освіта і наука. Збірник наукових праць ІХ міжнародної науково-практичної конференції 13-14 листопада 2015 / ред.кол. Бошицький Ю.Л., Петік О.В., Чернецька О.В., Лазур Я.В. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – 186 с. – С. 63-66.
 156. Мушак Н.Б. Договірний механізм Європейського Союзу щодо захисту персональних даних. Актуальні проблеми в сучасній Україні. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20 квітня 2016 р. правотворення / Ред.кол. Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2016. – 186 с. – С. 28-30.
 157. Мушак Н.Б. Співробітництво держав-учасниць Шенгенського простору у сфері забезпечення європейської безпеки. IX Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та інш.] – Львів, ТОВ «Західно-український консалтинг центр», 2016. – С. 22 – 26.
 158. Мушак Н.Б. Угоди про реадмісію Європейського Союзу з третіми країнами. Міжнародний конгрес європейського права: зб. наук. праць. (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.) – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 69-73.
 159. Mushak N. Application of European Court of Human Rights’ Practice by National Courts. Polit. Challenges of Science Today. International Relations: the XX International Conference of Higher Education Students and Young Scientists, 1-3 April, 2020: abstracts. – K.: NAU, 2020. – P. 27–30.
 160. Mushak N. The Development of Common Constitutional Traditions by the European Court of Justice and the Union’s Acquis. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: міжнародна науково-практична конференція, 08 квітня 2020 р.: матеріали доп. – К., 2020. – C. 195 – 202.
 161. Мушак Н.Б. Соціально-економічні права і концепція поколінь прав людини Цифрова Україна»: конституційно-правова модель : Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 24-ї річниці Конституції України., 28 травня 2020 року: матеріали доп. – К., 2020. – С. 340 – 345.
 162. Невара Л.М. Право на освіту в системі прав людини // Проблеми відповідальності держави : матер. міжнар. наук.- практич. конф. (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародного права) (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – 154 с. – 111-115 с.
 163. Невара Л.М. Універсальні та регіональні стандарти забезпечення захисту права на освіту // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково- практичної конференції «Актуальна юриспруденція» (м. Київ, 16 червня 2016 р.). Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 150 с. – с. 45-47. (зареєстрований в універсальному міжнародному класифікаторі – ISBN та внесений до наукометричної бази Science Index – ліцензійний договір №543-09/2013).
 164. Невара Л.М. Міжнародне право як складова основ сталого розвитку вітчизняного законодавства // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р. м. – Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – 268 с. – сс. 254-257.
 165. Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку. // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім “АртЕк”, 2016. 252 с. – сс. 85-87.
 166. Невара Л.М. Роль міжнародних конференцій у становленні Болонського процесу. // Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16–17 грудня 2016 року. – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – 144 с. – с. 140-143.
 167. Невара Л.М. Державно-приватне партнерство в сфері освіти. // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, (19 жовтня 2017 р.) – ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка.
 168. Невара Л.М. Міжнародно-правова модель гармонізації освіти: завдання для України. Одеські юридичні читання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції., м. Одеса. (10-11 листопада 2017 р.) – Одеса: Вид.дім «Гельветика», 2017. – 208 с. – с. 220-223. Сертифікат участі
 169. Невара Л.М. Міждисциплінарні дослідження у Болонському процесі. // Методична конференція «Міждисциплінарні дослідження: теоретико-методологічні виміри». (5 грудня 2017 р.), Київ, 2017. – ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка.
 170. Невара Л.М. Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір: державно-приватне партнерство. // Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: «Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави». «Актуальна юриспруденція», м. Київ ( 28 лютого 2018 року) – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 161 с. – с. 86-88. Сертифікат участі.
 171. Невара Л.М. Екологічна освіта для вирішення глобальних екологічних проблем. // Міжнародна науково-практична конференція присвячена 25-річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього. м. Київ (22 червня 2018 року) – Київ, 2018. – УАМП, ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка. – 175 с. – с. 48 – 51.
 172. Міждисциплінарність освіти і науки для підвищення якості та конкурентоспроможності . // Міжнародна науково-теоретична конференція «Стратегічне позиціонування України в сучасному міжнародному просторі» (SPUMIS). (18.10.2018 р.), Київ, 2018. – ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка.
 173. Невара Л.М. Моніторинг закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з метою виявлення прогалин у сфері кіберосвіти. Інформаційно-аналітична довідка та Рекомендації. – Київ, 2018. – с. 13.
 174. Невара Л.М. Вплив кіберзагрози на освіту. // Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 грудня 2018 р.) / за ред. Г.Т. Ульянової; уклад.: О.В. Дикий, Ю.Д. Батан. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 216 с.- с. 211-213.
 175. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив першої світової війни на формування інституту відповідальності держав у міжнародному праві / О.Г.Широкова-Мурараш // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відповідальності держави», 8 квітня 2016 року, Національний авіаційний університет. – Одеса: Феникс, 2016. – С.122-128
 176. Широкова-Мурараш О.Г. Трансформація середньовічної християнської моделі у світську систему міжнародно-правового регулювання під впливом Вестфальського конгресу 1648 р. / О.Г.Широкова-Мурараш // XXXІІІ Міжнародна історико-правова конференція «Релігійний чиннник в історії права, держави та юридичної думки», 26–29 травня 2016 р., м. Тисьмениця. – Київ-Херсон, 2016. – С. 387-396
 177. Широкова-Мурараш О.Г. Витоки формування дихотомії української національної свідомості (хіу-хуі ст.): міжнародний аспект / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна науково-практична конференція 19-20 квітня 2017 р. КНУКМ. – Частина 1. – Київ, 2017. – С.158-168.
 178. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив міжнародних відносин у східній Європі і ХІУ-ХУІ ст. на становлення національної ідентичності жителів західних земель київської русі у складі великого князівства літовського: / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна наукова конференція «Україна. Евроінтеграція. Інтермаріус: історія і сучасність», 28-29 жовтня 2016, Одеса. – Миколаїв: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С.48-54
 179. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому тероризму:  збірка тез доповідей / О.Г. Широкова // Міжнародна наукова-практична конференція присвячена  25 річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожного. – Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. –  С. 164-170.
 180. Широкова-Мурараш О.Г. Рішення Європейського суду з прав людини щодо реалізації права працівників українських авіакомпаній на страйк / О.Г. Широкова-Мурараш, М.І.Малькова // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017 . – С.35.40-35.44
 181. Широкова-Мурараш О.Г. Порушення прав дітей під час збройного конфлікту в Україні / О. Г. Широкова-Мурараш, А.С. Палій // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017. – С.35.45-35.49.
 182. Широкова-Мурараш О.Г. Основні аспекти захисту прав дитини у мережі інтернет: Матеріали доповідей і повідомлень / Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф.  // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. -С. 358 – 363
 183. Широкова-Мурараш О.Г. Права дітей та обов’язки держави у світлі ювенальної юстиції: Матеріали доповідей і повідомлень /Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А. //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. – С.104-109.
 184. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий аспект міжнародної інформаційної безпеки: Тези доповіді / VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня, 2018 р.
 185. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення міжнародно-правової свідомості східних слов’ян за доби Київської Русі / Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХVІІІ Міжнародної історико-правової конференції, 1–3 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ–Херсон: Олді-плюс, 2018. –  С.236-244
 186. Широкова-Мурараш О.Г. Протидія дискримінації за віковою ознакою у світлі міжнародного та національного захисту прав людини / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.218-225
 187. Shyrokova-Murarash О.G.,  Akchurin Y.R.,  International legal aspect of international information security /”AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. Р.10.3.16 – 10.3.19
 188. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень тварин / Булгакова О.П., Широкова-Мурараш О.Г. // Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах». – Київ, НАУ, 2020.
Закрити меню