English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійна програма «Туризмознавство (за видами)»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Теризм»
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму

Освітньо-професійна програма «Туризмознавство (за видами)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Теризм»
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Туризмознавство, Екскурсовод

Закрити меню