English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

План проведення конференцій кафедри іноземних мов ФМВ НАУ на 2019-2020 н.р.

Назва заходу Телефон, факс, e-mail Термін проведення Відповідальний секретар заходу
1 Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі»/
“Modern Trends of Foreign Language Training of Future Specialists of Non-Native Specialties in the Multicultural Space”
тел.: 406-78-15
e-mail: kim_imv@ukr.net
5 червня
2020 року
Відповідальна за наукову роботу кафедри іноземних мов – Василишина Наталія Максимівна,  доцент,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов ФМВ НАУ.
2 Щорічна наукова англомовна студентська конференція: «Youth without borders –  building cross-cultural awareness»  // «Молодь без кордонів – розбудова крос-культурної свідомості» тел.: 406-78-15

e-mail: kim_imv@ukr.net

26 березня 2020 року Слобоженко Р.А. старший викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ,   Голоднюк А.А. старший викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ

План проведення науково-методичного семінару кафедри іноземних мов ФМВ НАУ на 2019-2020 н.р.

Питання для обговорення Відповідальний за виконання Термін виконання
1 Впровадження інтерактивних технологій навчання у студентів немовних спеціальностей під час вивчення іноземних мов Відповідальний за виконання – викладач кафедри іноземних мов ФМВ НАУ Скирда Т.С. 26.09.2019 р.
2 Мотиваційні чинники самореалізації студентів в полікультурному просторі Скирда Т. С. 31.10.2019 р.
3 Формування готовності студентів до проведення переговорів в діловому середовищі Скирда Т. С. 28.11.2019 р.
4 Формування ціннісного ставлення до навчання у студентів немовних спеціальностей Скирда Т. С. 19.12.2019 р.
5 Створення простору якісної публічної комунікації науковців, якісного друку до вітчизняної і світової наукової спільноти Скирда Т. С. 30.01.2020 р.
6 Іноземна мова як засіб підготовки студентів вищих навчальних закладів до академічної мобільності Скирда Т. С. 27.02.2020 р.
7 Педагогічні умови формування іншомовної професійної підготовки у студентів Скирда Т. С. 26.03.2020 р.
8 Про підготовку здобувачів вищої освіти до ЗНО з іноземної мови для вступу на освітній ступінь магістра Скирда Т. С. 30.04.2020 р.
9 Запровадження прогресивних європейських ідей під час викладання іноземних мов Скирда Т. С. 28.05.2020 р.
10 Основи формування наукового світогляду у майбутніх фахівців немовних спеціальностей Скирда Т. С. 20.06.2020 р.
Close Menu