English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти ОПП «Міжнародне право»

(відповідальний – к.і.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Широкова-Мурараш О.Г.)

 

Назва гурткаПеріодичність проведенняАудиторія

Керівник

(прізвище та ініціали, посада)

Основи фінансової грамотностіПротягом 2020 рокуgoogle class: u4tloywДрачов О.В., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Від теорії  міжнародного права до практики захисту прав людиниЖовтень 2020 р.7.314Замула А.Ю., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Особливості історичного розвитку міжнародного праваГрудень 2021 р.7.314Широкова-Мурараш О.Г., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Історія міжнародного права та порівняльного правознавства2022-2023 р.7.314 google class:lufenfpШирокова-Мурараш О.Г., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Історія міжнародного права та порівняльного правознавства2023-2024 р.7.314 google class:wxoy6x7Широкова-Мурараш О.Г., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
 1. Кота Я.Ф. Міжнародно-правове регулювання вантажних авіаперевезень / І місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – проф. Буроменський М. В.
 2. Ерсой Д.Р. Міжнародно-правові механізми реалізації Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування / І місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Савчук С.С.
 3. Іванова А.А. Вплив Католицької церкви на сучасне міжнародне право / ІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Широкова-Мурараш О.Г.
 4. Першина А.В. Міжнародно-правові стандарти запобігання гендерно-обумовленого насильства і практика їх імплементації в Україні / ІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Короткий Т.Р.
 5. Ярмоленко В.В. Міжнародно-правове регулювання комерційної космічної діяльності / ІІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Чорнолуцький Р.В.
 6. Свистун Т.В. Принцип автономії волі сторін у міжнародному приватному праві України / ІІІ місце в огляді-конкурсі на кращий дипломний проєкт (роботу), 2020. Науковий керівник – доц. Чорнолуцький Р.В.
 7. Євстратенко Д. В. Міжнародно-правовий захист прав трудящих мігрантів / «Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей» у 2019/2020 н. р. Науковий керівник: Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна.
 8. Ерсой Д.Р. Універсальний тест на визначення основної мети як (не)ефективний засіб боротьби з уникненням від оподаткування / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право»/переможець конкурсу. Науковий керівник – к.ю.н. с.н.с. університету Державної фіскальної служби Селезень П.О..
 9. Іванова А. Міжнародно-правовий статус Святого Престолу: історія та сучасність / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право»  2021 .Науковий керівник – к.і.н., доц. Широкова-Мурараш О.Г.
 10. Кемінь О.В. Міжнародно-правовий захист прав дитини: сучасні тенденції та проблеми реалізації / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право» 2021.Науковий керівник – к.і.н., доц. Широкова-Мурараш О.Г. 
 11. Іванова О. Морський тероризм як загроза життю на морі / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.ю.н., доц. Замула А.Ю.
 12. Кота Я. Міжнародно-правове регулювання безпеки польотів у комерційній авіації / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник – к.ю.н., доц. Драчов О.В.
 13. Кішоян А. Проблема правового нігілізму в забезпеченні конституційних прав і свобод дітей-сиріт / Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник –  д.ю.н., проф. Волошин Ю.О.
 14. Ярмоленко В. Правове регулювання комерційної космічної діяльності  /Стипендіальна програма «Завтра.UA» зі спеціальності «Міжнародне право». Науковий керівник –  к.ю.н., доц. Чорнолуцкий Р.В.

У 2022 році на Всеукраїнськтй конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «міжнародне право» були відправлені роботи:

 1. «Питання юрисдикції щодо спорів у Міжнародному суді ООН»

  Андрущук Дмитро. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Буроменський Михайло Всеволодович

 2. «Забезпечення захисту прав осіб із проблемами психічного здоров’я на міжнародно-правовому та національному рівні у ХХІ столітті»Горбачова Ольга. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Волошин Юрий Олексійович

 3. «Правовий аналіз рішення ЄСПЛ у справі Грузія проти Російської федерації» Никифорук Микола.Науковий керівник: к.ю.н., доц. Короткий Тимур Робертович

У 2023 році студенти 1-го та 2-го курсів магістратури надіслали свої роботи:

 1. на конкурс від президентського фонду Леоніда Кучми “Україна” «Міжнародно-правові наслідки збройної агресії рф проти України» зі спеціальності «міжнародне право» (дедлайн до 10 жовтня 2023 р.)

  «Міжнародний спеціальний трибунал, як спосіб притягнення росії до відповідальності за вчинення злочину агресії проти України» Гора Лариса, студентка групи МП-106М Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна

 2. на ІІІ-й Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в України: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення» з нагоди 75-річчя Загальної декларації прав людини (дедлайн до 22 жовтня 2023 р.)

  «Правові механізми повернення майна вимушеним переселенцям у післявоєнний період» Наталія Кошель, студентка групи  МП-206М  Науковий керівник: д.ю.н., проф.  Мушак Наталія Богданівна

   

Статті: 

 1. Першина А., Короткий Т. Пандемія COVID-19 та її вплив на стан ґендерно обумовленого насильства / А. Першина, Т. Короткий // Пандемія СОVID-19, права людини, міжнародні організації та міжнародне право: фаховий погляд. Український часопис міжнародного права : наук.-практ. журн. – 2020. – № 2. – С. 87-90.
 2. Іванова А.А., Широкова-Мурараш О.Г. Внесок католицької церкви у вирішення міжнародних спорів, зміцнення миру та безпеки: історія та сучасність // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет, за загальною редакцією Ю.О. Волошина. – Київ: Національний авіаційний університет, 2020. – С. 257-271.
 3. Гуска С.В. Європейська комісія за демократію через право: передумови створення та значення для міжнародного співтовариства // Інформаційно-правовий портал «Українське право». – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/yevropeyska-komisiya-za-demokratiyu-cherez-pravo-peredumovy-stvorennya-ta-znachennya-dlya-mizhnarodn/
 4. Орлова В.В. «Внутрішньодержавна імплементація рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 2003 р.: досвід України» / Інформаційно-правовий портал «Українське право», Міжнародне публічне право, 15.11.2020 рік. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/vnutrishnoderzhavna-implementatsiya-ramkovoyi-konventsiyi-vooz-iz-borotby-proty-tyutyunu-2003-r-dosv/
 5. Куян Я.С. Принципи запобігання корупції у праві Європейського Союзу та їхня реалізація в європейських державах / Інформаційно-правовий портал «Українське право», Міжнародне публічне право «Українське право», 2020 р. – URL: https://ukrainepravo.com/international_law/european_union_law/pryntsypy-zapobigannya-koruptsiyi-u-pravi-yevropeyskogo-soyuzu-ta-yikhnya-realizatsiya-v-yevropeysky/
 6. Мальзам Ю. Ю. Становлення acquis Європейського Союзу у сфері охорони здоров’я / Ю. Ю. Мальзам // Часопис Київського університету права. – 2020. № 3. – С. 439–443.
 7. Мушак Н. Б., Запорожець А. Ю. Співробітництво правоохоронних органів держав-членів Європейського Союзу / Н. Б. Мушак, А. Ю. Запорожець // Часопис Київського університету права. – 2020. № 3. – С. 338–342.

Матеріали наукових конференцій: 

 1. Бескровна Анастасія Сергіївна. Виключення держави-члена зі складу ради Європи: юридичні підстави та негативні наслідки //Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.16-19. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 2. Бескровна Анастасія Сергіївна. Добровільний вихід та виключення держави-члена зі складу ради Європи: порівняльна характеристика // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: Політ. Сучасні проблеми науки.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна 
 3. Біленко Олексій Андрійович. Євроінтеграція як зовнішньополітичний пріоритет України // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.20-22.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 4. Біленко Олексій Андрійович. Трансформація системи прийняття рішень як передумова ефективного функціонування Європейського союзу // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна.
 5. Біленко Олексій Андрійович. Боротьба з корупцією як один з головних критеріїв членства України в ЄС // Міжнародна науково-практична конференція «Informational, modern and recent theories of develipment», Мадрид. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна.
 6. Білий Владислав Дмитрович, Аляб’єва Н.В. Пріоритетні напрямки діяльності ООН //ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». – https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9614/7926 Науковий керівник:  к.ю.н., доц.  Алябʼєва Наталія Вікторівна
 7. Білий Владислав Дмитрович. Принципи та цілі ООН в міжнародному гуманітарному праві // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Нуруллаєв Ількін Садагат огли
 8. Бойчук Владислав Максимович, Широкова-Мурараш О.Г. Гарантії дотримання санкцій у міжнародному праві // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.23-27 .Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш О.Г
 9. Бойчук Владислав Максимович. Загальна теоретична характеристика санкцій у міжнародно-правовій доктрині // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023.Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна
 10. Ван Хечен. Еволюція міжнародно-правового співробітництва в сфері захисту прав дитини // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». Науковий керівник: к.ю.н., доц. Патюк Світлана Олександрівна
 11. Ван Хечен. Розвиток міжнародних неурядових організацій та їх роль у сучасній системі міжнародних відносин// ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». – https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9682/7928. Науковий керівник: к.ю.н., доц. Алябʼєва Наталія Вікторівна
 12. Вдовенко Дмитро Юрійович. Поняття наднаціональності міжнародної організації // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.28-31.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 13. Вдовенко Дмитро Юрійович. Процес Вступу держави до Європейського союзу. Копенгагські критерії // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 14. Вдовенко Дмитро Юрійович. Поняття наднаціональності міжнародної організації // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 15. Осипова Ольга Вікторівна 1. Теоретичні підходи до регулювання діяльності транснаціональних банків // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Драчов Олексій Вікторович
 16. Гродовська Анна Олексіївна. Правовий режим неміжнародного збройного конфлікту // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023»..
 17. Гродовська Анна Олексіївна. Міжнародно-правове регулювання неміжнародних збройних конфліктів //XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 18. Дінжос Ірина Валеріївна. Виклики та перспективи міжнародного права в контексті дотримання режиму нерозповсюдження ядерної зброї в умовах глобалізаційних процесів // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 19. Дінжос Ірина Валеріївна. Проблеми дотримання міжнародно-правового режиму нерозповсюдження ядерної зброї в контексті сучасних міжнародних відносин // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 20. Добренькая Ярослава Юріївна. Роль ЮНЕСКО у співпраці з Україною // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 21. Дунаєвська Діана Юріївна. Правові засади захисту персональних даних у Європейському Союзі // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.41-45.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 22. Дунаєвська Діана Юріївна.  Механізм правового регулювання захисту персональних  даних в Європейському Союзі // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна.
 23. Дяченко Іванна Олегівна. Проблеми та перспективи імплементації міжнародних стандартів з питань екстрадиції // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.59-61.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Патюк Світлана Олександрівна
 24. Дяченко Іванна Олегівна. Міжнародно-правове регулювання видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Патюк Світлана Олександрівна
 25. Зацерковний Владислав Вадимович, Широкова-Мурараш Ольга Геннадіївна. Імплементація міжнародних конвенцій у національне право для запобігання міжнародному викраденню дітей // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна 
 26. Зацерковний Владислав Вадимович. Вплив міжнародного викрадення дітей на національні інтереси України // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Політ. Сучасні проблеми науки», 2023.Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна 
 27. Зацерковний В. В., Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна. Міжнародне викрадення дітей як виклик сучасному міжнародному праву //  Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с. Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна
 28. Ільніцька Юлія Андріївна. Напрями розвитку інституту прав жінок у доктрині та  практиці сучасного міжнародного права // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 29. Ільніцька Юлія Андріївна.  Політико-правові механізми активізації політичної участі жінок в арабському світі // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: Політ. Сучасні проблеми науки. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 30. Канатнікова Єлизавета Валеріївна. Міжнародно-правові аспекти обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 31. Канатнікова Єлизавета Валеріївна, Аляб’єва Н.В.. Сучасний стан та перспективи реформування ООН // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». – https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9612/7925.Науковий керівник: к.ю.н., доц.   Алабʼєва Наталія Вікторівна
 32. Канатнікова Єлизавета Валеріївна. Забезпечення прав людини і громадянина в умовах воєнного стану // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених:» Політ. Сучасні проблеми науки», 2023.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Максимович Роман Олегович
 33. Каплун Євгеній Геннадійович. Основні проблеми здійснення правового регулювання фінансових ринків європейського союзу на сучасному етапі //ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Драчов Олексій Вікторович
 34. Кучерява Анна Дмитрівна. Роль Європейської організації з питань юстиції у забезпеченні правосуддя в Україні //  Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.50-54. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 35. Кучерява Анна Дмитрівна. Співпраця України з ЄС у сфері боротьби зі злочинністю у ЄС // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 36. Кучерява Анна Дмитрівна, Кучерява А.Д.. Роль компетенції НАТО у співпраці з Україною // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». –
 37. https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9587/7921.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 38. Лілієнко Богдан Романович. Міжнародно-правові механізми захисту прав осіб з інвалідністю та їх імплементація в Україні // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 39. Сиворакша Анжеліка Віталіївна. Порушення Росією основних принципів міжнародного права у ході збройної агресії проти України // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: Політ. Сучасні проблеми науки. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова  Ольга Вікторівна
 40. Сиворакша Анжеліка Віталіївна.  Порушення Росією основних принципів міжнародного права у сфері співробітництва у ході агресії проти України // IV Міжнародна студентська наукова конференція «Діджиталізація науки як вилик сьогодення» Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова  Ольга Вікторівна
 41. Смоляр Інна Павлівна, Алябʼєва Наталія Вікторівна. Статут міжнародної організації як основний інструмент регулювання діяльності організації //ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц. Алябʼєва Наталія Вікторівна 
 42. Смоляр Інна Павлівна. Сучасні міжнародні відносини України в питанні ратифікації та імплементації Римського Статуту міжнародного кримінального суду // XXIII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: Політ. Сучасні проблеми науки.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 43. Смоляр Інна Павлівна. Особливості питання ратифікації та імплементації Римського Статуту Україною // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та  міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 44. Теплюк Валерія Валеріївна. Становлення основоположних цінностей Європейського Союзу // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 45. Теплюк Валерія Валеріївна, Аляб’єва Н.В.. Особливості співпраці України з Міжнародним валютним Фондом // XVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023». https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9672/7805.Науковий керівник: к.ю.н., доц.   Алябʼєва Наталія Вікторівна
 46. Теплюк Валерія Валеріївна. Human rights ptotection within the framework of the Association Agreement between Ukraine and the European Union // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні».Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 47. Теплюк Валерія Валеріївна.  Socio-cultural aspect in the translation of legal documents // The XVII Annual Scientific Student Conference «Youth without borders Building cross-cultural awareness». Науковий керівник: Гундарева Валентина Олегівна
 48. Шестакова Олександра Сергіївна. Проблеми та виклики, з якими стикається Інтерпол у забезпеченні національної безпеки України та боротьбі зі злочинністю // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.67-71.Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 49. Кіріченко А.С. Проблеми сучасності у сфері прав людини  // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.46-49
 50. Ratushniak D., Les I. Current problems of modern diplomacy in the conditions of full-scale aggression of the Russia against Ukraine // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С. 55-58
 51. Фанта Ю.С. Відповідність політичної, економічної та правової ситуації України критеріям вступу до Європейського Союзу // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.62-66
 52. Андрущук Д.О. Юридичні підстави та суб’єкти звернення до Міжнародного кримінального суду щодо  злочинів агресії рф проти України 2022 року / Дмитро Андрущук // Матеріали круглого столу  «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с.
 53. Вакуленко А.О. «Relative to the treatment of prisoners of war». «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 54. Вакуленко А. «Responsibility for mistreatment of captured military personnel and avoidance of the term «prisoner of war» // «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 55. Горбачова О.В. 2.        Діяльність агентства ООН у справах біженців //International scientific and practical conference «Аnalysis of modern ways of development of science and scientific discussions» Bilbao, Spain, 29.11.2022 – 02.12.2022.Науковий керівник: д.ю.н., проф.  Волошин Юрій Олексійович
 56. Гурін В. В. 3.   «Стандарти Європейського Союзу у сфері захисту прав жінок» (ХСVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вересневі наукові засідання – 2022» м. Київ, 19.09.2022).Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 57. Гурін В. В. «Європейське правове поле щодо рівності прав жінок і чоловіків, його особливості» // XCVII Міжнародна науково-практична конференція “Розвиток української науки і технік в умовах воєнного стану» м. Харків, 03.10.2022). Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 58. Деревянко Я. О. «Міжнародно-правові аспекти співробітництва держав у контексті боротьби с тероризмом рф проти України» // Міжнародна науково-практична конференція «актуальні проблеми науки, освіти і суспільства в Україні та світі» – м. Полтава, 29 вересня 2022 р.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 59. Деревянко Я.О. «До питання виплат росією репарацій: компенсаційна система та який підхід обрати Україні?»// XСVІІІ міжнародна науково-практична інтернет конференція «розвиток української науки та техніки під час військового стану» – м. Харків, 03 жовтня 2022 року.Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 60. Ляшенко Л.А. «Origins of the genocide: genocide in the ancient world» (XСVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція «Розвиток української науки та техніки під час військового стану», 3  жовтня 2022 р., м. Харків). Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Лесь  Ірина Олександрівна
 61. Нестеренко С.А. «Поняття та склад злочину агресії у сучасному міжнародному праві» (CXI Міжнародна інтернет-конференція «Жовтневі наукові читання», м. Івано-Франківськ), 2022;
 62. Нестеренко С.А. «Міжнародно-правова кваліфікація діянь, вчинених РФ проти України як злочину агресії»  // Матеріали круглого столу  «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Лесь  Ірина Олександрівна
 63. Никифорук М.М. Інвестиційні договори ЄС з третіми країнами // Матеріали круглого столу  «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 64. Никифорук М.М. Загальна характеристика Регламенту ЄС про перевірку прямих іноземних інвестицій // Збірник наукових матеріалів XСVІІІ міжнародної науково- практичної інтернет – конференції «Розвиток Української науки та техніки під час військового стану» м. Харків 03.10.2022. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Мушак Наталія Богданівна
 65. Шуліченко М.В. Пріоритетні напрями міжнародного співробітництва України у сфері забезпечення безпеки інформаційного простору» // CXI Міжнародна інтернет-конференція «Жовтневі наукові читання», м. Івано-Франківськ, 2022. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Лесь  Ірина Олександрівна
 66. Шуліченко М.В. «Міжнародно-правові засади співробітництва держав щодо протидії злочинам у сфері інформаційних технологій»  //Матеріали круглого столу  «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Лесь  Ірина Олександрівна
 67. Щеголь А.В. «Реформування українського законодавства на шляху до європейської інтеграції» // Науково-практична конференція на тему «Реформування законодавства в контексті проведення державних реформ» від 16-17 вересня 2022 року – місто Запоріжжя, видавництво «Молодий вчений» С. 30-33); Науковий керівник: д.ю.н., проф. Стрельцова Ольга Вікторівна
 68. Ющук Д.Я. Поняття та склад злочину агресії у сучасному міжнародному праві» // CXI Міжнародна інтернет-конференція «Жовтневі наукові читання», м. Івано-Франківськ, 2022
 69. Ющук Д.Я. Міжнародно-правова кваліфікація діянь, вчинених РФ проти України як злочину агресії» //Матеріали круглого столу  «Європейські стандарти освітніх програм: молодь і наука»: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2022. – 232 с. Науковий керівник: к.і.н., доц. Широкова-Мурараш Ольна Геннадіївна
 70. Бялий Гліб. Сатисфакція як форма відповідальності держав у міжнародному праві // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 71. Безнісько Назар, Соломко Дмитро. Провокація злочину у практиці ЄСПЛ // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 72. Шестакова Олександра Сергіївна Роль та вплив Інтерполу на міжнародні правові процеси в сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом // ХVI Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА-2023».Науковий керівник: к.ю.н., доц.  Замула Аліна Юріївна
 73. Веліляєва Н.Е. Кримські татари 1944/2014 // Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Факультет міжнародних відносин Національний авіаційний університет; за загальною редакцією Ю. О. Волошина – Київ: Національний авіаційний університет, 2023. – 399 с. С.32-35
 74. Веліляєва Ніяра. Англо-американська система кримінального процесу // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 75. Виграненко Діана, Сауляк Олеся. Таємниця спілкування // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 76. Волошин Андрій. Агресія Росії проти України очима дитини //Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 77. Гошій Марія-Ліза, Стасишин Анна. Система прокуратури України та її процесуальний статус у кримінальному провадженні //Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 78. Гундогдиєв Гурбанмират. Міжнародні трибунали ad hoc // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 79. Дерев’янко Ігор. Рф як головна загроза безпеці НАТО // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 80. Дідик Аліна. Міжнародна морська торгівля: сучасні тенденції та проблеми // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 81. Журавель Аліна, Коров’янко Вікторія. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 82. Іщенко Анастасія. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 83. Керекеша Ірина. Поняття та види підсудності в кримінальному процесі України // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 84. Кіріченко Артем. Особливі права дитини: право на індивідуальний розгляд та право на недоторканість приватного життя у кримінальному провадженні // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 85. Кравченко Валерія, Поган Марія потерпілий і його представник в кримінальному процесі // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 86. Куталовська Вікторія. Арешт майна в кримінальному провадженні // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 87. Кушнір Ярослав. Альтернативний шлях вирішення територіальних спорів у міжнародному праві // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 88. Мануілова Катерина, Діденко Олександра. Роль негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні// Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 89. Новіков Дмитро. Співробітництво України у сфері боротьби зі злочинністю з Європолом та Євроюстом // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 90. Пастушок Юлія. Кримінальне провадження неповнолітніх // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 91. Петришина Каріна. «Свою Україну любіть, любіть її… во время люте, в останню тяжку минуту за неї господа моліть» // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 92. Ратушняк Дарія. Регіональні конфлікти та загроза поширення зброї масового знищення // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 93. Турчин Артем. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 94. Фанта Юлія. Новітня історія англійського кримінального судочинства // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 95. Чорний Юрій. Методи забезпечення кібербезпеки: процесуальний аспект // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 96. Koshel Nataliia. Transitional justice of international law in conditions of global uncertainty // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 97. Ханкішиєв Раміль. Основні принципи кримінального права // Матеріали круглого столу з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя: Тези доповідей. – К.: НАУ, 2023. – 181 с.
 98. Миркевич В.. Головатенко М., Причини терористичних актів та їх наслідки для світового Співтовариства // Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2023», Національний авіаційний університет, Київ, 2023. -https://conference.nau.edu.ua/index.php/AVIA/AVIA2023/paper/view/9816/7930 
 99. Булгакова О.П., Широкова-Мурараш О.Г. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень тварин  // Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах». – Київ, НАУ, 2020.
 100. Іванова А.А. Правове регулювання ліцензування перевізників європейського союзу // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах».04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 101. Кемінь А. В. Міжнародно-правове регулювання авіаперевезень дітей: проблеми та тенденці //Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародно-правове регулювання використання повітряного та космічного простору в сучасних умовах».04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 102. Кемінь А.В. Практика Міжнародного кримінального суду у справах щодо воєнних злочинів проти дітей // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини, актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.116-123.
 103. Логвіненко Я. Особливості правового регулювання питань укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві за Гаазькою конвенцією 1970 року» // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 104. Алексанян Д.А. Міжнародний досвід та співробітництво держав щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.- С. 16-17.
 105. Бабійчук Д.Ю Міжнародне право в умовах цифрових мереж комунікацій // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.27-35.
 106. Безручко Т. В. Зобов’зання Держави щодо забезпечення права на життя в умовах збройного конфлікту у контексті рішень Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.36-44.
 107. Блайда М.А. Застосування санкцій Радою Безпеки ООН // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.44-53.
 108. Волянек А.В. Європейський безпековий простір:сучасний стан та актуальні загрози // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.53-57.
 109. Гайченя А.В. Проблематика застосування практики Європейського суду з прав людини в національному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.57-64.
 110. Глущенко І.В. Forced labor as seen by Ukrainian legislation and case law of the European court of human rights // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.64-72.
 111. Гуска С.В. Основні напрями та особливості діяльності арбітражної установи у Женеві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020 . – С.72-77.
 112. Данельський О. С. Імплементація міжнародних стандартів праці в Україні Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини, актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.77-81.
 113. Добрянська М.А. Європейські стандарти захисту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.81-96.
 114. Євстратенко Д.В. Міжнародна система регулювання міжнародної міграції: інституційні та правові питання // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 88-96.
 115. Завалько Т. «Проникнення під корпоративну вуаль» як механізм притягнення до відповідальності учасників (засновників) компанії // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 96 – 102.
 116. Іванова О. Еволюція становлення пиратства та його вплив на сучасне міжнародне право // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.102 -109.
 117. Капінус М.І. Законодавче врегулювання розслідування авіаційних подій в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.109-116.
 118. Кішоян А. Міжнародно-правовий аспект відповідальності за вживання допінгу // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.123-131.
 119. Коняхін С.О. Досвід ОБСЄ в постконфліктному врегулюванні на прикладі Косово // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020 . -С.136-144.
 120. Козловський М.Р. Проблеми регулювання космічного туризму у міжнародному праві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.  – С.144 -154.
 121. Кочергіна А.О., Плешко Е.А. Статус військових літаків та їх екіпажу над територією іноземної держави у мирний час // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.154-160.
 122. Левченко А.В. Внутрішньодержавне регулювання смарт контрактів в деяких країнах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.160-166.
 123. Матвійчук С. Cучасні підходи до визначення суверенітету у міжнародному праві // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.166-173.
 124. Мельниченко М.С. Роль сот у міжнародно-правовому регулюванню ринку електрозв’язку // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. –  С.173-177.
 125. Мишковська Р.О. Роль неурядових організацій у реалізації м’якої сили США// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.177-182;
 126. Олексюк Д.М. Вирішення арбітражних спорів за допомогою медіації // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. -С.182-186.
 127. Оніщенко І.О. Правова основа стандартів та принципів Європейського Союзу у сфері діяльності засобів масової інформації С.186-191.
 128. Першина А.В. Перспективи впровадження міжнародних стандартів запобігання гендерному обумовленому насильству у законодавство України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.191-196.
 129. Побєгун М.В. Короткий Т.Р. Застосування принципу самобутнього зв’язку корінних народів з землею та екологічними ресурсами в трибуналах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.196-203.
 130. Проскурняк С.В. Лесь І.О. Правовий статус прокурора міжнародного кримінального суду // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. –  С.203-207.
 131. Рижук Ю.В. Медіація як ефективний засіб вирішення міжнародних конфліктів // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.207-214.
 132. Свистуна Т. В. Чорнолуцьций Р.В. Правове регулювання принципу автономії волі сторін в законодавстві України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 214-220.
 133. Сидоренко С.С. Захист Україною своїх інтересів у міжнародному суді ООН в умовах агресії РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.220-230.
 134. Стрекотенко Л.В. Звернення Україною до Європейського суду з прав людини у зв’язку з агресією РФ проти України // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 230 – 237.
 135. Сигидиненко Д. В. Права, обов’язки та відповідальність перевізника у міжнародних вантажних перевезеннях автомобільним транспортом // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.237-245.
 136. Хoмич В.В. Визначення об’єкту злoчинiв, щo пoсягaють нa вoлю oсoби // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.245-250;
 137. Цінівська Я.В. Правове регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом в зарубіжних країнах // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.250-259.
 138. Логвиненко Я.О Особливості правового регулювання питань укладання та розірвання шлюбу в міжнародному приватному праві за Гаазькою конвенцією 1970 року// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С.259-262.
 139. Ярмоленко В. Міжнародні стандарти регулювання комерційної космічної діяльності// Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020.
 140. Кота Я. Ф. Роль європейської конференції цивільної авіації у розвитку вантажних авіаперевезень // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні міжнародні відносини: актуальні проблеми теорії і практики», 24.04.2020, Київ: НАУ, 2020. – С. 131-136.
 141. Andriienko A.A. PENALTY FOR BREACH OF LEGAL RULES OF PROTECTION OF BOWELS OF THE EARTH IN CRIMINAL CODES OF PARTICULAR STATES // Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.8-10.
 142. Andrushchuk D.O. FOREIGN CRIMINAL EXPERIENCE COUNTERACTING FICTITIOUS BUSINESS STATES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.10-13.
 143. Babiichuk D. THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE INTERNATIONAL CONTRACT LAW STATES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.13-17.
 144. Blaida M.A.INTERNATIONAL LEGAL PROBLEMS OF PROVIDING GLOBAL SECURITY AT THE PRESENT STAGE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.17-19.
 145. Bodnar O.V. MERCENARY. GENERAL CHARACTERISTICS OF CRIME AND INTERNATIONAL LEGAL DEFINITION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.19-22.
 146. Gavrishchuk A.O. TYPES OF PARTNERS IN CRIMINAL LAW OF COUNTRIES ROMANO-GERMAN LEGAL SYSTEM // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.22-24.
 147. Haichenya A.V. APPLICATION OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS` PRACTICE BY NATIONAL COURTS // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.27-30.
 148. Gurin V.V. HUMANISM AS ONE OF UKRAINE’S CRIMINAL LAW PRINCIPLES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.24-27.
 149. Ivanova A.A. SPECIFICITY OF THE PERSONALITY OF THE HOLY SEE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.30-32.
 150. Ivanova O.O.MARITIME TERRORISM AS A THREAT OF LIFE AT SEA CONFLICT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р. 32-34.
 151. Kemin O.V. THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.34-37.
 152. Kharabara M.V. DEATH PENALTY – FOR OR AGAINST? // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. –  Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.37-40.
 153. Kharchenko A. THE HUMAN RIGHT TO DRINKING WATER IN INTERNATIONAL LAW: LEGAL REGULATION AND MECHANISMS OF PROVISION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.40-43.
 154. Kharchenko A. RELEASE FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY: MATERIAL AND PROCEDURAL ASPECTS // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.43-45.
 155. Khomich V. THE SUBJECT OF CRIMES THAT ENCROACH ON THE PERSON’S FREEDOM // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.45-47.
 156. Khoruzha A.I. INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE. MAIN ISSUES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.47-50.
 157. Kishoian A.A. FEATURES OF DISPUTE RESOLUTION IN THE FIELD OF SPORTS BY COURTS OF GENERAL JURISDICTION,BODIES OF SPECIAL SPORTS JURISDICTION AND INTERNATIONAL SPORTS ARBITRATION BODIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.50-52.
 158. Knishuk N.I. LIFE IMPRISONMENT // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.52-53.
 159. Kochergina A. MEDIATION IN EUROPE AND ITS PROSPECTS FOR DEVELOPMENT IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.58-61.
 160. Koshel N. IMMUNITY OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS FOR INTERNATIONAL CRIMES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.61-65.
 161. Koshechkin A. CRIMINAL MISCONDUCT IN CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.65-68.
 162. Koveda O.I. LIMITED SANITY IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.53-55.
 163. Kozlovskyi M.R. PERSPECTIVES AND TRENDS OF SPACE TOURISM DEVELOPMENT ACCORDING TO INTERNATIONAL SPACE LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.55-58.
 164. Leshchenko K.S. INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF FIGHT AGAINST THE ILLICIT FIREARMS TRAFFICKING // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.68-70.
 165. Liashenko L.A. FEATURES OF COMPLICITY IN CRIME IN ROMANO-GERMANIC (FRANCE) AND ANGLO-SAXON LEGAL FAMILIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.70-72.
 166. Lohvynenko Ya. RULES FOR DIVORCE FOR INTERNATIONAL COUPLES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.72-75.
 167. Mychka L.M. THE USE OF CONFISCATION OF PROPERTY AS A TYPE OF PUNISHMENT FAMILIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.75-.77
 168. Mychka L.M. INTERNATIONAL LEGAL QUALIFICATION OF THE HYBRID WARFARE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.77-80.
 169. Nesterenko S.A. CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES AGAINST PERSONS AND INSTITUTIONS THAT HAVE INTERNATIONAL PROTECTION //Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.80-82.
 170. Oleksiuk D.M. THE IMPORTANCE OF ARBITRATION AGREEMENT FOR  CONSIDERATION OF CASES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. –  Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.82-84.
 171. Pershina A. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS FOR PREVENTING GENDERED VIOLENCE IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.84-86.
 172. Ryzhuk Yu.V. INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS OF ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF MEDIATION IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.86-88.
 173. Strekotenko L.V. SUBMITTING CLAIMS BY UKRAINIAN LEGAL ENTITIES AGAINST THE RUSSIAN FEDERATION IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.88-91.
 174. Svystun T.V. THE IMPORTANCE OF THE AUTHORITY OF WILL AUTONOMY IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.91-93.
 175. Tsarenko O.D. DISTINCTION BETWEEN IMAGINARY AND NECESSARY DEFENSE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.93-96.
 176. Tymoshenko S.O. LEGAL ISSUES OF LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN THE UKRAINIAN LEGISLATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.96-98.
 177. Vakulenko A.O. EXTRADITION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.98-101.
 178. Vaniushkina M.S. PREPARATION FOR CRIME IN CRIMINAL LAW OF UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.101-104.
 179. Vasylyshyn K. THE DOCTRINE OF STATE (NATIONAL) INTEREST IN N. MACHIAVELLI’S SCIENCE AND IT’S IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF CLASSICAL INTERNATIONAL LAW // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.104-106.
 180. Vasylyshyn K. FEATURES AND PROSPECTS OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN UKRAINE // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.106-108.
 181. Vasylyshyn K. PROVISION OF THE SAFETY OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS OF THE USA // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.108-111.
 182. Yarmolenko V. SHARING THE BENEFITS OF OUTER SPACE EXPLORATION // Polit. Challenges of science today. International relations: Abstract of XX International conference of higher education students and young scientists. INTERNATIONAL LAW: GLOBAL CHALLENGES AND TRENDS. – Kyiv, 2020, National Aviation University. – K.: NAU, 2020. – Р.111-113.

Результати науково-дослідної діяльності студентів у формі участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях до 2018 року

Навч. рік

Конференції

Кількість доповідей

2013-2014

XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

10

Тhe VI world congress «Aviation in the XXI-st century. Safety in aviation and space technologies» (Київ, НАУ)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

1

2014-2015

ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2015» (Київ, НАУ)

1

ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

11

Міжнародна науково-практична конференція «Концепції міжнародного розвитку на 21-е століття» (Київ, НАУ)

2

Міжнародна науково-практична конференція «Держава та право. Проблеми, досягнення, інноваційність, практика, теорія» (Варшава: Diamond trading tour)

2

2015-2016

ХVІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

13

2015-2016

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми відповідальності держави» (Київ, Наці НАУ)

2

VI міжнародна науково-практична конференція інтернет-конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» (Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія»)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

3

2016-2017

VII світовий конгрес «Авіація у XXI сторіччі: безпека в авіації та космічні технології» (Київ, НАУ)

2

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

11

XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Авіа-2017» (Київ, НАУ)

3

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (Київ, КНУКіМ)

4

IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (Київ, НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України)

1

Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні проблеми юриспруденції» (Ужгород, Ужгородський національний університет, Науково-дослідний інститут порівняльного публічного права та міжнародного права)

1

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка)

1

2017-2018

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (Київ, НАУ)

40

Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові читання пам’яті професора Володимира Федоровича Антипенка» (Київ, НАУ)

6

Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» (Київ, КНУКіМ)

3

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Роль Міністерства юстиції України в модернізації вітчизняної правової системи» (Київ, Міністерство юстиції України)

2

2017-2018

ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми» (м. Івано-Франківськ, Університет права імені Короля Данила Галицького) 

2

Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною: публічно-правові та приватно-правові аспекти» (Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка)

10

Студентська наукова конференція «Міжнародне право: сучасна проблематика» (Київ, Академія адвокатури України)

1

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Права людини і громадянина в контексті Загальної декларації прав людини» (Київ, Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України)

1

Студентська наукова конференція Заперечення геноциду у практиці міжнародних судових та квазісудових установ (Київ, Академія адвокатури України)

1

International student conference Academic and social skills required for successful adaptation in the global world (Київ, НАУ)

1

 

Close Menu