English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра Іноземних мов та перекладу

Кафедру іноземних мов було створено на базі Інституту міжнародних відносин НАУ у квітні 2005 року, з лютого 2019 року інститут реорганізовано у Факультет міжнародних відносин. Створення самостійної кафедри обумовлювалося необхідністю забезпечити професійно орієнтовану іншомовну підготовку студентів з високим рівнем мовної компетенції.

Кафедра іноземних мов забезпечує мовну підготовку студентів факультету міжнародних відносин (ФМВ) усіх спеціальностей ОС Бакалавр та ОС Магістр.

Усі студенти ФМВ обов’язково вивчають англійську мову, яка є основною мовою ділового спілкування в міжнародному середовищі. Англійська вивчається протягом усього періоду навчання, студенти отримують додаткову кваліфікацію «Перекладач». З другого курсу починається викладання другої обов’язкової іноземної мови.  За бажанням студенти обирають іспанську, німецьку, французьку, турецьку, арабську, японську або китайську мови. Студенти мають можливість вивчати додаткові іноземні мови факультативно. Зазвичай працюють факультативи німецької, французької, іспанської мов, а також англійської для початківців.

Навчальний процес забезпечують 21 кваліфікований викладач кафедри, серед них 5 кандидатів наук, 4 доценти, 16 старших викладачів.

Після 3-го курсу студенти проходять навчальну перекладацьку практику.

Усі викладачі кафедри є виконавцями держбюджетної кафедральної науково-дослідної роботи «Місце інноваційних комунікацій у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців напрямку «Міжнародні відносини», в рамках якої розробляються навчальні посібники, методичні рекомендації, практикуми для забезпечення високого сучасного рівня навчального процесу. Викладачі беруть участь в роботі міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, публікують результати своїх наукових доробок у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.

На кафедрі регулярно проводяться засідання науково-методичного семінару «Актуальні проблеми методики викладання іноземних мов у немовному ВНЗ», де обговорюються сучасні тенденції методики викладання іноземних мов. Викладачі кафедри презентують свій досвід і напрацювання за попередній навчальний рік. Найцікавіші ідеї знаходять відтворення у наукових статтях і доповідях викладачів на конференціях. Основними напрямками наукових розробок кафедри є:

  • сучасні педагогічні технології та інновації в освіті;
  • професійна успішність випускника вищого навчального закладу в суспільстві;
  • проблеми та перспективи формування сучасного освітнього середовища;
  • оволодіння системою мови, що вивчається (фонетичний, лексичний, граматичний, прагматичний рівні), як необхідна передумова для забезпечення ефективного мовлення;
  • формування, контроль та оцінювання іншомовної компетентності студентів;
  • іноземні мови у немовних ВНЗ: методичні ресурси навчання іноземних мов професійного спрямування; шляхи ефективного формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності.

Кафедра приділяє велику увагу позааудиторній роботі зі студентами, які мають схильність до наукової роботи. Проводяться щорічні студентські конференції, присвячені дослідженню актуальних проблем в сфері міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної інформації, журналістики та туризму. Традиційно доповіді готуються англійською мовою, розпочали роботу також секції німецької, іспанської та французької мов. На Факультеті міжнародних відносин працюють наукові студентські гуртки: «Англійська мова як засіб міжнародного спілкування», «Іспаномовний світ», «Німецькомовний простір», «Французька цивілізація», «Японія – мова і традиції». Студенти разом із викладачами беруть участь у роботі студентських конференцій, круглих столів, дебатів, дискусій в інших закладах вищої освіти України. Встановлюються контакти з зарубіжними університетами.

Кафедра чимало сприяє розвитку не тільки наукового, а й креативного потенціалу студентів факультету. Проводяться різноманітні творчі конкурси: на кращий переклад, кращий кліп, кращу театральну постановку. Студенти, що вивчають іспанську мову, беруть участь у щорічних Сервантівських читаннях, відвідують Клуб друзів іспанської мови при Посольстві Іспанії в Україні. Доброю традицією стало проведення Тижня європейських мов, Дня східних мов, кінофестивалю «Крила НАУ», ярмарку художніх виробів, благодійних гастрономічних ярмарків, де студенти і викладачі представляють власноруч виготовлені традиційні страви різних країн.  Кошти, зібрані під час ярмарків, витрачаються на благодійність: студенти разом із викладачами відвідують дитячі будинки, госпіталі, перераховують гроші у фонди допомоги бійцям ООС.

Close Menu