English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Освітньо-професійні програми


 
Освітньо-професійна програма «Туризмознавство»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю  242 «Туризм і рекреація» 2021
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Бакалавр з туризму  


 
Освітньо-професійна програма «Туризмознавство»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю  242 «Туризм» 2022
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Освітня кваліфікація: Магістр з туризму  
Close Menu