English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

goncharenko-zakrevska@ukr.net

(044) 406-78-15, 406-78-19

Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна

Посада: завідувач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2014).
Дисертація на тему “Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов у контексті розвитку реального напряму вітчизняної освіти (друга половина ІХ – початок ХХ століття)”

Французька та англійська мови

Методика викладання іноземних мов

 1. Honcharenko-Zakrevska, N.V., Bakhov I.S. Implementation of the Concept of Language Immersion in the Study of Foreign Languages. 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts – SGEM 2018. Conference Proceedings. Vol. 5. Issue 3.5. Education and Educational Research. Albena, Bulgaria. 2018. – С. 409-417.
 2. Гончаренко-Закревська Н.В. Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991-2017 рр.) Молодь і ринок, №8 (151). Видання ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич. серпень 2017. – С. 32-41.
 3. Goncharenko-Zakrevskaya Natalia. Major transformational changes in Ukraine’s higher education system in the post-Soviet period. European science review. # 5-6 2017. Vienna, Austria). Р. 54-58
 4. Гончаренко-Закревська Н.В., Бахов І. С. Соціокультурний та історико-педагогічний контекст педагогіки Cелестена Френе. Збірник наукових праць “Педагогічні науки” № 76. Видання ХДУ, Херсон. 2017. – С. 78-93.
 5. Гончаренко-Закревська Н.В. Інноваційні підходи щодо розвитку особистості і формування поведінки дитини в педагогічній спадщині С. Френе. Освітологічний дискурс. Електронне видання Київського Університету імені Бориса Грінченка. № 8, 2017.
 6. Гончаренко-Закревська Н.В. Формування соціокультурної компетентності у засобами іноземної мови в процесі професійної підготовки. Міжнародна конференція «Концептуальні засади інноваційних підходів в сучасній науковій теорії та практиці» Кіровоград 28 жовтня 2016 р.
 7. Гончаренко-Закревська Н.В. Організаційно-педагогічні основи викладання іноземних мов на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти. Міжнародна конференція науково-практична конференція «Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності» Кіровоград, 10 березня 2017 р.
 8. Гончаренко-Закревська Н.В. Соціальні та гуманітарні аспекти становлення нової культури управління. Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновації», МАУП, Київ, 30 березня 2017 р.
 9. Гончаренко-Закревська Н.В. Система комплексного виховання студентів у вищому навчальному закладі. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності» 18 травня 2017 р. Кропивницький-Кривий Ріг.
 10. Гончаренко-Закревська Н.В. Шляхи організації сучасного навчання в умовах модернізації технічного забезпечення навчального процесу. Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика, зміст інноваційних технологій в сучасній науковій думці» 10 листопада 2017 р. м. Кривий Ріг / м. Кропивницький.
 11. Nataliia Honcharenko-Zakrevska, Mykhailo Goncharenko, Liudmyla Osipova  «Predictive Analysis of Research  of the Institutional Aspects of Market Environment Distortions»  (Baltic Journal of Economic Studies, 2020, pp.42-50) https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-42-50, (ISSN 2256-0742(print), ISSN 2256-0963(online), 2020.

Вища школа управління ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,  03.02.2020 – 26.02.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004228-20 від 26.02.2020;

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СК00000013

Жудро Ольга Вікторівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (1995 р.)

Спеціальність: “Іноземна мова (іспанська)”. 1995 – 2002 рр. — викладач кафедри іспанської філології КНЛУ.

В НАУ з 2008 р.

Ііспанська мова

З 2015 р. є членом Асоціації Іспаністів України

Лінгвістика та методика викладання іноземних мов (соціокультурний аспект), література Іспанії та іспаномовних країн, компаративістика

 1. Жудро О.В. Лінгвокультурологічний компонент у формуванні іспаномовної соціокультурної компетенції // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: матеріали ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 червня 2016 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2016. С. 150-155.
 2. Жудро О.В. El idioma español como código genético del Mundo Hispánico. El aspecto histórico y sociocultural según la obra de Carlos Fuentes «El espejo enterrado // Actas del VII Congreso de Hispanistas de Ucrania, Kamianets-Podilskyi, 7 y 8 de octubre de 2016. – Lviv, Astolabio Editorial, 2016. – 304 с. – С. 186-195. / VII Конгрес іспаністів України 7-8 жовтня 2016 р.
 3. Жудро О.В. Назви днів тижня в іспанській мові як джерело лінгвокультурологічної інформації та особливості їх використання у фразеологізмах // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: матеріали III щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 червня 2017 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 177 с. – С. 229-233.
 4. Жудро О.В. Глобалізація та особливості комунікації в сучасному Інтернет-просторі та поза його межами (на матеріалі української та іспанської мови) // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: матеріали ІV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018. – 247 с. – С. 185-190.
 5. Жудро О.В., Бонацька І.В., Етимологія та семантика назв місяців у іспанській та українській мовах у соціокультурному контексті // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні кафедри тенденції і виклики для вищої школи:   матеріали V щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 7 червня 2019 р. / За заг. ред. М.П.  Висоцької, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2019. – 345 с. – С. 230-236.
 6. Жудро О.В. Позитивні та негативні аспекти стереотипів у вивченні іноземної мови // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць  ІV Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 листопада 2016 року. / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – 342 с. –  103-106.
 7. Жудро О.В. Мотивуюча роль фразеологізмів у процесі навчання та викладання іноземної мови (на матеріалі іспанської мови) // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. В. Ковтун. – К.: НАУ, 2017. – 480 с. – С. 140-143
 8. Жудро О.В., Голікова К.Д. Лінгвокультурний аспект абревіатур сучасної інтернет-комунікації // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 листопада 2018 р. / за заг. ред. О. В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: НАУ, 2018. – 400 с. – С. 120-123.
 9. Жудро О.В. Інклюзивні тенденції у сучасній іспанській мові // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: збірник наукових праць VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 листопада 2019 р. / за заг. ред. О. В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К.: ФЛСК, НАУ, 2019. – 628 с. – С. 215-217.
 10. Жудро О.В. Міграційні процеси як об’єкт особливої уваги в умовах стрімких глобальних змін // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ю.О. Волошина, – К.: ФМВ, НАУ, 2020. т.4 – 152 с. – С. 55-62.

Лазоренко Наталія Леонідівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Вчене звання: доцент Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет у 2001році.

Працювала у Вінницькому національному аграрному університеті, в НАУ з вересня 2013 р.

Англійська мова 

Дослідження сучасної освітньої системи в країнах Західної Європи, зокрема Німеччини. 

 1. Лазоренко Н.Л. Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage, Romania, Bala Mare, December 21-22, 2018. – C.71-75
 2. Лазоренко Н.Л. Особливості перекладу фразеологічних одиниць в текстах економічного напрямку // V-та щорічна Міжнародно науково-практична конференція “Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи” [Електронний ресурс] // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. – 7 червня – №1.
 3. Лазоренко Н.Л. Особливості перекладу граматичних структур в текстах економічного напрямку // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: матеріали VI міжнар. науково-практичної конференції, 5 червня 2020 р. тези доп. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 431 – 440.

Мельник Євгеній Юрійович 

Посада: доцент кафедри іноземних мов Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук Вчене звання: доцент Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (1993 р.) Спеціальність – «Російська мова і література та іноземна (французька) мова» 1994-1997 рр. – аспірантура Київського національного лінгвістичного університету.  1998 р. – захист дисертації «Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи» за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання романських мов».

В НАУ з 2007 р.

Французька мова

Формування соціокультурної та міжкультурної компетенцій в навчанні французької мови.

 1. Мельник Є.Ю. Chacun est ici chez soi // Іноземні мови. – 2012. – № 2 (70). – С. 70-72.
 2. Мельник Є.Ю. Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь у сфері культурознавчого туризму // Іноземні мови. – 2013. – № 2 (74). – С. 59-63.
 3. Мельник Є.Ю. L’expérience française de faire aimer l’opéra aux jeunes // Іноземні мови. – 2013. – № 4 (76). – С. 52-57. DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i4.121915
 4. Melnyk, Yevhenii. A la découverte des châteaux français // Le français dans le monde. – – №388. – Р. 73-74.
 5. Мельник Є.Ю. Du panier au chariot // Іноземні мови. – 2014. – № 2 (78). – С. 60-62.
 6. Melnyk, Yevhenii. Pour qu’elle soit jolie, ma chanson… // Le français dans le monde. – 2015. – № 397. – Р. 75-76.
 7. Мельник Є.Ю. Заняття з французької мови на тему “Жити в селі” // Іноземні мови. – № 2(82). – 2015. – С.55-59.
 8. Melnyk, Yevhenii. Tous en métro // Le français dans le monde. – 2016. – № 403. – Р. 73-74.
 9. Melnyk, Yevhenii. La tristitude // Le français dans le monde. – 2017. – № 413. – Р. – 75-76.
 10. Мельник Є.Ю. Навчання написання зв’язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції (на матеріалі французької мови) // Іноземні мови. – № 3(95). – 2018. – С.3-9. DOI: https://doi.org/10.32589/im.v0i3.142586
 11. Мельник Є.Ю. Comprendre et apprendre les registres de langue avec la série télévisée “La mère et la fille” // Іноземні мови. – № 2(98). – 2019. – С.60-61. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.2.169288
 12. Мельник Є.Ю. Joe Dassin, chanteur des petits pains au chocolat // Іноземні мови. – № 3(99). – 2019. – С.43-46. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.3.178353
 13. Melnyk, Yevhenii. La survie de l’humanité: sur la planète Terre ou ailleurs? // Le français dans le monde. – 2019. – № 425. – Р.79-80. http://fipf.org/sites/fipf.org/files/fiches-fdlm425.pdf
 14. Мельник Є.Ю. Devenir poète avec «Chansons sans Frontières» // Іноземні мови. – № 1(101). – 2020. – С.60-64. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/197403
 15. Мельник Є.Ю. Візуальна презентація публіцистичних текстів як основа розробки дидактичного сценарію для навчання франкомовного говоріння та письма // Іноземні мови. – № 2(102). – 2020. – С.14-20. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/203588
 16. Мельник Є.Ю. Французька мова та концепція франкофонії у сучасному світі // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин, Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина: тези доп. [Електронний ресурс] Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – Том 4. – С. 69-79.

Кафедра романо-германської філології Факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, 02.03.2020 – 06.05.2020, Довідка про проходження підвищення кваліфікації (стажування) № 80 від 14.05.2020.

Верховцова Ольга Михайлівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, факультет романо-германської філології (1981р.)

Філолог, викладач французької та англійської  мов, перекладач.

В НАУ з 2012 р.

Французька та англійська мови

Переклад безеквівалентної лексики в художніх творах, порівняльна  лексикологія, методика викладання французької мови як другої іноземної.

 1. Верховцова О.М. Making a new start (Навчально-методичний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України). – Нова книга, 2002, 255 c.
 2. Верховцова О.М. Лінгвістичні особливості власних іменників як одиниць мови та одиниць міжкультурного спілкування // Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Science and Education – Our Future, Аджман ОАЕ (2015 ).  – С. 75-78.
 3. Верховцова О.М. Особливості перекладу антропонімів як компонентів фразеологізмів // Науковий історично-філософський журнал «Університет». – №2-6, Київ, 2016. – С. 98-102.
 4. Верховцова О.М. Problem of defininig the American variant of English // International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education // International Scientific Review, № 4 (14). – Бостон, США (2016). – С. 139-142.
 5. Верховцова О.М. The use of metaphor in political discourse // Журнал «European research: innovation in science, education and technology», № 10 (21), 2016. – Лондон, Великобританія. – Р. 62-66.
 6. Верховцова О.М. Особливості перекладу технічних термінів // Науковий історично-філософський журнал “Університет», №1-2 (54) січень-квітень – С. 128-133.
 7. Верховцова О.М. The linguistic phenomenon of present-day neologisms // Одеський лінгвістичний вісник, № 10. – Том – 2017. – С.50-53.
 8. Верховцова О.М. Роль та місце запозичень з англійської мови у сучасній французькій мові (у співавторстві з Мельником Є.Ю.) // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – Київ: ННІМВ НАУ, 2017. – С. 39-47.
 9. Верховцова О.М. Труднощі перекладу французької юридичної термінології українською мовою //Science Review, RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland. – № 3, march 2018. – Р. 37-41.
 10. Верховцова О.М. Міжмовна асиметрія в процесі перекладу // World Science, № 4(32), Vol.8, April 2018 / Warsaw: RS Global Sp. z O.O. – Р. 43-47.
 11. Верховцова О.М. Іронія як стилістичний прийом в літературі (у співавторстві зі Слобоженком Р.А) // Університет Сулхан-Саба Орбеліані, 28 квітня 2018 року. – Тбілісі, Грузія. – С.91-95.
 12. Верховцова О.М. Запозичення чи мовне сміття? (у співавторстві з Куценко О.В.) // Міжнародна конференція «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі»: 21-22 вересня 2018 року, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – С. 94-97.
 13. Верховцова О.М. Особливості французьких фразеологізмів з топонімічним компонентом // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку»: електронний збірник наукових праць. – Київ: ННІМВ НАУ, 2018. – №2. – С. 85-93.
 14. Верховцова О.М. Peers feedback versus traditional teaching // Journal of English Teaching, Volume 5, № 2, Jakarta, Indonesia, 2019. – Р. 115-124.
 15. Верховцова О.М. Місце ойконімів в лексиці англійської мови та особливості їх інтерпретації // RS Global International, Vol 2, September 25, 2019, Warsaw, Poland. – Р. 42-47.
 16. Верховцова О.М. Morphological differences between British and American English // Міжнародна науково-практична конференція«Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», 24-25 січня 2020 р., Одеса. – С.52-56.
 17. Верховцова О.М. Проблема омонимии при восприятии иностранного языка на начальном этапе // I Международная научно-практическая конференция«Scientific horizon in the context of social crises», 26-28 February 2020, Токyо, Japan. – Р. 49-56.
 18. Верховцова О.М. Cтилістичні особливості політичних публікацій // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики– 2020», ФМВ НАУ, Збірник наукових праць. Том 4. – С. 29-36.
 19. Верховцова О.М. Відображення стереотипів в прислів’ях та приказках // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі», 2020, Збірник наукових праць. – С. 47-52.

Гундарєва Валентина Олегівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Дніпропетровський Державний Університет (1988 р.)

Працювала у Криворізькому авіа-технічному коледжі ЦА, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», в  НАУ з 2005 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов, проблеми перекладу

 1. Гундарєва В.О. Professional English. International law / М.О. Курнилович; Навч. посібник. – К.: «Інтерсервіс», 2016. – 252 с.
 2. Гундарєва В.О. Professional English. International Law / М.О. Курнилович; Навч. посібник. – К.: «Принт Лайн», 2018. – 252 с.
 3. Гундарєва В.О. Professional English. International law / М.О. Курнилович: Навч. посібник. – К.: «Принт Лайн», 2019. – 252 с.
 4. Гундарєва В.О. Специфіка та емоційна складова навчання англійської мови міжнародного права // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: тези доп. ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 червня 2016 р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2016. С. 19-21.
 5. Гундарєва В.О. Роль та місце зони комфорту в процесі навчання та викладання іноземних мов // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: тези доп. III щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 червня 2017 р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 177 с. – С. 42-44.
 6. Гундарєва В.О. Переваги та недоліки тривалої роботи викладача іноземних мов з тією ж самою групою студентів // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: тези доп. ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018. – 247 с. – С. 37
 7. Гундарєва В.О. Роль художніх фільмів у іншомовній професійній підготовці фахівців // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: тези доп.V щорічної міжнародної науково-практичної конференції 7 червня 2019 р. / За заг. ред. М.П. Висоцької, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2019. – 345 с. – С. 57.
 8. Гундарєва В.О. Проведення онлайн занять з англійської мови у Google Classroom. Оcновні переваги і недоліки // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в політкультурному просторі: тези доп.VІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції 5 червня 2020 р. / За заг. ред. Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 561 с. – С. 484.

Вища школа управління ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,  03.02.2020 – 26.02.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004229-20

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СК 00000015

Зачепа Ірина Миколаївна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г.С.Сковороди у 1995 р. Спеціальність «Українська мова і література, іноземна мова (німецька)»

1995-2007 рр. – ст. викладач кафедри другої іноземної мови і зарубіжної літератури Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г.С.Сковороди.

В НАУ з 2007 р.

Німецька мова

Методика викладання німецької мови;  формування соціокультурної та міжкультурної компетенцій в навчанні німецької мови

 1. Зачепа І.М. Деякі аспекти навчання студентів перекладу синонімічних лексем німецької мови // І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» присвячена 150-річчу ОНУ імені І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі: 17 квітня 2015 р.: Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І.І. Мечникова. – Одеса: 2015. – С. 44-47.
 2. Зачепа І.М. Розвиток комунікативно-діяльнісної спрямованості як один із головних принципів сучасної методики викладання німецької мови// Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3 червня 2016 р./ За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2016. – С. 29-32.
 3. Зачепа І.М. Смартфони і планшети на заняттях з німецької мови: Досвід впровадження мобільного навчання в школах Німеччини // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 9 червня 2017 р./ За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – С. 193-197.
 4. Зачепа І.М. Використання цифрових медіа ресурсів на заняттях з іноземної мови // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 1. – Випуск 6. – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С. 47-53.
 5. Зачепа І.М. Питання міжкультурної компетенції (DACH-Prinzip) на ХVІ міжнародному конгресі викладачів німецької мови // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р./ За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, – С. 62-68. 
 6. Зачепа І.М. Цифрові технології та викладання німецької як іноземної // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник  наукових  праць/  за  заг.  ред.  О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. – К., 2018. – С. 148 – 150.
 7. Зачепа І.М. «Ввічливість» як компонент міжкультурної компетенції (на прикладі німецької мови) / І.М. Зачепа, В.І. Михайлова // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики – 2020: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції/ За ред. С.М. Лободи. – К.: ФМВ НАУ, – Т. IV. – С. 62-69.
 8. Зачепа І.М. Навчання та вивчення іноземних мов у цифровому просторі (на прикладі німецької мови)/ І.М. Зачепа, О.В. Куценко // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: тези VI щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 243 – 249.

Михайлова Віра Іванівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Ізмаїльський державний педагогічний інститут (2000 р.), спеціальність – «Англійська і німецька мови та зарубіжна література».

В НАУ з 2005 р.

Англійська, німецька мови

Явище інтерференції та врахування інтерференції першої іноземної мови при викладанні другої іноземної  мови

 1. Михайлова В.І. Явище інтерференції, її позитивний та негативний вплив та необхідність врахування при викладанні другої іноземної мови // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції. – К: НАУ, – 212 с.
 2. Михайлова В.І. Проблеми викладання другої іноземної мови спеціальності для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» (на прикладі німецької мови) // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції. – К: НАУ, 2011. – 132с.   
 3. Михайлова В.І. Challenges while reading headlines and ways of overcoming them // Global English – Global  Decisions: XVIII  TESOL-Ukraine  National Conference, 12-13 квітня 2013 р.: тези доп. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С.119.
 4. Михайлова В.І. Teacher’s role in students’ project work // The Global  English Teacher:  Improving What  Works  And Fixing  What  Doesn’t: 19th  TESOL-Ukraine International Conference, 25-26 квітня 2014р.: тези доп. – Кіровоград, 2014. – С.89.
 5. Михайлова В.І. Challenges while teaching vocabulary and ways of overcoming them // Аспекти мовної підготовки майбутніх  фахівців  у сфері  міжнародних відносин: наук.-практ.  конф., 13 червня 2014 р.: тези доп.-  К., 2014. – С. 61.
 6. Михайлова В.І. Психологічні чинники оптимізації мотивації до навчання // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: матеріали III щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції  3 червня 2017 р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 177 с. – С. 97-99.
 7. Михайлова В.І. Готовність майбутніх фахівців економічного профілю до управлінської діяльності як педагогічна категорія (у співавторстві з Кулешовою О.М.) // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: матеріали ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. / За заг. ред. С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018. – 247 с. – С. 143-144.
 8. Михайлова В.І. «Ввічливість» як компонент міжкультурної компетенції (у співавторстві з Зачепою І.М.) // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин, Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю.О. Волошина: тези доп. [Електронний ресурс] Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – Том 4. – С. 62-69.

Сандовенко Ірина Василівна

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет (2002 р.). Спеціальність «Мова та література (англійська мова).

В НАУ з 2006 р.

Англійська мова

Підготовка фахівців сфери туризму в Україні та за кордоном; впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальний процес; методика викладання англійської мови та англійської мови за фахом у вищій школі; теорія і практика тестування.

 1. Сандовенко І.В. Вирішення проблем інклюзії людей з особливими потребами при підготовці фахівців сфери туризму у вищих навчальних закладах Канади // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наук. пр. – К.: Університет “Україна”, 2010. – № 7(9). – С.150-156.
 2. Сандовенко І.В. Впровадження принципів універсального дизайну у викладанні в університетській освіті Канади // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2010. – Вип. 8 (61). – С.397-401.
 3. Сандовенко І.В. Особливості механізмів забезпечення якості вищої освіти Канади // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – К.: НПУ, 2010. – Випуск 22. – С.422-425.
 4. Сандовенко І.В.,Кулешова О.М. Adopting Rubrics for English e-Projects Designed for Students with a Major in International Relations   // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі:  Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 108-112.
 5. Сандовенко І.В. Концепція сталого розвитку як детермінанта міждисциплінарного і комплексного підходу в туристській вищій освіті провінції Онтаріо // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. праць. – К.: Гнозис, 2013. – Т. 1 (43). – Вип. 31. –С.289–295.
 6. Сандовенко І.В. Інтеграція наукових досліджень в програми підготовки фахівців сфери туризму в університетах Канади // Проблеми освіти: Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 79.
 7. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Словники в процесі вивчення іноземної мови за фаховим спрямуванням студентами напряму підготовки «туризм» // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : матеріали ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 червня 2016 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2016. С. 17-18.
 8. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Термінологічні словники у навчанні студентів немовних ВНЗ фахової лексики // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи : матеріали III щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції  3 червня 2017 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 177 с. – С. 39-41.
 9. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Ефективні прийоми удосконалення процесів пам’яті при вивченні іноземних // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : матеріали ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018. – 247 с. – С. 119-121.
 10. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Позааудиторна робота зі студентами під час вивчення іноземної мови // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7 червня 2019 р. / За заг. ред М.П. Висоцької, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2019. – 345 с. – С.149-152.
 11. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Топоніми в політичному контексті // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – 152 с.
 12. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Особливості передачі екзонімів у словниках // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 561 с.

Вища школа управління ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»,  03.02.2020 – 26.02.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004238-20

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СК 00000018

Слобоженко Руслан Анатолійович  

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта:  Національний Педагогічний Університет ім. М.П. Драгоманова у 1999 р.
Спеціальність: «Іноземні мови»

Викладав у Національному Педагогічному Університеті ім. М.П. Драгоманова, Університеті Економіки та Права «КРОК». В НАУ з жовтня 2009 р.

Англійська мова

Методика викладання іноземних мов, компаративістика, проблеми перекладу, формування соціокультурної та міжкультурної компетенцій в навчанні англійської мови

 1. Slobozhenkо R. The English lesson plan “Proliferation of weapons of mass destruction” // Іноземні мови. – 2019. –  № 1(97). – С.61-64. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.1.157803
 2. Slobozhenkо R. The English lesson plan “Сorruption around the world and its impact on society” // Іноземні мови. – 2019. –  № 4(100). – С.49-52. DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2019.4.186300
 3. Slobozhenkо R. The English lesson plan. War conflicts: the human cost // Іноземні мови. – 2020. –  № 2(102). – С.61-64. http://fl.knlu.edu.ua/article/view/203631
 4. Slobozhenkо R. Newest determinants of practice-oriented training of tourism specialists in a policultural education environment / Vasylyshyna N., Skyrda T. // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019 – P. 22-41. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0
 5. Слобоженко Р.А. Місце та роль театралізації у навчанні іноземних мов / Мельник Є.Ю/ Мельник П.Ю. // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 1. – Випуск 6. [Електронний ресурс] – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С. 79-87.
 6. Слобоженко Р.А. Дидактична експлуатація текстів рецензій у навчанні іншомовного спілкування на матеріалі сучасної преси / Мельник Є.Ю // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – № 2. – Випуск 7. [Електронний ресурс] – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С. 105-119.
 7. Слобоженко Р.А. Гра слів як публіцистичний прийом (на матеріалі франкомовних і англомовних текстів) / Мельник Є.Ю. // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Міжнародна науково-практична конференція, 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О. Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної: тези доп. [Електронний ресурс] – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – С. 416-424.
 8. Слобоженко Р.А. Особливості англійських політичних промов / Куценко О.В // ІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи» (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра іноземних мов) (м. Київ, 3 червня 2016 р.). – К., 2016. – С. 166-174. – Режим доступу: http://imv.nau.edu.ua/images/stories/2016/06/zbirnik_06.pdf;
 9. Слобоженко Р.А. Development of sociolinguistic competence when reading literary texts in English classes // ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи» (Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, кафедра іноземних мов) (м. Київ, 9 червня 2017 р.). – К., 2017. – С. 129-134. – Режим доступу: http://imv.nau.edu.ua/images/stories/201706/zbirnik_090617.pdf;
 10. Слобоженко Р.А. Іронія як стилістичний прийом в літературі / Верховцова О.М. // Збірник праць. Університет Сулхан-Саба Орбеліані, Тбілісі, Грузія, 2018. – С. 91-95.
 11. Slobozhenko R. Development of discourse and functional skills of pragmatic adaptation when translating English publicistic texts / Gapon Y. // Научно-теоретический и практический журнал «Современный научный вестник» № 8 (104). Серия: Педагогика 2011.- 85-91с.

Василишина Наталія Максимівна 

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет    за спеціальністю «Мова та література (англійська)» 2007 р.

У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04-теорія і методика професійної освіти

Отримала сертифікат IELTS (TestReportForm) № 15UA005249VASN001G від 02 березня 2016 року на рівні CEFRLevelC1

В 2016 року пройшла закордонне стажування за напрямом «Advanced Training in the fieldof innovative methods and approaches in education». «Інноваційні методи та підходи в освіті» в Академічному співтоваристві Міхала Балудянского у м. Кошице (Словаччина), отримала сертифікат № 4 – 02/16 від 11.02.2016 р.

В НАУ з  2007 р.

Англійська мова. 

Основні навчальні курси, які веде англійською мовою: «Іноземна мова», «Іноземна мова спеціальності» (Туризм, Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародне право, Журналістика, Міжнародна інформація), «Теорія і практика перекладу».

 1. Vasylyshyna N.M. Priorities of tourism higher education advancement and acquiring foreign language communication abilities as a component of training specialists in Ukraine and Turkey // Наука і освіта. – – №10. – С. 150-156. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-10-27 Включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science 
 2. Vasylyshyna N.M. Review of communicative learning approaches to teaching English for tourism // Наука і освіта. – 2016. – №12. – С. 28-32. DOI:  https://doi.org/10.24195/2414-4665-2016-12-7  Включено до міжнародної наукометричної бази даних Web of Science
 3. Vasylyshyna M., Skyrda T.S., Slobozhenko R.A. Newest Determinants of Practice-Oriented Training of Tourism Specialists in a Policultural Education Environment // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – P.22 – 42. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0
 4. Василишина Н.М. Поняттєво-категорійний апарат професійної іншомовної термінології майбутніх фахівців напряму підготовки сфери обслуговування //  Наукові записки: зб. наук. праць / Київ.  НПУ ім. М.П. Драгоманова –  Київ, 2015.  –  Вип. 119. – С. 50-56.
 5. Василишина Н.М. Міжпредметні зв’язки у процесі навчання іноземної мови студентів з міжнародного бізнесу // Наукові записки: зб. наук. праць. / Київ. НПУ ім. М.П. Драгоманова, – Київ, 2015. – Вип. 120. – С. 55-60.    
 6. Василишина Н.М. Актуальність туристичної освіти на теренах України в умовах сьогодення. // Інженерні та освітні технології. [Електронний науковий фаховий журнал]. – 2016. – Вип. 1(13). – С. 28-35. – Режим доступу до журн.: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/87-eetecs201601
 7. Василишина Н.М. Структурно-функціональна модель викладача вищої школи в Україні // Інженерні та освітні технології. [Електронний науковий фаховий журнал]. – 2016. – Вип. 2 (14). – С. 17-25. – Режим доступу до журн.: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/lastissue     
 8. Василишина Н.М. Дослідження окремих значеннєвих гендерних відмінностей студентів сфери вищої освіти // Інженерні та освітні технології. [Електронний науковий фаховий журнал]. – 2018. – № 1(21). – С. 10-15. – Режим доступу до журн.: http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/journalarchive/87-eetecs201601ru
 9. Vasylyshyna N. M. Practical and Theoretical Aspects of Mastering English for Specific Purposes Skills in Future Tourism Experts // Молодий вчений. – 2016. – № 2(29). – С. 269-273.
 10. Vasylyshyna N.M. Shaping Foreign Language Competence of Tourism Faculty Undergraduates in Turkish Universities // Молодий вчений. – 2016. – № 1(28). – С. 64-67.
 11. Vasylyshyna N. M. Innovative strategies in higher education of Turkey. Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2020. – Випуск 2(121) – 177 с. DOI: 10.30929/1995-0519.2020.2.33-38
 12. Vasylyshyna N.M. Modern tutorial approaches at universities: theoretical and practical aspects. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Випуск 73. – Том 1. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 43-47. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2020.73-1.09
 13. Василишина Н.М. Навчання дисципліни “Ділова іноземна мова (англійська)” студентів спеціальностей сфери туризму із використанням лексичного підходу.Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки: науковий журнал / [гол. ред. Г.П. Грибан, заст. гол. ред. О.Є. Антонова]. Житомир: Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка,  Вип. 2 (101).
 14. Vasylyshyna M. English in Context/ Manual – Київ: PrintLine, 2014. – 196 p.
 15. Vasylyshyna M. English for Tourism. Multitasking Study Guide for Self-defined and Independent Learning. Study Guide – Київ: PrintLine, 2014. – 152 p.
 16. Vasylyshyna N. M. Getting around the world/ Manual/I.Grilihes. – Boryspil: Ryzografika, 2012. – 126 p.
 17. Василишина Н.М. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська ↔ українська мови. Практикум для студентiв денної форми навчання галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» / Навч.пос./ Василишина Н. М., Скирда Т.С. – K.: AVA print, 2020. – 176 с.
 18. Василишина Н.М. Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі // укладачі: Н.М. Василишина, Т.С. Скирда – К.: НАУ, 2020. – 36 с.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СК 00000012

Глуцька Тетяна Володимирівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова (2006 р.). Спеціальність «Мова та література (англійська)», Ступінь магістра (2006 р.)

В НАУ  з 2005 р.

Англійська мова.

Методика викладання іноземних мов

 1. Глуцька Т.В. Сучасний етап запозичання англіцизмів і проблеми нормативності та культури мовлення // Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Всеукраїнська науково-практична конференція, 18 березня 2011 р.: тези доп. – К., 2011. – С. 37-41.
 2. Глуцька Т.В. Role-Plays at English Classes for ‘Tourism’ Students // Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2011. – С. 57-58.
 3. Глуцька Т.В. Communication on the phone at English Classes for ‘Tourism’ Students. XVІІ TESOL – Ukraine National Conference English in Globalized World: збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2012. – С.50-51.
 4. Глуцька Т.В. Мова спілкування через Інтернет // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: Всеукраїнська науково-практична конференція, 2013 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 20-23.
 5. Глуцька Т.В. «Інтернетизація» суспільства та неологізми // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, 17-18 жовтня 2013р.: тези доп. –Умань, 2013. –  С. 26-28.
 6. Глуцька Т.В. Сандовенко І.В. The English-Ukrainian and Ukrainian-English Thematic Dictionary on Tourism as an Instrumental Tool in Acquiring Vocabulary Skills for Students in Tourism Major. The Global English Teacher: Improving What Works And Fixing What Doesn’t: 19th TESOL-Ukraine International Conference, 25-26 April 2014р.: abstract. – Kirovograd, 2014. – P. 63-64.
 7. Глуцька Т.В. «Неологічний бум» та Інтернет // Аспекти мовної підготовки майбутніх  фахівців  у сфері  міжнародних відносин: Науково-практична  конференція, 13 червня 2014 р.:  тези доп. – К., 2014. – С. 45-49.
 8. Глуцька Т.В. Ділові ігри як метод навчання іноземній мові за професійним спрямуванням // Актуальні проблеми вищої професійної освіти:  Міжнародна науково-практична конференція, 19 березня 2015 р.: тези доп. – К., 2015. – С. 106-107.
 9. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Словники в процесі вивчення іноземної мови за фаховим спрямуванням студентами напряму підготовки «туризм» // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : матеріали ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 червня 2016 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2016. С. 17-18.
 10. Сандовенко І.В., Глуцька Т.В. Термінологічні словники у навчанні студентів немовних ВНЗ фахової лексики // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи : матеріали III щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції  3 червня 2017 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2017. – 177 с. – С. 39-41.
 11. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Ефективні прийоми удосконалення процесів пам’яті при вивченні іноземних // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи : матеріали ІV щорічної міжнародної науково-практичної конференції 8 червня 2018 р. / За заг. ред С.О. Білої, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ННІМВ, НАУ, 2018. – 247 с. – С. 119-121.
 12. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Позааудиторна робота зі студентами під час вивчення іноземної мови // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7 червня 2019 р. / За заг. ред М.П. Висоцької, І.В. Бонацької, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2019. – 345 с. – С.149-152.
 13. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Топоніми в політичному контексті // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – 152 с.
 14. Глуцька Т.В., Сандовенко І.В. Особливості передачі екзонімів у словниках // Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 5 червня 2020 р./ За заг. ред Ю.О.Волошина, Н.В. Гончаренко-Закревської, Н.М. Василишиної. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 561 с.

Центр перекладу і вивчення мов ПРАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 01.04.2020 – 30.04.2020, Свідоцтво про підвищення кваліфікації СК 00000021

Ржевська Дарія Олександрівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов Освіта: Київський національний лінгвістичний університет, Інститут східних мов  (2009 р.) Спеціальність – «Переклад» (японська мова та друга іноземна), магістр філології З 2011 р. – здобувач наукового ступеня кандидата наук (Львівський Національний Університет ім. Івана Франка).

В НАУ  з 2009 р.

Японська, англійська, турецька мови

Фреймова семантика в перекладі ономатопоетичної лексики японської та англійської   мов (порівняльний аналіз).

 1. Ржевська Д. Проблема відтворення японських ономатопоетичних слів японською та англійською мовами у художньому тексті. Наукові записки. Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2012. Вип. 104 (1). С. 298–302.
 2. Ржевська Д. О. Фреймова семантика як метод перекладу звукосимволізмів у романі Х. Муракамі «Хроніка заводного птаха». Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць Київського університету національного імені Тараса Шевченка. 2016. Вип. 58. С. 78–83.
 3. Rzhevska D. Frame semantic approach to Japanese mimetics. Науковий журнал. Мова і культура. 2016. Вип. 19. Т. I (181). С. 431–433.
 4. Rzhevska D. Mimetic verbs in Japanese and semantic differences between them. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць Київського університету національного імені Тараса Шевченка. 2017. Вип. 60. С. 78–82.
 5. Rzhevska D. Innovative mimetic verbs in Japanese and construction approach to them. Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць Київського університету національного імені Тараса Шевченка. 2018. Вип. 61. С. 89–93.
 6. Rzhevska D. Arbitrariness of sound symbolism in English and Japanese. Odessa linguistic journal. 2018. №12. C. 89–93.
 7. Ржевська Д. О. Художній фрейм як засіб інтерпретації самотності у романах Х. Муракамі. Magyar Tudomanyos Journal. 2019. № 33. С. 32–35.

Скирда Тетяна Сергіївна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Київський національний лінгвістичний університет у 2004 році. Навчання в аспірантурі

СЗШ №4, університет «КРОК», в НАУ з 2007 р.

Англійська та іспанська мови

Педагогіка

 1. Скирда Т.С. Розвиток сучасної спортивної термінології як основа професійного мовлення у фізичній культурі. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 2 (96). – С. 85-87.
 2. Скирда Т.С. Професійна компетентність процесу викладання ділової англійської мови. Електронний збірник наукових праць Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету: Україна і світ: преспективи та стратегії розвитку: електронний збірник наукових праць. – №2. – Випуск 7. – К.: ННІМВ НАУ, 2018. – С. 120-126.
 3. Скирда Т.С. Академічна мобільність в освітньому просторі України. Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура: ІV міжнародна науково-практична конференція, 16-17 вересня 2018р. – К., 2018. – C. 317-321.
 4. Скирда Т.С. Рівень володіння англійської мови в рамках академічної мобільності. Маріуполь – 2019: ІІІ всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 29 березня 2019 р: тези доп. – М., 2019. С. 126-128.
 5. Скирда Т.С. Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин: контекст болонських реформ. Освітній дискурс, Випуск 17 (2). Київ, Україна, 2019, Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 44-59.
 6. Скирда Т.С. Освітнє середовище Національного авіаційного університету як чинник формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2019. Вип. 6 (15). С. 91-99.
 7. Скирда Т.С. Критеріальні характеристики готовності до міжнародної академічної мобільності. Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи: V щорічна Міжнародна науково-практична конференція. 7 червня 2019 . К. ФМВ, НАУ, 2019. С. 98-102.
 8. Скирда Т.С. Динамічні зміни українських студентів в рамках академічної мобільності. Proceedings of articles the international scientific conference «Advances of science», October 11, 2019. Czech Rebublic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv. C. 55-63.
 9. Скирда Т.С. The peculiarities of professional training of future bachelors in international relations at the National Aviation University. Materials of the XV International scientific and practical Conference «Fundamental and applied science – 2019», October 30 – November 7, 2019. Pedagogical sciences: Sheffield. Great Britain. Science and education LTD. Р. 18-21.
 10. Скирда Т.С. A legal basis for the formation of academic mobility for future bachelors in international relations in the process of professional. Materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2019», 07 – 15 listopada 2019 roku po sekcjach: Pedagogiczne nauki. Volume 7 Przemyśl, Poland : Nauka i studia. Р. 44-46.
 11. Скирда Т.С. Peculiarities of formation of academic mobility for future bachelors in international relation. Virtus. Серія: «Педагогіка». Монреаль, Канада, Вид-во: CPM «ASF», 2019, № 37 С. 152-156.
 12. Скирда Т.С. Newest determinants of practice-oriented training of tourism specialists in a policultural education environment. New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph/edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 472 p.
 13. Скирда Т.С. Методичні рекомендації щодо академічної мобільності студентів у закладах вищої освіти в сучасному просторі// Т.С. Скирда – К.:НАУ, 2020. – 36 с.
 14. Скирда Т.С. Академічна мобільність майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин. Навчально-методичний посібник для студентів ЗВО. К.: НАУ, 2020. 126 с.
 15. Скирда Т.С. Переклад як міжкультурна комунікація: англійська-українська мови. Практикум для студентів денної форми навчання галузі знань 0302 “Міжнародні відносини” / Скирда Т.С. – К.: Print Line, 2020. – 176 р.
 16. Скирда Т.С. A rapid decline of international academic mobility 2020. Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 294 с.
 17. Скирда Т.С. Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі. – К.: ФМВ, НАУ, 2020. – 554 с.

 

Куценко Олена Вікторівна 

Посада: старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта: Львівський Державний Університет ім. І. Франка, факультет романо-германської філології у 1983р.

Спеціальність : англійська мова та література

Кваліфікація: викладач,перекладач,філолог

1997-2015р. Київський Славістичний університет.

В НАУ з 2015 р.

Англійська мова

 1. Куценко О.В. Трудности перевода английских юридических текстов на украинский язык // Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference “Science and Education – Our Future, Аджман ОАЕ, 2015. – С. 68-71.
 2. Куценко О.В. Functional approach in teaching English grammar // English International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education // International Scientific Review № 4 (14), Бостон, США, 2016. – С. 121-124.
 3. Куценко О.В. Особливості промов політичних діячів (у співавторстві зі Слобоженком Р.А.) // Інтелектуальна та емоційна складові навчання іноземних мов: новітні тенденції і завдання для вищої школи: міжнародна науково-практична конференція, 3 червня 2016 р.: тези доп. – К., 2016. – С. 166-174.
 4. Куценко О.В. Самостійна робота студентів як компонент навчання іноземним мовам // Лінгвістичні та методичні проблеми вивчення іноземних мов на природничих факультетах. Міжкафедральний збірник наукових праць. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2017. – С. 73-77.
 5. Куценко О.В. Особливості взаємодії української та англійської мов при перекладі (у співавторстві зі Слобоженком Р.А.) // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: міжнародна науково-практична конференція, Львів, 8-9 грудня 2017 р. – С.47-49.
 6. Міжмовна асиметрія в процесі перекладу // World Science № 4(32), Vol.8, April 2018 / Warsaw: RS Global Sp. z O.O. – Р. 43-47.
 7. Куценко О.В. Труднощі в сприйняті англійської мови на початковому етапі (у співавторстві з Яровою О.Г) // ІV-ій щорічна Міжнародніа науково-практична конференція «Інтелектуальна та емоційна складові навчанняіноземних мов: новітні тенденції і виклики для вищої школи», 8 червня 2018 р. – С. 203-207.
 8. Куценко О.В. Запозичення чи мовне сміття? (у співавторстві з ВерховцоваО.М.) // Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі, 21-22 вересня 2018 року, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського. – Збірник праць. – С. 94-97.
 9. Куценко О.В. Місце ойконімів в лексиці англійської мови та особливості їх інтерпретації // RS Global International, Vol 2, September 25, 2019, Warsaw, Poland. – Р. 42-47.
 10. Куценко О.В. Morphological differences between British and American English // Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку», 24-25 січня 2020 р., Одеса. – Збірник наукових праць. – С. 52-56.
 11. Куценко О.В. Проблема омонимии при восприятии иностранного языка на начальном этапе // I Международная научно-практическая конференциия «Scientific horizon in the context of social crises», 26-28 February 2020, Токyо, Japan.
 12. Куценко О.В. Навчання та вивчення іноземних мов у цифровому просторі (у співавторстві із Зачепою І.М.) // Міжнародніа науково-практична конференція «Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі», 2020, Збірник наукових праць. – С. 143-148.
Close Menu