English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного туризму та країнознавства

Абітурієнту

Набір на навчання на ступінь «Бакалавр» (денна форма навчання)

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування
Назва спеціальності – 242 Туризм
Освітньо-професійна програма –  Туризмознавство
Ступінь вищої освіти – Бакалавр з туризму

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Бюджетна конкурсна пропозиція:

1. Українська мова та література (0,3)
2. Іноземна мова (0,35)
3. Географія або математика (0,35)

Небюджетна конкурсна пропозиція:

1. Українська мова та література (0,3)
2. Історія України (0,35)
3. Іноземна мова (0,35)

Набір на навчання на ступінь «Магістр»

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування
Назва спеціальності – 242 Туризм
Освітньо-професійна програма –  Туризмознавство
Ступінь вищої освіти – Магістр з туризму

Пам’ятка вступника 2019

Особливості Умов вступу до ВНЗ 2019 ПЗСО 

1) не більше 7 заяв з 4 спеціальностей (денна та заочна форми навчання окремі заяви) на місця державного замовлення, на контракт – не обмежується;

2) Електронна подача заяв, крім осіб які вступають за особливими умовами та військових ВНЗ та підрозділів;

3) Реєстрація електронних кабінетів з 01.07.- 21.07.2019 (для навчання за державним замовленням) до 01 липня до 30 серпня (для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);

4) Приймаються сертифікати ЗНО 2017-2018-2019 років, (сертифікати 2017 року з іноземних мов прийматись не будуть);

5) 150 мінімальних балів з першого та другого конкурсних предметів на спеціальності 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування;

6) Учасники Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката ЗНО з одного відповідного предмета від 1до 20 балів (для спеціальностей з Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка).

Перелік необхідних документів для вступу

Назва документа Кількість копій Для вступників,що потребують поселення в гуртожиток
1 Копія документа, що посвідчує особу/свідоцтво про народження 3 1+1 при поселенні
2 Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (в кого пластиковий паспорт!) 1 1
3 Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього 1
4 Ідентифікаційний код 3 1+1 при поселенні
5 Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 1
6 Інформаційна картка (з балами ЗНО) 1
7 Медична довідка форми О-086 (У-086) * Оригінал + 1
8 Військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка) – для військовозобов’язаних; посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників 1
9 документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності) 1
10 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см 4 2 при поселенні

Примітка: обов’язкова  наявність оригіналів до копій документів; оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). На початок занять з дисципліни «Фізичне виховання» особам, які мають відхилення у стані здоров’я слід надати довідку щодо можливості відвідування занять за напрямом «Спеціального медичного відділення».

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної компанії Терміни
Денна Заочна
Початок прийому заяв та документів (крім військових спеціальностей) 10 липня 10 липня
Проведення медичних оглядів та інших до конкурсних процедур  до 09 липня до 09 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів та вступників на кафедру військової підготовки о 18.00 20 липня о 18.00 20 липня
Завершення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 18.00 22 липня о 18.00 22 липня
Проведення співбесід 17 липня-9 липня 17 липня-9 липня
Проведення вступних іспитів 17 липня-22 липня 17 липня-22 липня
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які проходили співбесіди до 12.00 20 липня до 12.00 20 липня
Визначення з місцем навчання вступників, які проходили співбесіди до 10.00 22 липня до 10.00 22 липня
Зарахування вступників, які проходили співбесіди не пізніше 15.00 22 липня не пізніше 15.00 22 липня
Оприлюднення рейтингових списків осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів не пізніше 18.00 26 липня не пізніше 18.00 26 липня
Вибір вступниками місця навчання на місця за державним або регіональним замовленням до 18.00 31 липня до 18.00 31 липня
Зарахування на навчання на місця за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 01 серпня не пізніше 12.00 01 серпня
Вибір вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 вересня не пізніше 25 вересня
Зарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (перший наказ) не пізніше 07 серпня не пізніше 07 серпня
Дозарахування на навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб в межах ліцензованого обсягу до 16.00 27 вересня до 16.00 27 вересня
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 09 серпня не пізніше 09 серпня

Після успішного завершення 1-го курсу, Ви маєте можливість вступити на старший (ІІ) курс іншої спеціальності НАУ!

Додаткова інформація:  nau.edu.ua, pk.nau.edu.ua, nnino.nau.edu.ua/

www.facebook.com/nauentrant

Довідкова інформація: 044-406-70-38, pk@nau.edu.ua.

Випускник може займати первинні посади:

фахівець із методів дослідження туристичного ринку, організатор дозвілля туристів, фахівець міжнародних систем бронювання квитків, керівник туристичного агентства, менеджер міжнародного туризму, гід-перекладач, екскурсовод, менеджер відділу транспортних послуг, завідувач туристичної бази, керівник рекламного відділу туристичної компанії.

Випускники кафедри є фахівцями, підготовленими до професійної діяльності в галузі туризму на підприємствах різних форм власності. Вони здатні професійно забезпечувати діяльність з організації масового, індивідуального, пізнавального, рекреаційного, освітнього, конгресового, спеціалізованого, зеленого, спортивного туризму тощо; консультування з питань безпеки та страхування; комунікації, надання транспортних послуг.

Практика і професійне становлення

студентів здійснюється під час проходження виробничої практики на базі відомих рекреаційно-туристичних, готельних, ресторанних комплексів, туристичних фірм і агенцій міста Києва та інших регіонів України. Серед баз практик «CORAL TREVAL», «ФЕЄРІЯ», «КИЙ АВІІА», «INTERCONTINENTAL        HOLIDAY», «УкрХотелІнвестКомпані». Наявність у складі Національного авіаційного університету єдиного в Україні Інституту ІСАО, належної матеріально-технічної бази, інформаційного забезпечення, профільної випускаючої кафедри з викладачами вищої кваліфікації дозволяє забезпечити якісну підготовку кваліфікованих фахівців з туризму. Під час щорічного проходження практики студенти знайомляться з кращим досвідом організації рекреаційно-туристичної діяльності, вивчають туристичний попит, набувають навичок розробки перспективних турів на основі туристичного потенціалу України та інших країн світу.

На базі Університету в Навчально-науковому Інституті неперервної освіти проходять курси по підготовці до ЗНО, а також проводяться Всеукраїнські учнівські олімпіади НАУ з відповідних предметів ЗНО.

Професійне призначення

Розробка і реалізація турпродукту, здатного задовольнити потреби споживачів; технологія та організація туроператорських і турагентських послуг; організаційно-управлінська діяльність у галл зі вітчизняного та міжнародного туризму.

Професійні знання формуються на основі вивчення таких дисциплін:

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України, політологія, економічна теорія, філософія, релігієзнавство, іноземна мова, соціологія, психологія та ін.

Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, рекреалогія, екологія, економіка підприємства, фінанси та фінанси підприємств.

Дисципліни професійної підготовки (теорія та практика туризму)

Історія туризму, географія туризму, міжнародний туризм, організація рекреаційних послуг, організація ресторанної діяльності, організація екскурсійних діяльності, організація анімаційних послуг, маркетинг туризму, спортивний туризм, а також дисципліни спрямовані на отримання навичок підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для преси, радіо, телебачення, прес-служб.

Навчальний план містить також дисципліни, які відображають профіль вищого навчального закладу («Авіація і туризм», «Транспортні системи в туризмі», «Логістика в туризмі», «Глобальні дистриб’юторські системи в туризмі»). Це дозволяє готувати фахівців, які глибоко розуміють зв’язки між розвитком транспорту і туризму, володіють сучасними технологіями бронювання авіаквитків, технологіями обслуговування авіатуристів тощо.

Кафедра має високопрофесійний  науково-педагогічний  колектив у складі якої о працюють 4 доктори  наук та 8 кандидатів наук.

Підготовка фахівців з туризму проводиться згідно з навчальними програмами, розробленими з урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів.

Майбутні фахівці з туризму отримують ґрунтовну соціально-економічну підготовку, вивчають низку дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Програми

Програма фахового Бакалавр
Програма додаткового Бакалавр
Програма фахового Магістр
Програма додаткового Магістр
ОПП Магістри ТУРИЗМ 2019
ОПП Бакалаври 2019
Додаток до ОПП Бакалавр 2019
Рейтингове оцінювання творчих та професійних досягнень вступника

Закрити меню