English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Програми фахових вступних випробувань

ОС "Бакалавр"

Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 293 «Міжнародне право»
ОП: «Міжнародне право»

ОС "Магістр"

Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність: 293 «Міжнародне право»
ОП: «Міжнародне право»

Закрити меню