English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Перелік навчальних дисциплін ОПП кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародне право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 1. Право зовнішніх зносин та дипломатія
 2. Порівняльне цивільне право і процес
 3. Способи вирішення міжнародних економічних спорів
 4. Міжнародні стандарти розслідування авіаційних пригод
 5. Міжнародне гуманітарне право
 6. Правова регламентація діяльності ІКАО
 7. IT право
 8. Практика застосування Шенгенського права
 9. Порівняльне кримінальне право і процес
 10. Порівняльне трудове і соціальне право
 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 12. Право інтелектуальної власності
 13. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 14. Міжнародне право навколишнього середовища
 15. Порівняльний цивільний процес
 16. Історія правових і політичних вчень
 17. Міжнародне повітряне і космічне право
 18. Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова відповідальність
 19. Порівняльне кримінальне право і процес
 20. Порівняльне трудове і соціальне право
 21. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 22. Право інтелектуальної власності
 23. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 24. Міжнародне право навколишнього середовища
 25. Порівняльний цивільний процес
 26. Історія правових і політичних вчень
 27. Міжнародне повітряне і космічне право
 28. Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова відповідальність
 29. Історія міжнародного права
 30. Право зовнішніх зносин та дипломатії
 31. Судові системи і порівняльне судове право
 32. Порівняльне адміністративне право
 33. Європейська система захисту прав людини
 34. Соціологія права
 35. Порівняльне кримінальне право
 36. Судова практика ЄСПЛ
 37. Правове регулювання внутрішнього ринку ЄС
 38. Міжнародне морське право
 39. Права людини та інтернет
 40. Способи вирішення міжнародних економічних спорів
   
   
   
   
   
   
   

Обов’язкові навчальні дисципліни ОПП «Міжнародне право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 1. Філософські проблеми наукового пізнання (робоча програма, силабус)
 2. Ділова іноземна мова(робоча програма
 3. Методологія міжнародно-правових  досліджень    (робоча програма, силабус, Методичні рекомендації до КП)
 4. Правове регулювання інтеграції України в ЄС(робоча програма, силабус)
 5. Міжнародне правосуддя (робоча програма, силабус)
 6. Приватна юридична практика(робоча програма, силабус)
 7. Теорія та практика міжнародного права(робоча програма, силабус,Методичні рекомендації до КР)
 8. Науково-дослідна практика у сфері міжнародного права(програма практики)
 9. Переддипломна практика (програма практики)
 10. Єдиний державний кваліфікаційний іспит  (програма ЄДКІ)
 11. Кваліфікаційна робота  (Положення про дипломні роботи)
 1. Конституційне право України  (робоча програма, силабус)
 2. Міжнародне гуманітарне право  (робоча програма, силабус)
 3. Міжнародне кримінальне право  (робоча програма, силабус)
 4. Міжнародне транспортне право  (робоча програма, силабус)
 5. Міжнародні контракти  (силабус)
 6. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування  (силабус)
 7. Міжнародно-правові стандарти розслідування авіаційних пригод  (робоча програма, силабус)
 8. Перехідне правосуддя (силабус)
 9. Право Євросоюзу  у сфері юстиції та внутрішніх справ  (силабус)
 10. Правове регулювання статусу біженців  (силабус)
 11. Практикум міжнародних переговорів  (робоча програма, силабус)
 12. Спеціальні служби в зовнішній політиці держави  (силабус)
Закрити меню