English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

На ФМВ проведено лекцію-дискусію «Застосування наукових методів у сучасних дослідженнях університетів»

На ФМВ проведено лекцію-дискусію «Застосування наукових методів у сучасних дослідженнях університетів»

На Факультеті міжнародних відносин проведено лекцію-дискусію «Застосування наукових методів у сучасних дослідженнях університетів»  («Research Methods and Tools Applied in Modern University Surveys»). Участь в англомовному заході взяли здобувачі вищої освіти 3, 4 та 5 курсів різних напрямів підготовки. Організатор та презентатор заходу – заступниця декана з наукової та міжнародної діяльності Наталія Василишина.

Мета заходу полягала у вивченні та активному обговоренні-дискусії сукупності дослідницьких порад, звернень, настанов та рекомендацій щодо застосування дослідницької методології, які стануть корисними для майбутніх досліджень студентів ФМВ з окремих дисциплінарних проблем.

Під час лекції-дискусії були висвітлені різні форми представлення результатів досліджень, – таких як: дисертації, статті в зарубіжних та вітчизняних журналах, статті в Scopus або Web of Science Indexation, тези конференцій, методичні рекомендації, навчальні посібники, монографії, колективні монографії, книги, посібники.

Наталія Василишина звернула увагу на деякі спільні риси форм представлення результатів дослідження, такі як технічні вимоги, вимоги до змісту, наприклад, постановка проблеми, процедура збору даних, огляд матеріалів, результати, збір висновків, формулювання висновку, посилання на вивчене, оформлення списку використаних джерел, а також методологічні основи.

Перед учасниками заходу з результатами своїх досліджень виступили студенти 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» (англомовний проєкт).  Олександра Казимірова, Анастасія Сиротюк та Олександр Нікіщенко презентували свої дослідження щодо теоретико-практичних засад успішного наукового дослідження, контекстного авторства та етичних поглядів на публікації. Вони також  надали поради зі свого наукового дослідницького досвіду за період навчання на Факультеті міжнародних відносин.

Проведений захід створив позитивну іншомовну комунікативну науково спрямовану атмосферу, був надзвичайно інформативним та корисним для студентів ФМВ, водночас поєднавши використання студентами ФМВ академічної англійської мови й формування у них технік активного англомовного спілкування та вмінь критично мислити для побудови міцних і продуктивних професійних зв’язків у своїй майбутній науковій діяльності.

Залишити відповідь