English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов

goncharenko-zakrevska@ukr.net

(044) 406-78-15, 406-78-19

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна

Посада: завідувач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2014).
Дисертація на тему “Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ІХ – початок ХХ століття)”

Французька та англійська мови

Методика викладання іноземних мов

Бонацька Ірина Вячеславівна

Посада: професор кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний університет ім.Тараса Шевченка (1972 р.)

1985 р.  – захистила дисертацію та отримала вчену ступінь кандидата філологічних наук, а згодом вчене звання доцента.

1991-1992 рр. –  наукове стажування в Гаванському Університеті, Республіка Куба

1994-1996 рр. – перекладач Посла Республіки Куба в Україні;

1996-2000 рр. – заступник першого проректора КМІЛПу;

2000-2005 рр. – помічник Почесного Консула Мексики в Україні;

в НАУ з 2006 р.

Іспанська мова

Співзасновник і Перший віце-президент Асоціації Іспаністів України.

Лінгвістика, теорія та практика перекладу, компаративістика.

Гапон Юрій Антонович 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна (з 1997 р. – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К.Винниченка)

Спеціальність: «Англійська мова»

Навчання в аспірантурі (стаціонар): Київський національний лінгвістичний університет; в 1990 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02. – «Теорія та методика навчання іноземних мов». Тема: «Методика обучения чтению на английском языке с использованием деловых игр на завершающем этапе в неязыковом вузе.»

Англійська мова

Методика навчання англійської мови та перекладу

Горелік Наталія Анатоліївна 

Посада: викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет (1999 р.), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2006 р.).

Спеціальність «Мова та зарубіжна література (англійська)».

Ступінь магістра (2006 р.)

В НАУ з 2005 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов

Жудро Ольга Вікторівна 

Посада: викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (1995 р.)

Спеціальність: “Іноземна мова (іспанська)”. 1995 – 2002 рр. — викладач кафедри іспанської філології КНЛУ.

В НАУ з 2008 р.

Ііспанська мова

З 2015 р. є членом Асоціації Іспаністів України

Лінгвістика та методика викладання іноземних мов (соціокультурний аспект), література Іспанії та іспаномовних країн, компаративістика

Лазоренко Наталія Леонідівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Вчене звання: доцент Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет у 2001році.

Працювала у Вінницькому національному аграрному університеті, в НАУ з вересня 2013 р.

Англійська мова 

Дослідження сучасної освітньої системи в країнах Західної Європи, зокрема Німеччини. 

Мельник Євгеній Юрійович 

Посада: доцент кафедри іноземних мов Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Вчене звання: доцент Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (1993 р.) Спеціальність – «Російська мова і література та іноземна (французька) мова» 1994-1997 рр. – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.  1998 р. – захист дисертації «Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання романських мов».

В НАУ з 2007 р.

Французька мова

Формування соціокультурної та міжкультурної компетенцій в навчанні французької мови.

Бєлканія Нуну Володимирівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов. Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка в 1988 році. Спеціальність «Романо-германські мови і література».

В НАУ з 2005 р.

Англійська та іспанська мови

Когнітивна лінгвістика, прикладні напрями комп’ютерної лінгвістики

Бондаренко Лариса Олексіївна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка – філолог, викладач англійської та французької мов, перекладач

В НАУ з 2005 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов

Верховцова Ольга Михайлівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології (1981р.)

Філолог, викладач французької та англійської  мов, перекладач.

В НАУ з 2012 р.

Французька та англійська мови

Переклад безеквівалентної лексики в художніх творах, порівняльна  лексикологія, методика викладання французької мови як другої іноземної.

Гундарєва Валентина Олегівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Дніпропетровський Державний Університет (1988 р.)

Працювала у Криворізькому авіа-технічному коледжі ЦА, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», в  НАУ з 2005 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов, проблеми перекладу

Зачепа Ірина Миколаївна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г.С.Сковороди у 1995 р. 1997-2000 рр. аспірантура при Переяслав-Хмельницькому ДПУ ім.  Г.С.Сковороди за спеціальністю «Зарубіжна література»; 2011 р, Інститут післядипломного навчання НАУ, підвищення кваліфікації

1995-2007 рр. – ст. викладач кафедри другої іноземної мови і зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С.Сковороди.

В НАУ з 2007 р.

Німецька мова

Особливості перекладу синонімів в українській та німецькій мовах на матеріалі творів сучасної німецької літератури. Перекладацька інтерпретація синонімів.

Михайлова Віра Іванівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Ізмаїльський державний педагогічний інститут (2000 р.), спеціальність – «Англійська і німецька мови та зарубіжна література».

В НАУ з 2005 р.

Англійська, німецька мови

Явище інтерференції та врахування інтерференції першої іноземної мови при викладанні другої іноземної  мови

Сандовенко Ірина Василівн

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (2002 р.). Спеціальність «Мова та література (англійська мова).

В НАУ з 2006 р.

Англійська мова

Підготовка фахівців сфери туризму в Україні та за кордоном; впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес; методика викладання англійської мови та англійської мови за фахом у вищій школі; теорія і практика тестування.

Світич Лідія Михайлівна  

Посада: старший викладач кафедри іноземної мови Освіта: Дніпропетровський державний університет (1981 р.) Спеціальність «Англійська мова та література»

В НАУ з 2005 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов, послідовний переклад 

Слобоженко Руслан Анатолійович  

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта:  Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова у 1999 р.

Викладав у Національному Педагогічному Університеті ім. М.П. Драгоманова, Університеті Економіки та Права «КРОК». В НАУ з жовтня 2009 р.

Англійська мова

Компаративне дослідження фонетичних реалій староанглійської і сучасної англійської мов; діалектичні особливості сучасної англійської мови

Бондар Олена Анатоліївна  

Посада: викладач англійської мови Освіта: Національний Педагогічний Університет ім. М. Драгоманова у 2000 р.

Викладала у Київському Славістичному Університеті, Міжрегіональній Академії Управління Персоналом. 

В НАУ з 2005 р.

Василишина Наталія Максимівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет    за спеціальністю «Мова та література (англійська)» 2007 р.

У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04-теорія і методика професійної освіти

Отримала сертифікат IELTS (TestReportForm) № 15UA005249VASN001G від 02 березня 2016 року на рівні CEFRLevelC1

В 2016 року пройшла закордонне стажування за напрямом «Advanced Training in the fieldof innovative methods and approaches in education». «Інноваційні методи та підходи в освіті» в Академічному співтоваристві Міхала Балудянского у м. Кошице (Словаччина), отримала сертифікат № 4 – 02/16 від 11.02.2016 р.

В НАУ з  2007 р.

Англійська мова. 

Основні навчальні курси, які веде англійською мовою: «Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності» (Туризм, Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Журналістика, Міжнародна інформація), «Теорія і практика перекладу».

Глуцька Тетяна Володимирівна 

Посада: викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (2006 р.). Спеціальність «Мова та література (англійська)», Ступінь магістра (2006 р.)

В НАУ  з 2005 р.

Англійська мова.

Методика викладання іноземних мов

Добровольська Олена Сергіївна  

Посада: викладач кафедри іноземних мов

Освіта:  Київський державний лінгвістичний університет у 1999 році., філолог-викладач англійської та німецької мови та зарубіжної літератури

В НАУ  з 2011 р.

Англійська мова.

Методики інтенсивного навчання.

Ржевська Дарія Олександрівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов  (2009 р.) Спеціальність – «Переклад» (японська мова та друга іноземна), магістр філології З 2011 р. – здобувач наукового ступеня кандидата наук (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка).

В НАУ  з 2009 р.

Японська, англійська, турецька мови

Фреймова семантика в перекладі ономатопоетичної лексики японської та англійської   мов (порівняльний аналіз).

Ткачук Світлана Павлівна 

Посада: викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський державний лінгвістичний університет у 1994 році.

Викладала у школах  Києва, в НАУ з 2009 р.

Японська, англійська, турецька мови

Методика викладання іноземних мов.

Голоднюк Альбіна Анатоіївна  

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Вінницький Державний Педагогічний університет (1995). Спеціальність – викладач англійської і німецької мов, магістр філології

Японська, англійська, турецька мови

Проблеми різнорівневого навчання в групах іноземних студентів

Скирда Тетяна Сергіївна 

Посада: викладач кафедри іноземних мов Освіта: Київський національний лінгвістичний університет у 2004 році. Навчання в аспірантурі

СЗШ №4, університет «КРОК», в НАУ з 2007 р.

Японська, англійська, турецька мови

Куценко Олена Вікторівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Львівський Державний Університет ім. І. Франка, факультет романо-германської філології у 1983р.

Спеціальність : англійська мова та література

Кваліфікація: викладач,перекладач,філолог

1997-2015р. Київський Славістичний університет.

В НАУ з 2015 р.

Японська, англійська, турецька мови

Закрити меню