English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Силабуси навчальних дисциплін ОНП «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

Закрити меню