English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Програми фахових вступних випробувань та атестаційних екзаменів

ОС "Бакалавр"

Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр»
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
ОПП: «Туризмознавство»

Програма фахового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
ОПП: «Туризмознавство»

ОС "Магістр"


Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 242 «Туризм»
ОПП: «Туризмознавство»

Закрити меню