English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Професійні можливості кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Бази проходження практик здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Бази проходження практик здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Теми кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відповідно до пункту 21 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти. Таким чином, спеціальність «Міжнародне право» робить можливим працевлаштування на, практично, невичерпний перелік правничих посад в міжнародних інституціях, органах державної влади, місцевого самоврядування України та юридичних особах приватного права, як в Україні так і за її межами. Випускники можуть брати участь у дипломатичних місіях України, стати адвокатом, дипломатом, нотаріусом, політологом, менеджером проектів у міжнародних організаціях, прокурором, суддею, юрисконсультом та обіймати інші престижні юридичні посади. Після завершення курсу навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» студент отримає кваліфікацію «Юриста-міжнародника» та «Референта-перекладача». Навчаючись за спеціальністю «Міжнародне право», студенти-міжнародники здобувають високий рівень володіння англійською мовою, а також другою іноземною, яку вони можуть самостійно обрати серед великої кількості іноземних мов.
На сьогодні випускники кафедри отримали успішне працевлаштування в судовій, правоохоронній та правозахисній сферах, як України так і Французької Республіки, Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Китайської Народної Республіки та інших зарубіжних країн, оскільки дана спеціальність є на сьогодні надзвичайно актуальною та необхідною в усьому світі.
У 2008-2017 рр. кафедру міжнародного права очолював відомий фахівець у сфері міжнародного права, проблем міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом, доктор юридичних наук, генерал-майор Служби безпеки України, основоположник антитерористичної системи України та її правової бази, професор Антипенко Володимир Федорович, який виховав цілу плеяду науковців, зокрема таких кандидатів наук, як Важну К. А., Громівчук І. М., Кубальського В. Н., Замулу А.Ю. та доктора юридичних наук Гулієва А. Д., які нині працюють на кафедрі.
З 2017 року завідувачем кафедри став Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, лауреат премії Президента України для молодих вчених.
З 2019 року кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства очолює Короткий Тимур Робертович – кандидат юридичних наук, доцент.
Під час навчання бакалаври та магістри отримують у належному обсязі знання з найактуальніших дисциплін, які необхідні юристам-міжнародникам. Це забезпечується високою фаховою кваліфікацією викладачів та логічною структурованістю навчального процесу.
На кафедрі працюють 5 докторів юридичних наук, професори, серед них: Волошин Ю.О., Буроменський М.В., Мушак Н.Б., Гулієв А.Д. та Чорнолуцький Р.В. Крім того, на кафедрі викладають кандидати юридичних наук, доценти: Драчов О.В., Широкова-Мурараш О.Г., Каспрук О.С., Замула А.Ю., Лесь І.О., Невара Л.М..; та старші викладачі: Ставнійчук А.С. та Кібець-Пашутіна Д.В. Саме під керівництвом цих професійних спеціалістів, які здатні на високому рівні здійснювати викладання відповідних дисциплін і давати поради із свого власного досвіду, відбувається активна науково-практична діяльність, забезпечується ефективна робота кафедри та, як наслідок, якісний рівень професійної підготовки випускників.
З метою удосконалення навчального процесу викладачами кафедри під керівництвом В. Ф. Антипенка було видано підручник-трьохтомник з Міжнародного публічного права з грифом Міністерства освіти і науки України, який розроблено на суттєво новій концептуальній основі. Також видано підручник з навчальної дисципліни «Право зовнішніх зносин» з грифом Міністерства освіти і науки України, що належить авторству А. Д. Гулієва та інші видання.
На сьогодні студенти та викладачі ведуть активну роботу з написання публікацій, статей та монографій, а для закріплення та поглиблення знань на кафедрі регулярно проводять свої засідання студентські наукові гуртки з різних галузей міжнародного права та порівняльного правознавства. Студенти за спеціальністю «Міжнародне право» беруть активну участь і у різноманітних конкурсах, наприклад, у національному конкурсі «Суд присяжних» (Jury Trial), конкурсі з міжнародного права імені Філіпа Джессапа (Philip Jessup) та проводять «Моделі ООН» серед студентів ВУЗ. Також вони мають змогу проявити себе під час проведення круглих столів та зустрічей із відомими дипломатами, правниками та державними діячами, які організовує кафедра міжнародного права.

Закрити меню