English EN French FR German DE Russian RU Spanish ES Ukrainian UK

Кафедра журналістики

ПІБ Форма навчання Термін навчання Тема Науковий керівник
1 Акопян Карина Альбертівна Очна/Вечірня/бюджет 01.07.2022-2026 Прикордонна журналістика в умовах російсько-української війни Шульгіна Валентина Іванівна
2 Жуковська Наталія Валеріївна Очна/Денна/бюджет 01.07.2022-2026 Трансформація новинного дискурсу польських ЗМІ в контексті міжнародних соціальних комунікацій Шульгіна Валентина Іванівна
 1. Шульгіна В. І., Жуковська Н. В. Роль новинного дискурсу в сучасних міжнародних ЗМІ\\ Functioning of the ukrainian media during Martial law in Ukraine Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172 p. – С. 159 – 166.
 2. Акопян К.А. Медіаетика воєнного часу: військова журналістика в українсько-російській війні \\ Functioning of the ukrainian media during martial law in ukraine scientific monograph. – с. 5 – 18
 3. Акопян К.А. Етика, безпека та солідарність у військовій журналістиці\\ Міжнародна наукова конференція «Журналістика, pr, медіа і комунікації: традиції та нові підходи» (м.Вроцлавек. Польща). 2023 ( у друці).
 1. Шульгіна В. Антропологічні та прагматичні чинники формування інформативності тексту // Безпека в авіації та космічні технології: збірник матеріалів Х Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті». Київ, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8806/7243. сс.6.2.133 – 6.2.136.
 2. Шульгіна В. І., Жуковська Н. В. Роль новинного дискурсу в сучасних міжнародних ЗМІ\\ Functioning of the ukrainian media during Martial law in Ukraine Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 172 p. – С. 159 – 166.
 3. Шульгіна В. Структурно-інформаційні засади організації тексту // Structural and informational principles of text organization// Contemporary international relations: topical highlighs of theory and practice: Monograph/ Edined by Yu.Voloshyn, N.Vasylyshyna.Warsaw Poland: RS Global Sp. z O.O., 2023. 487p. – P.31-48.
 4. Шульгіна В. Інформація як одне з ключових понять журналістикознавства: лінгвістичний аспект // Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія [наук. ред. Г.П. Кривошея, В.І.Шульгіна, О.В.Безручко]. – Київ: КиМУ, 2015. – 277 с. – С. 95-128.
 5. Шульгіна В. І. Основні властивості інформації в сучасних ЗМІ // Міжнародна науково-практична конференція «Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві», Львів, 28.10.2021. С.108 – 110.
 6. Шульгіна В. І. Інформаційний аспект медіалінгвістики//Матеріали ХV міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2021». –К.: НАУ, 2021. с.26.6 – 26.9
 7. Антонов О., Шульгіна В., Види мови ворожнечі в умовах трансформації онлайн-ЗМІ: X Всесвітній конгрес «Авіація в ХХІ столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології». – Київ: Національний авіаційний університет, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8806/7243сс.6.2.68 – 6.2.70
 8. Назарчук А. П., Шульгіна В. І. Психологічні маніпуляції під час ведення інформаційної війни // Безпека в авіації та космічні технології: збірник матеріалів Х Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті». Київ, 2022. https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8806/7243 С. 74-76
 9. Павліченко Ю.В., Шульгіна В.І., Проблеми сучасної військової журналістики в Україні // Безпека в авіації та космічні технології: збірник матеріалів Х Всесвітнього конгресу «Авіація у ХХІ столітті». Київ, 2022. URL: https://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2022/paper/viewFile/8806/7243. С. 85-88.
 10. Гаркава А. В., Шульгіна В. І. Розвиток локальних медіа та особливості залучення цільової аудиторії до взаємодії з ними // Науково-практична конференція «Сучасна наука: світові тенденції, технології та інновації», Івано-Франківськ, 2021. С. 89 – 93.
Закрити меню