English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Обов’язкові дисципліни для ОС «Бакалавр»:

 • Історія української державності та культури
 • Ділова українська мова
 • Філософія
 • Фахова іноземна мова
 • Оздоровчо-спортивний туризм
 • Кількісні методи в туризмі
 • Інформаційні системи та технології в туризмі
 • Географія туризму
 • Географія світу
 • Міжнародне регіонознавство
 • Основи туризмознавства
 • Туристичне країнознавство
 • Києвознавство
 • Всесвітня спадщина і туризм
 • Рекреаційне ресурсознавство
 • Медичний туризм
 • Організація рекреаційних послуг
 • Організація екстремального туризму
 • Екологічний туризм
 • Організація екскурсійних послуг
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація готельного господарства
 • Безпека туристичних подорожей
 • Статистика туризму
 • Туристичне краєзнавство
 • Основи маркетингу
 • Водний туризм
 • Організація ресторанного господарства
 • Менеджмент туризму
 • Організація транспортних послуг в туризмі
 • Бухгалтерський облік в туризмі
 • Маркетинг в туризмі
 • Авіатранспортні системи в туризмі
 • Туроперейтинг
 • Основи міжнародного туризму

Обов’язкові дисципліни для ОС «Магістр»:

 • Ділова іноземна мова
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Методологія прикладних досліджень у сфері туризму
 • Управління проектами в туризмі
 • Транспортні системи в туризмі
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Менеджмент якості авіаційних послуг в туризмі
 • Теоретичні проблеми туризмознавства
 • Геоглобалістика

Також, протягом навчання, здобувачі обирають низку вибіркових дисциплін – фахових та загальноуніверситетських.

З силабусами вибіркових дисциплін можна ознайомитися в Репозитарії.

Закрити меню