English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти ОПП «Міжнародне право»

(відповідальний – к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Драчев О.В.)

 

Назва гурткаПеріодичність проведенняАудиторія

Керівник

(прізвище та ініціали, посада)

Міжнародного права та порівняльного правознавстваОдин раз в пів року7.314Короткий Т.Р., завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Основи фінансової грамотностіПротягом рокуgoogle class: u4tloywДрачов О.В., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Від теорії  міжнародного права до практики захисту прав людиниЖовтень 2020 р.7.314Замула А.Ю., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Особливості історичного розвитку міжнародного праваГрудень 2021 р.7.314Широкова-Мурараш О.Г., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

 

 1. Кота Я.Ф. Міжнародно-правове регулювання вантажних авіаперевезень / І місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – проф. Буроменський М. В.
 2. Ерсой Д.Р. Міжнародно-правові механізми реалізації Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування / І місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Савчук С.С.
 3. Іванова А.А. Вплив Католицької церкви на сучасне міжнародне право / ІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Широкова-Мурараш О.Г.
 4. Першина А.В. Міжнародно-правові стандарти запобігання гендерно-обумовленого насильства і практика їх імплементації в Україні / ІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Короткий Т.Р.
 5. Ярмоленко В.В. Міжнародно-правове регулювання комерційної космічної діяльності / ІІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Чорнолуцький Р.В.
 6. Свистун Т.В. Принцип автономії волі сторін у міжнародному приватному праві України / ІІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Чорнолуцький Р.В.
 7. Євстратенко Д. В. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів / «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» у 2019/2020 н. р. Науковий керівник: Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна.
 8. Ерсой Д.Р. Універсальний тест на визначення основної мети як (не)ефективний засіб боротьби з уникненням від оподаткування / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.ю.н. с.н.с. університету Державної фіскальної служби, Селезень П.О. – переможець конкурсу.
 9. Іванова А. Міжнародно-правовий статус Святого Престолу: історія та сучасність / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.і.н., доц. Широкова-Мурараш О.Г.
 10. Кемінь О.В. Міжнародно-правовий захист прав дитини: сучасні тенденції та проблеми реалізації / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.і.н., доц. Широкова-Мурараш О.Г.
 11. Іванова О. Морський тероризм як загроза життю на морі / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.ю.н., доц. Замула А.Ю.
 12. Кота Я. Міжнародно-правове регулювання безпеки польотів у комерційній авіації / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.ю.н., доц. Драчов О.В.
 13. Кішоян А. Проблема правового нігілізму в забезпеченні конституційних прав і свобод дітей-сиріт / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник –  д.ю.н., проф. Волошин Ю.О.
 14. Ярмоленко В. Правове регулювання комерційної космічної діяльності  /Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник –  к.ю.н., доц. Чорнолуцкий Р.В.

Статті: 

 1. Першина А., Короткий Т. Пандемія COVID-19 та її вплив на стан ґендерно обумовленого насильства / А. Першина, Т. Короткий // Пандемія СОVID-19, права людини, міжнародні організації та міжнародне право: фаховий погляд. Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2020. – № 2. – С. 87-90.
 2. Іванова А.А., Широкова-Мурараш О.Г. Внесок католицької церкви у вирішення міжнародних спорів, зміцнення миру та безпеки: історія та сучасність // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет, за загальною редакцією Ю.О. Волошина. – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 257-271.
 3. Гуска С.В. Європейська комісія за демократію через право: передумови створення та значення для міжнародного співтовариства // Інформаційно-правовий портал «Українське право». – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/yevropeyska-komisiya-za-demokratiyu-cherez-pravo-peredumovy-stvorennya-ta-znachennya-dlya-mizhnarodn/
 4. Орлова В.В. «Внутрішньодержавна імплементація рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 р.: досвід України» / Інформаційно-правовий портал «Українське право», Міжнародне публічне право, 15.11.2020 рік. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/vnutrishnoderzhavna-implementatsiya-ramkovoyi-konventsiyi-vooz-iz-borotby-proty-tyutyunu-2003-r-dosv/
 5. Куян Я.С. Принципи запобігання корупції у праві Європейського Союзу та їхня реалізація в європейських державах / Інформаційно-правовий портал «Українське право», Міжнародне публічне право «Українське право», 2020 р. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/pryntsypy-zapobigannya-koruptsiyi-u-pravi-yevropeyskogo-soyuzu-ta-yikhnya-realizatsiya-v-yevropeysky/
 6. Мальзам Ю. Ю. Становлення acquis Європейського Союзу у сфері охорони здоров’я / Ю. Ю. Мальзам // Часопис Київського університету права. – 2020. № 3. – С. 439–443.
 7. Мушак Н. Б., Запорожець А. Ю. Співробітництво правоохоронних органів держав-членів Європейського Союзу / Н. Б. Мушак, А. Ю. Запорожець // Часопис Київського університету права. – 2020. № 3. – С. 338–342.

Тези конференцій: 

 1. Булгакова О.П., Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень тварин  // Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах». – Київ, НАУ, 2020.
 2. Іванова А.А. Правове регулювання ліцензування перевізників європейського союзу // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах».04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 3. Кемінь А. В. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень дітей: проблеми та тенденці //Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах».04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 4. Кемінь А.В. Практика Міжнародного кримінального суду у справах щодо воєнних злочинів проти дітей // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини, актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.116-123.
 5. Логвіненко Я. Особливості правового регулювання питань укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві за Гаазькою конвенцією 1970 року» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 6. Алексанян Д.А. Міжнародний досвід та співробітництво держав щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.- С. 16-17.
 7. Бабійчук Д.Ю Міжнародне право в умовах цифрових мереж комунікацій // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.27-35.
 8. Безручко Т. В. Зобов’зання Держави щодо забезпечення права на життя в умовах збройного конфлікту у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.36-44.
 9. Блайда М.А. Застосування санкцій Радою Безпеки ООН // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.44-53.
 10. Волянек А.В. Європейський безпековий простір:сучасний стан та актуальні загрози // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.53-57.
 11. Гайченя А.В. Проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини в національному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.57-64.
 12. Глущенко І.В. Forced labor as seen by Ukrainian legislation and case law of the European court of human rights // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.64-72.
 13. Гуска С.В. Основні напрями та особливості діяльності арбітражної установи у Женеві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020 . – С.72-77.
 14. Данельський О. С. Імплементація міжнародних стандартів праці в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини, актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.77-81.
 15. Добрянська М.А. Європейські стандарти захисту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.81-96.
 16. Євстратенко Д.В. Міжнародна система регулювання міжнародної міграції: інституційні та правові питання // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 88-96.
 17. Завалько Т. «Проникнення під корпоративну вуаль» як механізм притягнення до відповідальності учасників (засновників) компанії // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 96 – 102.
 18. Іванова О. Еволюція становлення пиратства та його вплив на сучасне міжнародне право // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.102 -109.
 19. Капінус М.І. Законодавче врегулювання розслідування авіаційних подій в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.109-116.
 20. Кішоян А. Міжнародно-правовий аспект відповідальності за вживання допінгу // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.123-131.
 21. Коняхін С.О. Досвід ОБСЄ в постконфліктному врегулюванні на прикладі Косово // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020 . -С.136-144.
 22. Козловський М.Р. Проблеми регулювання космічного туризму у міжнародному праві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.  – С.144 -154.
 23. Кочергіна А.О., Плешко Е.А. Статус військових літаків та їх екіпажу над територією іноземної держави у мирний час // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.154-160.
 24. Левченко А.В. Внутрішньодержавне регулювання смарт контрактів в деяких країнах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.160-166.
 25. Матвійчук С. Cучасні підходи до визначення суверенітету у міжнародному праві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.166-173.
 26. Мельниченко М.С. Роль сот у міжнародно-правовому регулюванню ринку електрозв’язку // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. –  С.173-177.
 27. Мишковська Р.О. Роль неурядових організацій у реалізації м’якої сили США// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.177-182;
 28. Олексюк Д.М. Вирішення арбітражних спорів за допомогою медіації // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. -С.182-186.
 29. Оніщенко І.О. Правова основа стандартів та принципів Європейського Союзу у сфері діяльності засобів масової інформації С.186-191.
 30. Першина А.В. Перспективи впровадження міжнародних стандартів запобігання гендерному обумовленому насильству у законодавство України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.191-196.
 31. Побєгун М.В. Короткий Т.Р. Застосування принципу самобутнього зв’язку корінних народів з землею та екологічними ресурсами в трибуналах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.196-203.
 32. Проскурняк С.В. Лесь І.О. Правовий статус прокурора міжнародного кримінального суду // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. –  С.203-207.
 33. Рижук Ю.В. Медіація як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.207-214.
 34. Свистуна Т. В. Чорнолуцьций Р.В. Правове регулювання принципу автономії волі сторін в законодавстві України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 214-220.
 35. Сидоренко С.С. Захист Україною своїх інтересів у міжнародному суді ООН в умовах агресії РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.220-230.
 36. Стрекотенко Л.В. Звернення Україною до Європейського суду з прав людини у зв’язку з агресією РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 230 – 237.
 37. Сигидиненко Д. В. Права, обов’язки та відповідальність перевізника у міжнародних вантажних перевезеннях автомобільним транспортом // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.237-245.
 38. Хoмич В.В. Визначення об’єкту злoчинiв, щo пoсягaють нa вoлю oсoби // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.245-250;
 39. Цінівська Я.В. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом в зарубіжних країнах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.250-259.
 40. Логвиненко Я.О Особливості правового регулювання питань укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві за Гаазькою конвенцією 1970 року// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.259-262.
 41. Ярмоленко В. Міжнародні стандарти регулювання комерційної космічної діяльності// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 42. Кота Я. Ф. Роль європейської конференції цивільної авіації у розвитку вантажних авіаперевезень // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 131-136.
 43. Andriienko A.A. PENALTY FOR BREACH OF LEGAL RULES OF PROTECTION OF BOWELS OF THE EARTH IN CRIMINAL CODES OF PARTICULAR STATES // Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.8-10.
 44. Andrushchuk D.O. FOREIGN CRIMINAL EXPERIENCE COUNTERACTING FICTITIOUS BUSINESS STATES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.10-13.
 45. Babiichuk D. THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE INTERNATIONAL CONTRACT LAW STATES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.13-17.
 46. Blaida M.A.INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS OF PROVIDING GLOBAL SECURITY AT THE PRESENT STAGE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.17-19.
 47. Bodnar O.V. MERCENARY. GENERAL CHARACTERISTICS OF CRIME AND INTERNATIONAL LEGAL DEFINITION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.19-22.
 48. Gavrishchuk A.O. TYPES OF PARTNERS IN CRIMINAL LAW OF COUNTRIES ROMANO-GERMAN LEGAL SYSTEM // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.22-24.
 49. Haichenya A.V. APPLICATION OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS` PRACTICE BY NATIONAL COURTS // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.27-30.
 50. Gurin V.V. HUMANISM AS ONE OF UKRAINE’S CRIMINAL LAW PRINCIPLES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.24-27.
 51. Ivanova A.A. SPECIFICITY OF THE PERSONALITY OF THE HOLY SEE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.30-32.
 52. Ivanova O.O.MARITIME TERRORISM AS A THREAT OF LIFE AT SEA CONFLICT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р. 32-34.
 53. Kemin O.V. THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.34-37.
 54. Kharabara M.V. DEATH PENALTY – FOR OR AGAINST? // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. –  Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.37-40.
 55. Kharchenko A. THE HUMAN RIGHT TO DRINKING WATER IN INTERNATIONAL LAW: LEGAL REGULATION AND MECHANISMS OF PROVISION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.40-43.
 56. Kharchenko A. RELEASE FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY: MATERIAL AND PROCEDURAL ASPECTS // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.43-45.
 57. Khomich V. THE SUBJECT OF CRIMES THAT ENCROACH ON THE PERSON’S FREEDOM // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.45-47.
 58. Khoruzha A.I. INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE. MAIN ISSUES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.47-50.
 59. Kishoian A.A. FEATURES OF DISPUTE RESOLUTION IN THE FIELD OF SPORTS BY COURTS OF GENERAL JURISDICTION,BODIES OF SPECIAL SPORTS JURISDICTION AND INTERNATIONAL SPORTS ARBITRATION BODIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.50-52.
 60. Knishuk N.I. LIFE IMPRISONMENT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.52-53.
 61. Kochergina A. MEDIATION IN EUROPE AND ITS PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.58-61.
 62. Koshel N. IMMUNITY OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS FOR INTERNATIONAL CRIMES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.61-65.
 63. Koshechkin A. CRIMINAL MISCONDUCT IN CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.65-68.
 64. Koveda O.I. LIMITED SANITY IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.53-55.
 65. Kozlovskyi M.R. PERSPECTIVES AND TRENDS OF SPACE TOURISM DEVELOPMENT ACCORDING TO INTERNATIONAL SPACE LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.55-58.
 66. Leshchenko K.S. INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF FIGHT AGAINST THE ILLICIT FIREARMS TRAFFICKING // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.68-70.
 67. Liashenko L.A. FEATURES OF COMPLICITY IN CRIME IN ROMANO-GERMANIC (FRANCE) AND ANGLO-SAXON LEGAL FAMILIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.70-72.
 68. Lohvynenko Ya. RULES FOR DIVORCE FOR INTERNATIONAL COUPLES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.72-75.
 69. Mychka L.M. THE USE OF CONFISCATION OF PROPERTY AS A TYPE OF PUNISHMENT FAMILIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.75-.77
 70. Mychka L.M. INTERNATIONAL LEGAL QUALIFICATION OF THE HYBRID WARFARE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.77-80.
 71. Nesterenko S.A. CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST PERSONS AND INSTITUTIONS THAT HAVE INTERNATIONAL PROTECTION //Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.80-82.
 72. Oleksiuk D.M. THE IMPORTANCE OF ARBITRATION AGREEMENT FOR  CONSIDERATION OF CASES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. –  Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.82-84.
 73. Pershina A. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR PREVENTING GENDERED VIOLENCE IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.84-86.
 74. Ryzhuk Yu.V. INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF MEDIATION IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.86-88.
 75. Strekotenko L.V. SUBMITTING CLAIMS BY UKRAINIAN LEGAL ENTITIES AGAINST THE RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.88-91.
 76. Svystun T.V. THE IMPORTANCE OF THE AUTHORITY OF WILL AUTONOMY IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.91-93.
 77. Tsarenko O.D. DISTINCTION BETWEEN IMAGINARY AND NECESSARY DEFENSE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.93-96.
 78. Tymoshenko S.O. LEGAL ISSUES OF LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE UKRAINIAN LEGISLATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.96-98.
 79. Vakulenko A.O. EXTRADITION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.98-101.
 80. Vaniushkina M.S. PREPARATION FOR CRIME IN CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.101-104.
 81. Vasylyshyn K. THE DOCTRINE OF STATE (NATIONAL) INTEREST IN N. MACHIAVELLI’S SCIENCE AND IT’S IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CLASSICAL INTERNATIONAL LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.104-106.
 82. Vasylyshyn K. FEATURES AND PROSPECTS OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.106-108.
 83. Vasylyshyn K. PROVISION OF THE SAFETY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE USA // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.108-111.
 84. Yarmolenko V. SHARING THE BENEFITS OF OUTER SPACE EXPLORATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.111-113.

Результати науково-дослідної діяльності студентів у формі участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях до 2018 року

Навч. рік

Конференції

Кількість доповідей

2013-2014

XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

10

 

Тhe VI world congress «Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies» (Київ, НАУ)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

1

2014-2015

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2015» (Київ, НАУ)

1

 

ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

11

 

Міжнародна науково-практична конференція «Концепції міжнародного розвитку на 21-е століття» (Київ, НАУ)

2

Міжнародна науково-практична конференція «Держава та право. Проблеми, досягнення, інноваційність, практика, теорія» (Варшава: Diamond trading tour)

2

2015-2016

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

13

 

2015-2016

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми відповідальності держави» (Київ, Наці НАУ)

2

VI міжнародна науково-практична конференція інтернет-конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» (Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія»)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

3

2016-2017

VII світовий конгрес «Авіація у XXI сторіччі: безпека в авіації та космічні технології» (Київ, НАУ)

2

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

11

XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2017» (Київ, НАУ)

3

 

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (Київ, КНУКіМ)

4

IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ, НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України)

1

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні проблеми юриспруденції» (Ужгород, Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут порівняльного публічного права та міжнародного права)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

1

2017-2018

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

40

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка» (Київ, НАУ)

6

 

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (Київ, КНУКіМ)

3

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи» (Київ, Міністерство юстиції України)

2

2017-2018

ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» (м. Івано-Франківськ, Університет права імені Короля Данила Галицького) 

2

Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною: публічно-правові та приватно-правові аспекти» (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка)

10

Студентська наукова конференція «Міжнародне право: сучасна проблематика» (Київ, Академія адвокатури України)

1

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Права людини і громадянина в контексті Загальної декларації прав людини» (Київ, Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України)

1

Студентська наукова конференція Заперечення геноциду у практиці міжнародних судових та квазісудових установ (Київ, Академія адвокатури України)

1

International student conference Academic and social skills required for successful adaptation in the global world (Київ, НАУ)

1

 

 

Закрити меню