English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

tymur_korotkyi@nau.edu.ua

Короткий Тимур Робертович

Посада: завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Віце-президент Української асоціації міжнародного права.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, 2006 р. тема «Приватноправовий механізм охорони морського середовища від забруднення із суден».

Освіта: Біологічний факультет Одеського державного університету імені І.І. Мечникова, спеціальність «Біолог-генетик», 1991 р. Юридичний інститут Одеського державного університету імені І. І. Мечникова, спеціальність «Правознавство», 1997 р.

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, Біологічний факультет (молодший науковий співробітник лабораторії біотехнології), 1991-1992

Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, Біологічний факультет (молодший науковий співробітник), 1993-1997

Одеська національна морська академія (асистент, старший викладач кафедри морського права), 1997-2001

Одеська національна морська академія (заступник декана гуманітарного факультету), 1998-2001

Одеська національна юридична академія (старший викладач міжнародного права і міжнародних відносин), 2001-2006

Одеська національна юридична академія (заступник декана факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики), 2006-2008

Міжнародний гуманітарний університет, Інститут національного і міжнародного права (завідуючий кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства), 2008

Міжнародний гуманітарний університет (директор Інституту національного і міжнародного права), 2009-2011

Національний університет «Одеська юридична академія» (доцент кафедри міжнародного права і міжнародних відносин), 2006-2016

Національний університет «Одеська юридична академія» (професор кафедри міжнародного права і міжнародних відносин), 2017-2018

Національний університет «Одеська юридична академія» (професор кафедри міжнародного та європейського права), 2018-2019

Національний авіаційний університет (завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства), з 2019 р.

Член Робочої групи з питань удосконалення підготовки фахівців за напрямом «Міжнародне право» розробці новітнього галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Міжнародне право» (Наказ від 10 жовтня 2012 року № 1088).

Член Міжвідомчої робочої групи щодо розроблення нормативно-правової бази для реалізації вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Член Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права, 2015-2017 р.

Член Бюро з міжнародного приватного права Національної академії правових наук.

Член робочої групи з питань організації та проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» в 2018 році.

Член Правління Товариства Червоного Хреста України.

Член Комісії для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (Указ Президента України
від 10 червня 2019 року № 356/2019).

Член Комісії з питань правової реформи (Указ Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019; від 29 жовтня 2020 року №476/2020).

Віце-президент Української асоціації міжнародного права.

Сфера наукових інтересів: міжнародне гуманітарне право, теорія міжнародного права, історія міжнародного права, міжнародне морське право, міжнародне космічне право, міжнародне повітряне право, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародна правосвідомість, міжнародне приватне морське право, медичне право, правове регулювання біоетики, правові питання захисту тварин від жорстокого поводження.

Розділи у колективних монографіях

 1. Право війни на морі: основні джерела та інститути / Т. Короткий, А. Кориневич // Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт. кол. ; за ред. В. М. Репецького та В. В. Гутника. – Львів ; Одеса : Фенікс, 2017. – С. 522-544.
 2. Міжнародне приватне право: наукові дослідження в країнах common law : довід. / укл. О.І. Виговський, А. С. Довгерт,  Т. Р. Короткий, В. В. Пономарьов, Н. В. Хендель; передмова А. С. Довгерт ; за ред. А. С. Довгерта. – Одеса : Фенікс, 2017. – 134 с.
 3. Butler W. E. Professor Peter E. Kazanskyi: milestones of biography and creativity / W. E. Butler, N. V. Hendel, T. R. Korotkyi, V. V. Mazurenko. – Odesa : Feniks, 2017. – 66 р.
 4. Korotkyi T., Hendel N. The Legal Status of the Donetsk and Luhansk «Peoples’ Republics» // The Use of Force against Ukraine and International Law. Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum / M.C. Asser Press T.M.C. Asser Press. – 2018. – Р. 145-171.

 Підручники та навчальні посібники з грифом МОН (Гриф МОН скасований більше 5 років тому для ВНЗ)

 1. Міжнародне гуманітарне право. Посібник для юриста / [М.М. Гнатовський, Т.Р. Короткий, А.О. Кориневич, В.М. Лисик, О.Р. Поєдинок, Н.В. Хендель]; за ред. Т.Р. Короткого – Київ-Одеса : Українська Гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2016. – 2017. – 145 с. // https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/MHP-final.pdf
 2. Короткий Т. Р. Міжнародне гуманітарне право; Міжнародне кримінальне право; Міжнародне право навколишнього середовища // Міжнародне право : навчально-методичний посібник / за ред. професора М. Р. Аракеляна. – Одеса : Фенікс, 2019. – С. 70-76; С. 77-83; С. 125-131.
 3. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навчально-методичний посібник для закладів середньої освіти / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель; за ред. радника президента Товариства Червоного Хреста України з міжнародного гуманітарного права, к.ю.н. Т.Короткого. – Київ, УГСПЛ; Одеса : Фенікс, 2019. 141 с. URL: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Prev_Posibnyk_MGB_A41.pdf

Опубліковані наукові статті у фахових юридичних виданнях України

 1. Ківалова Т. С. Розвиток досліджень у галузі міжнародного права в Україні в 2012-2016 рр. / Т. С. Ківалова, Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2017. – № 1 – С. 152-160.
 2. Медведєва М. Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії / М. Медведєва, Т. Короткий // Evropský politický aprávní diskurz. – 2017. –Svazek 4, 4. vydání.– 32-40.
 3. Короткий Т. Поширення знань про міжнародне гуманітарне право: синергія держави та недержавних акторі / Т. Короткий, А. Капустін // Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2018. – № 2. – С. 60-68.
 4. Короткий Т. Традиції одеської школи міжнародного права / Т. Короткий, М. Пашковський // Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2018. – С. 35-57.
 5. Короткий Т. Від Декларації Веллеса до Кримської декларації або 78 років на варті міжнародного права / Т. Короткий, Є. Лук’янченко // Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2018. – № 3. – С. 63-67.
 6. Короткий Т., Хендель Н. Міжнародно-правовий аналіз ситуації в Азовському морі та Керченській протоці / Т. Короткий, Н. Хендель // Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2018. – № 3. – С. 41-54.
 7. Короткий Т. Порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. в період збройного конфлікту на території України: фаховий погляд / Т. Короткий, С. Саяпін, Р. Єделєв, Н. Хендель // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. – – № 3. – С. 130-140.
 8. Короткий Т. Кримська декларація та її роль в деокупації Криму / Т. Короткий, Є. Лук’янченко, Н. Хендель // Україна дипломатична. Науковий щорічник. – Київ, 2019. – С. 638-646.
 9. Medvedieva M. O. Responsibility for the environmental damage caused during the armed conflict between Ukraine and the Russian Federation: opportunities in the algorithm of protecting national interests / M. O. Medvedieva, T. R. Korotkyi // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. нау. пр. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2019. – Вип. 139. –  С. 57-67.
 10. Медведєва М. Міжнародно-правові режими захисту довкілля у зв’язку зі збройним конфліктом / М. Медведєва, Т. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародни відносини. 2019. – Вип. 1 (49). – С. 45-50.
 11. Короткий Т. Екологiчний правопорядок у Свiтовому океанi: системно-структурний аналiз нормативної складової / Т. Короткий // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2019. – № 2 – С. 143-151.
 12. Korotkyi T. International Law & Bookplate / Korotkyi, N. Hendel // Ukrainian Journal of International Law. – 2019. – Special Issue in honor of the 80th anniversary of Professor William Elliott Butler. – P. 145.
 13. Короткий Т. Р. Міжнародне морське право в космічну еру: право та екологія / Т. Р. Короткий // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія» : Південноукр. центр гендерних проблем, 2019. – Вип. 64. – С. 109-222.
 14. Волошин Ю. О., Короткий Т. Р.Розслідування катастрофи рейсу PS 752: міжнародні стандарти та правозастосовна реальність / Ю. О. Волошин, Т. Р. Короткий // Наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України». 2020. № 2. – С. 40-49.
 15. Короткий Т. Р. Захист та збереження морського середовища у діяльностi Генеральної Асамблеї ООН / Короткий Т. Р. // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2020. – № 22. – С. 236-242.
 16. Короткий Т. Пандемія СОVID-19, права людини, міжнародні організації та міжнародне право: фаховий погляд. Вступ. / Т. Короткий // Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2020. – № 2. – С. 69
 17. Першина А., Короткий Т. Пандемія COVID-19 та її вплив на стан ґендерно обумовленого насильства / А. Першина, Т. Короткий // Пандемія СОVID-19, права людини, міжнародні організації та міжнародне право: фаховий погляд. Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2020. – № 2. – С. 87-90.
 18. Короткий Т.Р. Мiжнароднi стандарти у сферi боротьби з допiнгом / Т. Короткий, Н.В. Хендель // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2020. – № 2 – С. 148-154.
 19. Короткий Т. Р., Хендель Н. В. Напрями діяльності Міжнародного валютного фонду по боротьбі з наслідками пандемії COVID-19 / Т. Р. Короткий, Н. В. Хендель // Правова держава : наук. журн. – 2020. – Вип. 40. – С. 18-23.
 20. Кориневич А., Короткий Т. Перехідне правосуддя для України: Per аspĕra аd аstra / А. Кориневич, Т. Короткий // Право України : юридичний журнал. – – 12. – С. 129-149.

Опубліковані наукові статті у фахових іноземних виданнях

 1. თემურ კოროტკი (უკრაინა), ამირან ხევცურიანი (საქართველო) ევსეი უშვერიძე – საქართველოს რესპუბლიკის გენერალური კონსულის მოღვაწეობა ოდესაში 1918-1919 წ.წ. / Intercultural Communications. International scientific periodical edition. Tbilisi. 2019. – № 31. – Р. 74-85.
 2. Korotkyi T. Island of hope in the vortex of revolution: the Georgian Consul General in Odessa, 1918-1919 / T. Korotkyi, A. Khevtsurian / Jus Gentium. Journal of International Legal History. – 2019. – Vol. 4. – № 1. – P. 95-115.
 3. Zhabotinskii (Jabotintsky) and the Nationalities Issue in International Law / B. Yatvetsky, T. Korotkyi, N. Hendel / Jus Gentium. Journal of International Legal History. – 2021. – Vol. 6. – № 1. – P. 95-115.

Опубліковані тези доповідей у вітчизняних наукових виданнях

 1. Короткий Т., Зубченко Н. Роль академічних кіл у забезпеченні благополуччя і добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження / Т. Короткий, Н. Зубченко // Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство  : матеріали круглого столу (м. Київ, 7 квітня 2017 року). Київ: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, Українська асоціація міжнародного права, 2017. – С. 10-16.
 2. Зубченко Н. Тварини у біомедичних дослідженнях: чи можлива альтернатива? / Н. Зубченко, Т. Короткий // Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство  : матеріали круглого столу (м. Київ, 7 квітня 2017 року). Київ: ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, Українська асоціація міжнародного права, 2017. – С. 24-27.
 3. Короткий Т. Р. Міжнародно-правовий механізм захисту морського середовища від забруднення з наземних джерел  / Т. Р. Короткий  // Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права : матеріали круглого столу (27 жовт. 2017 року, м. Кривий Ріг) / відп. за вип. В. Г. Олюха; уклад. В. Г. Олюха. – Кривий Ріг : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 19-24.
 4. Короткий Т. Р. Право мирного проходу та питання охорони морського середовища в України / Т. Р. Короткий // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (19 жовтня 2017 року) / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Одеса : Фенікс, 2017. – С. 113-116.
 5. Короткий Т. Р. Нормативна складова екологічного правопорядку Світового океану: системно-структурний підхід / Т. Р. Короткий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.), Т. 1 / відп. ред. Г. О. Ульянова. – Одесса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 323-325.
 6. Короткий Т. Р. Захоронення космічних апаратів у Світовому океані та міжнародноправові аспекти захисту та збереження морського середовища / Т. Р. Короткий // Конгрес міжнародного та європейського права : зб. наукових праць (м. Одеса, 25-26 травня 2018 року). – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С. 16-19.
 7. Короткий Т. Р. Вплив пандемії СОVІD-19 на міжнародно-правову охорону навколишнього середовища / Т. Р. Короткий // Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Треті юридичні читання : матер. ювілейної всеукр. дистанційн. наук. конф. (10 квіт. 2020 р., м. Одеса) / за заг. ред. Л. О. Корчевної, О. А. Чувакова ; укл.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 77-79.
 8. Короткий Т. Р., Дорофєєв О. В. Деякі епізоди з діяльності дипломатичного представника Азербайджанської Республіки в Україні М. Ю. Везірова (1918-1919 рр.) / Т. Р. Короткий, О. В. Дорофєєв // Cучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – Київ : Національний авіаційний університет, – С. 7-15.
 9. Короткий Т. Р. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН у сфері захисту та збереження морського середовища / Т. Р. Короткий // Cучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету. – Київ : Національний авіаційний університет, – С. 122-128.
 10. Короткий Т. Р. Особливості діяльності Товариства Червоного Хреста України в умовах збройного конфлікту / Т.Р. Короткий // Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2018 року, м. Київ) [Текст]. – Одеса: Фенікс, 2019. – С. 61-60.

«Міжнародне правосуддя», «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародно-правові стандарти розслідування авіаційних подій», «Населення в міжнародному праві».

Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація міжнародного права» 01.10.2019-29.11.2019 (180 годин / 6 кредитів) Тема підвищення кваліфікації (стажування): Опрацювання наукових здобутків за спеціальністю 293 «Міжнародне право» та проведення міжнародної науково-практичної конференції. Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).

voloshinua@ukr.net

Волошин Юрій Олексійович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010 р., тема «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики».

Вчене звання: професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права).

Освіта: закінчив Маріупольський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач новогрецької мови», а також Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

– 1998 р. вчитель історії та правознавства загальноосвітньої школи №18 м. Маріуполя;

– 1999-2002 рр. – навчання в денній аспірантурі в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України;

– 2002 р. – захист кандидатської дисертації зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право. Тема дисертації: „Конституційно-правові засади самоорганізації національних меншин в Україні”;

– 2002 – 2006 рр. – помічник ректора Маріупольського державного гуманітарного університету

– 2004 – 2006 р. завідуючий кафедри правознавства

– 2005 р. – отримав вчене звання доцента (кафедра правознавства)

– 2005-2006 рр. стипендіат Міжнародного фонду ім. Олександра Онасіса (Греція); стажування та викладання на юридичних факультетах Афінського та Фракійського університетів тощо; Індивідуальна тема наукового дослідження: „Взаємодія правової системи Європейського Союзу із правовими системами держав-членів Європейського Союзу”  

– 2006 – 2014рр., проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету

– 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право в Інституті законодавства Верховної Ради України. Тема: „Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики”.

– 2011 р. – присвоєно вчене звання професор (кафедра конституційного, адміністративного та міжнародного права)

– 2014-2017 р. завідуючий відділом теорії і практики законотворчої діяльності – директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.

– 2017 лютий 2019 р. завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету (обраний за конкурсом на 5 років);

– лютий 2019- по теперішній час декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

– лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011);

– Заслужений юрист України (2015).

– член експертної ради з права Акредитаційної комісії України (2011-2014);

– член експертної ради з юридичних наук Департаменту атестації кадрів МОН України (2011-2015 рр.)

– член Науково-консультативної ради Конституційного суду України (з 2019 р.)

– член Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (Указ Президента України  від 10 червня 2019 року № 357/2019)

– входить до складу Комісії з питань правової реформи при Президентові України (Указ Президента України  від 7 серпня 2019 року № 5847/2019)

– голова Науково-експертної ради Національної агенції запобігання корупції (червень 2019 р.– по теперішній час);

– член Науково-методичної ради Національної школи суддів України;

– член Галузевої експертної ради (ГЕР) 08 з правознавства Національного агентства забезпечення якості освіти і науки;

– голова редакційної колегії науково-практичного та фахового видання Національної школи суддів «Слово Національної школи суддів».

– Віце-президент Світового конгресу українських юристів;

– директор Представництва Європейської організації публічного права в Україні,

член Ради Директорів Європейської організації публічного права (м. Афіни);

– член правління Міжнародної недержавної агенції забезпечення якості освіти та науки;

– член Експертного комітету Ради з прав людини та корінних народів Організації Об’єднаних Націй (м. Женева, 2006-2008).

– відповідальний редактор, член редакційної ради українсько-грецького міжнародного наукового юридичного журналу «Порівняльно-правові дослідження»;

– член редакційної ради Вісника Маріупольського державного університету;

– член редакційної ради журналу «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України» та інших фахових видань.

Право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права.

 • автор понад 100 наукових праць з проблем конституційного забезпечення процесів європейської міждержавної інтеграції, здійснення конституційної реформи та модернізації, реформування місцевого самоврядування тощо (серед них монографії):
 1. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Вид-во «Юридична думка».  2008;
 2. Организация Объединенных Наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности. – М. : ТрансЛит, 2008;
 3. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти. К. : Логос, 2010.;
 4. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції. Одеса : Фенікс, 2013;
 5. Гармонізація правової системи України в сучасній доктрині конституційного права в умовах європейської інтеграції. Одеса : Фенікс, 2014)
 • підготував 3 докторів та 22 кандидата наук зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень; 12.00.02 конституційне право; муніципальне право.

Порівняльне конституційне право.

 1. Українська школа законотворчості. Інститут законодавства Верховної ради України 10.02.2016-08.04.2016 Тема підвищення кваліфікації (стажування)/Назва модуля (курсу): Верховенство права і основоположні права людини. Міжнародне та європейське право. Законотворчість і розвиток правової системи. Теорія та практика законотворчості. Система законодавства. Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 109340 від 11.04.2016.
 2. Свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю від 16.07.2019 р.

natali_mushak@ukr.net

Мушак Наталія Богданівна

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут держави і права ім.В. М. Корецького НАН України, 2019 р. Тема «Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу».

 Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

 Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, 2014).

2017-2019 рр. старший експерт у рамках німецького-польського проекту «Association for You».

З 2019 року – професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2019 року – помічник-консультант арбітра у міжнародному арбітражі між Європейським Союзом та Україною у справі «Ukraine-Measures Related to Certain Ukrainian Export Restrictions on Wood».

Право Європейського Союзу, Правове регулювання відносин України з ЄС, Міграційне право Європейського Союзу.

Є автором 90 наукових праць у сфері права Європейського Союзу. Монографії: «Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини у європейських міжнародних організаціях» (2013 р.), «Правові засади функціонування Шенгенського простору» (2017 р.)

Основні праці:

 1. Мушак Н.Б. Механізм правового регулювання відносин України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 5-13.
 2. Мушак Н.Б. Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві / Н. Б. Мушак // Правничий вісник університету «КРОК». – 2013. – № 2. – С. 106 – 112.
 3. Мушак Н.Б. Гармонізація законодавства України з acquis Європейського Союзу та стандартами Ради Європи / Н. Б. Мушак // Право України. – 2013. – № 4. – С. 77 – 92.
 4. Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу / В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4. – С. 12 – 18.
 5. Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче. – № 8. – 2013. – С. 12-18.
 6. Мушак Н.Б. Угода про Асоціацію і свобода пересування громадян України в межах ЄС / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 115 (ч.2). – С. 120-125.
 7. Мушак Н.Б. Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – № 116.- С. 105-114.
 8. Мушак Н.Б. Шенгенські acquis та Україна. Віче. Журнал Верховоної Ради України – № 22. – 2014. – С. 3-8.
 9. Мушак Н.Б. Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 22. – 2014. – С. 12 – 18.
 10. Мушак Н.Б. Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо забезпечення свободи пересування громадян України територією держав-членів ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – № 122 (ч.1). – С. 79-88.
 11. Мушак Н.Б. Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу . Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5 .К. 2014 р. до 65-річчя Інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України. К. – С. 276-281.
 12. Мушак Н.Б. Україна та Європейський Союз: формат двостороннього співробітництва у сфері пересування осіб. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.- С. 74-80.
 13. Мушак Н.Б. Реалізація Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 6. – 2015. – С. 19 – 24.
 14. Мушак Н.Б. Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №1. – 2015. – С. 96 – 101.
 15. Мушак Н.Б. Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн. Часопис Київського університету права НАН України: Український науково-теоретичний часопис. – 2015. -N 3. – С. 345-349.
 16. Мушак Н.Б. Основні теорії європейської інтеграції у межах Шенгенського простору / Н. Б. Мушак // Український часопис міжнародного права. – 2015. – № 2. – С. 88-95.
 17. Мушак Н.Б. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва Віче. Журнал Верховної Ради України – № 10. – 2015. – С. 22 – 26.
 18. Мушак Н. Б. Legal Protection of Third Country nationals in the European Union / Н. Б. Мушак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2016. – № 127. – С.95-104.
 19. Nataliia Mushak. Fight against Corruption in Ukraine as the Precondition for Introduction of Visa-free Regime with the European Union. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 129. – 2016. – С. 74-82.
 20. Мушак Н.Б. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору. Часопис Київського університету права НАН України: Український науково-теоретичний часопис. – 2017. -N 2. – С. 279-282.
 21. Мушак Н.Б. Угоди про місцевий прикордонний рух як правовий інструмент лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Журнал європейського і порівняльного права, Вип.3, 2016. – С.43 – 57. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/2978
 22. Мушак Н.Б. Співробітництво України та Європейського Союзу у сфері візової політики. Журнал європейського і порівняльного права, Вип.1., 2016. – С.105–117. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/issue/view/156/showToc
 23. Мушак Н. Аcquis у правовій системі Європейського Союзу / Н. Б. Мушак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. № 1. – С. 101 – 105.
 24. Мушак Н. Шенгенський простір і треті країни / Н. Б. Мушак // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»: зб. наук. праць. – Чернівці: Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», – № 2. – С. 108-112.
 25. Мушак Н., Запорожець А. Law Enforcement Cooperation between Member States of the European Union / Н. Мушак // Часопис Київського університету права. – – № 3. – С. 338–342.
 26. Мушак Н. The Impact of Idea of Generations on Human Rights Classification / Н. Мушак // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 325–328.
 27. Mushak N. The Development of Common Constitutional Traditions by the European Court of Justice and the Union’s Acquis / Mushak N. // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – Svazek 7, 6 vydani. – P. 57–65.
 28. Мушак Н. Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу / Н. Мушак // Підприємництво, господарство і право. – – № 9. – С. 254 – 258.
 29. Мушак Н.Б. Мир – це не лише відсутність війни. Віче. Журнал Верховної Ради України – № 24 (380). – 2014. – C. 50-51.
 30. Мушак Н.Б. Правові форми співробітництва України та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Український часопис міжнародного права. – 2013. – Спеціальний випуск. – С. 201- 207.
 31. Мушак Н.Б. Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Часопис Київського університету права НАН України. – 2013. – № 1. – С. 308 – 312.
 32. Мушак Н.Б. Застосування санкцій проти Росії як засіб захисту економічних інтересів України / Н. Б. Мушак //  Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 4. – С. 185-192.
 33. Mushak Nataliia. Legal Aspects of Cross-Border Cooperation between Ukraine and European Union / Nataliia Mushak // European Studies. 3. The Review of European Law Economics and Politics, Czech ECSA and Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law at Faculty of Law, Palacký University Olomouc, tř. 17. listopadu 8, 771 11, Olomouc, Czech Republic in Wolters Kluwer, Czech Republic. – P. 263-271.
 34. Mushak Nataliia. Role of acquis in the EU legal order / Nataliia Mushak // Evropsky Politichy a pravni Diskurz. Svazek 3, 4 vydani, 2016. – P.53-58.
 35. Mushak Nataliia. Local border traffic arrangements as legal instrument for the liberalization of the visa regime between Ukraine and the European Union / Nataliia Mushak // Legea si Viata. Revista stiintifico-practica, 2016. – P.106-110.
 36. Mushak Nataliia. Legal Aspects of the Accession of Third Countries to the Schengen Area / Nataliia Mushak // Legea si Viata. Revista stiintifico-practica, 2018. – P.
 37. Мушак Наталія. Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору / Наталія Мушак // “Evropský politický a právní diskurz”. Svazek 4, 6 vydani, 2017. – P.19-24.
 38. Mushak N. B. The impact of the harmonization with the EU legal norms on the Ukrainian national legislation / N. B. Mushak // Scientific Letters of Academic Society of Michael Baludansky. Volume 2, No. 3/2014.- P. 97-100.
 39. Мушак Н.Б. Сотрудничество Украины и Европейского Союза в сфере юстиции, свободы, безопасности / Н. Б. Мушак // Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 9 (64). С. 101 – 104.
 40. Mushak N. The Development of Common Constitutional Traditions by the European Court of Justice and the Union’s Acquis / Mushak N. // Evropský politický a právní diskurz. – 2020. – Svazek 7, 6 vydani. – P. 57–65.
 41. Mushak N., Muraviov V. Judicial Control of Public Power as Legal Instrument for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine. Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power: monography. – Regensburg: Springer, 2017. – 445 р.
 42. Mushak N., Muraviov V., Tarakhonych T. International Agreements of the European Union and acquis of the European Union // Juridical tribune. – October 2020. –10. – Special Issue. – Р. 49-72.
 43. Mushak N., Muraviov V. Legal Issues of the Implementation of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950 in Ukraine // Access to Justice in Eastern Europe. – 2021. – Vol. 4. – Issue 01. – Р. 8-22.
 44. Mushak N., Muraviov V., Davidyuk A. New Challenges to the EU Common Immigration Policy // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – Vol. 25. – Issue 01. – Р. 7053-7062.
 45. Mushak N. Application of European Court of Human Rights’ Practice by National Courts. Polit. Challenges of Science Today. International Relations: the XX International Conference of Higher Education Students and Young Scientists, 1-3 April, 2020: abstracts. – K.: NAU, 2020. – P. 27–30.

Право Європейського Союзу, Legal Systems, Basics of Scientific Research (англомовний проект).

Університет Кристіана Олбречта в Кілі (Christian Albrechts Universitat zu Kiel). Факультет права. Институт східноєвропейського права. (м. Кіль, Німеччина). 01.06.2018–01.08.2018 Дослідницьке стажування, яке включало цикл лекцій для студентів університету. Лекції були присвячені правовим, політичним і економічним аспектам співробітництва Україна-ЄС в рамках Угоди про асоціацію, поточному стану зближення українського законодавства з асоціацією ЄС. Особливу увагу було приділено співробітництву України з країнами Шенгенської зони. Проведено наукове дослідження свого проекту «Правові аспекти функціонування Шенгенської зони». Документ: Сертифікат про стажування від 09.09.2020.

arifguliyev@ukr.net

Гулієв Аріф Джаміль Огли

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012 р., Тема «Порівняльно-правовий аналіз ролі Президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки)».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: Закінчив Бакинський державний університет за спеціальністю «Історія».

З 1998 р. проживає в Україні. Був кореспондентом громадсько-політичної газети Адміністрації Президента Азербайджанської Республіки «Халг газеті» (азерб. «Xalq qəzeti» – «Народна газета») в Україні, дипломатом Посольства Азербайджанської Республіки в Україні. Має дипломатичний ранг.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в Національній академії державного управління при Президентові України на тему: «Особливості інституту президентства України і Азербайджанської Республіки: державно-управлінський аспект».

З 2007 року – доцент, а з 2009 року – професор кафедри міжнародного права Навчально-наукового Інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Член 2-х спеціалізованих вчених рад – Навчально-наукового Юридичного інституту НАУ і юридичного факультету Бакинського державного університету Азербайджанської Республіки, а також член редакційних рад трьох наукових журналів. Здійснює наукове керівництво підготовкою шести кандидатських дисертацій.

Вчений приділяє велику увагу громадській діяльності, зокрема, є активним членом азербайджанської діаспори в Україні.

– заслужений працівник освіти України;

– заслужений працівник освіти України; нагороджений Президентом Азербайджанської Республіки медаллю “Прогрес” (Azərbə “Tərəqqi” medalı);

– нагороджений Президентом Азербайджанської Республіки медаллю “Прогрес” (Azərbə “Tərəqqi” медаллю);

– лауреат міжнародного проекту “Мости дружби між Україною та Азербайджаном”;

– нагороджений Почесною грамотою Національної академії наук України;

– нагороджений Грамотою Центру Гейдара Алієва;

– нагороджений грамотами ректора НАУ, мера Києва, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, Міністерства культури України, Головного управління науки та освіти Київської міської державної адміністрації;

– нагороджений Почесним знаком «За досягнення у розвитку культури та мистецтв»;

– нагороджений медаллю «25 років незалежності України».

– голова громадської організації «Вчена рада азербайджанців України»;

– голова громадської організації «Інститут народної дипломатії»;

– співзасновник ГО «Рада старійшин азербайджанців України»;

– член Національної спілки журналістів України;

– член Міжнародної федерації журналістів;

– дійсний член Асоціації правників України;

– член Асоціації журналістів Азербайджану.

Право зовнішніх зносин, дипломатична та консульська служба.

 1. Основи дипломатичного протоколу та етикету: монографія / – Брно: СЕРМ, 2017. – 144 с.
 2. Основи дипломатичного протоколу та етикету: навч. інструментарій. / пер. з англ. – Харків: Факт, 2017. – 160 с.
 3. Право міжнародних організацій [Текст]: практичний підхід для підбору підготів. 6.030202 «Міжнародне право» / Нац. аерок. ун-т; [уклад. А. Д. Гулієв]. – Київ: НАУ, 2014. – 63 с.
 4. Право зовнішніх зносин [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А. Д. Гулієв; Нац. аерок. ун-т. – К. : НАУ, 2012. – 486 с.
 5. Дипломатична та консульська служба [Текст]: конспект лекцій / Нац. аерок. ун-т; [уклад.] А. Д. Гулієв .–– К. : НАУ-друк, 2011. – 79 с.

“Дипломатична та консульська служба”, “Право зовнішніх зносин”, “Дипломатичний протокол та етикет”, “Право міжнародних організацій”.

 1. Національний авіаційний університет. Навчально-науковий інститут неперервної освіти. 06.11.2015-24.12.2015. Тема (курс): Педагогічний менеджмент. Соціальна психологія управління навчальним процесом. Психологія педагогічної діяльності. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 158343 від 24.12.2015.
 2. Бакинський державний університет, Юридичний факультет. 18.10.2020–19.12.2020 (180 годин). (Дистанційна форма). Тема: Міжнародне право, як особлива система права. Дипломатичне і консульське право. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок і право збройних конфліктів. Документ: Свідоцтво про підтвердження підвищення кваліфікації, від 22.12.2020.

mykhailo.buromenskyi@npp.nau.edu.ua

Буроменський Михайло Всеволодович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.  Дисертація захищена в 1997 р.

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), 1984 р.

Фахівець з питань міжнародно-правового співробітництва у сфері прав людини, співвідношенні міжнародного і національного права, міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю та міжнародного кримінального права, правових питань міжнародної безпеки, історії міжнародних відносин, конституційного права іноземних держав.

Міжнародне публічне право: основні галузі.

Зовнішній сумісник

kaminska.nataliya@npp.edu.ua

Камінська Наталія Василівна

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014, тема дисертації «Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку)»;

кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004 р., тема дисертації «Роль національного законодавства в демократичних перетвореннях в Україні».

Вчене завдання: професор, Національна академія внутрішніх справ, 2014; доцент, Національна академія внутрішніх справ, 2008 р.

Освіта: У 2000 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з іспанської мови, магістр;

У 2020 – Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, спеціальність «Філологія (германські мови та літератури, переклад включно)», магістр.

Юридична фірма «Магістр і партнери»;

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва, 2004 р.,

ТОВ «Закон і Бізнес», 2003-2004 рр.,

ТОВ «Європейське консалтингове агентство», 2001 р., та ін.

Юридичний інститут МВС України, з 2004 р., який реорганізовано в Національну академію внутрішніх справ (на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора).

Зараз – Інститут законодавства Верховної Ради України.

Член спеціалізованих вчених рад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті законодавства Верховної Ради України.

Головний редактор фахового видання «Філософські та методологічні проблеми права», членом редакційних колегій «Наше право», Наукового віснику Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка., Право.UA, Європейські перспективи.

Дійсний член Національної академії наук вищої освіти України, Академії наук вищої школи України.

Проходила стажування у Скандинавському центрі з питань ґендеру (Nordic Centre for Gender in Military Operations — NCGM, Швеція), Верховній Раді України, Українсько-канадському проекті «Розбудова демократії» (Школа політичних Студій Унів-ту Квінз, МОН України, CIDA). Брала участь у тренінгах для тренерів «Жінки. Мир. Безпека» (Гендерні аспекти конфліктів) за підтримки координаторів проектів в Україні ОБСЄ, МВС України та Національної поліції України 2018 р.); Європейській програмі навчання у сфері прав людини для представників юридичних професій (НЕLР) Ради Європи (2017 р.) і т.д.

Нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України, Союзу юристів України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної академії внутрішніх справ, Київської міської ради тощо.

Права людини, конституційна реформа, конституційне право і процес, муніципальне право,  міжнародне право, європейське право, гендерна рівність.

Створено наукову школу з конституційного і муніципального права, здійснено керівництво більше 20 дисерацій за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.11 – міжнародне право; 081 право.

 1. The optimization of protection model for rights and freedoms of ukrainian person : collective monograph / V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak ect. Lv-Torun : SENS, 2019. 364 s.
 2. Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції Україниза заг. ред. професора Наталії Камінської. К., 2018. 300 с.
 3. Забезпечення прав громадян на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади та євроінтеграції: монографія. Київ, 2018. 264 с.
 4. Становлення та розвиток науки європейського права в Україні: колективна монографія. Київ, 2017. С. 423-454.
 5. Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна Монографія Київ: КНТ, 2014.
 6. Constitutionalism as a philosophical and legal category and a socio-political phenomenon. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 2, 2020 . https://www.abacademies.org/articles/Constitutionalism-as-a-philosophical-and-legal-category-and-a-socio-political-phenomenon-1544-0044-23-2-464.pdf. SCOPUS
 7. COVID-19: Regulation of Migration Processes in The European Legal Area. Cuestiones Polнticas. Vol. 38. 321-332 https://produccioncientificaluz.org/ index.php/ cuestiones/article/view/34328. WоS.
 8. Implementation of the right to health care in the countries of the European Union. Wiadomosti Lekarskie TOM LXXII, 2019, № 7, P.1337– SCOPUS.
 9. Trends in the Development of International Legal Personality and Subjects of International Law: Theoretical Analysis. OPCIONUniversidad del Zulia Т.34 №: 87-2.  Р. 507-520. SCOPUS.
 10. Modern concept of understanding the human right to life. Wiadomosti Lekarskie TOM LXXII, 2021, № 2, P.1337– SCOPUS.
 11. Діяльність Конституційного Суду України на сучасному етапі: здобутки, проблеми та перспективи. Європейські перспективи. 2019, №3. С. 5-14.
 12. The role of the OSCE in ensuring gender equality into policies and practices. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2019, № 34(4). С. 87-91. Retrieved from https://farplss.org/index.php/journal/article/view/662.
 13. Activities of international organizations in the field of empowerment of women, gender equality The optimization of protection model for rights and freedoms of ukrainian person/ collective monograph / V. M. Bevzenko, V. A. Bortnyak ect. Lv-Torun : SENS, 2019. Р. 159–178.
 14. Правовий статус електронної особи у світлі законодавчих ініціатив ЄС та України Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти: матеріали всеукраїн. конференції від 22 березня 2018. Київ. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789
 15. The United Nations worldwide goal: achieve gender equality and empower. Гендерна політика ООН на межі ХХ–ХХІ ст. Юридичний часопис Нац. акад. внутр. справ. №2. С.386-395
 16. Euthanasia and the human right to health protection in Ukraine and European Union Науковий вісник Нацакадвнутрсправ№4.
 17. Природа антитерористичного права, його значення для розвитку сучасних правових систем. Правова система України: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26 вересня 2017 р., м. Київ, КНУТД)/ відп. ред. А.Ю. Олійник, О.С. Шморгун. К.: ЦП «Компринт», 2017.
 18. Влияние глобализационных тенденций на становление региональных правовых систем. NB: Международное право. 2014. № 2. С.20-33.
 19. Особливості мовної політики у Європейському Союзі Мовна ситуація та мовна політика в Україні: збір. тез ІV Всеукр. наук.-теорет. конф., 28 лютого 2014, м. Київ. К.: НАВС, C.22-26.
 20. Україна і чорноморське регіональне співробітництво Південноукраїнський правничий часопис ОДДУВС. 2010. №3. С.8–12.
 21. Правові стандарти ЄС у сфері регіонального розвитку Вісник Харків. націон. універ. внутр. справ. Вип.3 (50). С. 39-48.
 22. Основні завдання, пріоритети і перспективи державної регіональної політики України в процесі європейської інтеграції Південноукраїнський правничий часопис ОДДУВС. 2010. №4. С.9–12.
 23. Роль ОБСЄ у забезпеченні і зміцненні демократії Вісник Львів.націон. унів-ту ім. Івана Франка. Серія міжнародні відносини. Л., 2010. С. 69-78.
 24. Актуальні проблеми теорії держави та права навчал посібник / С.М. Тимченко, С.К.Бостан С.М.Легуша, Н.М.Пархоменко Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. К.: КНТ, 2007. Част. 1. 288 с.
 25. Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права навчальний посібник/ вид. друге, допов. і перероб. К.: КНТ, 2008. 244 с. (рекомендовано МОН України)
 26. Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навчальний посібник/ вид. друге, допов. і перероб. К.: КНТ, 2010. 280 с. (рекомендовано МОН України)
 27. Камінська Н. В. Словник міжнродно-правових термінів: словник термінів К.: КУТЕП, 2013. 130 с.
 28. Камінська Н. В. Муніципальне право України: навчально-методичний посібник К.: КУТЕП, 2013. 138 с.
 29. Камінська Н. В. Місцеве і регіональне самоврядування словник основних термінів К.: КУТЕП, 2010. 85 с.
 30. Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз навчал. посібник К.: КНТ, 2010. 230 с.
 31. Теорія держави та права: навчальна посібник К.: КНТ, 2011. 216 с.
 32. Екологічне право: навч. посіб. К.: Дакор, 2013.248 с. (рекомендовано МОН України)
 33. Міжнародне право: Мультимедійний навчальний посібник К.: НАВС, 2016 http://www.naiau.kiev.ua/books/mg/autors.html
 34. Конституційне право України Мультимедійний посібник. К.: НАВС, 201
 35. Основи приватного права України: навчальний посібник/ за заг. редакцією А.Ю.Олійника. К., 2020.

 “Порівняльне конституційне право”, “Теорія і практика міжнародного права”.

 1. Київський університет туризму економіки і права. 22.12.2016-29.12.2016. Тема підвищення кваліфікації (стажування) / Назва модуля (курсу): Туризмологія, як соціогуманітарна наука. Проблеми забезпечення туристичної безпеки. Цивільно-правове забезпечення туристичної діяльності. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 09-06/у від 29.12.2016.
 2. Національна академія внутрішніх справ. Інститут післядипломної освіти. 15.03.2018-14.04.2018 (108 годин). Тема підвищення кваліфікації (стажування): Проблеми методологічного дослідження гендерної ідентичності. Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12ПК 08751177/017567-2018 від 14.04.2018.

vladproshayev@i.ua

Прощаєв Володимир Володимирович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, Національний авіаційний університет, 2020 р., тема докторської дисертації «Розвідувальні органи в системі державної влади: конституційно-правове дослідження», спеціальність 12.00.02 –  конституційне право; муніципальне право.

Вчене завдання: доцент спеціальної кафедри, 1999 рік, Академія Служби безпеки України.

Освіта: У 1975 році закінчив Вищу школу КДБ СРСР за спеціальністю «правознавство», кваліфікація «юрист» зі знанням японської мови.

Служба в органах державної безпеки, 1975 – 1986 рр.

Науково-педагогічна діяльність на різних посадах в Національній академії Служби безпеки України, 1986-2003 рр.

Науково-педагогічна діяльність на різних посадах в Академії зовнішньої розвідки України, з 2003 р.

Національний авіаційний університет, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, з 2020 р.

Порівняльне конституційне право; національна безпека за сферами розвідувальної діяльності; порівняльне оперативно-розшукове законодавство; міжнародне право.

Є автором монографії «Розвідувальні органи як органи державної влади: теоретико-методологічний аспект»: Монографія. Київ: ФОП Кандиба Т. П., 2019. – 312 с.

Статті (основні):

 1. Volodymyr V. Proshchaiev, Legal Categories in Iintelligence Legislation: A Comparative Analysis. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, Volume 9, Pages: 3104-3111. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.377 (SCOPUS: Е-ISSN: 1929-4409/20).
 2. Прощаєв В. В. Конституційні засади оголошення офіційного попередження органами державної безпеки Республіки Білорусь: порівняльно-правовий аналіз. Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 2019, № 2. С. 96 – 112. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-2019/proschaev.pdf.
 3. Прощаєв В. В. Законодавчі засади організації та діяльності розвідувальних органів країн пострадянського простору (Білорусь, Казахстан, Росія, Україна): порівняльний аналіз. Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право», №1 (33), 2019. С. 156 – 164.
 4. Прощаєв В. В. Контроль за діяльністю зовнішньої розвідки за законодавством країн пострадянського простору: порівняльний аспект. Науковий журнал «Приватне та публічне право», Випуск № 2, 2019. С. 8 – 13. DOI https://doi.org/10.32845/2663-5666.2019.2.2.
 5. Прощаєв В. В. Зовнішня контррозвідка як одна з основних функцій розвідувальної діяльності за законодавством країн пострадянського простору. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгородський національний університет. № 1, 2019. С. 46 – 49. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/10.pdf.
 6. Прощаєв В. В. Правове регулювання організації та діяльності розвідувальних органів за радянських часів (1917 – 1990 роки). Науковий фаховий журнал «Право і суспільство», № 3, 2019. С.63 – 68. DOI https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-3-1-11.
 7. Прощаєв В. В. Зовнішня розвідка за радянських часів: правове регулювання організації та діяльності. Науково-практичний господарсько-правовий журнал «Підприємництво, господарство і право», № 5, 2019. С. 205 – 209. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.5.38.
 8. Прощаєв В. В. Особливості правового регулювання організації і діяльності зовнішньої розвідки Республіки Білорусь та України: порівняльний аналіз. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2019, № 3. С. 56 – 61. URL: https://doi.org/10.25313/2520-2308-2019-3-4973.
 9. Прощаєв В. В. Повноваження розвідувальних органів країн пострадянського простору за оперативно-розшуковим законодавством: порівняльний аналіз. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки». Київ: Том 30 (69), № 3, 2019. С. 13 – 18.
 10. Прощаєв В. В. Конституційне забезпечення державного нагляду за діяльністю зовнішньої розвідки: порівняльно-правовий аналіз. Прикарпатський юридичний вісник. Збірник наукових праць, науково-практичне видання. Випуск 1 (26), 2019. С. 39 – 43.
 11. Прощаев В. В. Розвідувальна функція в діяльності органів державної безпеки: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». № 2, 2009. С. 11 – 15.
 12. Прощаев В. В. Підзаконні нормативно-правові акти у сфері розвідувальної діяльності: порівняльна характеристика. Науковий фаховий журнал «Право і суспільство», № 4, 2019. С.35 – 41. DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-4-5.
 13. Прощаєв В. В. Законодавство Росії та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аспект. «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», 2019, № 2. С. 74 – 81. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.02.08.
 14. Прощаєв В. В. Поняття території дипломатичного представництва та консульської установи України за кордоном. «Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України», 2019, № 4. С. 37 – 45. DOI: https://doi.org/10.32886/instzak.2019.04.04
 15. Прощаєв В. В. Опитування з використанням поліграфа в органах державної безпеки Білорусі та Росії: порівняльно-правовий аналіз. Конституційно-правові академічні студії, №1/2019. С. 43 – 48. URL: http://constlegalstudies.in.ua/archive/1-2019/8.pdf.
 16. Прощаєв В. В. Сфери діяльності розвідувальних органів за законодавством країн пострадянського простору: поняття та критерії розмежування. Юридичний бюлетень: наук.журнал/редкол. : О. Г. Предместников та ін. Одеса, ОДУВС, 2018. Випуск № 8 (8). С. 72 – 78. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/8_2018/12.pdf.
 17. Прощаєв В. В. Правовий статус співробітників органів зовнішньої розвідки Білорусі та Росії: порівняльно-правовий аналіз. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 56. Том 1. С.61 – 65.
 18. Прощаєв В. В. Принципи розвідувальної діяльності за законодавством країн пострадянського простору: порівняльний аналіз. Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 1. Т.1. Київ : Науково-дослідний інститут публічного права, 2019. С. 96 – 102. DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.1-1.16.
 19. Прощаєв В. В. Конституційні засади організації та діяльності розвідувальних органів України. Науковий журнал з юридичних наук «Recht der Osteuropäischen Staaten (ReOS)», № 1/2019. С. 148 – 151.
 20. Прощаєв В. В. Проблеми конституційного забезпечення правового статусу та соціальних прав осіб, які конфіденційно співробітничають із розвідкою. Науковий журнал «Visegrad Journal on Human Rights», № 3 (volume 1), 2019. С. 223 – 227.
 21. Прощаєв В. В. Метод правового регулирования разведывательной деятельности как составная часть обеспечения национальной безопасности. Науковий журнал «Legea si Viata», № 8, 2019. С. 80 – 84.
 22. Прощаев В. В. Конституційно-правовий статус глави держави у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аналіз. Научно-практическое правовое издание. «Національний юридический журнал: теорія и практика», «Jurnalul juridic national: teorie si practica», «National law journal: theory and practice», № 4 (38), 2019. С.38 – 42.
 23. Прощаєв В. В. Інформаційна безпека у діяльності зовнішньої розвідки за законодавством Російської Федерації. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2018 року). Вид-во НА СБ України. С. 137 – 139.
 24. Прощаєв В. В. Законодавчі засади інформаційної безпеки у сфері діяльності розвідувальних органів Республіки Білорусь. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 квітня 2019 року). Вид-во НА СБ України. С. 110 -112 .
 25. Прощаєв В. В. Законодавство Придністровської Молдавської Республіки та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльний аспект. «Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одесі, Україна, 12-13 квітня 2019 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2019. С. 9 – 12.

“Теорія держави і права”; “Право міжнародної безпеки”; “Право міжнародної відповідальності”.

Collegium Civitas – приватний університет, який розташовано в Варшаві (Республіка Польща). 23.06.2020–15.07.2020. Тема: Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація освітнього процесу та інноваційні методи викладання у вищих навчальних закладах Польщі. Документ: Сертифікат про проходження міжнародного післявузівського практичного стажування № 10/2020, від 15.07.2020.

Янчук Артем Олександрович

Посада: професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук, тема: «Конституційно-правові засади безпосереднього здійснення влади народом України: проблеми теорії і практики ».

Вчене завдання: професор, старший науковий співробітник.

Освіта: 2000 – 2006 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (денна форма навчання), магістр права (диплом з відзнакою).

З 2004 по 2009 роки займався юридичною практикою в приватній юридичній компанії, а з 2009 року працює в різних органах державної влади, суміщаючи цю роботу з науковою і викладацькою діяльністю

07.09.2006 – 31.08.2014 – Університет економіки та права «КРОК» (асистент, старший викладач, доцент кафедри);
2010 – 2011 – Міжнародний Соломонів Університет (доцент кафедри);
01.12.2011 – 02.06.2014 – Інституту законодавства Верховної Ради України (головний консультант, завідувач сектору);
15.03.2016 – 2017 – Інституту законодавства Верховної Ради України (заступник директора);
01.10.2015 – 2017 – Тернопільський національний економічний університет (професор кафедри);
2016 – 2020 – Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (професор кафедри публічного управління та адміністрування);
2018 – 2020 – Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (професор кафедри);
З 2020 р. по теперішній час – Національний авіаційний університет, факультет міжнародних відносин (професор кафедри).

 • Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 р.
 • Залужений юрист України.

Член редакційних колегій низки наукових журналів.

Конституційне право, теорія держави та права, міжнародне публічне право.

Автор та співавтор близько 150 публікацій.

2002 р. – стажування в London House School of English (Великобританія).
2008 – 2016 р.р. – Українська школа законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України.
2014 р. – стажування за програмою Open World (США).
2019 р. – стажування у International Training Centre (Turin, Italy).

jurcomm77@gmail.com

Чорнолуцький Руслан Васильович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Одеська національна юридична академія у 2006 році, тема: “Проблеми правосуб’єктивності в колізійному праві України», доктор юридичних наук, Ужгородський національний університет у 2018 році , тема: «Феноменологія нормопроектної діяльності у конституційному праві України: питання теорії та практики»

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства).

Освіта: У 1999 році закінчив факультет «Цивільне право та підприємство» Одеської державної юридичної академії та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» , кваліфікація – юрист. У 2001 році закінчив Українську Академію державного управління при Президентові України та отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Проектний менеджмент», кваліфікація – магістр проектного менеджменту.

1994 рік – організаційний відділ Балтської районної ради народних депутатів на посаді інструктора організаційного відділу.

1997 рік – Балтська районна державна адміністрація на посаді секретаря координаційного Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

З 1999 по 2000 рік – ТОВ «ЗЛАГОДА» на посаді юрисконсульта (м. Одеса).

З 2000 по 2002 рік – Дочірнє підприємство іноземної корпорації «БЛЮ ДОЛФІН ШИППІНГ СЕРВІС ІНК» на посаді юрисконсульта (м. Одеса).

З 2002 по 2008 рік – консультаційно – правова фірма ТОВ «Лекс – Юніон» на посаді директора (м. Одеса).

З 2008 року та по теперішній час – Благодійний фонд соціальної допомоги та європейських цінностей «Адреси милосердя» на посаді співзасновника та генерального директора (м.Одеса).

З 2008 року є адвокатом, займався адвокатською діяльністю, керуючий партнер адвокатської групи «Юр.КомМ» (м. Одеса) до 2017 року.

З 2008 по 2009 рік – викладач міжнародного приватного права, доцент кафедри «Міжнародного та морського права» Одеської Національної Морської Академі (м. Одеса).

З 2009 по 2011 рік – викладач міжнародного приватного права, доцент кафедри «Міжнародного права та порівняльного правознавства» Міжнародного Гуманітарного Університету (м. Одеса).

З 2010 року по 2016 рік – член виконавчого комітету Одеської міської ради. Входив до складу основних розробників Статуту територіальної громади м. Одеси.

З 2014 по 2018 рік – докторант Інституту Законодавства Верховної ради України. Автор понад 65 наукових статей та публікацій в сфері міжнародного приватного та конституційного права.

З 2017 року – адвокат, старший партнер Адвокатськї фірми “Катеринчук,Моор та партнери” (м.Київ)

З 2017 року особистий адвокат Президента Михайла Саакашвілі, керівник юридичної групи захисту Михайла Саакашвілі, здійснюю представництво та публічний захист в усіх справах пов’язаних з захистом прав та інтересів Михайла Саакашвілі.

В 2019 році на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року, був Уповноваженим представником кандидата на пост Президента України Гриценка А.С. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, здійснював захист прав та інтересів кандидата в Центральній виборчій комісії та Верховному Суді.

2009 рік – визнаний “Юристом року” за рейтингом популярності «Народное признание» (м.Одеса).

2015 рік – нагороджений “Почесною відзнакою Одеської обласної ради.

З 2003 по 2006 рік – радник Одеської обласної ради з питань правопорядку, прав громадян та міжнародних відносин.

З 2006 по 2014 рік помічник народного депутата України Катеринчука Миколи Дмитровича.

З 2006 по 2014 рр. керівник всеукраїнської соціальної програми “НАРОДНЕ УПРАВЛІННЯ” в Одесі (безкоштовна правова допомога та консультації з населенням).

30 вересня 2007 року Європейська партія України взяла участь у позачергових виборах до Верховної Ради України за списком кандидатів у народні депутати Нашої України – Блок Народної Самооборони (№ 421 у списку кандидатів).

З 2009 року голова Одеської міської організації політичної партії «Європейська партія України».

У 2010 році брав участь у місцевих виборах до Одеської міської ради від Європейської партії України. За результатами виборів його обрали членом виконавчого комітету Одеської міської ради. Працював членом виконавчого комітету Одеської міської ради з 2010 по 2016 рік.

У 2012 та 2014 роках двічі був керівником виборчого штабу кандидата в народні депутати України Катеринчука М.Д., згідно з мажоритарним округом №13 ( Вінницька область) під час чергових та позачергових виборів до Верховної Ради України. Він був офіційним представником кандидата в народні депутати Катеринчука М.Д., представляючи його інтереси в окружній виборчій комісії, ЦВК та в судових інстанціях.

З 2010 по 2013 рік він був автором і ведучим політичного проекту TIMES.

З 2016 року заступник голови Політичної партії «Європейська партія України».

Займається соціальною та правозахисною діяльністю. Активно ведучи особистий блог (в українських інтернет-виданнях «Обозреватель», «Кореспондент», «Юрліга») публікує експертні матеріали, є автором понад 50 публікацій правового та політичного характеру.

З 2012 року – Національна асоціація адвокатів України.

З 2012 року – рада адвокатів Одеської області.

З 2015 року – Асоціація правників України.

З 2016 року – Міжнародна асоціація адвокатів.

Право Європейського Союзу, міжнародне публічне право, проблеми конституційного та муніципального права, міжнародне приватне право.

 1. Міжнародне приватне (колізійне) право України: Правосуб’єктність осіб (теоретико-методологічні аспекти): монографія./ у співавторстві з науковим керівником Р. В. Чорнолуцький, М. О. Баймуратов,. – Суми: Університетська Книга, 2009. – 252 с.;
 2. Чорнолуцький Р. В. Нормопроектна діяльність у конституційному праві України: питання теорії і практики : монографія / Р. В. Чорнолуцький; за ред. д. ю. н., проф. М. О. Баймуратова. – Одеса : Фенікс, 2016. – 360 с.
 3. Чернолуцкий Р.В. Колизионные вопросы правосубъектности иностранцев в Украине // Актуальні проблеми політики: 36. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов, ред. Л.1. Кормич. – Одеса: Юрид. л-ра., 2000.-Вил. 9.-С. 316-320.
 4. Чернолуцкий Р.В. Правовое регулирование иммиграционных процессов в Украине и в Японии // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем: Матер. міжнар. наук, конференції (Одеса, 17-20 жовтня 2000 р). – К., 2000. – С. 397 – 402.
 5. Чернолуцкий Р.В. Особенности трудовых правоотношений с “иностранным элементом” в Украине // Актуальні проблеми держави i права: 3б. наук, праць. -Вип. 9. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 219 – 227.
 6. Чернолуцкий Р.В. Правовой статус иностранцев: становление понятийного аппарата в истории украинского конституционализма // Сучасний конституціналізм та конституційна юстиція: Матер, міжнар. наук.-практ. конференції. (Одеса, Жовтень 2000р.)/ За редакцією С.В. Ківалова, М.П. Орзіха. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: Юрид. л-ра.2001 – С. 222 -227.
 7. Чорнолуцький P.B. Актуальні питания захисту прав іноземців в законодавстві України// Захист прав, свобод i законных інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матер, міжвуз. наук –практичної конференції (Донецьк, 27 квітня 2001 р.) / Гол. ред. ГГ. Кириченко.- Донецьк ДІВС, 2001. – С. 370-379.
 8. Чорнолуцький Р.В. Актуальні проблеми створення i діяльності спільних підприємств в Україні// Актуальні проблеми держави i права: Зб. Наук. праць. – Вип. 11.- Одеса: Астропринт, 2001. – С. 602 –
 9. Чорнолуцький Р.В. Сучасна конституційна доктрина України щодо правового статусу іноземців // Актуальні проблеми політики: Зб. наук, праць / Голов.ред. С.В. Ківалов; заст. Голов.ред. Л.І. Кормич. – Одеса: Юрид- л-ра., 2001. — Вип. 12. — С. 352 — 359.
 10. Чорнолуцький Р.В. Формування правового статусу шоземщв в умовах розвитку українського парламентарізму // Парламентаризм в Україні: теорія та практика: Матер. міжнар. наук-практ. конференція, присвяченої 10-й pічниці з дня проголошення незалежності України, та 5-й річниці з дня прийняття Конституції України. – К., 2001. – С. 356 – 360.
 11. Чорнолуцький Р.В. Регулювання приватноправових відносин щодо участі іноземних ociб у судових інстанціях України // Актуальні проблеми політики. Зб. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов; заст. голов, ред. Л.І. Кормич. – Одеса: Юрид. л-ра., 2002. – Вип. 13 – 14. – С. 281 -286.
 12. Чернолуцкий Р.В. Актуальные проблемы правосубъектности иностранных юридических лиц в колизионном праве Украины и России // Актуальні проблеми політики: Зб. наук, праць / Голов. ред. С.В. Ківалов, заст. голов, ред. Л Л. Кормич. – Одеса: Юрид. л-ра., 2002. – Вип. 15. – С.2В -220.
 13. Чорнолуцький Р.В. Правовий статус oci6 i нове колізійне право України// Актуальні проблемы держави i права: Зб. наук, праць. – Вип. 16. – Одеса: Юрид. л-ра., 2002. – С. 434 – 438.
 14. Чорнолуцький Р.В. Правосуб’єктність держави у колізійному праві України // Актуальні проблеми держави i права: Зб. наук праць. Вип. 18.- Одеса: Юрид. л-ра., 2003. – С. 470 – 474.
 15. Чорнолуцький Р.В. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право: актуальні проблеми співвідношення та взаемозв’ язку// Международное право после 11 сентября 2001 года: Сб. науч. статен. ПоД ред. М.Ф. Орзиха, М.Е. Черкеса. – Одесса, 2004. – С. 236 – 243.
 16. Чорнолуцький Р.В. Конституційні засади законодавчого процесу в Україні: історико – правові аспекти. // Академії муніципального управління: Зб. наук. праць/ Головний ред. В.В.Луць; заст. голов. ред.О.П.Литвин. – Київ: Академія муніципального управління , 2011. – Вип.2.- С. 322- 334.
 17. Чорнолуцький Р.В. Формування національної правової системи України у 1990 – 1993 роки , як констатуючий фактор у формуванні законодавчої функції незалежної держави// Вісник Маріупольського державного університету: Зб.наук.праць :Серія Право/ Гол. ред.К.В.Балабанов; заст. гол. ред. О.В.Булатова. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2011. – В. 2. – С.8-16.
 18. Чорнолуцький Р.В. Законопроектування як початкова стадія законодавчого (законотворчого) процесу в Україні: онтогносеологічних підвалини.//Юридичний журнал НПУ ім.М.П.Драгоманова , видавнича організація «Юстініан» – Тернопіль, 2012. – Вип. 7-8. – С. 128-132.
 19. Чорнолуцький Р.В.Нормопроектна діяльність: підходи до онтологічного розуміння// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ,2012. – Вип. 57. – С.65 -74.
 20. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектувальна діяльність як простір прояву кодів і символів політико – правового змісту. // Академії муніципального управління: Зб. наук. праць/ Головний ред. В.В.Луць; заст. голов. ред. О.П.Литвин. – Київ: Академія муніципального управління , 2012. – Вип.2.- С. 65-77.
 21. Чорнолуцький Р.В. Роль юридичної техніки в законопроектній діяльності.// Вісник Маріупольського державного університету: Зб.наук.праць :Серія Право/ Гол. ред.К.В.Балабанов; заст. гол. ред. О.В.Булатова. – Маріуполь: Маріупольський державний університет, 2014. – Вип. 7. – С.118-129.
 22. Чорнолуцький Р.В. Роль нормопроектної діяльності у конституційному праві країни.// Національний університет «Одеська Юридична Академія: Зб. наук. праць Актуальні проблеми держави і права/ Гол. ред. С.В.Ківалов. – Одеса:Юридична література, 2014. – Вип. 72. – С.40 -53.
 23. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як конституював форма соціального проектування. /Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Інститут Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ,2014. – Вип. 64. – С.65 -74.
 24. Чорнолуцький Р.В. Принцип юридичної ( законодавчої) техніки та їх роль і значення в законопроектній діяльності.// Науковий журнал «Молодий вчений» . – Херсон: Видавничий дім «Гельветика» 2014. – Вип.8(11). С.83-90.
 25. Чорнолуцький Р.В. Теоретичні проблеми підвищення якості законодавчих актів у нормотворчій (нормопроектній) діяльності .//Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні і політичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Видавництво «Юридична думка» 2015. – Вип. 67. – С.11 -34
 26. Чорнолуцький Р.В Феномен нормопроектування в формуванні судового рішення в контексті соціології права Ойгена Ерліха.//Национальный юридический журнал : теория и практика. – Кишинев. 2015. – Вип 2(12). – С.22-26
 27. Чорнолуцький Р.В. Стадійна характеристика нормопроектування та її роль в конституційному праві.//Науково – практичний юридичний журнал «Публічне право»/ Гол. ред. С.Г.Стеценко. – Ужгород :Ужгородський національний університет 2015. – Вип.3(19). – С.128-137.
 28. Чорнолуцький Р.В. Планування нормопроектної діяльності в конституційному праві України.//Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Видавництво «Юридична думка» 2015. – Вип. 69. – С.121 -144.
 29. Чорнолуцький Р.В. Експертиза в нормопроектній діяльності.// Електронне науково фахове видання «Порівняльно – аналітичне право». – Ужгород. 2015. – Вип.3. –С.61-68.
 30. Чорнолуцький Р.В.Правила нормопроектування Р.К.Бержерона та їх значення для становлення та розвитку національної системи нормо проектування в Україні.// Национальный юридический журнал : теория и практика. – Кишинев. 2015. – Вип 5(15). – С.22-28.
 31. Чорнолуцький Р.В. Роль і значення конституційної термінології в нормопроектуванні.//Науково – практичний журнал « Судова апеляція» Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – Київ: Видавництво «Юридична думка». 2015- Вип.3(40). – С. 50- 65.
 32. Чорнолуцький Р.В. Досвід Канади в нормопроектуванні та його роль і значення для України.// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2015 – Вип.6. – С.175-186.
 33. Чорнолуцький Р.В. Методологічні підходи до нормопроектної діяльності органів виконавчої влади.//Науково – практичний юридичний журнал «Публічне право»/ Гол. ред. С.Г.Стеценко. – Ужгород :Ужгородський національний університет . 2016. – Вип.1(21). – С.68-75.
 34. Чорнолуцький Р.В. Органи виконавчої влади України як суб’єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення. //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України/ – Київ: Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.2016. –Вип.1/2016.-С.61-72.
 35. Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України.// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016. – Вип. 71. – С.173 -191.
 36. Чорнолуцький Р.В. Президент України як суб’єкт нормо проектної діяльності. .// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016.-Вип.73. –С.101-135.
 37. Чорнолуцький Р.В. Особливості нормопроектної діяльності президента України: питання теорії та практики. .// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2016.-Вип.5. – С.48-56.
 38. Чорнолуцький Р.В. Нормотворчість органів місцевого самоврядування: телеологічні домінанти, що базуються на екзистенцій них інтересах територіальної громади. //Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». м. Київ. 2016. – Вип.5.- С. 46-52
 39. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування як початкова стадія нормотворчості органів місцевого самоврядування. .// Держава і право: Зб. наук. праць . Юридичні науки/ Гол. ред. І.О.Кресіна. – Київ: Видавництво «Юридична думка» 2016р. – Вип.74. – С.92-110
 40. Чорнолуцький Р.В. Нормопроектування в конституційному праві України: парадигма процесуально – стадійного забезпечення актуальних питань.// Міжнародний журнал «Європейський політико – правовий дискурс». Чешская республика. 2017. –Вип.2. – С. 54-60

“Конституційне право зарубіжних країн”, “Міжнародне приватне право”, “Міжнародні комерційні угоди”, “Порівняльне муніципальне право”, “Правове регулювання співробітництва між Україною та ЄС за Угодою про асоціацію”.

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

drachovo@nau.edu.ua

Драчов Олексій Вікторович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013 р., тема «Імплементація міжнародних зобов’язань в правові системи Польщі та України (порівняльний аналіз)».

Освіта: В 2006 році закінчив Лодзький Університет (Республіка Польща) за спеціальністю «Міжнародне право».

01.09.2014 – до сьогодні – доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства ФМВ НАУ.
01.09.2016 – до сьогодні – freelance юрист.
01.01.2019 – до сьогодні – тренер з розвитку soft skills.
01.01.2020 – до сьогодні – незалежний фінансовий радник.
01.11.2016 – до сьогодні – виконавчий директор Благодійної організації «Фонд сприяння соціально-економічному розвитку Київщини «Києвщина Футбольна».
10.02.2019 – 10.11.2019 – завідуючий кафедри міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.
14.05.2016 – 21.09.2017 – заступник Голови Контрольно-дисциплінарного комітету Київської обласної федерації футболу.
01.09. 2013 – 01.07.2014 -старший викладач кафедри Права Київського національного лінгвістичного університету.
20.01.2013 – 2016 р. – заступник директора Національної школи футбольних арбітрів при Комітеті арбітрів ФФУ.
15.02.2010 – 2016 р. –провідний лектор Школи футбольного арбітра імені І.А. Качара (Київської обласної федерації футболу)
З 2011 – по 2016 р. – футбольний арбітр команд I ліги України.
З 2009 р. почав проводити матчі першості України серед команд II ліги в якості змішаного арбітра;
З 2008 г. почав проводити матчі першості України серед команд II ліги в якості асистента арбітра.

Міжнародне інвестиційне право, регулювання фінансових ринків світу, правове регулювання криптовалюти, міжнародне спортивне право, спортивне право України.

 1. Савчук К. О., Драчов О. В.  Генезис проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2010. – Вип. 93. – Ч. ІІ. – С. 128–134.
 2. Драчов О. В. Принцип «pacta sunt servanda» як правова основа імплементації міжнародно-правових зобов’язань. Юридична Україна : щомісячний наук. журнал. – К. : Вид-во СП «Юрінком Інтер», 2010. – № 5 (89). – С. 116–120.
 3. Драчов О. В. Основні теоретичні підходи щодо проблеми співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук. конф. [«Сьомі осінні юридичні читання»], (м. Хмельницький, 28–29 листопада 2008 р.). – Хмельницький : Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2008. – С. 154–156.
 4. Драчов О.В. Перспективи розвитку міжнародного спортивного права. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар.наук.-практ.конф. – Київ: Вид.центр КНУКіМ, 2017. – С 401 – 406.
 5. Драчов О.В. Перспективи становлення та розвитку спортивного права в національній правовій системі України. Матеріали конференцій (тези доповідей) кафедри міжнародного права. – К.: НАУ, 2015р.
 6. Драчов О.В., Драчова У.М. Наукові ідеї В.Ф. Антипенка щодо формування та розвитку самостійного напрямку науки кримінології – міжнародної кримінології. Матеріали Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Антипенка». – К.: НАУ, 2018 р.
 7. Драчов О.В. Правова сутність криптовалют: генезис, функції та перспективи. Юридична Україна. – 2018. – № 11-12. – С. 44-52.
 8. Драчов О.В. Генеза правового регулювання ринку фiнансових послуг ЄС. Вісник. Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2020. – №23. – С. 121-127.
 9. Драчов О.В. Європейські стандарти в сфері правового регулювання ринку фінансових послуг. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики» Т. 1. – С. 145 – 153.

“Право інтелектуальної власності”, “Порівняльний цивільний процес”, “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, “Порівняльне цивільне право та процес”, “Міжнародні контракти”.

Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційного університету 14.02.2017-17.05.2017 Тема підвищення кваліфікації: Педагогічний менеджмент. Соціальна психологія управління навчальним процесом. психологія педагогічної діяльності Вид документа: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 191619, дата видачі 17.05.2017 р.

skripshir@gmail.com

Широкова-Мурараш Ольга Генадіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук, Чернівецький державний університет, 2000 р., Тема: «Дитяча праця в промисловості Англії в першій половині ХІХ століття». Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства).

Освіта: В 1987 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Історик, вчитель історії».

З 2001 року по 2006 рік працювала на посаді доцента кафедри гуманітарних дисциплін у фінансово-юридичному інституті м. Чернівці.

З вересня 2006 р. працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Історія та теорія міжнародного права, соціологія міжнародного права. Працює над дослідженнями докторських дисертацій.

 1. Широкова-Мурараш О.Г., Антипенко В.Ф. Міжнародне канонічне право: актуальна прогностика цивілізаційного простору // Європейський політик і правний дискурс. – 2014. – том 1. – випуск 2. – С.92-97.
 2. Широкова-Мурараш О.Г. Постановка наукових досліджень «міжнародне антитерористичне право» в Україні // Держава і право. Юридичні та політичні науки: зб. наук. Праць. – 2012. – Вип. 56. – С.475-497.
 3. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права / Міжнародне право: підручник у 3-х томах; за ред. В.Ф. Антипенко, Л.Д. Тимченко та інш. – Т. 1. – К: НАУ, 2011. – С. 80-110.
 4. Широкова-Мурараш О.Г. Історія міжнародного права. Методичні рекомендації для практичних занять та роботи в службовій роботі 6.030400 – Міжнародне право. – К: НАУ, 2010. – 48 с. – 2 арк.
 5. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив масонства на формування міжнародно-правової свідомості та розвиток міжнародного права / О.Г. Широкова-Мурараш // Вісник Маріупольського державного університету. Серія Право. – 2017. – Вип. 14. – С. 174-181. – Фах.
 6. Широкова-Мурараш О.Г. Особливості співвідношення міжнародного права та моралі в умовах сучасних викликів // Правова держава. – Одеса: Фенікс, 2020. – № 38’2020. – С.177-185. – Фах.
 7. Широкова-Мурараш О.Г. Соціологічний підхід у дослідженні тероризму в роботах В.Ф. Антипенка // Науковий журнал Вісник Південного регіонального центру Національної Академії правових наук України. – 2020. – № 22. – С.202-209. -– Фах.
 8. Широкова-Мурараш О.Г. Вдосконалення системи відправлення правосуддя по відношенню до неповнолітніх за мінімальними стандартними правилами ООН («Пекінські правила») // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти: зб. наук. пр. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, (2020). – С.117-131.
 9. Широкова-Мурараш О.Г., Іванова А.А. Внесок католицької церкви у вирішення міжнародних спорів, зміцнення миру та безпеки: історія та сучасність // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет, за загальною редакцією Ю.О. Волошина. – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 257-271.
 10. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив першої світової війни на формування інституту відповідальності держав у міжнародному праві / О.Г.Широкова-Мурараш // Матеріали міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми відповідальності держави», 8 квітня 2016 року, Національний авіаційний університет. – Одеса: Феникс, 2016. – С.122-128
 11. Широкова-Мурараш О.Г. Трансформація середньовічної християнської моделі у світську систему міжнародно-правового регулювання під впливом Вестфальського конгресу 1648 р. / О.Г.Широкова-Мурараш // XXXІІІ Міжнародна історико-правова конференція «Релігійний чиннник в історії права, держави та юридичної думки», 26–29 травня 2016 р., м. Тисьмениця. – Київ-Херсон, 2016. – С. 387-396
 12. Широкова-Мурараш О.Г. Витоки формування дихотомії української національної свідомості (хіу-хуі ст.): міжнародний аспект / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна науково-практична конференція 19-20 квітня 2017 р. КНУКМ. – Частина 1. – Київ, 2017. – С.158-168.
 13. Широкова-Мурараш О.Г. Вплив міжнародних відносин у східній Європі і ХІУ-ХУІ ст. на становлення національної ідентичності жителів західних земель київської русі у складі великого князівства літовського: / О.Г.Широкова-Мурараш // Міжнародна наукова конференція «Україна. Евроінтеграція. Інтермаріус: історія і сучасність», 28-29 жовтня 2016, Одеса. – Миколаїв: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – С.48-54
 14. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий механізм захисту прав жінок від примусового втягнення у терористичну діяльність та протидії жіночому тероризму:  збірка тез доповідей / О.Г. Широкова // Міжнародна наукова-практична конференція присвячена  25 річчю УАМП «Розвиток науки і практики міжнародного права» та Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожного. – Київ: Українська асоціація міжнародного права, ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка, 2018. –  С. 164-170.
 15. Широкова-Мурараш О.Г. Рішення Європейського суду з прав людини щодо реалізації права працівників українських авіакомпаній на страйк / О.Г. Широкова-Мурараш, М.І.Малькова // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017 . – С.35.40-35.44
 16. Широкова-Мурараш О.Г. Порушення прав дітей під час збройного конфлікту в Україні / О. Г. Широкова-Мурараш, А.С. Палій // Матеріали ХІІІ Міжнародної наково-технічної конференції «Авіа-2017» м. Київ, 19-21 квітня, Національний Авіаційний університет. – К, 2017. – С.35.45-35.49.
 17. Широкова-Мурараш О.Г. Основні аспекти захисту прав дитини у мережі інтернет: Матеріали доповідей і повідомлень / Широкова-Мурараш О.Г., Кота Я.Ф.  // АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. -С. 358 – 363
 18. Широкова-Мурараш О.Г. Права дітей та обов’язки держави у світлі ювенальної юстиції: Матеріали доповідей і повідомлень /Широкова-Мурараш О.Г., Добрянська М.А. //АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми реалізації і захисту прав людини в світлі Загальної декларації прав людини» (до 70-річчя з дня ухвалення) 14 грудня 2018 року. –  Випуск 8. – Львів, 2019. – С.104-109.
 19. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правовий аспект міжнародної інформаційної безпеки: Тези доповіді / VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня, 2018 р.
 20. Широкова-Мурараш О.Г. Становлення міжнародно-правової свідомості східних слов’ян за доби Київської Русі / Західні і східні традиції та впливи в історії права, держави і юридичної думки : матеріали XXХVІІІ Міжнародної історико-правової конференції, 1–3 червня 2018 р., м. Вінниця / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. Київ–Херсон: Олді-плюс, 2018. –  С.236-244
 21. Широкова-Мурараш О.Г. Протидія дискримінації за віковою ознакою у світлі міжнародного та національного захисту прав людини / Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 10–11 квіт. 2019 р. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2019. С.218-225
 22. Shyrokova-Murarash О.G.,  Akchurin Y.R.,  International legal aspect of international information security /”AVIATION IN THE XXI-st CENTURY”. National Aviation University, Kyiv, Ukraine on October 10-12, 2018. Р.10.3.16 – 10.3.19
 23. Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень тварин / Булгакова О.П., Широкова-Мурараш О.Г. // Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах». – Київ, НАУ, 2020.

«Історія міжнародного права», «Історія політичних та правових вчень», «Правові системи сучасності», «Міжнародні правові механізми захисту прав людини», «Соціологія міжнародного права», «Основи наукових досліджень».

 1. Національний університет державної податкової служби України. 02.11.2015-01.12.2015. Тема: Загальна характеристика сучасного міжнародного права та тенденції його розвитку. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).
 2. Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація міжнародного права”. 16.03.2020-19.05.2020. Тема: Новітні виклики інституту прав людини в сучасному міжнародному праві. Вид документа: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).
 3. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1242-20 від 11.09.2020

alina.zamula@ukr.net

Замула Аліна Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017 р., Тема «Міжнародно-правова заборона катування як фактор впливу на ефективність боротьби з тероризмом».

Освіта: закінчила Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю “Міжнародне право”.

З 2010 року працює на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин.

Міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, конфліктологія у міжнародному праві, міжнародна кримінологія тероризму, захист прав людини, застосування практики ЄСПЛ, право зовнішніх зносин.

 1. Замула А.Ю. Міжнародна криміногенність катування: глобальний вимір / А.Ю. Замула // Альманах міжнародного права. Випуск 16. – Одеса, 2017 р. – С. 36-44.
 2. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом і катуванням / А.Ю. Замула // Юридична наука в ХХІ ст.: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017 р., м. Запоріжжя). – С. 152-156.
 3. Замула А.Ю. Кваліфікаційні характеристики катування як злочину за міжнародним правом / А.Ю. Замула // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Випуск 15. – том 2. – 2015. – С. 150-153.
 4. Замула А.Ю. Еволюція становлення тортур (катувань) у сучасному міжнародному праві / А.Ю. Замула // Право і суспільство. – 2015. – 5-2. – Ч 3. – С. 8-14.
 5. Замула А. Ю. Проблеми ефективності міжнародного права у сфері боротьби зі злочинами катування і тероризму. – Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2018. – Вип. 14. – С.158-166.
 6. Замула А.Ю. Роль конфліктологічного підходу у міжнародно-правовому регулюванні боротьби з тероризмом та катуванням. Міжнар.наук-практ.конф. «Юридична наука в ХХІ ст.:перспективні та пріоритетні напрями досліджень», 12-13 травня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя. – –  С. 35-37.
 7. Voloshyn Yu., Zamula A. International terrorism in the conditions of globalization: modern challenges. VIII Всесвітній конгрес «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології», 10-12 жовтня 2018 р.: тези доп. – К., 2018. – С. 38-43.
 8. Yuriy Voloshyn, Alina Zamula The state as the leader in fighting international terrorism in the globalized world / Yu. Voloshyn, A. Zamula // Springer Proceedings in Business and Economics. Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) International Conference «Entrepreneurial and Sustainable Academic Leadership» (ESAL 2018). – Switzerland. – P. 491-501.
 9. Yuriy Voloshyn, Nina Karpachova, Alina Zamula Забезпечення права ув’язнених на належну медичну допомогу / Yu. Voloshyn, N. Karpachova, A. Zamula // Науково-практичний журнал Запорозького державного медичного університету  – Запоріжжя, Том 21, № 4 (115), липень-серпень 2019 р. – С. 511 – 516.

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне кримінальне право», «Міжнародне транспортне право», «Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова відповідальність».

Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Педагогічний менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1241-20 від 11.09.2020.

advokatles@gmail.com

Лесь Ірина Олександрівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (доктор філософії), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна у 2017 році, тема : «Становлення та розвиток дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР-УРСР (1919 – 1991 рр.)».

Освіта: У 2011 році Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність: Правознавство (спеціаліст) з відзнакою; у 2013 році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність: Філологія. Українська мова та література (бакалавр).

2006 – 2018 роки – служба у Національній поліції України.

Член Міжнародної асоціації істориків права

Історія міліції, дисциплінарні правовідносини в міліції, кримінальне право та процес України та зарубіжних країн, проблеми цивільного та цивільного процесуального права України та зарубіжних країн, теорія держави та права, історія держави та права України та зарубіжних країн.

 1. Лесь І.О. Договірна теорія походження держави //Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – С. 29 – 32.
 2. Лесь І.О. Право на життя людини, що знаходиться в утробі матері // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези ІІІ Міжнародної наукової студентської конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 52 – 54.
 3. Лесь І.О. Проблеми формування і розвитку громадянського суспіольства в України // Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції курсантів та студентів (23 листопада 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 151 – 153.
 4. Лесь І.О. Україна та Європейський Союз у контексті розвитку демократичної правової держави // Актуальні проблеми удосконалення државної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 22-23 листопада 2007 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – С. 209 – 211.
 5. Лесь І.О. Держава та особа: відповідальність держави перед особою у контексті розвитку правової держави України // Правова держава: сьогодення і перспективи. Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції студентів та молодих учених (29 березня 2008 року, м. Суми). – Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавництво «Слобожанщина», 2008. – С. 209 – 211.
 6. Лесь І.О. Сучасні підходи до визначення поняття та структури правової свідомості // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави: Матер. ІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (18 квітня 2008 року, м. Івано – Франківськ):- Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2008. – С. 43 – 45.
 7. Лесь І.О. Законодавче закріплення права людини на життя // Права людини у філософськом, політологічном, соціологічному та правовому вимірах. Тези Міжнародної науково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008 – С. 52 – 55.
 8. Лесь І.О. Історичні та сучасні підходи до визначеня поняття правосвідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 7 – 11.
 9. Лесь І.О. Українське законодавство в контексті гендерної рівності // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІХ Міжнародної науково – практичної конференції. Житомир, 21-22 травня 2008 року/ Наклад 300 прим. Підписано до друку 12.05.2008. – С. 210 – 213.
 10. Лесь І.О. Поняття терміну «юридична колізія // Актуальні проблеми удосконалення державної правової системи: Тези доповідей та наукових повідомлень Всеукраїнської студентської наукової конференції 30-31 жовтня 2008 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 77 – 80.
 11. Лесь І.О. Проблема комерційної сексуальної експлуатації дітей в сучасних наукових дослідженнях // Порушення прав людини: торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей: Матеріали наукової конференції студентів і курсантів вищих навчальних закладів МВС України (12 грудня 2008 р., м. Кіровоград)/ За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кіровоград: КірЮІ ХНУВС, 2008. – С. 15 – 18.
 12. Лесь І.О. Деякі причини деформації правової культури суддів // Молодь та культура: актуальні аспекти: Зб. ст. (Матеріали Всеукраїнської науково – методичної конференції). – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – С. 170 – 171.
 13. Лесь І.О. Право на смерть // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохонної діяльності: Матеріали ХVІ науково – практичної конференції курсантів та студентів. – Харків: Вид-во Харківського нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 13 – 17.
 14. Лесь І.О. Правосвідомість студентської молоді // Правова свідомість молоді в умовах розвитку соціальної демократичної держави: Матер. ІІІ Всеукр. курс. – студ. конфер. (9 квітня 2009 року, м. Івано – Франківськ). – Івано – Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2009. – С. 5 – 6.
 15. Лесь І.О. Правосвідомість у соціально – політичному розвитку людини // Правова свідомість молоді в умовах розбудови правової демократичної держави: Матер. ІV Всеукр. курс. – студ. конфер. (22 квітня 2010 року, м. Івано – Франківськ): ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 51 – 55.
 16. Лесь І.О. Деякі аспекти співвідошення права і правової свідомості // Наукові дослідження молоді – вирішенню проблем Європейської інтеграції. Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2010. – С. 220 – 223.
 17. Лесь І.О. Освіта молоді як чинник формування правосвідомості // Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної студентської наукової конференції 9-10 листопада 2010 р./ За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. 2010. – С. 9 – 12.
 18. Лесь І.О. Деформація правової свідомості осіб, які відбували покарання // Соціальна політика держави у сфері запобігання злочинності та ресоціалізації осіб, які відбували покарання. Ч.3: Матеріали ІХ міжвузівської наукової студентської конференції з кримінології та кримінально – виконавчого права, м. Харків, 26 листоп. 2010 р./ За заг. ред. проф. В.В. Голіни. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2011. – С. 26 – 29.
 19. Лесь І.О. Деформація правової свідомості // Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали ХVІІ наук. – практ. конф. курсантів та студентів (Харків, 14 трав. 2010 р.)/ МВС України, Харк. нац. Ун – т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2010. – С. 34 – 36.
 20. Лесь І. О. Правові основи діяльності товариських судів та їх роль в укріпленні службової дисципліни працівників міліції Української РСР / І. О. Лесь // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 317–322 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_55.pdf.
 21. Лесь І. О. Поняття дисциплінарних правовідносин в органах міліції / І. О. Лесь // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (65). – С. 230-235.
 22. Лесь І. О. Розвиток дисциплінарних правовідносин у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 1971 р. / І. О. Лесь // Право і безпека. – 2014. – № 4 (55). – С 16-21.
 23. Лесь І. О. Вплив матеріального забезпечення працівників радянської міліції України на стан дисципліни та законності особового складу в роки НЕПу (1921–1928 рр.) / І. О. Лесь // «Национальный юридический журнал : Теория и практика» Научно-практическое правовое издание. – 2015. – № 2 (12). – С. 5-9.
 24. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності серед особового складу працівників міліції України в надзвичайних умовах воєнної обстановки (1941 – 1945 рр.) / І. О. Лесь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. – 2015. – № 33 (Т. 1). – С. 27-31.
 25. Лесь І. О. Організаційно-правові засади утворення Робітничо-селянської радянської міліції в УСРР (1919 р.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 16 травня 2013 р.). – Харків : ХНУВС, 2013. – С. 62-64.
 26. Лесь І. О. Арешт з утриманням на гауптвахті, як вид дисциплінарного стягнення за Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ (1984 р.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.) / МВС України : Міністерство освіти і науки України : Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-151.
 27. Лесь І. О. Правовий механізм зміцнення дисципліни в органах міліції в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1944 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми :Друкарський дім «ПАПІРУС», 2014. – С. 29-32.
 28. Лесь І. О. Підготовка кадрів міліції Української СРР в 20-х рр. ХХ ст. / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 19 травня 2014 р.). – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 148-153.
 29. Лесь І. О. Правові підстави звільнення за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (поч. 90-х рр.. ХХ ст.) / І. О. Лесь // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матеріали ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Я. В. Лазур (заст. голови), А. В. Макарчук (відп. секр.), К. А. Губар, О. О. Малишев, Є. В. Ромінський, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Ужгород : Видавництво «Говерла», 2014. – С. 406-410.
 30. Лесь І. О. Значення дисциплінарних статутів органів внутрішніх справ 1971 та 1984 рр. / І. О. Лесь // Юридична Україна : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Харків, 28 листопада 2014 р. – Харків : Видавництво «Точка», 2014. – С. 18-20.
 31. Лесь І. О. Становлення дисциплінарних правовідносин в міліції УСРР періоду воєнного комунізму (1919) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12 грудня 2014 року) / МВС України : Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 117-121.
 32. Лесь І. О. Система заохочень працівників Радянської Робітничо-селянської міліції УСРР за Дисциплінарним статутом 1923 року / І. О. Лесь // Правові засади діяльності правоохоронних органів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2014). – Харків : Вид-во «Діса плюс», 2014. – С. 69-71.
 33. Лесь І. О. Товариський суд (суд честі) органів внутрішніх справ Української РСР як суб’єкт дисциплінарних правовідносин / І. О. Лесь // Юридична наука та практика у третьому тисячолітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице (Словацька Республіка), 27–28 лютого 2015 р.). – м. Кишице (Словацька Республіка) : Університет Павла Йозефа Шафарика в м. Кошице, 2015. – С. 12-15.
 34. Лесь І. О. Запровадження бібліотек при відділах міліції як одна із форм підвищення освітнього рівня працівників міліції Радянської України, періоду непу (1921 – 1923 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми юридичної науки і практики : Тези доповідей та наукових повідомлень учасників ІІІ Регіональної науково-практичної конференції. (квітень 2015 року), Нац. Юр. Університет імені Ярослава Мудрого / наукове видання – Харків : 2015 р. – С. 12-16.
 35. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в роки непу (1921– 1928 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 14 трав. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 127-135.
 36. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності особового складу радянської міліції України в повоєнний період (1946 – 1953 рр.) / І. О. Лесь // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 29-32.
 37. Лесь І. О. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ 1984 року (порівняльне дослідження) / І. О. Лесь // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського союзу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 5-6 червня 2015 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 19-22.
 38. Лесь І. О. Становлення та розвиток організаційно-правових засад співробітництва міліції з населенням в радянській Україні (1917–1991 рр.) / І. О. Лесь // Актуальні питання правової теорії та юридичної практики : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 7-8 серпня 2015 р.) – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2015. – С. 14-17.
 39. Лесь І. О. Дотримання законності працівниками міліції при затриманні та утриманні осіб у КПЗ та БПЗ в Україні (перша половина ХХ ст.) / І. О. Лесь // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матеріали ХХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве \ ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Є. В. Ромінський (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, О. О. Малишев, І. В. Музика, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон : ФОП Г рінь Д. С., 2015. – С. 345-351.
 40. Лесь І. О. Якісний добір кадрів на службу в органи внутрішніх справ як умова мінімізації дисциплінарних проступків, вчинених працівниками міліції / І. О. Лесь // Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-26 вересня 2015 року. – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 12-16.
 41. Лесь І. О. Стан дисципліни та законності в органах міліції України в перші післявоєнні роки (1946 – 1947 рр.) / І. О. Лесь // Правоохоронна функція держави: теоретико – методологічні та історико-правові проблеми : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 166-170.
 42. Лесь І. О. Деякі організаційно-правові засади розвитку партнерських відносин між органами поліції та громадянами в Україні / І. О. Лесь // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни : зб. Тез наук.-практ. конф. за міжнар. участю (в межах Другої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління ХХІ», приуроченої до Всесвітнього дня науки), 26 листопада 2015 р. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. – С. 49-55.
 43. Лесь І. О. Деякі причини порушення дисципліни та законності працівниками міліції періоду здобуття Україною незалежності (1991 р.) / І. О. Лесь // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 77-81.
 44. Лесь І. О. Участь міліції у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: до 30-ї річниці ядерної катастрофи / І. О. Лесь // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 24-26.
 45. Лесь І. О. Історична ґенеза дисциплінарної відповідальності в органах міліції / І. О. Лесь // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 108-114.
 46. Лесь І. О. Деякі аспекти матеріально-побутового забезпечення особового складу радянської міліції України в роки непу (1920-ті рр.) / І. О. Лесь // Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – С. 36-41.
 47. Лесь І. О. Висвітлення дисциплінарних правовідносин в органах міліції УСРР–УРСР (1919–1991 рр.) у вітчизняній та зарубіжній літературі / І. О. Лесь // Нормотворення і систематизація в праві: до 1000-річчя Руської Правди і 450-річчя Другого (Волинського) статуту Великого князівства Литовського : матеріали ХХХV Міжнародної науково-практичної конференції 22-25 вересня 2016 р., м. Дубно / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), О.О. Малишев (відп. секр.), А. Ю. Іванова, В. Є. Кириченко, Н. М. Крестовська, І. В. Музика, Є. В. Ромінський, О. Н. Ярмиш. – Київ – Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 350-356.

«Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Порівняльне муніципальне право», «Актуальні проблеми порівняльного кримінального права (особлива частина)».

 1. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1220-20 від 11.09.2020.
 2. Участь у ХХ Міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції імені доктора медичних наук Яніни Фетлінської «Психічне здоровʼя як виклик для сучасного суспільства». (м. Цеханув, Республіка Польща). 23.10.2020. Тема доповіді: Депресія при посттравматичному стресі у неповнолітніх. Документ: Сертифікат про участь в конференції.

nevara@nau.edu.ua

Невара Лілія Михайлівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014 р., тема: «Захист мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин».

Вчене звання: доцент (кафедра міжнародного права).

Освіта: У 2006 році закінчила Київський міжнародний університет, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

З 2015 року по 2018 рік працювала на посаді асистента кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

З вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 1999 року – ВГО «Українська асоціація міжнародного права».

З 2016 року – ГО «Юристи за захист тварин».

З 2018 року – ГО «Українська академія кібербезпеки».

Міжнародне право, міжнародне освітнє право, міжнародне право прав людини, права національних меншин, мовні права, міжнародне екологічне право, міжнародне співробітництво в галузі біотехнологій, права людини і Інтернет.

 1. Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 105. Частина І (у 2-х частинах). – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 67-72.
 2. Невара Л.М. Європейські регіональні стандарти захисту мов меншин // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 1. – С. 108-111.
 3. Невара Л.М. Універсальне міжнародне право щодо права національних меншин на рідну мову // Український часопис міжнародного права. – 2013. Спецвипуск: Права людини. – 2013. – С. 189-191.
 4. Невара Л.М. Досвід планування навчального процесу підготовки фахівців спеціальності “міжнародне право”. // Український часопис міжнародного права. – 2013. Спецвипуск: Проблеми викладання міжнародного права. – 2013. – С. 59-63.
 5. Невара Л.М. Виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (з приводу першої періодичної доповіді України) // Український часопис міжнародного права. – 2013. – № 4. – С. 163-169.
 6. Невара Л.М. Доповідь комітету експертів щодо застосування Європейської хартії регіональних мов або мов меншин // Український часопис міжнародного права, 2014. Спецвипуск: нові імена в науці міжнародного права 2014. – С. 151-154.
 7. Невара Л.М. Роль галузевого стандарту освіти у підготовці фахівців з міжнародного права. // Український часопис міжнародного права. – 2014. – № 1-2. С. 95-101.
 8. Невара Л.М. Мовні права у Європейській конвенції про захист основних прав і свобод людини // Соціальні права в механізмах захисту та забезпечення прав людини: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22 січня 2014 р.). – С. 37-40.
 9. Невара Л.М. Міжнародно-правові стандарти захисту мовних прав у Європейській хартії регіональних мов або мов меншин // Мовна ситуація та мовна політика в Україні: збірник тез IV Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (присвячено 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та міжнародному дню рідної мови) (м. Київ, 28 лютого 2014 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2014. – С. 45-47.
 10. Невара Л.М. Щодо джерел міжнародного освітнього права. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 1 – 130 с.- с. 49-54.
 11. Невара Л.М. Міжнародні механізми забезпечення і захисту права на освіту. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 2 – 159с. – с. 83-87.
 12. Невара Л.М. Регіональні освітньо-правові конференції у становленні Болонського процесу. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 3 – 108 с. – с. 45-52.
 13. Невара Л.М. Створення європейського простору вищої освіти в рамках Болонської декларації 1999 року. // Український часопис міжнародного права, 2016. № 4 – 91 с.- с. 55-58.
 14. Невара Л.М. Міжнародно-правове регулювання освіти для сталого розвитку. // Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція», 2016. № 23.– 219 с. – с. 212-215.
 15. Невара Л.М. Рішення міжнародних конференцій і організацій у Болонському процесі. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини, 2016. № 44/45.-108 с. – с. 85-89
 16. Невара Л.М. Статус мов меншин у міжнародному праві. // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – 718 с. – с. 532-551.
 17. Невара Л.М. Евроинтеграционные процессы в системе высшего образования. // Международная научно-практическая конференция «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (25-26 марта 2016 г., г. Кишинев (Республика Молдова).
 18. Невара Л.М. Право на освіту в системі прав людини // Проблеми відповідальності держави : матер. міжнар. наук.- практич. конф. (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра міжнародного права) (м. Одеса, 8 квітня 2016 р.). – Одеса : Фенікс, 2016. – 154 с. – 111-115 с.
 19. Невара Л.М. Міжнародне право як складова основ сталого розвитку вітчизняного законодавства // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р. м. – Дніпро: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. – 268 с. – сс. 254-257.
 20. Невара Л.М. Модернізація вищої освіти відповідно до стратегії ЄЕК ООН щодо освіти для сталого розвитку. // Модернізація правових інститутів: вимоги часу: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 8 грудня 2016 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім “АртЕк”, 2016. 252 с. – сс. 85-87.
 21. Невара Л.М. Роль міжнародних конференцій у становленні Болонського процесу. // Теоретичний аналіз і наукові дослідження юриспруденції у світовій науці: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16–17 грудня 2016 року. – К.: Науково-дослідний інститут публічного права, 2016. – 144 с. – с. 140-143
 22. Невара Л.М. Внесок О.В. Задорожнього у збереження спеціальності «Міжнародне право», підготовку юристів-міжнародників та науковців. // Міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього: збірка матеріалів конференції, м. Київ, 26 червня 2017 року. // Український часопис міжнародного права, 2017. Спецвипуск: присвячений пам’яті професора О.В. Задорожнього, 2017. – 122 с. – с. 119-122.
 23. Невара Л.М. Міжнародно-правова основа права на освіту в системі прав людини. Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт. кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутніка – Львів; Одесса : Фенікс, 2017. – 564 с. – с. 326-335.
 24. Невара Л.М. Державно-приватне партнерство в сфері освіти. // Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, (19 жовтня 2017 р.) – ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка.
 25. Невара Л.М. Міжнародно-правове регулювання інформатизації освіти. // Международная научно-практическая конференция «Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения» (г. Кишинев, Республика Молдова, 3–4 ноября 2017 года).
 26. Невара Л.М. Міжнародно-правова модель гармонізації освіти: завдання для України. Одеські юридичні читання: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції., м. Одеса. (10-11 листопада 2017 р.) – Одеса: Вид.дім «Гельветика», 2017. – 208 с. – с. 220-223.
 27. Невара Л.М. Інтеграція вищої освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір: державно-приватне партнерство. // Міжнародна юридична науково-практична конференція на тему: «Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави». «Актуальна юриспруденція», м. Київ ( 28 лютого 2018 року) – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 161 с. – с. 86-88.

«Міжнародне публічне право: основи теорії», «Міжнародне публічне право: основні галузі», «Міжнародне право навколишнього середовища», «Міжнародне публічне право».

 1. Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація міжнародного права». 01.10.2019-29.11.2019 (180 годин / 6 кредитів). Тема: Опрацювання наукових здобутків за спеціальністю 293 міжнародне право та підготовка міжнародної науково-практичної конференції. Документ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) / (Ф 03.02-42).
 2. Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 10.02.2020-11.09.2020 (210 годин/7 кредитів ЄКТС). Програма: Освітньо-професійна. Категорія: Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів. Тема: Новітні технології та електронні засоби в освітньому процесі. Модуль(курс): Освітологічний та нормативно-правовий. Менеджмент і лідерство. Інформаційно-комунікаційний. Посадово-функціональний. Соціально психологічний. Інноваційно-дослідницький. Професійно-особистісний розвиток. Документ: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1221-20 від 11.09.2020.
 3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. Кафедра міжнародного права. 03.02.2020–03.04.2020. Тема: Ознайомлення з сучасними підходами та практичним застосуванням міжнародного права, технологією, методологією викладання викладання дисциплін за спеціальністю 293 «Міжнародне право». Формування нових компетенцій в науково-дослідницькій діяльності. Новітні технології, форми, методи та засоби навчання. Методи організації науково-дослідної роботи викладачів та студентів. Документ: Сертифікат про стажування № 056/1560 від 16.12.2020.

Serghiy.Savchuk@nau.edu.com

Савчук Сергій Станіславович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2018 р., тема «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності».

Освіта: У 2008 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

З 2006 року по 2009 рік працював юристом в Адвокатському об’єднанні «Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери».

З 2010 року по 2016 рік працював старшим юристом, керівником програм з правових питань та практик Юридичного департаменту АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З 2015 року по 2018 рік був аспірантом заочної форми навчання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В березні 2018 року відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності» в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2017 року – заступник директора департаменту ліцензування Національного банку України.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Заслужений юрист України.

Міжнародне банківське право, міжнародне фінансове право, історія та теорія міжнародного права.

Є автором монографії «Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності», 2019 рік.

Наукові статті:

 1. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Український часопис міжнародного права. – 2016. – Вип. 1. – С. 101-107
 2. Савчук С. С. Конкордати Базельського комітету з банківського нагляду – перші джерела міжнародно-правового регулювання консолідованого банківського нагляду // Український часопис міжнародного права. – 2016. – № 2. – С. 68-74.
 3. Савчук С. С. Розвиток європейського співробітництва в сфері пруденційного регулювання банківської діяльності // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. – 2016. – Вип. 1 (44-45). – С. 105-107.
 4. Савчук С. С. Регіональне та локальне співробітництво держав Африки з питань регулювання банківської діяльності // Український часопис міжнародного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 113-118.
 5. Савчук С. С. Створення Європейського банківського союзу як завершальна стадія формування Економічного і валютного союзу ЄС // Журнал європейського і порівняльного права. – 2017. – Вип. 1. – С. 76-87.
 6. Савчук С. С. Міжнародно-правове співробітництво між центральними банками держав світу в першій половині ХХ ст // Актуальні проблеми держави і права. – 2017. – № 78. – С. 143-149.
 7. Савчук С. С. Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2017. – № 05 (Травень). – С. 46-51.
 8. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – Вип. 2. – С. 104-111.
 9. Савчук С. С. Сучасні правові механізми контролю у сфері банківської діяльності // Вісник Національної академії правових наук України. – 2017. – № 2 (89). – С. 188-197.
 10. Савчук С. С. Становлення правової регламентації банківської діяльності в Україні // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – Вип. 2. – С. 91-96.
 11. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4. – С. 67-69.
 12. Savchuk S. Institutional Status of the Basel Committee on Banking Supervision as International Organization under International Law // Materials of the International Scientific and Practical Conference, Bratislava, Slovakia. – 2016. – Vol. 2. – P. 80-81.
 13. Савчук С. С. Міжнародно-правовий статус Базельського комітету з банківського нагляду як міжнародної організації // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2016. – Ч. І. – С. 115-118.
 14. Савчук С. С. Міжнародно-правові механізми регламентації банківської діяльності на рівні Міжнародного валютного фонду // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин». – 2016. – Ч. І. – С. 124-127.
 15. Савчук С. С. Сучасний стан пруденційного регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі // Міжнародний конгрес європейського права: збірник наукових праць. – 2017. – С. 80-83.
 16. Савчук С. С. Проблемні питання імплементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське право України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна». – 2017. – Ч. І. – С. 92-94.
 17. Савчук С. С. Становлення міжнародного міжвідомчого співробітництва між центральними банками держав світу // Чорноморські наукові студії: матеріали Третьої міжнародної мультидисциплінарної конференції. – 2017. – С. 38-41.

«Міжнародне фінансове право», «Теорія держави і права», «Міжнародне митне право».

Зовнішній сумісник

oksana.kasspr@npp.nau.edu.ua

Каспрук Оксана Сергіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2019 р.

Освіта: У 2014 р. закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». У 2015 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія». У 2014- 2018 рр. навчалася в аспірантурі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право».

Досвід наукової та практичної діяльності у сфері права – понад 6 років.

У 2013-2015 рр. працювала в Міністерстві інфраструктури України. Брала участь у підготовці та проведенні двосторонніх Змішаних Комісій з питань міжнародних перевезень. Була секретарем Комісії з розподілу дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

У 2015-2020 рр. працювала на посадах помічника адвоката, юрисконсульта в провідних юридичних фірмах.

У 2020 р. отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката.

З жовтня 2020 р. – адвокатська діяльність.

Міжнародне повітряне право, міжнародне морське право, європейське право, застосування практики ЄСПЛ, міжнародне кримінальне право, міжнародне приватне право, адвокатура.

Є автором монографії «Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів», 2020 р.

Статті:

 1. Каспрук О.С. Правові основи економічної дипломатії: виміри сучасних міжнародних транспортних правовідносин. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Київ, 2015. Вип. 22. С. 184–189.
 2. КаспрукО.С. Проблеми правового регулювання міжнародних мультимодальних перевезень. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 126.  С. 93–100.
 3. Каспрук О.С. Міжнародно-правові аспекти проекту «Один пояс, один шлях». Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : наук. зб. /Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпро, 2017. Вип. 5. С. 173–175.
 4. Каспрук О.С. Правові засади співробітництва між Китаєм і АСЕАН в межах реалізації проекту «Морський Шовковий шлях XXI ст.». Альманах міжнародного права / Міжнародний гуманіт. ун–т. Одеса, 2017. Вип. 17. С. 144–150.
 5. Каспрук О.С. Історико-правова ретроспектива взаємодії країн уздовж Великого шовкового шляху. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 6. С. 222–224.
 6. Каспрук О.С. Еволюція впливу Великого шовкового шляху на розвиток міжнародного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Херсон, 2017. С. 134–137.
 7. Каспрук О.С. Міжнародно-правові основи співробітництва в рамках проекту «Нового Шовкового шляху». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Міжнародні відносини». Київ, 2015. Вип. 1 (43). С. 82–85.
 8. Каспрук О.С. Китайское видение Нового Шелкового пути: правовая база Северного маршрута и Шелкового ветра. Legea si Viata : международный науч.-практ. прав. журн. Молдова,2017 р. №4. С. 66–70.
 9. Каспрук О.С. К вопросу об отдельных аспектах правового регулирования международных транспортных коридоров. National Law JournalTheory and Pratice. Молдова, 2016. №4 (20). С. 208–211.

«Міжнародно-правові механізми захисту прав людини», «Практика ЄСПЛ», «Philosophy of Law», «History of International Law».

 1. Проходження шестигодинного курсу «Адаптаційний курс в професію адвоката для стажистів». Документ: Сертифікат серія ВШ № 027308 від 25.05.2020 року виданий Вищою школою адвокатури;
 2. Підвищення кваліфікації з 25.09.2020 року (6 годин). Документ: Свідоцтво №1902 Рада адвокатів Рівненської області.

anoshyna@ukr.net

Аношина Наталія Юріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Державна нагорода: Заслужений юрист України.

Освіта:У 2003 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист-спеціаліст. У 2011 році закінчила з відзнакою Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ України за спеціальністю «Зовнішня політика», кваліфікація – магістр зовнішньої політики.

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства у ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2016 – 2020 рр.

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, з 2020 рр.

Наукову діяльність поєднує із практикою. Із 2004 по 2013 рік працювала в Міністерстві юстиції України. З 2013 року працює в Офісі Президента України. На сьогодні обіймає посаду заступника завідувача відділу Директорату з питань зовнішньої політики.

Міжнародне публічне право, дипломатична та консульська служба, порівняльне правознавство, зовнішня політика, нормотворчість/законотворчість.

Є автором  монографії: Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку XIX – початку XX століття: Монографія / За редакцією Дмитрієва А.І. – Одеса: Фенікс, 2011. – 192 с.

Є співавтором монографії: Історія міжнародного права /Н-Т.Ю.Аношина // Правові основи універсального правопорядку 1815 – 1919 рр.: Монографія / За ред. Дмитрієва А.І., Батлера У.Е. – Одеса: Фенікс, 2013. – 574 с. / 36 с.

 Статті:

 1. Аношина, Н. -Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку XIX – початку XX століття. Монографія/за ред. А.І.Дмитрієва. – Одеса, Фенікс, 2011.
 2. Історія міжнародного права /Н-Т.Ю.Аношина // Правові основи універсального правопорядку 1815 – 1919 рр.: Монографія / За ред. Дмитрієва А.І., Батлера У.Е. – Одеса: Фенікс, 2013. – 574 с. / 36 с.
 3. Аношина, Н. -Т.Ю. Правові засади оновлення карти Європи за часів Віденського конгресу XIX століття . / Н. -Т.Ю. Аношина // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (27.01-30.01.2007 р., м. Косів Івано-Франківська обл.), Вип. 8. – К. : 2007. – С. 239-242.
 4. Аношина, Н. -Т.Ю. Міжнародно-правові передумови проведення Віденського конгресу 1814 – 1815 років / Н. -Т.Ю. Аношина // Часопис Київського університету права. – 2007. – 2. – С. 152-156.
 5. Аношина, Н. -Т.Ю.  Міжнародний правопорядок: історико-правовий нарис / Н. -Т.Ю. Аношина // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.30. – К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2005. – С. 548-553.
 6. Аношина, Н. -Т.Ю.  Захист прав людини в контексті Віденського конгресу 1814-1815 років / Н. -Т.Ю. Аношина // Часопис Київського університету права. – 2007. – 3. – С. 181-186.
 7. Аношина Н.-Т., Ціватий В. Дипломатична служба і дипломати Великої Британії: історичні традиції, сучасна інституціональна модель (досвід для України) // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К., 2011. – Вип. ХІІ. – С. 492-504.
 8. Аношина Н.-Т., Ціватий В. Кадрове забезпечення сучасної дипломатичної служби Великої Британії: інституціональна модель і національні особливості / Журнал «Зовнішні справи», 2011. – № 5-6. – С.44-49.

Право зовнішніх зносин.

Зовнішній сумісник

annmagda@gmail.com

Запорозчук Анна Валеріївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка , 2014 р. Тема «Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами».

Освіта: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

З лютого 2019 року – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету за сумісництвом.

Міжнародне атомне право, міжнародне повітряне та космічне право, правова регламентація діяльності ІКАО, МАГАТЕ, міжнародний комерційний арбітраж.

Статті:

 1. Запорозчук А. Договірний механізм поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами / А.Запорозчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №101, ч.1 –С. 174-181.
 2. Запорозчук А.В. Сотрудничество Украины и Российской Федерации в области обращения с отработанным ядерным допливом и радиоактивными отходами: правовой аспект / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2013.–Спеціальний випуск «Правові аспекти україно-російських відносин на сучасному етапі». – С. 105-109.
 3. Запорозчук А.В. Правові основи будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні / А.В.Запорозчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – №21, ч.2, Т.2. – С. 92-95.
 4. Запорозчук А.В. Роль МАГАТЕ у вирішенні проблеми поводження з радіоактивними відходами / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2012. – № 4. – С. 83-89.
 5. Запорозчук А.В. Значення двосторонніх угод України, що регулюють питання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами / А.В.Запорозчук // Український часопис міжнародного права. – 2013. – №2. – С.52-58.
 6. Запорозчук А.В. Правовое регулирование обращения с радиоактивными отходами в Европейском Союзе / А.В. Запорозчук// Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. Серия «Социально-экономические и общественные науки». – 2013. – №3 (78). – С.187-194.
 7. Zaporozchuk A. The principles of radioactive waste management in international law / A.Zaporozchuk // Правничий вісник університету «Крок». – 2013. – №16. – С.53-59.

“Міжнародний комерційний арбітраж”, “Правова регламентація діяльності ІКАО”, “Міжнародне повітряне і космічне право”, “Правові системи сучасності”.

Зовнішній сумісник

miraclezay2@gmail.com

Зимовець Андрій Валерійович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь:Кандидат юридичних наук, спеціальність – конституційне право; муніципальне право, 2009 р.

Освіта: Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, 2000 р.

Статті:

 1. Зимовець А.В. Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні / А.В. Зимовець // Вісник Національного університету внутрішніх справ: Випуск 28. – Х.: 2004. – С. 143-147.

 2. Зимовець А.В. До питання про конституційно-правову відповідальність / А.В. Зимовець // Право і безпека. – 2007. – Т.6. – №2. – С. 28-32.

 3. Зимовець А.В. До питання про особливості конституційно-правового закріплення принципу взаємної відповідальності держави і людини / А.В. Зимовець // Форум права. – 2008. – №1. – С. 157-163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08zavdil.pdf.

 4. Зимовець А.В. Конституційно-правове регулювання взаємної відповідальності людини і держави в умовах сучасних політичних відносин / А.В. Зимовець // Особистість в умовах сучасних політичних відносин: Збірник наукових статей за матеріалами XIV Харківських політологічних читань. – Харків. – «Право», 2003 – С. 71-72.

“Порівняльне трудове і соціальне право”, “Історія держави і права України”.

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правова протидія та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» загальною кількістю  167годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

yuliiaepifanova@gmail.com

Єпіфанова Юлія Сергіївна

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010 р., Тема «Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

Наукове звання: доцент, 2015.

Освіта: У 2005 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, факультет 7, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист.

Додаткова освіта

2014 -учасниця проєкту «Інноваційний університет і лідерство» у Варшавському університеті, м. Варшава, Польща

2016 – учасниця програми «Відкритий світ», що фінансується Конгресом США, під управлінням Американських рад з міжнародної освіти, США, м. Річмонд, VCU;

2017- учасниця програми «Lifelong Education Programme Палацкий університет, м. Оломоуц, Чехія.

2015- тренер у науково-практичному семінарі «Інноваційно-комунікаційні технології у вищій освіті» 8-12 червня 2015 р. м. Буковель, UAACE.

2016- тренер в «Школа молодого вченого «Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених» , м. Дніпро.

2018- навчальний курс «Добра законотворча діяльність, розробка законопроєктів та наближення до законодавства ЄС», Київ, 30-31 травня 2018 в межах проєкту Association4U.

2018- навчальний курс «Нормопроєктування» BRDO SCHOOL, Київ.

2018- тренінгова програма для фахівців з питань реформ, Київ.

2019- курс навчання «Комунікація органів виконавчої влади», Київ, Деркомтелерадіо України.

З 2005-2010 року – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З 2010-2018 року – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, директор Консультаційного центру юридичного факультету.

З 2018-2020 – державний експерт директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України

З 2020- доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

З 2020 – експерт Швейцарської фундації розвитку технічної освіти «Swisscontact».

Право інтелектуальної власності, авторське право, Міжнародне приватне право, Юридична техніка, нормопроєктування.

 1. Єпіфанова Ю.С. Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Харків, 2010.
 2. Єпіфанова Ю.С. Неттінг як спосіб подолання фінансових ризиків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 94-96.
 3. Єпіфанова Ю.С. Підходи до правового регулювання наукової творчої діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності, 2010. – С. 75-79.
 4. Єпіфанова Ю.С. Університет – центр формування культури міста // Інноваційнй університет і лідерство: проект і мікропроекти, 2016. – С. 102-114.
 5. Єпіфанова Ю.С. Ризик у творчій діяльності // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 2012. – С. 177.
 6. Єпіфанова Ю.С. Деякі питання охорони прав особистості: порівняльно-правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 2012. – С. 31.
 7. Єпіфанова Ю.С. Формування культурних цінностей в суспільстві–основне завдання класичного університету // Збірник тез доповідей Круглого столу «Суспільна місія класичного університету: історія, сучасність,
  перспективи», 2015. –  С. 22.
 8. Єпіфанова Ю.С. Межі здійснення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічними працівниками ВНЗ

“Юридична техніка”, “Право інтелектуальної власності”.

 1. Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 04.07.2018–05.07.2018 (20 годин / 0,67 кредиту ЄКТС). Тема: Підготовка переліку тестових питань на знання спеціального законодавства та варіантів відповідей. Документ: Сертифікат про про підвищення кваліфікації ТПР 31115684/000213–18.
 2. Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 08.06.2018–11.08.2018 (80 годин / 2,67 кредиту ЄКТС). Тема: Підвищення кваліфікації за тренінговою програмою для фахівців з питань реформ. Документ: Сертифікат про про підвищення кваліфікації ТПР 31115684/000299–18.
 3. Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси Держкомтелерадіо України. 02.10.2019–18.12.2020. Тема: Комунікації органів виконавчої влади. Документ: Сертифікат про про підвищення кваліфікації ПК 16292565 / 000354–19, від 18.12.2020.

maksymovych.roman@npp.nau.edu.ua

Максимович Роман Олегович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017 р., Тема «Конституційно-правовий механізм захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні».

Освіта: У 2012 році закінчив магістратуру юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою.

2016 – 2017 – провідний юрисконсульт ТОВ «Умань Хліб Трейд»;

2017-2021 – начальник юридичного відділу ТОВ «Партнер-ВС».

З 2021 року – доцент кафедри.

Загальна теорія конституційного права, питання захисту основних прав і свобод людини і громадянина, діяльність Європейського Суду з прав людини, Європейського Суду Справедливості та інших міжнародних інституцій.

Є автором монографії: «Конституційно-правовий механізм захисту соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики», 2019.

Статті:

 1. Максимович Р.О. Понятие, содержание и система экономических прав и свобод человека и гражданина в странах СНГ: обобщение подходов к изучению проблемы / Р.О. Максимович // Международный научно-методический правовой журнал «Право и политика». – 2014. – № 2/2. – С. 90–94.
 2. Максимович Р.О. Подходы к пониманию социальных прав и свобод человека и гражданина в Украине / Р.О. Максимович // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata». – 2014. – № 5/3. – Р. 26–30.
 3. Максимович Р.О. Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина. Досвід Франції, Німеччини і України / Р.О. Максимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Випуск 29. – Том 1. – С. 80–85.
 4. Максимович Р.О. Співвідношення понять «охорона» та «захист» соціальних і економічних прав і свобод людини: теоретико-правові засади / Р.О. Максимович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – Випуск 5. – Том 1. – С. 101–106.
 5. Максимович Р.О. Роль Європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини / Р.О. Максимович // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». – 2015. – Випуск 1. – Ч. 1. – С. 31–40.
 6. Максимович Р.О. Нормативно-правові гарантії соціально-економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект / Р.О. Максимович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2015. – Випуск 35. – Том 1. – Ч. ІІ. – С. 108–112.

“Філософія права”, “Населення в міжнародному праві”.

Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правова протидія та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» загальною кількістю  167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

kib.daria.01@gmail.com

Кібець Дар’я Вікторівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Сумський державний університет, 2018 р., Тема «Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень».

Освіта: У 2015 році закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови.

З 2015 по 2017 – юрисконсульт у міжнародній компанії ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАЇНА»

З 2017 по 2018 – юрисконсульт в енергетичній компанії ТОВ «НВО «МАШ-ГРУП» (м. Київ)

З 2018 року – викладач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

З 2019 року – старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Порівняльне цивільне право, порівняльне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, судові системи, валютне право, адміністративне право.

Є автором  монографії «Регулювання валютних обмежень: міжнародно-правова доктрина та національна практика», 2019 рік.

Статті:

 1. Кібець Д. В. Поняття, мета та виконання валютного регулювання. Прикарпатський юридичний вісник. № 3 (9). С. 134–139.
 2. Кібець Д. В. Історико-правовий аналіз валютного регулювання в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 6. С. 201–207.
 3. Кібець Д. В. Формі валютного регулювання в Україні. Наше право. 2018. № 2. С. 56–61.
 4. Кібець Д. В. Механізм адміністративно-правового регулювання валютних обмежень в Україні. Науковий вісник Херсонського університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Вип. 2. Т. 4. С. 80–84.
 5. Кібець Д. В. Принципи валютного регулювання в Україні. Право і політика. 2016. № 4. С. 103–108.
 6. Кібець Д. В. Правові засади валютного регулювання та місцевих серед них адміністративно-правового регулювання. Верховенство права. № 2. С. 73–80.
 7. Кібець Д. В. Завдання та функціонування валютного регулювання в Україні. Проблеми та стан довіри справжньої людини в Україні: матеріали розвитку. наук.-практ. конф., м. Львів, 14–15 серп. 2015 р. Львів: Західноукр. орг. «Центр правничих ініціативів», 2015. С. 72–73.
 8. Кібець Д. В. Девальвація та ревальвація як формування валютного регулювання в Україні. Державне регулювання суспільних відносин: обов’язкове законодавство та проблеми правозастосування: міжнародний. наук.-практ. конф., м. Київ, 9–10 верес. 2016 р. К.: Центр прав. наук. дослідж., 2016. С. 67–68.
 9. Кібець Д. В. Нормативно-адміністративні права, як харчові продукти, організовані адміністративно-правовим регулюванням валютних обмежень. Верховна влада використовує та створює справжню людину в Україні: матеріали бізнесу. наук.-практ. конф., м. Одеса, Україна, 10–11 лют. 2017 р. Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 57–60.
 10. Кібець Д. В. Поняття та система головного валютного регулювання в Україні. Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали, що працюють. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 26–27 січ. 2018 р. Запоріжжя: Запоріжжя. міська громадськість. орг. «Істина», 2018. С. 58–61.
 11. Anti-Fraud Technologies in E-Banking/ Daria Kibets, Olena Lepei, Oleksii Prokopenko, Alina Chorna, Mykola Shelukhin/ Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2019 Vol: 22 Issue: 2S.

Порівняльне цивільне право, порівняльний цивільний процес, Theory of State and Law, History of State and Law of Ukraine, Theory of International Law (англомовний проект).

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

saenko.oleksandr@npp.nau.edu.ua

Саєнко Олександр Сергійович

Посада: доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освіта: Національна академія державної податкової служби України 2006 р., за спеціальністю «Правознавство».

З 2006 по 2009 рр. — аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді провідного спеціаліста Управління праці та соціального захисту населення Шевченківської райдержадміністрації м. Києва.

У червні 2004 року  перейшов до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції на посаду провідного спеціаліста управління правового забезпечення бюджетної політики.

Протягом 2005 року працював у Центрі сприяння інституційному розвитку державної служби Головного управління державної служби України на посаді головного консультанта відділу юридичного забезпечення та нормопроектування, начальника відділу міжнародного співробітництва.

У 2005-2006 роках брав участь у запровадженні функціонального обстеження міністерств, роботі над Законом “Про державну службу”, в оцінці системи державного управління за показниками Sigma, запровадженні інструментів інституційної розбудови Twinning, TAIEX.

З лютого по квітень 2006 року займав посаду старшого державного податкового інспектора організаційно-розпорядчого управління Державної податкової служби в Київській області.

З квітня по вересень 2006 року у Головному управлінні державної служби України працював на посаді начальника відділу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва управління стратегічного розвитку та ефективності державної служби.

У жовтні 2006 року переведений на посаду начальника відділу міжнародного співробітництва Центру сприяння інституційному розвитку державної служби Головного управління державної служби України.

У подальшому займав посаду першого заступника директора Центру сприяння інституційному розвитку державної служби, з 2009 року перебував на посаді директора Школи вищого корпусу державної служби, (м. Київ).

У грудні 2011 року починає працювати у Міжнародному благодійному фонді «Фонд економічних реформ в Україні» (м. Київ) на посаді консультант з економічних питань.

З березня 2014 року — радник Віце-прем’єр-міністра — Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Гройсмана В. Б.

З березня 2015 року — Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України ВРУ Гройсмана В. Б. (Працював над концепцією адміністративної реформи та реформою системи надання адміністративних послуг, був одним з авторів Закону «Про адміністративні послуги», в якому було використано найкращий міжнародний досвід щодо передачі повноважень з надання послуг органам місцевого самоврядування.)

За підтримки Канадської школи державного управління на базі Школи вищого корпусу державної служби запроваджено програму лідерства для вищого корпусу державних службовців.

14 квітня 2016 року призначений Міністром Кабінету Міністрів України.

Кандидат у народні депутати від партії «Українська Стратегія Гройсмана» на парламентських виборах 2019 року, № 3 у списку.

Заслужений юрист України (2016 рік).

Нагороджений подякою Головного управління державної служби України (2011 рік).

 1. Саєнко О. С. Проблеми теоретико-методологічних та конституційно-правових підходів до юридичних гендерних досліджень. Вісник південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Науковий журнал. № 22. 2020. C. 57–64.
 2. Saienko О. «Gender» as the concept of Constitutional Law. Evropský politický a právní diskurz. Volume 7. Issue 2. 2020. Р. 145–151.
 3. Саєнко О. С. Гендерна дискримінація жінок: доктринальні та конституційно-правові аспекти. Правова держава. № 37. 2000. С. 57–64.
 4. Саєнко О. С. Поняття гендерної дискримінації. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь: МДУ, 2019. Вип. 17. С. 99–107 (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus).
 5. Саєнко О. С. Егалітарна концепція культури гендерних відносин. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. Маріуполь: МДУ, 2019. Вип. 18. С. 105–111 (видання включено до міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus)
 6. Саєнко О. С. Дискримінація та порушення прав трансгендерів за ознакою гендерної ідентичності. Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (10 квітня 2020 р.). Одеса, 2020. С.100–106.
 7. Саєнко О. С. Національний механізм забезпечення гендерної рівності в Швеції. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет конференції (25 жовтня 2018 року). Ірпінь., 2018. С. 100–104.
 8. Саєнко О. С. Формування та еволюція принципу гендерної рівності на міжнародному рівні. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів в контексті сучасної міграційної політики: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (25 жовтня 2017 року). Ірпінь, 2017. С. 165–169).

Судові системи та порівняльне судове право.

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

stavniychuk.anastasiya@npp.nau.edu.ua

Ставнійчук Анастасія Петрівна

Посада: старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

 Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2017 рік., Тема: «Місцевий референдум, як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою»

Освіта: у 2013 році закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр правознавства.

З 2017 року адвокат.

З 2018 -2020 рік працювала на посаді адвоката у «Богатир та партнери».

З 2019 – 2020 рік асистент кафедри конституційного права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

З 2020 року старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Член Міжнародної асоціації істориків права.

Конституційне право, муніципальне право, міжнародне публічне право, міжнародне космічне право, міжнародне повітряне право, європейське право.

Є автором  монографії «Пряма демократія в Україні: місцевий референдум як форма здійснення муніципальної влади», 2020 рік.

Статті:

 1. Ставнійчук А.П. Генезис інституту місцевого референдуму / А.П. Ставнійчук // Юридична наука. – 2015. – № 10. – С. 7–17.
 2. Ставнійчук А.П. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах / А.П. Ставнійчук // Юридична наука. – 2015. – № 11. – С. 50–58.
 3. Ставнійчук А.П. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А.П. Ставнійчук // Юридична Україна. – 2015. – № 6. – С. 24–28.
 4. Ставнійчук А.П. Міжнародні стандарти належної практики щодо проведення місцевих референдумів / А. П. Ставнійчук // Международный научно-практический правовой журнал «Legea și viața» («Закон и Жизнь») (Молдова). – 2016. – № 12. – С. 82–86.
 5. Ставнійчук А.П. Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму / А.П. Ставнійчук // Науково-практичне юридичне видання «Прикарпатський юридичний вісник». – № 6. – 2016. – С. 37–40.
 6. Ставнійчук А.П. Місцевий референдум – пріоритетна форма прямої демократії у місцевому самоврядуванні / А.П. Ставнійчук // Юридична наука та практика: виклики сучасності : збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 17 вересня 2015 р. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – С. 92–98.
 7. Ставнійчук А.П. Європейські стандарти з питань організації та проведення місцевих референдумів / А.П. Ставнійчук // Філософсько-правова концепція правового простору : матеріали круглого столу, м. Тернопіль, 18 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 45–49.
 8. Ставнійчук А.П. Досвід організації та проведення місцевих референдумів у європейських країнах: можливість використання в Україні / А.П. Ставнійчук // Проблеми модернізації сучасного права : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопиль, 22 квітня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 34–38.
 9. Ставнійчук А.П. Конституційно-правові основи регулювання місцевого референдуму в Україні / А.П. Ставнійчук // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку : матеріали ХXXVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 30–31 травня 2016 р. – К. : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2016. – Т. 4. – С. 37–39.
 10. Ставнійчук А.П. Конституційно-правова практика регулювання та проведення місцевих референдумів у зарубіжних країнах / А.П. Ставнійчук // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17–18 лютого 2017 р. – С. 40 – 44.
 11. Ставнійчук А.П. Правові засади державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні // Правові засади взаємодії органів публічної влади з інституціями громадянського суспільства в Україні та зарубіжних державах: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 року). – Київ.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – 398 с.

“Міжнародне повітряне та космічне право”, “Основи наукових досліджень”, “Теорія міжнародного права”.

ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН» з 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правові засади забезпечення національної та інформаційної безпеки», загальною кількістю 167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.

maryna.holovatenko@npp.nau.edu.ua

Головатенко Марина Юріївна

Посада: викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства.

Освіта: У 2019 році закінчила Факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету за спеціальністю «Міжнародне право», кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач.

З 2021 р. – аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

З 2017 по 2019 рік –  СК « Княжа Вієнна Іншуранс Груп» на посаді юрисконсульта.

З 2019 року – викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Міжнародне публічне право, міжнародне право прав людини,  конституційне право.

“Міжнародне публічне право: основні галузі”, “Конституційне право зарубіжних країн”, “Порівняльне кримінальне право”, “Порівняльне кримінальне право і процес”, “Теорія міжнародного права”.

 1. University of Dunaújváros  2nd International Staff Week (Угорщина).13-17 травня 2019 р. (8 годин). Тема: Services available for international students at the National Aviation  University (практичний кейс для викладачів).
 2. Державний заклад післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» 01.02.2021 по 27.02.2021 р. на тему «Міжнародно-правова протидія та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» загальною кількістю  167 годин /5,9 кредитів ЄКТС. Документ: Довідка про підвищення кваліфікації.
Закрити меню