English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

XVIII щорічна англомовна наукова студентська конференція «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ»

28 березня 2024 р.  на базі кафедри іноземних мов та перекладу дистанційно проведено XVIII щорічну англомовну наукову студентську конференцію «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ». За підсумками роботи конференції сформовано електронний збірник тез доповідей студентів, до якого увійшли 94 наукові роботи англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами. Ця конференція є результатом плідної роботи членів кафедри іноземних мов та перекладу з іншомовної підготовки майбутніх фахівців. Актуальність теми конференції заохочує студентів до подальшого особистісного розвитку, поглиблення знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності, ефективного оволодіння іноземними мовами.

ЗБІРНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

 

IX щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Cучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»

До роботи конференції долучилися численні заклади вищої освіти України, а  також іноземні учасники, науковці та викладачі таких країн, як Великобританія (Англія), Туреччина (Бурса) та Китай (Чанша).

ЗБІРНИК ТЕЗ

 

ХVII щорічна англомовна наукова студентська конференція «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ»

30 березня 2023 р. на Факультеті міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов та перекладу була дистанційно проведена XVII щорічна англомовна наукова студентська конференція «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ». За підсумками роботи конференції сформовано електронний збірник матеріалів тез доповідей студентів, який нараховує 103 наукові роботи англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами.

Дана конференція є підсумком плідної роботи членів кафедри іноземних мов у сфері іншомовної підготовки майбутніх фахівців та актуальність теми заохочує студентів до подальшого розвитку.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ТЕЗ

ХVI щорічна англомовна наукова студентська конференція «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ»

4 травня 2022 р. на Факультеті міжнародних відносин НАУ на базі кафедри іноземних мов проведено XVI щорічну англомовну наукову студентську конференцію «МОЛОДЬ БЕЗ КОРДОНІВ – ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ». За підсумками роботи конференції сформуванно електронний збірник матеріалів тез доповідей студентів, який нараховує 50 наукових робіт англійською, іспанською, німецькою та французькою мовами.

Дана конференція є підсумком плідної роботи членів кафедри іноземних мов у сфері іншомовної підготовки майбутніх фахівців та актуальність теми заохочує студентів до подальшого розвитку.

ЗБІРНИК ТЕЗ

План проведення конференцій кафедри іноземних мов ФМВ НАУ на 2019-2020 н.р.

Назва заходу Телефон, факс, e-mail Термін проведення Відповідальний секретар заходу
1 Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»/
“Modern Trends of Foreign Language Training of Future Specialists of Non-Native Specialties in the Multicultural Space”
тел.: 406-78-15
e-mail: kim_imv@ukr.net
5 червня
2020 року
Відповідальна за наукову роботу кафедри іноземних мов – Василишина Наталія Максимівна,  доцент,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ФМВ НАУ.
2 Щорічна наукова англомовна студентська конференція: «Youth without borders –  building cross-cultural awareness»  // «Молодь без кордонів – розбудова крос-культурної свідомості» тел.: 406-78-15

e-mail: kim_imv@ukr.net

26 березня 2020 року Слобоженко Р.А. старший викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ,   Голоднюк А.А. старший викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ

План проведення науково-методичного семінару кафедри іноземних мов ФМВ НАУ на 2019-2020 н.р.

Питання для обговорення Відповідальний за виконання Термін виконання
1 Впровадження інтерактивних технологій навчання у студентів немовних спеціальностей під час вивчення іноземних мов Відповідальний за виконання – викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ Скирда Т.С. 26.09.2019 р.
2 Мотиваційні чинники самореалізації студентів в полікультурному просторі Скирда Т. С. 31.10.2019 р.
3 Формування готовності студентів до проведення переговорів в діловому середовищі Скирда Т. С. 28.11.2019 р.
4 Формування ціннісного ставлення до навчання у студентів немовних спеціальностей Скирда Т. С. 19.12.2019 р.
5 Створення простору якісної публічної комунікації науковців, якісного друку до вітчизняної і світової наукової спільноти Скирда Т. С. 30.01.2020 р.
6 Іноземна мова як засіб підготовки студентів вищих навчальних закладів до академічної мобільності Скирда Т. С. 27.02.2020 р.
7 Педагогічні умови формування іншомовної професійної підготовки у студентів Скирда Т. С. 26.03.2020 р.
8 Про підготовку здобувачів вищої освіти до ЗНО з іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра Скирда Т. С. 30.04.2020 р.
9 Запровадження прогресивних європейських ідей під час викладання іноземних мов Скирда Т. С. 28.05.2020 р.
10 Основи формування наукового світогляду у майбутніх фахівців немовних спеціальностей Скирда Т. С. 20.06.2020 р.
Закрити меню