English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Освітньо-професійні програми


Освітньо-професійна програма «Туризмознавство (за видами)»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» 2018
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму


Освітньо-професійна програма «Туризмознавство (за видами)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» 2019
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Туризмознавство, Екскурсовод


Освітньо-професійна програма «Туризмознавство (за видами)»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» 2020
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Туризмознавство, Екскурсовод


Каліпсо-рецензія за спеціальністю 242 «Туризм» 2020
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Туризмознавство, Екскурсовод

Закрити меню