English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

ОС «БАКАЛАВР»

Рецензії-відгуки на освітню програму «Міжнародне право»

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2020

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2019

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2017 (2018)

Навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти

Навчальний план №НБ-17-293/20

Навчальний план №НБ-17-293/19

Навчальний план №НБ-17-293/18

Навчальний план №НБ-17-293/17

ОС «МАГІСТР»

Освітньо-професійна програма «Міжнародне право»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 293 «Міжнародне право»
Галузь знань 29 «Міжнародні відносини»
Освітня кваліфікація: Магістр з міжнародного права
Кваліфікація: 2421.2 – юрист-міжнародник, 2444.2 – перекладач

Close Menu