English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Центр німецького права

Науково-дослідна лабораторія «Центр німецького права»

Метою НДЛ є налагодження спільних міждисциплінарних досліджень та іншої науково-практичної співпраці між фахівцями України та німецькомовних країн у сфері юриспруденції та юридичного перекладу задля:
 • розробки та інформаційно-аналітичного забезпечення сучасної наукової та нормативно-правової бази для вдосконалення підготовки фахівців з міжнародного права зі спеціалізацією на німецькомовних системах права,
 • міжкультурної правничої комунікації та юридичного перекладу, у тому числі запровадження стандартів практично орієнтованої юридичної освіти і юридичного перекладу на основі кращого досвіду – норм і процедур, практикованих у Федеративній Республіці Німеччина та інших країнах-членах ЄС.

Центр німецького права організовує та проводить для студентів:
 • навчальні та наукові заходи німецькою мовою (відкриті лекції німецьких викладачів, воркшопи, семінари та круглі столи);
 • щорічні судові дебати “Moot-Court” з державного та конституційного права в Україні та Німеччині;
 • курси німецької фахової мови юридичного спрямування та наукової німецької мови;
 • пошук стипендій на навчання, літні курси та стажування у Німеччині тощо.
Стратегічні завдання Центру:
 • методичне та інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації у сфері порівняльно-правових студій, орієнтованих на німецькомовні країни.
 • методичне та інформаційне забезпечення реформування української юридичної освіти і підвищення кваліфікації у сфері практичної юриспруденції (методика вирішення юридичних задач) на основі німецького досвіду;
 • методичне та інформаційне забезпечення реформування українського публічного права на основі німецького досвіду;
 • підвищення кваліфікації науково-викладацьких кадрів з викладання іноземних правничих мов (науково-методичні заходи та тренінги).
 • методичне забезпечення запровадження подвійної кваліфікації з права та перекладу «юридичний перекладач» (експерт з юридичного перекладу) зі спеціальним набором компетенцій, що включають знання правової теорії і практики, володіння правничими мовами оригіналу та перекладу, методами юридичного перекладу.
 • розробка та запровадження українських стандартів виконання юридичного перекладу на основі кращого європейського досвіду з огляду на типи та функції юридичних текстів та окремі галузі права;
 • організація і проведення міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, інших заходів з актуальних питань порівняльного права, юридичного перекладу та міжкультурної правової комунікації;
 • організація наукового стажування для науково-викладацького складу на базі німецьких ВНЗ та наукових центрів.
 • надання послуг з підвищення кваліфікації юристів та експертів юридичного перекладу (у тому числі вебінари та інші науково-практичні Інтернет-заходи);
 • науково-методичний розвиток юридичної лексикографії та видавнича діяльність  у цій галузі у т.ч. із залученням новітніх Інтернет-технологій (електронні багатомовні юридичні словники, бази даних, методичні посібники тощо);
 • надання послуг з виконання та експертизи юридичного перекладу на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх асоціацій, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадян.
Для виконання передбачених завдань НДЛ залучає провідних вчених-правознавців та перекладознавців, фахівців з відповідних галузей знань з України та, на основі планованих грантів, – з-за кордону.
 
У рамках програми Міністерства зовнішніх справ Федеративної республіки Німеччини та за участі ГО «Німецько-українська школа публічного управління», 7-9 грудня 2021 року було проведено німецько-український онлайн семінар II на тему “Відкритість і законність державного управління”.
Закрити меню